0

giao an am nhac lop 4

61 1,139 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 13:10

TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Ngày soạn 15/8/09 Ngày dạy;17/8/09 Tuần:1 Môn :ÂM NHẠC Tiết : 1 Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 I Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca cùa 3 bài hát đã học ở lớp 3:Quốc ca,Việt nam,Bài ca đi học,Cùng múa hát dưới trăng -Biết hát và kết hợp vỗ tay (gõ đệm)hoạc vận động theo bài hát -Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học II .Đồ dùng dạy học : - GV: - Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… - HS: - SGK,Nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học : 1. Khởi động: Luyện giọng : Mi ,Mê ,Ma ,Mô,Mu. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểãm Bài mới: Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 10 p 8 P Hoạt động 1 : Ôn tập 3 bài hát. Mục tiêu : Ôn các bài hát đã học. CTH: - Quốc ca Việt Nam. - Bài ca đi học. -Cùng múa hát dưới trăng. - GV. Nhắc lại bài tên bài hát ,tên tác giả cho HS nắm. -Từng tổ ,nhóm,cá nhân sau đó cả lớp thực hiện.kết hợp gõ đệm theo phách… GV quan sát sửa saiế thục hiện Hoạt động 2: n tập các kí hiệu ghi nhạc. Khuông nhạc Khoá nhạc -HS thưc hiện theo hướng dẫn. -Hát Kết hợp gõ đệm. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 1 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Khóa sol Tên 7 nốt nhạc trên khuông Đô,rê.mi,pha,sol,la,si. Mục tiêu : Ôn các bài hát đã học. CTH: -GV dùng bảng phụ kẻ sẳn củng cố lại cho HS nhớ. -HS quan sát theo dõi bài. 4. Củng cố : - Cho cả lớp hát lại các bài hát đã ôn tập kết hợp gõ đệm. - GV hỏi một vai câu hỏi về nhạc lí đã ôn. IV Hoạt động nối tiếp - GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . Giáo viên tự rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:23/8/09 Ngày dạy:24/8/09 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 2 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Tuần: 2 Môn :m nhạc Tiết 2 Học hát bài :Em yêu hòa bình Nhạc: Nguyễn Đức Toàn I MỤC TIÊU: -HS biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Thông qua bài hát giáo dục cho các em lòng yêu hòa bình ,yêu quê hương đất nước. II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh phong cảnh quê hương đất nước… 2.HS: -SGK,Nhạc cụ gõ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2/ KT Bài cũ:GV gọi 2,3 em lên trả bài GV nhận xét 3/ Bài mới: Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 15p 15p -GV đàn âm mẫu * Hoạt động 1 : -Học hát bài:Em yêu hòa bình: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV giới thiệu: -GV hát mẫu,băng nhạc -GV hướng dẩn đọc lời ca theo tiết tấu. -GV đệm đàn hướng dẩn từng câu theo lối móc xích -GV kiểm tra tổ, cá nhân * Hoạt động 2 : -Gõ đệm theo tiết tấu lời ca: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm -HS Luyện giọng Mà na ma na mà -HS xem tranh và lắng nghe -HS phát biểu ý kiến sau khi nghe -cả lơp đọc lời ca -Lớp hát nhiều lần từng câu và cả bài. -Cả lớp thực hiện vài lần. -Cả lớp thực hiện vài lần Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 3 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn CTH:: -Gõ đệm theo nhòp 2: -GV gợi ý ở bảng phụ -GV kiểm tra sửa sai -GV giới thiệu -GV chỉ đònh 1hs -GV giáo dục thái độ cho HS biết hòa bình. -GV đệm đàn -HS thực hiện vài lần 4. Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . IVHoạt động nối tiếp: -GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . BHGD :bồi dưỡng HS lòng yêu hòa bình yêu tổ Quốc ,tự hào và gằn bó với quê hương theo tấm gương đạo đức Bác Hồ * Giáo viên tự rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:28/8/09 Ngày dạy:31/8/09 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 4 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Tuần ; 3 Môn : m nhạc Tiết 3 Ôn tập bài hát:Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấu I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập được bài tập cao độ và bài tập tiết tấu II / CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… -Chuẩn bò động tác phụ họa -Chép sẳn bài tập cao độ,bài tập tiết tấu. 2.HS:-SGK,Nhạc cụ gõ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -Học sinh hát vui bài yêu thích 2 /KT Bài cũ: Kiểm tra 1-2 Học sinh,nhân xét…. 3 /Bài mới: -Giới thiệu tiết học THỜI LƯNG Hoạt động GV Hoạt động HS 15p 15P -GV đàn âm mẫu *Hoạt đông1 -Ôn tập bài hát Em yêu hòa bình *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV giới thiệu -GV giới thiệu tranh -Hát kết hợp vận động: -GV đàn -GV chia lớp ra 2 nhóm -Hát kết hợp vận động: -GV giới thiệu -GV hướng dẫn động tác -GV kiểm tra sửa sai *Hoạt động 2:Bài tập cao độ và tiết tấu -HS Luyện giọng Ma na ma na ma -HS xem tranh nhận ra tranh bài hát Em yêu hòa bình -Cả lớp hát vài lần -Nhóm1 hát lời ca, nhóm 2 gõ tiết tấu và ngược lại -HS quan sát Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 5 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn +Nhận biết nốt nhạc trên khuông + Bài tập tiết *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV đính bài tập cao độ và giới thiệu -GV đàn+Luyện tập cao độ và tiết tấu -GV thò phạm,giới thiệu -GV thực hiện mẫu -GV hướng dẫn GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV hướng dẫn -GV kiểm tra tổ, cá nhân -HS thực hiện nhiều lần -Tổ ,cá nhân trình diển trước lớp. -HS quan sát xác đònh tên nốt,hình nốt -HS đọc cao độ vài lần -Cả lớp thực hiện -Cả lớp thực hiện -Tổ cá nhân thực hiện. -HS nhắc lại tựa bài đã học -Cả lớp hát lại bài hát vài lần. 4. Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . -Học sinh đọc lại TĐN số 5-6 IVHoạt động nối tiếp: -GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . * Giáo viên tự rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn: 5/9/09 Ngày dạy: 7/9/09 Tuần :4 Môn :m nhạc Tiết 4 Học hát bài :Bạn ơi lắng nghe Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 6 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Kể chuyện âm nhạc I.MỤC TIÊU: -Biết đây là bài dân ca -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thò Huệ II / GV CHUẨN BỊ 1.GV: Nhạc cụ,Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh dân tộc Ba Na Tây Nguyên 2.HS: -SGK,Nhạc cụ gõ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2 /KT Bài cũ: GV gọi 3,4em lean trả bài GV nhận xét 3 /Bài mới: Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 15 phút 5P -GV đàn âm mẫu * Hoạt động 1: -Học hát bài: Bạn ơi lắng nghe: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH Dạy hát từng câu -GV giới thiệu tranh -GV hát mẫu,băng nhạc -GV hướng dẩn đọc lời ca theo tiết tấu. -GV đệm đàn hướng dẩn từng câu theo lối móc xích -GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV gợi ý ở bảng phụ -GV nhận xét -GV giới thiệu -GV hướng dẫn Kết luận:HS hát đúng giai điệu và lời ca -HS Luyện giọng Mà na ma na mà -HS xem tranh và lắng nghe -HS phát biểu ý kiến sau khi nghe -cả lơp đọc lời ca -Lớp hát nhiều lần từng câu và cả bài. -Cả lớp thực hiện vài lần. -HS nhận xét sự giống và khác nhau của 2 đoạn nhạc -HS nhận xét -Cả lớp thực hiện vài lần -Tổ, cá nhân thực hiện -HS quan sát Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 7 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 10p * Hoạt động 2:-Gõ đệm theo phách *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV giới thiệu -GV hướng dẫn Hoạt động 3 Kể chuyện âm nhạc “ Ca só đào thò Huệ” *Mục tiêu: Học sinh nắm được cốt truyện CTH: -GV giới thiệu tranh -GV kể sơ tóm câu chuyện. -GV đặt câu hỏi -GV nhận xét -GV giáo dục hs -GV chỉ đònh 1hs -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn Kết luân: HS nắm được cốt truyện sau khi nghe -HS thực hiện vài lần -HS lắng nghe -HS trả lời câu hỏi -HS kể lại câu chuyện theo tranh 4.Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . IVHoạt động nối tiếp -GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . * Giáo viên tự rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:12/9/09 Ngày dạy:14/9/09 Tuần:5 Môn:m nhạc Tiết 5 Ôn tập hát bài :Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu hình nốt trắng Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 8 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Bài tập tiết tấu I.MỤC TIÊU: -HS biế hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết và thể hiện độ dài nốt trắng.Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen vànốt trắng -Tập biểu diễn bài hát II / GV CHUẨN BỊ : -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… - Chuẩn bò vài động tác phụ họa - Chép sẳn bài tiết tấu vào bảng phụ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2 /KT Bài cũ: : GV gọi 3,4em lean trả bài GV nhận xét 3 /Bài mới: Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 15P -GV đàn âm mẫu *Hoạt động 1: -Ôn bài hát Bạn ơi lắng nghe kết hợp gõ đệm theo phách, nhòp: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -Vận động phụ họa -GV giới thiệu: -GV đệm đàn -GV giới thiệu -GV hướng dẩn động tác phụ họa -GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV chỉ đònh -GV nhận xét tuyên dương. -GV chỉ đònh -HS Luyện giọng Mà na ma na mà HS xem tranh -Cả lớp hát vài lần kết hợp gõ đệm theo phách, nhòp. -Cả lớp thực hiện -Tổ, nhóm thực hiện -Tổ, cá nhân trình diển trước lớp Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 9 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 10P -GV nhận xét Kết luận:HS hát đúng giai điệu và lời ca * Hoạt động 1:-Giới thiệu hình nốt trắng *Mục tiêu: Nhận biết nốt trắng CTH -GV giới thiệu hướng dẫn -GV sửa sai -GV chỉ đònh -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn Kết luận:HS nắm đựoc các hình nốt -HS nhận xét -HS lắng nghe và ghi vở -Cá nhân nhắc lại bài -HS nhận xét -Cả lớp thực hiện 4. Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . IVHoạt động nối tiếp: - GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt -Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . * Giáo viên tự rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày dạy:20/9/09 Ngày soạn:21/9/09 Tuần:6 Môn:m nhạc Tiết 6 Tập đọc nhạc số 1 Giới thiệu nhạc cụ dân tộc I/ MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát đã học -Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc như: đàn nhò, tam ,tứ, tì bà. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 10 [...]... nhanh I.MỤC TIÊU: -HS hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết tác giả bài hát là nhạc só Phong Nhã II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… 2.HS -SGK,Nhạc cụ gõ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 14 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2 /KT Bài cũ:Gọi 3 ,4 em lean... ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Ngày soạn: 14/ 11/09 Tuần :13 Ngươì soạn Ngày dạy: 16/11/09 Môn :Âm nhạc Tiết 13 Ôn tập hát bài :Cò lả Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I.MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạphụ hoạ - Biết đọc bài TĐN số 4 II / CHUẨN BỊ : 1/ GV: -Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc , tranh ảnh… -Chép sẳn bài TĐN số 4 2/ HS: -SGK ,nhạc cụ gõ… III/ TIẾN... ¸n ¢m nh¹c líp 4 24 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 3 /Bài mới: -Giới thiệu tiết họcÔntập bài CÒ LÃ,và TĐN số 4 THỜI Hoạt Động GV Hoạt Động HS LƯNG 15 -GV đàn âm mẫu -HS Luyện giọng Mà na ma phút na mà *Hoạt động 1:-Ôn bài hát Cò lả *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -HS xem tranh -GV giới thiệu: -Cả lớp nghe lại bài hát -GV tấu đàn -Cả lớp hát vài lần -GV đệm an -HS xung phong... :20/11/09 Tuần 14 Ngươì soạn Ngày dạy:23/11/09 Môn : Âm nhạc Tiết 14 -Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em,Cò lả -Nghe nhạc I.MỤC TIÊU: -HS hát đúng cao độ ,trường độ 3 bài hát Hát thuộc lời ca,hát diển cảm -HS hăn hái tham gia các hoạt động kết hợp với bài hát và mạnh dạng trình diển trước lớp II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… 2.HS -SGK,Nhạc... xét… Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 26 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 3 /Bài mới: -Giới thiệu tiết học THỜI Hoạt Động GV Hoạt Động HS LƯNG -GV đàn âm mẫu -HS Luyện giọng Mà 15 na ma na mà phút * Hoạt động 1 1:Ôn 3 bài hát đã học: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -HS xem tranh và kể +Trên ngựa ta phi nhanh tên bài hát Trên ngựa +Ôn tập bài Cò lả: ta phi nhanh +Khăn quang thắm mãi vai e -Cả... cả -GV chia câu lớp hát xô đoạn b -GV nhận xét 15p * Hoạt đông2:Dạy bài TĐN số 4: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH -HS quan sát lắng nghe -GV đính bài TĐN và giới thiệu -HS xác đònh tên nốt, hình -GV chỉ đònh nốt -HS nhận xét bạn -GV hướng dẫn -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần -HS đọc cao độ theo thang -GV đệm đàn thang âm âm -HS tập đọc từng câu theo -GV hướng dẫn từng câu đàn -GV đàn -HS hát... mà -HS quan sát lắng nghe -HS xác đònh tên nốt, hình nốt -HS nhận xét bạn -HS tập thể hiện tiết tấu vài lần -HS đọc cao độ theo thang âm -HS tập đọc từng câu theo đàn -HS hát cả bài vài lần -HS tập ghép lời ca kết hợp gõ theo phách -Tổ cá nhân thực hiện *Hoạt động2:Giới thiệu nhạc cụ dân tộ *Mục tiêu: Học sinh nhận biết được các nhạc cụ CTH: -GV đính tranh giới thiệu từng loại nhạc -HS quan sát lắng... Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh các nhạc cụ… 2.HS -SGK,Nhạc cụ gõ III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2 /KT Bài cũ: : GV gọi 3,4em lean trả bài GV nhận xét 3 /Bài mới: Thời Hoạt Động GV Hoạt Động HS Lượng 15p -GV đàn âm mẫu *Hoạt động1:-TĐN số 1: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV đính bài TĐN và giới thiệu -GV chỉ đònh -GV hướng dẩn -GV đệm đàn thang âm -GV hướng dẩn... : Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 35 Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng T.lượng 35 phút 35 phút Hoạt động dạy Hoạt động học *Hoạt động 1 : Biểu diễn bài hát *Mục tiêu :.HS thuộc bài hát ,hát chính xác CTH: -Tập thể ,nhóm 4, 6 HS lên biểu -Ôn các bài hát đã học diễn -Tổ chức cho học sinh ,thành lập Ban Giám Khảo học sinh chấm điểm từng nhóm -Hát lại bài “Trên ngựa ta phi nhanh,Khăn quàng thắm mãi... Học sinh hát diễn cảm CTH -GV đính bài TĐN và giới thiệu -GV chỉ đònh -GV đệm đàn thang âm Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 17 -Cả lớp thực hiện -Tổ, nhóm trình diển trước lớp -HS quan sát lắng nghe -HS xác đònh tên nốt, hình nốt -HS nhận xét bạn -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần -HS đọc cao độ theo thang âm -HS tập đọc từng câu theo đàn TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -Cả lớp đọc bài TĐN vài . tranh nhận ra tranh bài hát Em yêu hòa bình -Cả lớp hát vài lần -Nhóm1 hát lời ca, nhóm 2 gõ tiết tấu và ngược lại -HS quan sát Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 5. Ngày soạn: 5/9/09 Ngày dạy: 7/9/09 Tuần :4 Môn :m nhạc Tiết 4 Học hát bài :Bạn ơi lắng nghe Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 6 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an am nhac lop 4, giao an am nhac lop 4,

Hình ảnh liên quan

Giới thiệu hình nốt trắng - giao an am nhac lop 4

i.

ới thiệu hình nốt trắng Xem tại trang 8 của tài liệu.
-Biết và thể hiện độ dài nốt trắng.Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen vànốt trắng - giao an am nhac lop 4

i.

ết và thể hiện độ dài nốt trắng.Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen vànốt trắng Xem tại trang 9 của tài liệu.
*Hoạt động 1:-Giới thiệu hình nốt trắng - giao an am nhac lop 4

o.

ạt động 1:-Giới thiệu hình nốt trắng Xem tại trang 10 của tài liệu.
-HS xác định tên nốt,hình nốt -HS nhận xét bạn - giao an am nhac lop 4

x.

ác định tên nốt,hình nốt -HS nhận xét bạn Xem tại trang 17 của tài liệu.
-GV giới thiệu một số hình thức trình diễn  - giao an am nhac lop 4

gi.

ới thiệu một số hình thức trình diễn Xem tại trang 38 của tài liệu.
-HS xác định tên nốt,hình nốt - giao an am nhac lop 4

x.

ác định tên nốt,hình nốt Xem tại trang 54 của tài liệu.
HS xác định tên nốt,hình nốt -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần - giao an am nhac lop 4

x.

ác định tên nốt,hình nốt -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần Xem tại trang 58 của tài liệu.
-Tổ, trình diển trước lớp hình thức đối đáp,lĩnh xướng - giao an am nhac lop 4

tr.

ình diển trước lớp hình thức đối đáp,lĩnh xướng Xem tại trang 60 của tài liệu.