0

Tiết : THẠCH SANH

26 1,212 0
  • Tiết : THẠCH SANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

Kiểm tra bài cũ: Em hãy kể lại đoạn cuối trong bài Sự tích Hồ Gươm. -Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Dòng nào không nói lên ý nghĩa của truyện Sự tích Hồ Gươm a.Ca ngợi tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến. b.Ca ngợi sức mạnh kì diệu của gươm thần. c.Thể hiện khát vọng hòa bình. d.Giải thích tên gọi Hồ Gươm. Câu 2: Truyền thuyết Thánh Gióng thể hiện rõ nhất quan niệm gì của nhân dân ? a.Quan niệm về nguồn gốc làm nên sức mạnh. b.Quan niệm về tình đoàn kết gắn bó. c.Quan niệm về vũ khí giết giặc. d.Quan niệm về người anh hùng xuất thân từ nhân dân. I.Đọc-kể: Yêu cầu: giọng đọc gợi không khí cổ tích, chậm rãi, sâu lắng, phân biệt các giọng kể và giọng nhân vật, nhất là giọng Lý Thông. . thông ): kể về sự ra đời của Thạch Sanh. Đ 2: (Một hôm…quận công ): Thạch Sanh bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ và bị cướp công. Đ 3: (Vua có… bọ hung ): Thạch. vua. II. Tìm hiểu văn bản : 1. Nhân vật Thạch Sanh: a. Sự ra đời của Thạch Sanh Tìm hiểu sự ra đời của Thạch Sanh, em thấy: - Có gì bình thường ? - Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết : THẠCH SANH, Tiết : THẠCH SANH