0

7 Câu hỏi lịch sử triết học

28 1,717 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 06:56

7 Câu hỏi lịch sử triết học 1 Phần 1: Trả lời 7 câu hỏi lịch sử triết học (thầy Quyên) Câu 1. Tư tưởng cơ bản của Phật giáo. Ảnh hưởng của nó với đời sống tinh thần người VN? Liên hệ phật giáo VN Ấn Độ cổ đại là một quốc gia rộng lớn ở miền nam Châu Á, có lịch sử lâu đời và nền văn minh sớm phát triển và đạt đến trình độ rực rở; với điều kiện tự nhiên đa dạng, sự phân biệt đẳng cấp cự kỳ khắc nghiệt, là cơ sở cho sự nảy sinh và phát triển những tư tưởng triết học của Ấn Độ thờ cổ, trung đại với các hình thức phong phú đa dạng. Triết học Ấn Độ cổ, trung đại chịu ảnh hưởng lớn của những tư tưởng tôn giáo rất khó phân biệt. Trong đó, quan điểm duy vật và duy tâm thường đan xen vào nhau trong quá trình vận động phát triển. Hầu hết các trường phái triết học đều tập trung giải quyết vấn đề “nhân sinh” và tìm con đường “giải thoát” cho con người khỏi nỗi khổ đau trong đời sống trần tục. Tuy nhiên, do hạn chế về nhận thức, do sự chi phối của quan điểm giai cấp, của những tư tưởng tôn giáo nên hầu hết các học thuyết triết học Ấn Độ cổ, trung đại lại đi tìm nguyên nhân của sự khổ đau của con người không phải ở trong đời sống kinh tế, xã hội mà trong ý thức, trong sự “vô minh”, sự ham muốn của con người. Vì vậy, “con đường giải thoát con người” đều mang sắc thái duy tâm. Trong các trường phái triết học Ấn Độ cổ, phật giáo được xem là một trào lưu triết học lớn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hoá tinh thần của các nước phương Đông trong đó có Việt nam ta. Phật giáo là một trào lưu tôn giáo triết học xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ VI tr.CN. Người sáng lập ra phật giáo tên là Siddharta (Tất Đạt Đa), họ là Gôtama, dòng họ này thuộc bộ tộc Sakya. Ông là thái tử của vua Tịnh Phạn , vua một nước nhỏ ở Bắc Ấn Độ lúc đó (nay thuộc đất Nêpan) sáng lập. Về năm sinh của phật hiện nay có nhiều tài liệu khác nhau nhưng nhìn chung nhiều ý kiến cho rằng phật sinh vào năm 563 tr.CN. Ông sinh ngày 8/4 năm 563 tr.CN, nhưng theo truyền thống phật lịch thì tính là ngày 15/4 (rằm tháng tư) gọi là ngày Phật đản. Mặc dù sinh ra trong gia đình quý tộc dòng dõi Đế Vương, nhưng trước bối cảnh xã hội phân chia đẳng cấp khắc nghiệt, sự bất lực của con người trước những khó khăn của cuộc đời và xã hội khiến ông sớm có ý định từ bỏ cuộc đời giàu sang phú quý để đi tìm một đạo lý cứu đời. Năm 29 tuổi Tất Đạt Đa rời bỏ hoàng cung xuất gia tu đạo, đến năm 35 tuổi Người đã giác ngộ tìm ra chân lý, tìm ra con đường giải thoát nỗi khổ cho chúng sinh. Ông trở thành người sáng lập ra tôn giáo mới gọi là phật giáo. 2 Từ đó Người đi khắp nơi truyền đạo lý của mình, sau này ông được suy tôn với nhiều danh hiệu khác nhau như: Đức phật (Buddha), Người giác ngộ hay Thích ca mâu ni (Sakyamuni), Thánh thích ca (vị thánh dòng họ thích ca). Xét về mặt triết học, phật giáo được coi là triết lý thâm trầm về vũ trụ và con người. Với mục đích nhằm giải phóng con người khỏi mọi khổ đau bằng chính cuộc sống đức độ của con người, phật giáo nhanh chóng đã chiếm được tình cảm và niềm tin của đông đảo quần chúng lao động. Nó đã trở thành biểu tượng của lòng từ bi bác ái trong đạo đức truyền thống của các dân tộc Châu Á. Học thuyết phật giáo đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Nhưng ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu vấn đề về thế giới quan và nhân sinh quan. - Quan điểm về thế giới quan của phật giáo.Được thể hiện tập trung ở nội dung của ba phạm trù là: vô ngã, vô thường, và duyên. Quan điểm “vô ngã” cho rằng thế giới xung quanh ta và cả con người không phải do một vị thần nào sáng tạo ra mà được cấu thành bởi sự kết hợp của hai yếu tố là “sắc” và “danh”. Trong đó “sắc” là yếu tố vật chất, là cái có thể cảm giác được, nó bao gồm đất, nước, lửa, không khí. Còn danh là yếu tố tinh thần, không có hình chất mà chỉ có tên gọi. Nó bao gồm thụ, tưởng, hành, thức (thụ là cảm thụ; tưởng là sự suy nghĩ, tư tưởng; hành là ý muốn thúc để hành động; thức là sự nhận thức). Chính cái “danh” và cái “sắc” kết hợp lại tạo thành “ngũ uẩn”. Ngũ uẩn tác động qua lại tạo nên vạn vật và con người.Sự tồn tại của sự vật chỉ là tạm thời, thoáng qua, không có sự vật nào tồn tại mãi mãi. Do đó, không có cái “bản ngã” hay cái tôi chân thực. Quan điểm “vô thường” cho rằng thế giới biến đổi không ngừng theo chu trình bất tận: sinh, trụ, dị, diệt (hay thành, trụ, hoại, không). Do đó, không có cái gì là trường tồn bất định chỉ có sự vận động biến đổi không ngừng. Quan điểm về “duyên” (là điều kiện) giúp cho nguyên nhân trở thành kết quả. Phật giáo cho rằng, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ đều chịu sự chi phối của luật nhân duyên. Trong đó duyên là điều kiện giúp cho nguyên nhân trở thành kết quả. Kết quả ấy lại nhờ có duyên mà trở thành nhân khác. Nhân khác lại nhờ có duyên mà thành kết quả mới, cứ như vậy mà tạo nên sự biến đổi không ngừng của các sự vật. Thông qua các phạm trù vô ngã, vô thường, duyên, triết học phật giáo đã bác bỏ quan điểm duy tâm cho rằng thần Brahman sáng tạo ra con người và thế giới. Phật giáo cho rằng con người và sự vật được cấu thành từ các yếu tố vật chất và tinh thần, các sự vật của thế giới nằm trong quá trình biến đổi không ngừng. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về thế giới, mặc dù còn chất phác, mộc mạc nhưng rất đáng trân trọng. Về triết lý nhân sinh của phật giáo.được thể hiện tập trung trong thuyết “Tứ diệuđế” tức là bốn chân lý tuyệt diệu mà đòi hỏi mọi người phải nhận thức được. Một là khổ đế: là triết lý về cuộc đời của con người là một bể khổ, ít nhất có tám nỗi khổ (bát khổ). Đó là: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, thụ biệt khổ (yêu 3 thương nhau mà phải xa nhau),oán tăng hội (ghét nhau mà phải gần nhau), sở cầu bất đắc (mong muốn mà không được), ngũ thụ uẩn ( do năm yếu tố tạo nên con người). Hai là nhân đế (tập đế): Triết lý về nguyên nhân của sự khổ. Phật giáo đưa ra 12 nguyên nhân của sự khổ gọi là thuyết “thập nhị nhân duyên”. 1) Vô minh: Là không sáng suốt. 2) Duyên hành: Là ý muốn thúc đẩy hành động. 3) Duyên thức: Tâm từ trong sáng trở nên u tối. 4) Duyên danh sắc: Sự hội tụ của các yếu tố vật chất và tinh thần sinh ra các cơ quan cảm giác (mắt, tai , mũi, lưỡi, thân thể và ý thức). 5) Duyên lục nhập: Là quá trình xâm nhập của thế giới xquanh vào các giác quan. 6) Duyên xúc: Là sự tiếp xúc với thế giới xung quanh sinh ra cảm giác. 7) Duyên thụ: Là sự cảm thụ, sự nhận thức trước thế giới bên ngoài. 8) Duyên ái: Là sự yêu thích mà nảy sinh ham muốn dục vọng . 9) Duyên thủ: Do yêu thích rồi muốn chiếm lấy, giữ lấy. 10) Duyên hữu: Là sự tồn tại để tận hưởng cái đã chiếm đoạt được. 11) Duyên sinh: Là sự ra đời, sinh thành do phải tồn tại. 12) Duyên lão tử: Là già và chết vì có sự sinh thành. Đó là 12 nguyên nhân và kết quả nối tiếp nhau tạo ra cái vòng luẩn quẩn của nỗi khổ đau nhân loại. Ba là diệt đế: Phật giáo cho rằng mọi nỗi khổ đều có thể tiêu diệt được để đạt tới trạng thái niết bàn. Bốn là đạo đế: Là con đường tu đạo để hoàn thiện đạo đức cá nhân, giải thoát khỏi nỗi khổ để đạt tới hạnh phúc. Phật giáo đưa ra ra tám con đường chân chính gọi là (bát chính đạo). 1) Chính kiến: Là hiểu biết đúng đắn tứ diệu đế. 2) Chính tư duy: Là suy nghĩ đúng đắn. 3) Chính ngữ: Nói năng phải đúng đắn. 4) Chính nghiệp: Giữ nghiệp đúng đắn, không làm việc xấu, nên làm việc thiện. 5) Chính mệnh: Giữ ngăn dục vọng đúng đắn. 6) Chính tinh tiến: Cố gắng nỗ lực đúng hướng, không biết mệt mỏi. 7) Chính niệm: Là tâm niệm tin tưởng vững chắc vào sự giải thoát. 8) Chính định: Là kiên định, tập trung tư tưởng cao độ mà suy nghĩ về tứ diệu đế, về vô ngã, vô thường. Theo con đường bát chính đạo nói trên, con người có thể diệt trừ được vô minh, đạt tới sự giải thoát, nhập vào niết bàn là trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, sáng suốt, chấm dứt sinh tử luân hồi. Ngoài tám con đường chính để diệt khổ, phật giáo còn đưa ra năm điều răn để mỗi người chủ động thực hiện nhằm đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người.Đó 4 là: bất sát (không sát sinh); bất dâm (không dâm dục); bất vọng ngữ (không nói năng thô tục); bất ẩm tửu (không rượu trà); bất đạo (không trộm cướp). Như vậy, phật giáo là một trào lưu triết học lớn của Ấn Độ cổ, trung đại. Ở giai đoạn đầu học thuyết triết học ấy chứa đựng những yếu tố duy vật và tư tưởng biện chứng về thế giới. Phật giáo nói lên được tiếng nói phản kháng chế độ đẳng cấp khắc nghiệt, phê phán sự bất công, đòi tự do bình đẳng xã hội. Đồng thời nó cũng nêu lên khát vọng giải thoát con người khỏi những bi kịch của cuộc đời, khuyên con người sống lương thiện, từ bi, bác ái góp phần hoàn thiện đạo đức cá nhân. Tuy nhiên trong triết lý nhân sinh của phật giáo vẫn mang nặng tính chất bi quan không tưởng và duy tâm về xã hội. . ** Liên hệ vai trò của phật giáo VN: - Phật giáo được truyền vào nước ta vào những năm đầu TCN với bản chất từ bi, hỉ xả. Pgiáo đã nhanh chóng tìm được chổ đứng và dần dần bám rể vững chắc trên mảnh đất VN - Từ khi vào VN đến nay Pgiáo tồn tại, phát triển phù hợp với truyền thống VN . Pgiáo đã trở thành quốc giáo ở các triều đại Đinh-Lý-Lê-Trần góp phần bảo vệ chế độ PK VN giữ vững nền độc lập dân tộc. - Pgiáo có công đào tạo tầng lớp tri thức của dân tộc, trong đó có nhiều vị thiền sư, Quốc có đức độ tài cao, giúp nước, an dân như: Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh, Pháp Nhuận, Không Lộ,…. - Vào các thời kỳ hưng thịnh pgiáo là nền tảng tư tưởng trong nhiều lĩnh vực như: Vhoá, giáo dục, kiến trúc, hội hoạ…và để lại nhiều giá trị mang đậm đà bản sắc dân tộc - Từ cuối thế kỷ 13 đến nay thì phật giáo không còn là quốc giáo nữa nhưng giá trị tinh thần tích cực của nó vẫn là nhu cầu sức mạnh tinh thần của nhân dân ta. Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, với nhân dân, được coi là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Dẫu rằng có những bước thăng trầm trong trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, Phật giáo Việt Nam bao giờ cũng giữ được “tốt đời đẹp đạo” và thực hiện “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã đề ra nhiều chính sách về đại đoàn kết, trong đó có chính sách về dân tộc, tôn giáo và tính ngưỡng nhằm tiến tới mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 5 Câu 2: Tư tưởng cơ bản của Triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam A. Triết gia tiêu biểu Trong các học thuyết triết học trung hoa cổ, trung đại thì Nho gia chiếm một vị trì đặc biệt quan trọng. Nó chi phối mọi mặt của đời sống xã hội và ảnh hưởng sâu rộng vào các nước lân cận trong suốt 2000 năm lịch sử. Hai đại diện tiêu biểu của trường phái Nho gia là Khổng Tử và Mạnh Tử. 1. Khổng Tử (551- 479 tr.CN). * Thân thế và sự nghiệp của Khổng Tử Khổng Tử họ Khổng, tên Khâu, tự Trọng Ni; sinh ở nước Lỗ, trong một gia đình quý tộc nhỏ bị sa sút. Thời đại của Khổng Tử là thời đại mà trật tự lễ giáo của nhà Chu đang bị đảo lộn. Người ta biết rất ít về quảng đời của Khổng Tử trước lúc 35 tuổi. Chỉ biết rằng, ông đã từng giữ những chức quan nhỏ như coi kho, quản lý gia súc. Lúc ngoài 50 tuổi, Khổng Tử giữ chức Tư Không (tương đương Bộ trưởng Bộ Kiến trúc) sau chuyển sang chức Tư Khấu ( tương đương Bộ trưởng Bộ Tư pháp) nhưng chỉ giữ chức vụ này trong ba tháng. Đứng trên lập trường của bộ phận cấp tiến trong giai cấp quý tộc Chu, Khổng Tử chủ trương lập lại pháp chế kỷ cương của nhà Chu, với một nội dung mới cho phù hợp. Khổng Tử đã đi chu du thuyết khách qua bảy nước trong 14 năm nhưng rút cục không ai tin dùng ông. Khoảng đời cuối cùng ông trở về nước Lỗ dạy học. Sử ký ghi chép ông có đến 3.000 học trò. Trong số đó có 70 người vào loại giỏi, thuộc tầng lớp nho sĩ đương thời. Khổng Tử là người sáng lập học thuyết Nho gia. Theo từ nguyên chữ Hán, Nho là bởi từ Nhân đứng bên từ Nhu mà thành. Nhân là người, Nhu là cần dùng; như vậy Nho là một hạng người bao giờ cũng cần dùng đến để giúp cho nhân quần trong xã hội biết đường ăn ở và hành động cho hợp với lẽ trời. Sau khi Khổng Tử mất, học thuyết của ông được các thế hệ học trò tiếp tục phát triển và trở thành một trường phái lớn lúc bấy giờ. Trong số họ, nổi lên một số đại biểu tiêu biểu như Mạnh Tử, Tuân Tử, những người có công lớn trong việc bảo vệ Nho gia và đưa nhiều tư tưởng mới vào hệ thống tư tưởng Nho gia của Khổng Tử. 2. Mạnh Tử (327 – 289 tr.CN) Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, sinh vào đời vua Liệt Vương, nhà Chu, quê gốc ở đất Châu, thuộc nước Lỗ, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông mồ côi cha, chịu sự nuôi dạy nghiêm túc của mẹ là Chương thị. Chương thị sau này được biết tới với cái tên Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh Tử). Mạnh mẫu đã ba lần chuyển 6 nhà để Mạnh Tử được ở trong môi trường xã hội tốt nhất cho việc học tập, tu dưỡng. Thời niên thiếu, Mạnh Tử làm môn sinh của Tử Tư, tức là Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử. Vì vậy, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các tư tưởng Khổng giáo. Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời chiến quốc, thời kỳ nở rộ các nhà tư tưởng lớn với các trường phái như Pháp gia, Du thuyết, Nho gia, Mặc gia .(thời kỳ bách gia tranh minh) và cũng là thời kỳ mà các tập đoàn phong kiến tranh giành, xâu xé lẫn nhau gây ra các cuộc chiến tranh liên miên, dân tình vô cùng khổ sở. Tư tưởng của Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử nhưng ông không tuyệt đối hóa vai trò của ông vua như Khổng Tử, ông chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Ông cũng là người đưa ra thuyết “tính thiện” của con người rằng con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ bản tính thiện, ông cho rằng “Thiên mệnh” quyết định nhân sự, nhưng con người có thể qua việc tổn tâm dưỡng tính mà nhận thức được thế giới khách quan, tức cái gọi “ tận tâm, tri tính, tri thiên”. “ vạn vật đều có đủ trong ta”. Mạnh Tử đã hệ thống hóa triết học duy tâm của Nho gia trên phương diện thế giới quan và nhận thức luận. Về cuối đời ông dạy học và viết sách, sách Mạnh Tử của ông là một trong những cuốn sách quan trọng của Nho giáo. Ông được xem là ông tổ thứ hai của nho giáo và được hậu thế tôn làm "Á thánh Mạnh Tử" (chỉ đứng sau Khổng Tử). B. Những tư tưởng cơ bản trong triết học Nho giáo : § Quan điểm của Nho giáo về thế giới : Trong học thuyết Nho gia, Khổng Tử thường nói đến Trời, Mệnh trời, đạo trời. “ Trời ” đối với Khổng Tử có chỗ như là giới tự nhiên, vận hành theo một quy luật “ Trời có nói gì đâu, bốn mùa vẫn thay đổi, trăm vật vẫn sinh trưởng”. Ý chí của Trời là thiên mệnh. Khổng Tử cho rằng mỗi cá nhân, sự sống chết, phú quí hay nghèo hèn đều do “Thiên mệnh” quy định. Mặt khác, ông lại cho rằng, con người bằng nổ lực chủ quan của mình cũng có thể thay đổi được cái “ Thiên tính ban đầu”. Theo ông, con người lúc sinh ra, cái tính trời phú cho là giống nhau nhưng trong quá trình tiếp xúc học tập; nó làm cho họ khác nhau. Khổng Tử coi việc hiểu biết “Mệnh trời” là một điều kiện để trở thành người hoàn thiện. Khổng Tử tin có quỷ thần, nhưng quan niệm quỷ thần của ông có tính chất lễ giáo hơn tôn giáo. Ông cho rằng, quỷ thần là do khí thiêng trong trời đất tạo thành. Tuy nhìn mà không thấy, lắng mà không nghe, thể nghiệm mọi vật mà không bỏ sót. Nhưng mọi người đều cung kính. Trang nghiêm để tế tự thì quỷ thần cả ở bên tả, bên hữu mình. Mặt khác, ông lại cho rằng quỷ thần không có tác dụng chi phối cuộc sống con người, ông phê phán sự mê tín quỷ thần. Như vậy, những người sáng lập Nho gia nói về tự nhiên không nhiều. Họ thừa nhận có Thiên mệnh, nhưng đối với quỷ thần lại xa lánh, kính trọng. Lập trường của 7 họ về vấn đề này rất mâu thuẫn. Điều đó chứng tỏ tâm lý của họ muốn gạt bỏ quan niệm thần học thời Ân – Chu nhưng không gạt nỗi. Quan niệm “Thiên mệnh” của Khổng Tử được Mạnh Tử hệ thống hóa, xây dựng thành nội dung triết học duy tâm trong hệ thống tư tưởng triết học của Nho gia. Mạnh Tử cho rằng “ Chẳng có việc gì xảy ra mà không theo mệnh trời. Mình nên tùy thân mà nhận lấy cái mệnh chính đáng ấy “. § Quan điểm của Nho giáo về chính trị xã hội: v Thuyết Chính danh Chính danh là tư tưởng cơ bản của Nho gia nhằm đưa xã hội loạn trở lại trị. Chính danh có nghĩa là một vật trong thực tại cần phải phù hợp với cái danh nó mang. Nói cách khác, mỗi cái danh bao hàm trong đó một điều kiện tạo nên bản chất loại sự việc mà danh liên quan đến. Ví dụ: bản chất ông vua là những điều kiện lý tưởng mà ông vua phải có, nghĩa là những điều kiện hợp với “ vương đạo”. Hành động hợp theo vương đạo thì ông vua mới thật là ông vua, vừa hợp với thực vừa hợp với danh. Chính danh gồm có hai bộ phận danh và thực: Danh là tên gọi, là địa vị, là thứ bậc của con người. Thực là quyền lợi mà con người được hưởng phù hợp với danh. Khổng Tử cho rằng danh và thực phải thống nhất với nhau. Từ đó ông chia xã hội thành năm mối quan hệ gọi là ngũ luân: · Vua – tôi (Quân thần): vua nhân – tôi trung · Chồng – Vợ (phu phụ): chồng biết điều – vợ nghe lẽ phải · Cha – Con (phụ tử): Cha hiền – con thảo · Anh – em (huynh đệ): anh tốt – em ngoan · Bạn – bè (bằng hữu): chung thủy. Trong xã hội, mỗi cái danh đều hàm một số trách nhiệm và bổn phận mà mỗi cá nhân mang danh ấy, mỗi đẳng cấp thực hiện đúng danh phận của mình thì xã hội có chính danh, và xã hội có chính danh là xã hội có kỷ cương thì đất nước sẽ thái bình thịnh trị. o Thuyết “ Lễ trị “: Lễ trước hết là những nghi thức, quy chế, kỷ cương, trật tự, tôn ti của cuộc sống chung trong cộng đồng xã hội và cả lối cư xử hàng ngày. Với nghĩa này, Lễ là cơ sở của xã hội có tổ chức bảo đảm cho phân định trên dưới rõ ràng, không bị xáo trộn, đồng thời nhằm ngăn ngừa những hành vi và tình cảm cá nhân thái quá. Lễ hiểu theo nghĩa trong “Ngũ thường” là sự thực hành đúng những giáo huấn kỷ cương, nghi thức do Nho gia đề ra cho những quan hệ “tam cương”, “ngũ luân”, “thất giáo” và cho cả sự thờ cúng thần linh. Đã là người thì phải học lễ, biết lễ và có lễ. Con người học lễ từ lúc trẻ thơ. Với ý nghĩa này, lễ là nội dung cơ bản của lễ giáo 8 đạo Nho. Lễ là cơ sở, là công cụ chính trị, là vũ khí của một phương pháp trị nước, trị dân lâu đời của Nho gia. Phương pháp “lễ trị” có thể đưa tất cả hoạt động vào nề nếp, có thể ngăn chặn mọi tội lỗi khi sắp xảy ra. § Quan điểm của Nho giáo về giáo dục: Ý nghĩa giáo dục, theo Khổng Tử là cái tạo nhân tính. Muốn dẫn nhân loại trở về tính gần nhau, tức là chỗ “ Thiện bản nhiên” thì phải để công vào giáo dục, vì giáo dục có thể hóa ác thành thiện. “ Tu sửa đạo làm người”, “ làm sáng tỏ đức sáng ” là mục đích tối cao của giáo dục. Giáo dục không chỉ mở mang tri thức, giải thích vũ trụ mà còn góp phần hình thành nhân cách đầy đủ ( nhân, trí, dũng), xây dựng con người đạo lý. Mục đích của giáo dục, theo Khổng Tử trước hết là học để ứng dụng cho có ích với đời, với xã hội. chứ không phải để làm quan sang, bổng hậu. Thứ hai, học là để hoàn thiện nhân cách. Thứ ba, học để tìm tòi điều lý. Trời đât, vạn vật rất phức tạp, nhưng có thể tìm ra được lý. Khi đã tìm ra được hệ thống điều lý thì có thể hiểu được sự khác nhau của sự vật. Về phương pháp giáo dục; trước hết Khổng Tử rất coi trọng việc giáo dục theo lịch trình đúng với điều kiện tâm sinh lý. Cách giáo dục ấy nhằm nuôi dưỡng tình cảm nảy nở, rồi đưa vào khuôn phép, rồi điều hòa sự xung đột ở tâm. Thứ hai, Khổng Tử coi trọng mối quan hệ giữa các khâu của giáo dục. Trong việc học, cần tuân thủ “ học” gắn liền với “ tư ”, với “ tập “ với “ hành”. Cùng với quan điểm và thái độ trong học tập. Khổng Tử rất quan tâm đến quan điểm và thái độ trong giảng dạy. Học là để cho mình hiểu biết đạo, còn dạy là làm cho người khác hiểu biết đạo. Do đó, vì đạo mà học thì không chán, vì đạo mà dạy thì không mệt mỏi. § Quan điểm của Nho giáo về bản chất con người Mạnh Tử cho rằng bản chất con người vốn là thiện, tính thiện đó là do thiên phú chứ không phải là do con người lựa chọn. Nếu con người biết giữ gìn thì làm cho tính thiện ngày càng mạnh thêm; nếu không biết giữ gìn sẽ làm cho nó ngày càng mai một đi thì con người trở nên nhỏ nhen, ti tiện không khác gì loài cầm thú. Mạnh Tử kết luận: bản chất con người là thiện nhưng con người hiện thực có thể là ác, đó là do xã hội rối loạn, luân thường đạo lý bị đảo lộn. Cho nên, để thiết lập quốc gia thái bình thịnh trị thì phải trả lại cho con người tính thiện bằng đường lối chính trị lấy nhân nghĩa làm gốc. 2. Ảnh hưởng của Nho giáo đến dời sống tinh thần người Việt Nam Chúng ta thưòng nghe nói "nước có quốc pháp, nhà có gia phong", là câu nói răn dạy đe giáo dục con người Việt Nam sống co phép tắc, khuôn mẫu đạo đức nhất định theo 9 tinh thần "Nho Giáo", đồng thời còn là biểu tượng tư hào ve truyền thống văn hóa dân tộc là nguyên khí tinh thần độc lập, tực cường của một dân tộc la bản sắc riêng ve truyền thống văn hóa Ảnh hưởng của Nho giáo đến truyền thống văn hóa ngày nay của Việt Nam. Hồ chí Minh, nhà tư tưởng văn hóa của thế giới, con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã tiếp thu truyền thống văn hóa dân tộc the hiện trong tư tưởng và nhiều câu chuyện nho giáo của Người. Nhưng Người đã vượt qua nhửng hạn che của Nho giáo ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. Người đa sáng lập và giáo dục Đảng ta với phương châm : “lấy dân làm gốc” làm tôn chỉ lãnh đạo nhân dân ta trong cuộc dựng nước va giữ nước. Người cũng coi đạo đức la gốc chu trương chọn lựa người tài đe đảm đương việc nước. Qua 2 cuộc kháng chiến người đa nhắc nhơ rất nhiều câu chư của Nho giáo đe giáo dục cán bo nhân dân về phẩm chất tư cách đạo đức, ve lòng nhân đạo của con người Việt Nam. Người mượn câu nói của Mạnh Tư để nêu lên khí phách của người cách mạng : “ giàu sang không the quyến rũ, nghèo kho không the chuyển lay, uy lực không the khuất phục”. Đây cũng chính la câu nói của Mạnh Tử trong Thi ên Đằng Văn Công – Ha : “ Phu quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” Sau hai cuộc kháng chiến Nhân dân Việt Nam giành lại được độc lập và thống nhất, đất nước ta bước vào hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng mọi mặt của đất nước theo định hướng XHCN, trên con đường tiến tới một tương lai tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, xa hội công bằng, văn minh. Chúng ta lại thường xuyên đụng đến nho giáo, nó vẫn bám sát chúng ta, tiếp tục đem đến cho chúng ta nhiều bài học cả chính diện và phản diện. Nho giáo nhiều lúc nêu lại điều hay y tốt như tạo thêm năng lượng cho co xe cách mạng tiến lên, nhưng cũng co trường hợp nho giáo trở nên thọc gậy bánh xe. Hiện nay Việt Nam đang bước vào cơ che thị trường xuất hiện nhiều xáo trộn trong quan he xã hội, sinh hoạt gia đình và phẩm chất ca nhân. Thực tế cho thấy mâu thuẫn không thể điều hòa được giữa phát triển vat chất và suy thoái tinh thần, giữa kinh te và đạo đức văn hóa xa hội. Để chống lại, khôi phục lại truyền thống van hóa tốt đẹp xưa nay của nhân dân ta, đảng ta chu trương giáo dục con người, chiến lược con ngưới, phát huy sáng tạo, độc lập tư chủ, chu trương giáo dục “ Tiên học lễ, hậu học văn “là những điều cốt yếu của nền giáo dục. 10 Cho đến nay, Nho giáo vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống gia đình, các phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ, vẫn co những quan điểm coi thường phụ nữ, lấy tiêu chuẩn tứ đức làm đầu “ công, dung, ngôn, hạnh”. Người phụ nư trở nên bị cương tỏa, dồn nén trong vòng tứ đức không phát huy được hết năng lực của mình. Truyền thống quan hệ cha con va anh em đến nay trong gia đình Việt Nam vẫn giữ được tư tưởng của nho giáo, là nét đệp trong quan hệ văn hóa xã hội Việt nam. Nho giáo đòi hỏi sự gắn bó chặt chẽ giữa các thành viên trong một gia đình, trong một dòng họ, no keu gọi sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, khuyến khích nhau giữ gìn truyền thống của gia đình va dòng họ. Ngày nay Nho giáo tuy không còn ảnh hưởng nhiều trong đời sống như trước nhưng nó vẫn còn hiện diện trong suy nghĩ của người Việt Nam và tiếp tục đem lại cho chúng ta nhiều bài học cả chính diện và phản diện. Chúng ta cần phải biết chọn lọc, tiếp thu và phát triển những tư tưởng tích cực của Nho giáo để giải quyết những vấn đề về gia đình, về mối quan hệ cá nhân và xã hội, về quản lý đất nước, về phát triển kinh tế, giáo dục… trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ./. [...]... một quá trình định mệnh chi phối. Là nhà triết học trong phái khai sáng, 23 Câu 6: Nội dung cơ bản của triết học Hêghen trong triết học cổ điển Đức và ảnh hưởng của nó đối với sự ra đời củe triết học Mác? A. Nội dung cơ bản của triết học Hêghen trong triết học cổ điển Đức : * Hêghen là một nhà triết học duy tâm khách quan bởi vì trong hệ thống triết học của mình thì Hêghen coi ý niệm tuyệt... công sản xuất vật chất, giải quyết những mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội. Tóm lại : triết học của Platon là hệ triết học duy tâm, những tư tưởng của ông là tiền đề cho nhiều nhà triết học cận đại kế thừa và phát triển. Nội dung quan điểm triết học của Đêmơcrít và platon trong lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại có thế giới quan và nhân sinh quan khác theo duy vật hay duy tâm, nhưng các... khoa học thì khơng cần đến tôn giáo. Nhưng đối với đại đa số nhân dân khơng có học, nghèo khổ thì họ lại cần tơn giáo. 15 Bêcơn chịu ảnh hưởng của quan niệm Triết học là khoa học của các khoa học . Triết học là tổng thể các tri thức lý luận của con người về Thượng đế, về thế giới tự nhiên, về bản thân con người. Do đó, nó gồm có ba học thuyết. Học thuyết về Thượng đế: nghiên cứu khoa học. .. Anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm nhiều công việc khác nhau: ngoại giao, tư pháp, thượng thư báo chí, bầu vào nghị viện, thủ tướng Anh, được phong bá tước. Bêcơn là người sáng lập chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm hiện đại. Bắt đầu từ Bêcơn, lịch sử triết học Tây Âu bước sang một giai đoạn mới.Quan điểm triết học của Bêcơn trong triết học Anh thế kỷ 17 thể hiện ở những điểm sau:... tới với cái tên Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh Tử). Mạnh mẫu đã ba lần chuyển 1 Phần 1: Trả lời 7 câu hỏi lịch sử triết học (thầy Quyên) Câu 1. Tư tưởng cơ bản của Phật giáo. Ảnh hưởng của nó với đời sống tinh thần người VN? Liên hệ phật giáo VN Ấn Độ cổ đại là một quốc gia rộng lớn ở miền nam Châu Á, có lịch sử lâu đời và nền văn minh sớm phát triển và đạt đến trình độ rực rở; với điều kiện tự nhiên... trong triết học của ông là tư tưởng quyết luận, giải thích mọi hiện tượng biến đổi theo luật nhân quả, ông người đầu tiên xây dựng lý luận nhận thức của CNDV thời cổ đại và là người đầu tiên coi logic học là một công cụ để nhận thức các hiện tượng của tự nhiên đã đưa triết học duy vật Hy Lạp cổ đại lên bước tiến mới. Đối với Platon : Platon ( 4 27 – 3 47 ) ông là nhà triết học duy tâm đối lập với triết. .. một thời kỳ lịch sử mới bắt đầu. Sự phát triển về kinh tế và xã hội dẫn đến những giai cấp mới được hình thành, những yêu cầu về tinh thần, tư tưởng cùng với những thành tựu về khoa học và kỹ thuật tiến bộ là điều kiện để triết học duy vật Anh xuất hiện và phát triển. Triết học Anh thế kỷ XVII là ngọn cờ lý luận của giai cấp tư sản Anh trước và sau cách mạng. Đặc trưng của triết học Anh trong... tính chân lý của các triết học . Tri thức là sức mạnh. Muốn chinh phục tự nhiên thì con người phải nhận thức các quy luật của nó, vận dụng và tuân theo chúng. -2. Bản thể luận triết học: Trong quá trình xây dựng bản thể luận triết học của mình, Bêcơn xuất phát từ những lý luận của các nhà triết học duy vật cổ đại Hy Lạp, đặc biệt là lý luận của Anaxago, Đêmơcrít và cải biến học thuyết Arixtốt theo... 5 Câu 2: Tư tưởng cơ bản của Triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam A. Triết gia tiêu biểu Trong các học thuyết triết học trung hoa cổ, trung đại thì Nho gia chiếm một vị trì đặc biệt quan trọng. Nó chi phối mọi mặt của đời sống xã hội và ảnh hưởng sâu rộng vào các nước lân cận trong suốt 2000 năm lịch sử. Hai đại diện tiêu biểu của trường... Phơbách, nhưng Mác và Ăngghen đã tiếp thu triết học đó một cách có phê phán. Hai ơng đã vạch ra những hạn chế trong triết học của Phơbách là khi phê phán Hêghen, Phơbách đã vứt bỏ hoàn toàn triết học của Hêghen mà không thấy hạt nhân hợp lý của nó là phép biện chứng. Khơng hiểu được vai trị của hoạt động thực tiển, khơng hiểu đúng bản chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh chính trị- xã hội . 11 Câu 3 : Nêu nội dung quan điểm triết học của Đêmôcrít và Platon trong lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại ? Đêmôcrít và Platon là hai nhà triết học được. và khoa học thực nghiệm hiện đại. Bắt đầu từ Bêcơn, lịch sử triết học Tây Âu bước sang một giai đoạn mới.Quan điểm triết học của Bêcơn trong triết học Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 Câu hỏi lịch sử triết học, 7 Câu hỏi lịch sử triết học,

Từ khóa liên quan