0

tiêt 13 su tich ho guom

12 603 0
  • tiêt 13 su tich ho guom

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 05:10

Kiểm tra bài cũ Nêu nội dung, ý nghĩa truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh? - Giải thích hiện tượng bão lũ xảy ra hàng năm ở vùng châu thổ Bắc Bộ - Thể hiện ước mơ, khát vọng chiến thắng thiên tai của người Việt Cổ - Ca ngợi công lao trị thuỷ của các vua Hùng Hå g­¬m tÝch hå g­¬m ( TruyÒn thuyÕt) Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gư ơm I. Đọc và tìm hiểu chú thích 1. Đọc Giọng đọc chung: - Chậm rãi, gợi không khí cổ tích - Chú ý lời thoại của các nhân vật 2. Chú thích Giải thích các từ: Giặc Minh, Lam Sơn, Thuận Thiên, Hoàn Kiếm? - Giặc Minh: giặc phương Bắc triều đại nhà Minh (xâm lược nước ta từ 1407 1427) - Lam Sơn: nơi Lê Lợi khởi nghĩa thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá - Thuận Thiên: thuận theo ý trời, đây là tên thanh gươm. Sau chiến thắng quân Minh Lê Lợi lấy hiệu là Thuận Thiên - Hoàn Kiếm: có nghĩa là trả lại gươm (hoàn: trả, gươm: kiếm) Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gư ơm II. Tìm hiểu văn bản 1. Tìm hiểu chung a. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt - Tự sự b. Bố cục 2 phần: - Phần 1: từ đầu đến trên đất nước: đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần để đánh giặc - Phần 2: còn lại: Long Quân đòi lại gươm thần khi đất nước hết giặc - Thể loại: Truyền thuyết Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gư ơm II. Tìm hiểu văn bản 2. Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật a. Nội dung * Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần - Lí do: + Giặc Minh đô hộ làm nhiều điều bạo ngược khiến nhân dân căm ghét đến tận xương tuỷ + Khởi nghĩa Lam Sơn buổi đầu còn non yếu thư ờng xuyên bị thua Cuộc chiến đấu mang tính chất chính nghĩa => - Cách Long Quân cho mượn gươm + Lê Thận nhặt được lưỡi gươm ở dưới nước + Lê Lợi nhặt được chuôi gươm trên ngọn cây đa + Tra lưỡi gươm vào chuôi thì vừa khít như in + Lê Thận dâng gươm cho Lê Lợi Nhân dân tất cả các vùng miền, đồng lòng hợp sức tạo thành sức mạnh đoàn kết chống giặc => Cuộc chiến đấu mang tính chất nhân dân, toàn dân Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gư ơm - Tác dụng của thanh gươm thần: + Nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng + Gươm thần tung hoành khắp các trận địa khiến quân Minh bạt vía + Gươm thần mở đường cho họ đánh tràn ra mãi cho đến khi không còn tên giặc nào trên đất nước => Tác dụng màu nhiệm làm nên chiến thắng vẻ vang - Lí do: + Giặc Minh đô hộ làm nhiều điều bạo ngược khiến nhân dân căm ghét đến tận xương tuỷ + Khởi nghĩa Lam Sơn buổi đầu còn non yếu thư ờng xuyên bị thua - Cách Long Quân cho mượn gươm + Lê Thận nhặt được lưỡi gươm ở dưới nước + Lê Lợi nhặt được chuôi gươm trên ngọn cây đa + Tra lưỡi gươm vào chuôi thì vừa khít như in + Lê Thận dâng gươm cho Lê Lợi => Cuộc chiến đấu mang tính chất chính nghĩa => Cuộc chiến đấu mang tính chất nhân dân, toàn dân * Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gư ơm II. Tìm hiểu văn bản 2. Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật a. Nội dung * Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần * Đức Long Quân đòi gươm thần - Lí do: + Đất nước hoà bình + Lê Lợi lên làm vua và dời đô về Thăng Long - Cảnh đòi gươm và trao lại gươm thần: + Vua ngự thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Rùa Vàng ngoi lên đòi gươm + Vua trao gươm, Rùa đớp lấy, lặn xuống hồ Để lai cho hồ một cái tên đầy ý nghĩa: Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) => - Giải thích nguồn gốc tên goi hồ Gươm - Thể hiện khát vọng yêu chuộng hoà bình của dân tộc Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gư ơm II. Tìm hiểu văn bản 2. Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật a. Nội dung b. Nghệ thuật - Yếu tố hiện thực: giặc Minh xâm lược đất nước, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Người anh hùng Lê Lợi - Yếu tố tưởng tượng kì ảo: Gươm thần, Rùa Vàng => Tạo nên chất thơ, chất mộng, sức hấp dẫn và sức thuyết phục cho câu chuyện Ghi nhớ Sgk/ 43 III. Luyện tập CNG THO LUN Nhóm 3+4 Vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi trả gươm ở Thanh Hoá mà Lại trả gươm ở Thăng Long? Nhóm 1+2 Vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi nhận trực tiếp cả lưỡi gươm và chuôi gươm cùng một lúc? Tác phẩm không thể hiện được tính toàn dân, trên dưới một lòng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến.Đây là thanh gươm thống nhất, hội tụ tư tưởng, tình cảm, sức mạnh của toàn dân trên mọi miền đất nước Thăng Long là thủ đô của cả nư ớc. Trả gươm ở kinh đô mới thể hiện được hết tư tuởng yêu hoà bình và tinh thầncảnh giác của cả dân tộc. III. Luyện tập [...]...Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gư ơm CNG C - Nội dung: + Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân, toàn dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn + Giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Gươm + Thể hiện khát vọng ho bình của dân tộc - Nghệ thuật: Sự kết hợp giữa những yếu tố hiện thực và những chi tiết tưởng tượng kì ảo tạo nên sự hấp dẫn và sức thuyết phục cho văn bản . hồ Để lai cho hồ một cái tên đầy ý nghĩa: Hồ Gươm (Hồ Ho n Kiếm) => - Giải thích nguồn gốc tên goi hồ Gươm - Thể hiện khát vọng yêu chuộng ho bình của. thuyết phục cho câu chuyện Ghi nhớ Sgk/ 43 III. Luyện tập CNG THO LUN Nhóm 3+4 Vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi trả gươm ở Thanh Ho mà Lại trả
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêt 13 su tich ho guom, tiêt 13 su tich ho guom, tiêt 13 su tich ho guom