slide kinh tế quốc tế:Rào cản trong xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường EU và giải pháp.

22 519 2
slide kinh tế quốc tế:Rào cản trong xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường EU và giải pháp.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kinh Tế Quốc Tế Nhiệt liệt chào mừng cô bạn Đề tài: Rào cản xuất thủy hải sản Việt Nam sang thị trường EU giải pháp Thực hiện- Nhóm Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Thủy Nhóm 3: 1.Nguyễn Thị Lan Anh 5.Nguyễn Thị Lan 2.Nguyễn Thị Thu Hiền 6.Phạm Ngọc Nhi 3.Nguyễn Thị Linh 7.Đặng Thị Hằng 4.Nguyễn Thị Thanh Vân Bùi Thị Hằng Thực hiện- Nhóm Việt Nam bị EU cảnh báo thẻ vàng với xuất thủy sản từ cuối 2017 https://www.youtube.com/watch?v=wUUriB2nTEI&t=103s Thực hiện- Nhóm NỘI DUNG Tổng quan rào cản kỹ thuật thương mại quốc tế Các rào cản xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường EU Các giải pháp vượt rào cản xuất thủy sản VN sang thị trường EU Thực hiện- Nhóm Tổng quan rào cản thương mại quốc tế 1.1 Khái niệm rào cản thương mại quốc tế Rào cản: tất gây trở ngại, khó khăn cho hoạt động tiếp cận đối tượng Rào cản thương mại: biện pháp hay hành động gây cản trở thương mại quốc tế 1.2 Phân loại Rào cản thương mại bao gồm hai nhóm rào cản lớn là: a Rào cản thuế quan b Rào cản phi thuế quan Thực hiện- Nhóm a Rào cản thuế quan Mục đích: Tăng nguồn thu cho NSNN Ngăn chặn hàng hóa nhập Điều tiết hàng hóa xuất nhập Bảo vệ hàng hóa nước  Các nước khơng phép tăng thuế lên mức trần cam kết Thực hiện- Nhóm b Rào cản phi thuế quan Cấm nhập cấm xuất Giấy phép nhập Hàng rào hành Hạn ngạch (quota) Hạn chế xuất tự nguyện Hàng rào phi thuế quan Tỷ lệ nội địa hóa bắt buộc Các tiêu chuẩn kỹ thuật Rào cản kỹ thuật thương mại (TBT) Các quy chuẩn kỹ thuật Các thủ tục đánh giá hợp Thực hiện- Nhóm chuẩn 1.3 Vai trò rào cản thương mại Bảo hộ ngành sản xuất nước Chính phủ ban hành sách nhằm Thực chiến lược phát triển kinh Bảo vệ người lao tế xã hội quốc động tiêu dùng gia Các rào cản xuất nhập thủy sản Việt Nam vào thị trường EU Tổng quan tình hình xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường EU (2010- nay) Các rào cản xuất thủy sản Việt Nam sang EU Thực hiện- Nhóm 10 GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THÁNG ĐẦU 2010 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2009 SANG CÁC NƯỚC ĐỨNG ĐẦU TRONG KHỐI EU 100 90 86.1 80 80 70 60 60.2 63 55.3 50 52 45.3 40 30 20 20.3 12.8 10 Italia 14 9.8 Hà Lan Pháp Bỉ Kim ngạch 38.3 20.3 Anh Ba Lan 9.6 0.4 Đức Tây Ba Nha Tốc độ tăng (Nguồn: báo cáo xuất thủy sản Việt Nam 6th/2010) Thực hiện- Nhóm 11 Nguồn số liệu: VASEP Thực hiện- Nhóm 12 Các rào cản xuất thủy sản Việt Nam sang EU Thị trường Quy định riêng Mặt hàng Rào cản XK thủy sản nước thành viên Quy định chung EU Thực hiện- Nhóm 13 Thị trường •Lỡ nhiều đơn đặt hàng từ phía EU hạn chế tài chính, suất lao động thấp •Hàng thủy sản Việt Nam có sức cạnh tranh thấp so với ĐT: Trung Quốc, Hà Lan, Na Uy •Hoạt động thâm nhập thị trường doanh nghiệp Việt Nam thụ động phụ thuộc nhiều vào phía đối tác EU XK thủy sản Việt Nam sang thị trường EU trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất  14 Thực hiện- Nhóm Mặt hàng • • • Cơ cấu mặt hàng xuất chưa đa dạng, chủ yếu hàng thơ Mẫu mã sản phẩm đơn điệu Chất lượng hàng thủy sản chưa cao, chưa quản lý chặt chẽ Thực hiện- Nhóm 15 Quy định chung EU Quy định chất lượng an toàn thực phẩm Quy định giám sát Quy định vệ sinh Quy định IUU Thực hiện- Nhóm 16 QĐ riêng nước thành viên Đức • • Kiểm tra ATTP nghiêm ngặt • Đặt số tiêu chuẩn riêng • TBN • • Phải có chứng nhận khai tra thác thủy sản Cơ quan Nâng cao CL sản thẩm quyền Việt Nam cấp phẩm XK Lấy mẫu kiểm tra dư lượng chất độc hại Tập trung vào mặt hàng cá Hà Lan • Cần có chiến dịch truyền thơng tích cực Thực hiện- Nhóm 17 Các giải pháp vượt rào cản XK thủy sản sang thị trường EU Nhà nước Doanh nghiệp Thực hiện- Nhóm 18 Nhà nước Hệ thống pháp lý phù hợp với XK Đầu tư nước-Thu hút vốn đầu tư nước ngồi Hành quản lý ngành thủy sản VSATTP chất lượng sản phẩm Hỗ chợ tín dụng tín dụng cho DN XK Xúc tiến thương mại Thực hiện- Nhóm 19 Doanh nghiệp Thị hiếu khách hàng - phân khúc thị trường Nâng cao đội ngũ ĐTCT - chiến lược công nhân viên cạnh tranh Doanh nghiệp Cập nhật thông tin Kiểm soát, đào tạo thị trường EU sản xuất Tận dụng hệ thống Xây dựng, bảo vệ bán lẻ truyền thống, thương hiệu hệ thống thông tin – truyền thông Thực hiện- Nhóm 20 KẾT LUẬN EU thị trường hàng đầu xuất thủy sản Việt Nam  Tuy nhiên, rào cản phi thuế khác ngày chặt chẽ nghiêm chỉnh Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần phải ý đến để có biện pháp phòng, tránh vụ kiện thương mại ảnh hưởng đến uy tín hàng thủy sản Việt Nam, đặc biệt phối hợp với quan Chính phủ, hành động tích cực liệt Hy vọng rằng, với việc tham gia hiệp định tự thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) , rào cản phi thuế hạn chế, xuất thủy sản Việt Nam có nhiều chuyển biến tích năm sau Thực hiện- Nhóm 21 Thực hiện- Nhóm 22 ... thương mại quốc tế Các rào cản xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường EU Các giải pháp vượt rào cản xuất thủy sản VN sang thị trường EU Thực hiện- Nhóm Tổng quan rào cản thương mại quốc tế 1.1 Khái... niệm rào cản thương mại quốc tế Rào cản: tất gây trở ngại, khó khăn cho hoạt động tiếp cận đối tượng Rào cản thương mại: biện pháp hay hành động gây cản trở thương mại quốc tế 1.2 Phân loại Rào... hộ ngành sản xuất nước Chính phủ ban hành sách nhằm Thực chiến lược phát triển kinh Bảo vệ người lao tế xã hội quốc động tiêu dùng gia Các rào cản xuất nhập thủy sản Việt Nam vào thị trường EU

Ngày đăng: 20/02/2020, 14:51

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • https://www.youtube.com/watch?v=wUUriB2nTEI&t=103s

 • NỘI DUNG

 • 1. Tổng quan về rào cản trong thương mại quốc tế

 • a. Rào cản thuế quan

 • Slide 8

 • 1.3 Vai trò của rào cản thương mại

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Các rào cản trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

 • Thị trường

 • Mặt hàng

 • Quy định chung của EU

 • QĐ riêng của các nước thành viên

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan