0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

46 3,201 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 08:10

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 1 Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ I. Mục tiêu - HS tiếp xúc làm quen với tác phẩm thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - HS nhận xét đợc sơ lợc về hình ảnh và mầu sắc trong tranh - cảm nhận đợc vẻ đẹp của tranh II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - tranh thiếu nữ bên hoa huệ - HS :SGK, vở ghi III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bức tranh đã chuẩn bị Hs quan sát Hoạt động 1 Hs đọc mục 1 trang 3 GV : em hãy nêu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân? Tô Ngọc Vân là một hoạ sĩ tài năng ,có nhiều đóng góp cho nền mĩ thuật hiện đại ông tốt nghiệp trờng mĩ thuật đông dơng sau đó thành giảng viên của trờng sau CM tháng 8 ông đảm nhiệm chức hiệu trởng trờng mĩ thuật việt nam GV: em hãy kể tên những tác phẩm nổi tiếng của ông? Tác phẩm nổi tiếng của ông là: thiếu nữ bên hoa huệ, thiếu nữ bên hoa sen, hai thiếu nữ và em bé Hoạt động 2: xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ GV cho hs quan sát tranh Hs thảo luận theo nhóm + hình ảnh chính của bức tranh là gì? Là thiếu nữ mặc áo dài + hình ảnh chính đợc vẽ nh thế nào? Hình mảng đơn giản, chiếm diện tích lớn trong tranh + bức tranh còn nhứng hình ảnh nào nữa? Hình ảnh bình hoa đặt trên bàn + mầu sắc của bức tranh nh nào? Chủ đạo là mầu xanh ,trắng, hồng hoà nhẹ nhàng , trong sáng + tranh đợc vẽ bằng chất liệu gì? Sơn dầu GV : yêu cầu hs nhắc lại kiến thức 1-2 hs nhắc lại Hoạt động 3: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Su tầm tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân Nhắc hs quan sát mầu sắc trong thiên nhiên và chuẩn bị bài học sau Hs lắng nghe 1 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2 Mầu sắc trong trang trí I. Mục tiêu - HS hiểu sơ lợc vai trò và ý nghã của mầu sắc trong trang trí - HS biết cách sử dụng mầu sắc trong trang trí - cảm nhận đợc vẻ đẹp của mầu sắc trang trí II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - 1 số đồ vật đợc trang trí - 1 số bài trang trí hình vuông , tròn dờng diềm - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bức tranh trang trí đã chuẩn bị Hs quan sát Hoạt động 1: quan sát nhận xét Hs thực hiện GV : cho hs quan sát mầu sắc các bài trang trí GV: em hãy kể tên những mầu sắc trong bàI trang trí - mỗi mầu đợc vẽ ở những hình nào? - mầu nền và hoạ tiết có giống nhau không? - độ đậm nhạt có giống nhau không? - trong bài vẽ thờng có nhiều hay ít mầu? His kể tên các mầu Hoạ tiết giống nhau đợc vẽ cùng mầu Khác nhau Khác nhau 4-5 mầu Hoạt động 2: cách vẽ mầu GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: + dùng bột mầu hoặc mầu nớc pha trôn để tạo thành 1 số mầu có độ đậm nhạt khác nhau + lấy các mầu đã pha sẵn vẽ vào một vài hoạ tiết đã chuẩn bị cho lớp quan sát + không nên dùng quá nhiều mầu trong một bài trang trí + chọn mầu sắc cho hài hoà + vẽ đều mầu theo quy luật sen kẽ hay nhắc lại + độ đậm nhạt của mầu nền và hoạ tiết cần khác nhau Hoạt động 3: thực hành 2 GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành Hs thực hiện GV : nhắc hs nhớ lại cách sắp xếp hoạ tiết Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Nhắc hs quan sát mầu sắc trong thiên nhiên và chuẩn bị bài học sau Hs lắng nghe Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 3 Vẽ tranh đề tàI trờng em I. Mục tiêu - Hs biết tìm , chon các hình ẩnh đẹp về nhà trờng để vẽ tranh. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài trờng em. - Hs yêu mến và có ý thức giữ gìn , bảo vệ ngôi trờng của mình. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV -1 số tranh ảnh về nhà trờng. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã chuẩn bị Hs quan sát Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài GV : giới thiệu tranh , ảnh và gợi ý để Hs nhớ lại các hình ảnh về nhà trờng. + khung cảnh chung của nhà trờng. + hình dáng của cổng trờng , sân trờng , dãy nhà hàng cây + một số hoạt động ở trờng. + chọn hoạt động cụ thể để vẽ Hs quan sát GV: em có thể vẽ những nội dung sau - phong cảnh trờng - giờ học trên lớp Hs chú ý 3 - cảnh vui chơi trên sân trờng - lao động - lễ hội Hoạt động 2: cách vẽ tranh GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: + cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK + yêu cầu hs chọn hình ảnh để vẽ về tranh về trờng của em +sắp sếp hình ảnh chính hay phu cho cân đối + vẽ rõ nội dung của hoạt động Hoạt động 3: thực hành GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành Hs thực hiện GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Nhắc hs quan sát khối hộp ,khối cầu cho bàI sau Hs lắng nghe Ghi nhớ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 4 Khối hộp và khối cầu I. Mục tiêu - Hs hiểu cấu trúc của khối hộp và khối cầu; biết quan sát so sánh nhận sét hình dáng chung của mẫu và hình dáng từng vật mẫu. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc mẫu khối hộp và khối cầu. - Hs quan tâm tìm hiểu các đồ vật có hình dạng khối hộp và khối cầu. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - mẫu khối hộp và khối cầu - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu khối hộp và khối cầu đã chuẩn bị Hs quan sát Hoạt động 1: quan sát, nhận xét 4 GV : đặt mẫu ở vị trí thích hợp. - yêu cầu hs quan sát +các mặt khối hộp giống hay khác nhau? + khối hộp có mấy mặt? + khối cầu có đặc điểm gì?. + bề mặt khối hộp có giống khối cầu không? +so sánh độ đậm nhạt của khối hộp và khối cầu. Hs quan sát 6 mặt khác nhau GV: yêu cầu hs đến gần mẫu để quan sát hình dáng đặc điểm của mẫu Hs chú ý quan sát Hoạt động 2: cách vẽ GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: + cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK +so sánh tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của mẫu để vẽ khung hình chung, sau đó phát khung hình của từng vật mẫu Hs quan sát +có thể vẽ lên bảng để hs quan sát + vẽ rõ nội dung của hoạt động Hoạt động 3: thực hành GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành Hs thực hiện GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ - nhắc hs chú ý bố cục cho cân đối ; vẽ đậm nhạt đơn giản Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Nhắc hs quan sát su tầm tranh ảnh các con vật Chuẩn bị đất nặn cho bài sau Hs lắng nghe Ghi nhớ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 5 Tập nặn tạo dáng Nặn con vật quen thuộc 5 I. Mục tiêu - Hs nhận biết đợc hình dáng , đặc đIểm cảu con vật trong các hoạt động . - HS biết cách nặn và nặn đợc con vật theo cảm nhận riêng. - Hs yêu mến và có ý thức chăm sóc , bảo vệ con vật. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV -1 số tranh ảnh về các con vật quen thuộc. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã chuẩn bị Hs quan sát Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét GV : giới thiệu tranh , ảnh về các con vật, đặt câu hỏi để Hs suy nghĩ trả lời: + Con vật trong tranh , ảnh là con gì? + Con vật có những bộ phận gì? Hs quan sát + Hình dáng của chúng khi đi , chạy nhảy thay đổi nh thế nào? + Em còn biết con vật nào nữa? - GV gợi ý cho Hs chon con vật sẽ nặn - Em thích con vật nào nhất? Vì sao? - Em hãy miêu tả đặc điểm , hình dáng , màu sắc con vật em định nặn. Hs chú ý và trả lời câu hỏi Hoạt động 2: cách nặn GV hớng dẫn hs cách nặn nh sau: + cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK + yêu cầu hs chọn màu đất nặn cho con vật ( các bộ phận) Hs thực hiện +nặn tong bộ phận và các chi tiết của con vật rồi ghép, dính lại. + Có thể tạo dáng đi , đứng , chạy , nhảy cho sinh động. Hoạt động 3: thực hành GV yêu cầu hs làm bài theo nhóm: + HS có thể thực hànhcá nhân: nặn theo ý thích GV quan sát hớng dẫn thêm Nhắc Hs không đợc bôi bẩn ra bàn ghế , quần , áo khi nặn xong cần rửa tay sạch sẽ Hs thực hiện Các em thích cùng một loài vật ngồi cùng nhau GV : đến từng bàn quan sát hs nặn Hoạt động 4: nhận xét đánh giá 6 GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Nhắc hs quan sát hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục. Chuẩn bị bài sau Hs lắng nghe Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 6 Vẽ trang trí Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục I. Mục tiêu - Hs nhận biết đợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục. - Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của hoạ tiết trang trí. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV -1 số hoạ tiết trang trí. - Một số bàI của Hs lớp trớc. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình vuông , hình tròn , đờng diềm) Hs quan sát Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét GV : cho Hs quan sát một số hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục và đặt một số câu hỏi gợi ý + Hoạ tiết này giống hình gì? + Hoạ tiết nằm trong khung hình nào? + So sánh các phần của hoạ tiết đợc chia qua các đờng trục + Gv kết luận: các hoạ tiết này có cấu tạo đối xứng, hình đối xứng mang vẻ đẹp cân đối và thờng đợc sử dụng để làm hoạ tiết trang trí. Hs quan sát và trả lời câu hỏi Hoa , lá - Vuông , tròn , chữ nhật - giống nhau và bằng nhau Hoạt động 2: cách vẽ GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: + Cho HS quan sát hình tham khảo ở SGK + Đặt một số cau hỏi gợi ý cho HS trả lời HS quan sát và trả lời câu hỏi 7 +Vẽ hình tròn, hình tam giác , hình vuông , hình chữ nhật + Kẻ trục đối xứng và lấy các đIểm đối xứng cảu hoạ tiết. + Vẽ phác hình hoạ tiết dựa vào các đờng trục. + Vẽ nét chi tiết. + vẽ màu vào hoạ tiết theo ý thích Hoạt động 3: thực hành GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành Hs thực hiện GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Nhắc HS cha hoàn thành về nhà thực hiện tiếp. Nhận xét chung tiết học và xếp loại Su tầm tranh ảnh về an toàn giao thông. Hs lắng nghe Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 7 Vẽ tranh đề tàI an toàn giao thông I. Mục tiêu - Hs hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn đợc hình ảnh phù hựp với nội dung đề tài. -HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - Hs có ý thức chấp hành luật giao thông. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV -1 số tranh ảnh về an toàn giao thông ( đờng bộ , đờng thuỷ ) - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã chuẩn bị Hs quan sát Hoạt động 1: Tìm , chọn nội dung đề tài GV : giới thiệu tranh , ảnh về an toàn Hs quan sát 8 giao thông. + Cách chon nội dung đề tài An toàn giao thông. + Những hình ảnh đặc trng về đề tài này: ngời đi bộ , xe đạp , xe máy, ô tô. + Khung cảnh chung: nhà cửa, cây cối + chọn hoạt động cụ thể để vẽ GV: gợi ý cho HS nhận xét đợc những hình ảnh đúng hoặc sai về An toàn giao thông ở tranh ảnh, từ đó tìm đợc nội dung cụ thể và các hình ảnh để vẽ tranh - Vẽ đờng phố, vẽ cảnh HS đi bộ trên vỉa hè. - HS sang đờng; cảnh ngời qua lại ở ngã ba, ngã t. Hs chú ý Hoạt động 2: cách vẽ tranh GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: + Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi ý cho HS cách vẽ theo các bớc: + Sắp xép và vẽ các hình ảnh: ngời , ph- ơng tiện giao thông , cảnh vật,cần có hình ảnh chính, phụ . HS lắng nghe và thực hiện +Vẽ hình ảnh chính trớc hình ảnh phụ sau . + ĐIều chỉnh hình vẽ và vẽ thêm các chi tiết cho tranh sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. + Các phơng tiện tham gia giao thông cần có hình dáng thay đổi để tạo không khí tấp nập. + Màu sắc cần có độ đậm nhạt thích hợp với tranh và đẹp mắt. Hoạt động 3: thực hành GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành Hs thực hiện GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Nhắc hs quan sát một số đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu. Hs lắng nghe 9 Tuần:8 Ngày soạn: Ngày giảng: Vẽ mầu có dạng hình trụ và hình cầu I. Mục tiêu - Hs hiểu biết đợc các mẫu có dạng hình trụ và hình cầu - HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu. - Hs thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - chuẩn bị một vài mẫu có dạng hình trụ hình cầu khác nhau - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hs quan sát Hoạt động 1: quan sát , nhận xét GV : giới thiệu mẫu có dạng hình trụ ,hình cầu đã chuẩn bị sẵn + GV yêu cầu h\s chọn bày mẫu theo nhómvà nhận xét về vị trí,hình dáng tỉ lệ đậm nhạt của mẫu + gợi ý h\s cách bày mẫu sao cho đẹp Hs quan sát Hoạt động 2: cách vẽ tranh GV giới thiệu hình hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: + Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi ý cho HS cách vẽ theo các bớc: + vẽ khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu HS lắng nghe và thực hiện H\s thực hiện vẽ theo hớng dẫn +tìm tỉ lệ từng bộ phận và phác hình bằng nét thẳng + nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng + Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen. + phác mảng đậm ,đậm vừa , nhạt +dùng các nét gạch tha, dày bằng bút chì để miêu tả độ đậm nhạt. Hoạt động 3: thực hành GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ Hs thực hiện Vẽ theo nhóm Hs thực hiện theo nhóm GV yêu cầu hs quan sát mẫu trợc khi vẽ và vẽ đúng vị trí , hớng nhìn của các em Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học 10 [...]... Hs quan sát niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam + Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11 của trờng 14 + Cha mẹ HS tổ chức choc mừng thầy, cô giáo + HS tổ chức tặng hoa cho thầy cô giáo + chọn hoạt động cụ thể để vẽ GV: gợi ý cho HS nhận xét đợc những Hs chú ý và nhớ lại các hình ảnh về Ngày hình ảnh về Ngày Nhà giáo Việt Nam Nhà giáo Việt Nam - Quang cảnh đông vui nhộn nhịp - Các dáng ngời khác nhau trong... hiện nặn theo hớng dẫn Hoat động 3: Thực hành +Hs có thể vẽ một số dáng ngời trên giấy nháp để chọ dáng: Dáng ngời cõng hoặc bế em Dáng ngời ngồi đọc sách Dáng ngời chạy nhảy đá cầu Hs thực hiện +Năn theo nhóm Hs thực hiện theo nhóm GV yêu cầu hs tìm dáng ngời và cách nặn khác nhau để cho bàI phong phú và đa dạng Hoạt động 4: nhận xét đánh giá 17 GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân... cho cả lớp vẽ Hs thực hiện Vẽ theo nhóm Hs thực hiện theo nhóm GV yêu cầu hs quan sát mẫu trợc khi vẽ và vẽ đúng vị trí , hớng nhìn của các em Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực Hs lắng nghe phát biểu ý kiến XD bài Nhắc hs su tầm ảnh chụp dáng ngời và tợng ngời - Chuẩn bị đất nặn 16 Tuần:13 Ngày soạn: Ngày giảng: Tập nặn tạo dáng Nặn dáng ngời... Hồ đi công tác GV đặt câu hỏi: + hình ảnh chính của bức tranh là gì? + dáng vẻ trong từng nhân vật trong tranh nh thế nào? HS lắng nghe và thực hiện - hình ảnh Bác Hồ , anh cảnh vệ - Bác Hồ dáng ung dung th thái trên lng ngựa tay cầm dây cơng.anh cảnh vệ ngời ngả về trớc 35 + hình dáng của hai con ngựa nh thế nào? - mỗi con một dáng đang bớc đi + mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ? - trầm ấm GV kết... vẽ đợc tranh về đề tài ngày nhà giáo Việt Nam theo cảm nhận riêng - Hs yêu quý và kính trọng các thầy, cô giáo II Chuẩn bị - GV : SGK,SGV -1 số tranh ảnh về ngày nhà giáo Việt Nam - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - Cho HS hát tập thể 1 bài có nội dung về Hs quan sát ngày nhà giáo - GV giới thiệu 1 vài bức tranh... tợng phật bà quan âm nghìn mắt( chùa bút tháp , bắc ninh) pho tợng đợc tạc bằng gỗ tợng có nhiều con mắt nhiều cánh tay tợng trng cho khả năng siêu phàm của Đức Phật có thể nhìn thấy hết nỗi khổ của chúng sinh và cứu giúp mọi ngời trên thế gian - tợng vũ nữ chăm( quảng nam) tợng đợc tạc bằng đá tợng diễn tả một vũ nữ đang múa với hình dáng uyển chuyển,sinh động , bức tợng có hình dáng cân đối, hình... hs su tầm một số bài nặn của học sinh lớp trớc( nếu có) - Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau Tuần:21 Ngày soạn:/./07 Hs lắng nghe Ngày giảng:/./07: Tập nặn tạo dáng đề tàI tự chọn I Mục tiêu - Hs có khả năng quan sát, biết cách nặn các hình khối - HS biết cách nặn đợc hình ngời, con vật, đồ vật và tạo dáng theo ý thích - Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình khối.Thích sáng tạo II Chuẩn bị - GV : SGK,SGV -... cây, quả) Nặn theo cá nhân hoặc theo nhóm Gợi ý, bổ xung cho từng học sinh, về cách nặn và tạo dáng Có thể cho HS vẽ hoặc xé dán nếu không Hs thực hiện có đIều kiện nặn +Năn theo nhóm Hs thực hiện theo nhóm GV yêu cầu hs tìm dáng ngời và cách nặn khác nhau để cho bài phong phú và đa dạng Hoạt động 4: nhận xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực Hs lắng nghe phát biểu... nét về hoạ sĩ GV : Hoạ sĩ Nguyễn Thụ quê ở xã đắc sở Hs nghe huyện hoài đức tỉnh hà tây ông là hiệu trởng trờng đại học mĩ thuật hà nội từ 19 85- 1992 ông đợc phong phó giáo s năm 1984 và danh hiệu nhà giáo nhân dân năm 1988 +hoạ sĩ Nguyễn Thụ trởng thành trong kháng chiến ông vè trnh bằng nhiều chất liệu khác nhau nhng thành công nhất là tranh lụa + đề tàI yêu thích nhất là phong cảnh và sinh hoạt của... xét đánh giá GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Nhắc hs chuẩn bị mẫu có hai vật mẫu( bình nớc và quả hoặc cái chai và quả) Tuần:12 Ngày soạn: Tiết 12 Hs lắng nghe Ngày giảng: Vẽ theo mẫu Mẫu vẽ có hai vật mẫu I Mục tiêu - Hs hiểu biếtấuo sánh tỉ lệ hình và đậm nhạt ở hai vật mẫu 15 - HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu - Hs thích quan tâm . hớng dẫn +Hs có thể vẽ một số dáng ngời trên giấy nháp để chọ dáng: Dáng ngời cõng hoặc bế em Dáng ngời ngồi đọc sách Dáng ngời chạy nhảy đá cầu Hs thực. Ghi nhớ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 5 Tập nặn tạo dáng Nặn con vật quen thuộc 5 I. Mục tiêu - Hs nhận biết đợc hình dáng , đặc đIểm cảu con vật trong các
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM), GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM),

Hình ảnh liên quan

- Hs biết tì m, chon các hình ẩnh đẹp về nhà trờng để vẽ tranh. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài trờng em. - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

s.

biết tì m, chon các hình ẩnh đẹp về nhà trờng để vẽ tranh. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài trờng em Xem tại trang 3 của tài liệu.
- GV: SGK,SGV - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)
- GV: SGK,SGV Xem tại trang 3 của tài liệu.
+ cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK + yêu cầu hs chọn hình ảnh để vẽ về  tranh về trờng của em - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

cho.

hs quan sát hình tham khảo ở SGK + yêu cầu hs chọn hình ảnh để vẽ về tranh về trờng của em Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình dáng đặc điểm của mẫu Hs chú ý quan sát Hoạt động 2: cách vẽ  - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

hình d.

áng đặc điểm của mẫu Hs chú ý quan sát Hoạt động 2: cách vẽ Xem tại trang 5 của tài liệu.
- GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

gi.

ới thiệu 1 vài bài trang trí( hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
+Vẽ hình tròn, hình tam giác ,hình vuông , hình chữ nhật… - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

h.

ình tròn, hình tam giác ,hình vuông , hình chữ nhật… Xem tại trang 8 của tài liệu.
- GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

gi.

ới thiệu 1 vài bài trang trí( hình Xem tại trang 13 của tài liệu.
+Tìm các hình mảng và hoạ tiết + Cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục + Tìm, vẽ màu hoạ tiết nền( có đậm có  nhạt) - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

m.

các hình mảng và hoạ tiết + Cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục + Tìm, vẽ màu hoạ tiết nền( có đậm có nhạt) Xem tại trang 14 của tài liệu.
-HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu. - Hs thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

bi.

ết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu. - Hs thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh Xem tại trang 16 của tài liệu.
+ gợi ý h\s cách nêu hình dạng của từng bộ phận - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

g.

ợi ý h\s cách nêu hình dạng của từng bộ phận Xem tại trang 17 của tài liệu.
- GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

gi.

ới thiệu 1 vài bài trang trí( hình Xem tại trang 19 của tài liệu.
-HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu. - Hs thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

bi.

ết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu. - Hs thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh Xem tại trang 21 của tài liệu.
GV giới thiệu hình hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

gi.

ới thiệu hình hớng dẫn hs cách vẽ nh sau: Xem tại trang 22 của tài liệu.
+Những hình ảnh màu sắc trong ngày tết, lễ hội và mùa xuân.  - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

h.

ững hình ảnh màu sắc trong ngày tết, lễ hội và mùa xuân. Xem tại trang 27 của tài liệu.
-HS biết cách nặn đợc hình ngời, con vật, đồ vật…..và tạo dáng theo ý thích. - Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình khối.Thích sáng tạo - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

bi.

ết cách nặn đợc hình ngời, con vật, đồ vật…..và tạo dáng theo ý thích. - Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình khối.Thích sáng tạo Xem tại trang 29 của tài liệu.
- Hs có khả năng quan sát, biết cách nặn các hình khối. - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

s.

có khả năng quan sát, biết cách nặn các hình khối Xem tại trang 29 của tài liệu.
- bảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

b.

ảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III Xem tại trang 30 của tài liệu.
- GV gợi ý HS tìm chọn các hình ảnh chính phụ làm rõ nội dung đề tàI để vẽ  tranh  - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

g.

ợi ý HS tìm chọn các hình ảnh chính phụ làm rõ nội dung đề tàI để vẽ tranh Xem tại trang 38 của tài liệu.
-HS hiểu đặc đIúm của mẫu về hình dáng mầu sắcvà cách sắp xếp - HS  biết cách vẽ và vẽ đợc mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

hi.

ểu đặc đIúm của mẫu về hình dáng mầu sắcvà cách sắp xếp - HS biết cách vẽ và vẽ đợc mẫu có hai hoặc ba vật mẫu Xem tại trang 39 của tài liệu.
+ Hình dáng của lọ hoa, quả + Mầu sắc độ đậm nhạt của mẫu  - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 (CẢ NĂM)

Hình d.

áng của lọ hoa, quả + Mầu sắc độ đậm nhạt của mẫu Xem tại trang 43 của tài liệu.

Trích đoạn