0

bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap

15 954 6
  • bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 11:11

Trường Tiểu học An Sinh Giáo viên :Nguyễn Thị Anh Bài10 :Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Câu 1: Tại sao ngày 19/8 được chọn làm ngày kỉ niệm cách mạng tháng 8/1945 ở nước ta ? Trả lời - Vì ngày này nhân dân ta giành chính được ở Hà Nội Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Câu 2: Cách mạng tháng 8 thành công có ý nghĩa gì? Trả lời - Thể hiện lòng yêu nước,tinh thần cách mạng của nhân dân ta. - Mang lại độc lập cho nước nhà , đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945 Quảng trường Ba Đình Hà Nội,(ngày 2/9/1945) 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945 ở Hà Nội - Hà Nội tưng bừng trong màu đỏ - cả vùng trời bát ngát cờ hoa. - Già trẻ gái trai tập trung về Quảng trường Ba Đình Hà Nội - Đội danh dự đứng nghiêm trang xung quanh lễ đài. Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945 ở Hà Nội 2.Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Đôc lập( 2/9/1945) Thảo luận nhóm Nhóm 1: - Nêu diễn biến của buổi lễ ? Nhóm 2: - Nội dung của đoạn trích tuyên ngôn độc lập trong sách giáo khoa? 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945 ở Hà Nội 2.Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - Đúng 14 giờ,buổi lễ bắt đầu.Bác cùng các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài . - Nội dung: +khẳng định quyền độc lập tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. +Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập [...]... định quyền độc lập dân tộc, khai sinh ra nước Viêt Nam dân chủ cộng ho - Ngày 2/9 trở thành ngày Quốc Khánh ở nước ta Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về hình ảnh Bác Hồ? Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Em hãy đọc một bài thơ ho c hát bài hát về Bác Hồ kính yêu Phiếu học tập . nước,tinh thần cách mạng của nhân dân ta. - Mang lại độc lập cho nước nhà , đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử. 2/9/1945 ở Hà Nội - Hà Nội tưng bừng trong màu đỏ - cả vùng trời bát ngát cờ hoa. - Già trẻ gái trai tập trung về Quảng trường Ba Đình Hà Nội - Đội danh
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap, bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap, bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap

Từ khóa liên quan