0

LS5: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập

34 618 1
  • LS5: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:25

1 1 L L ch s: ch s: Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp PHềNG GD&T HUYN NI THNH PHềNG GD&T HUYN NI THNH TRNG TH Lấ TH HNG GM TRNG TH Lấ TH HNG GM Giaựo vieõn thửùc hieọn : Giaựo vieõn thửùc hieọn : ng Th Phi Nga ng Th Phi Nga Lp 5B 2 2 Naêm hoïc : 2008-2009 Naêm hoïc : 2008-2009 CHÀO MỪMG QUÝ THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪMG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 5B VỀ DỰ GIỜ LỚP 5B Giao lưu chuyên môn cụm Giao lưu chuyên môn cụm Lớp 5B 3 3 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Cách mạng mùa thu Cách mạng mùa thu - Tại sao ngày 19-8 được chọn làm - Tại sao ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta? năm 1945 ở nước ta? - Vì ngày 19 – 8 – 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng. Tiếp sau Hà Nội, đến lượt Huế, rồi Sài Gòn và đến ngày 28 – 8 – 1945 , cuộc khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. 4 4 - Em hãy nêu ý nghĩa của Cách - Em hãy nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám. mạng tháng Tám. - Cách mạng tháng Tám thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta.Nhân dân ta đã phá tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập, tự do cho nước nhà. 5 6 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Lòch söû: 21 Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 7 Nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ học tập: 1/ Tường thuật lại buổi lễ tuyên bố độc lập. 2/ Trình bày những nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập. 3/ Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 2 - 9 - 1945. 8 I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 9 Đội danh dự đứng trang nghiêm trước lễ đài tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945. 10 Bác Hồ đọc tun ngơn Độc lập Lòch sử: Thứ năm ,ngày 30 tháng 10 năm 2008 I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Hoạt động 1: Đọc thầm SGK đoạn từ đầu đến lễ đài mới dựng, tả cho bạn bên cạnh nghe: Quang cảnh Hà Nội vào ngày 2-9-1945. 3’ [...]... chào nhân dân Bác Hồ đọc Tun ngơn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (ngày 2 –9– 1945) 14 6’ Thảo luận nhóm 6 1/ Buổi lễ Tun bố Độc lập diễn ra lúc mấy giờ? 2/ Nội dung phần đầu của bản Tun ngơn Độc lập là gì? 3/ Đọc được nửa chừng, Bác dừng lại hỏi câu gì? 4/ Cuối bản Tun ngơn Độc lập, Bác khẳng định nội dung gì? Lời khẳng định đó thể hiện điều gì? 5/ Sau khi Bác Hồ đọcTun ngơn Độc lập là lễ gì?... cần Hồ vàvàoc Độc lập tại Nơi Hồ đọc c điền ngơn trống của Bác nào Bá Tunta cá chỗ trống: NgườiViệtTunnướci bư hồ. lập lễ hố cho đọc Tun CộngĐộc “Tạo gì? câuNgày 2-9 ở ngơn Độccngàychào sinh trong Nam… ngơn l lập: n khai Nước phủ lâm thờ chính trường nào? lê quảng 28 ra nước Việt Nam Dânai có thể…được.” họ những quyền khơng chủ Cộng hồ? Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Đáp án của Chướng ngại vật là câu hỏi của Bác Hồ. .. được hưởng tự do, độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập Tồn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy 19 - Lời cuối bản Tun ngơn Độc lập thể hiện: sự độc lập, tự do của dân tộc Vịêt Nam và ý chí quyết tâm của dân tộc ta nhằm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy 20 - Cuối buổi lễ Tun bố Tun ngơn Độc lập là lễ: ra... Bác Hồ đọc Tun ngơn Độc lập S / 21 Thứ năm ,ngày 30 tháng 10 năm 2008 LỊCH SỬ I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 -Hà Nội tưng bừng cờ hoa -Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ -Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng 11 II/ Diễn biến của buổi lễ Tun bố độc lập và nội dung của Tun ngơn Độc lập 12 Bác Hồ đang đứng... thệ của các thành viên Chính phủ lâm thời trước quốc dân đồng bào 21 Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng đònh trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong mỗi người dân Việt Nam 22 III.Ý nghĩa ngày 2 - 9 23 Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tun ngơn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 24 25 Chướng ngại vật: Đó là một câu hỏi 26 Luật chơi: • 3 đội... Tun bố Độc lập diễn ra lúc 14 giờ ngày 2-9-1945 16 - Nội dung phần đầu của bản Tun ngơn Độc lập là: Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ những quyền khơng ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc 17 -Đọc được nửa chừng, Bác dừng lại hỏi: “Tơi nói đồng bào nghe rõ khơng?” 18 - Cuối bản Tun ngơn Độc lập, Bác khẳng... 28 ra nước Việt Nam Dânai có thể…được.” họ những quyền khơng chủ Cộng hồ? Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Đáp án của Chướng ngại vật là câu hỏi của Bác Hồ trong buổi lễ Tun bố Độc lập: - Tơi nói đồng bào nghe rõ khơng? 29 Hãy lắng nghe bài hát : BÁC HỒ - MỘT TÌNH U BAO LA 30 Dặn dò:  - Về học bài  - Chuẩn bò: Bài tuần 11 Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ 31 Xin chân thành cảm ơn q... chín Tố Hữu Hơm nay sáng mồng hai tháng chín Thủ đơ hoa, vàng nắng Ba Đình Mn triệu tim chờ Chim cũng nín Bỗng vang lên tiếng hát ân tình: Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh! Người đứng trên đài lặng phút giây Trơng đàn con đó, vẫy hai tay Cao cao vầng trán Ngời đơi mắt Độc lập bây giờ mới thấy đây 33 34 . buổi lễ Tuyên bố II/ Diễn biến của buổi lễ Tuyên bố độc lập và nội dung của Tuyên độc lập và nội dung của Tuyên ngôn Độc lập ngôn Độc lập 13 Bác Hồ đang. vững quyền tự do, độc lập quyền tự do, độc lập ấy. ấy. 20 - Lời cuối bản Tuyên ngôn Độc lập thể hiện: sự độc lập, tự do của dân sự độc lập, tự do của dân
- Xem thêm -

Xem thêm: LS5: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập, LS5: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập, LS5: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập

Từ khóa liên quan