0

Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap

15 735 3
  • Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 04:00

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo về dự giờ, thăm lớp 5B Môn: Lch s GV: Do n Thị Thu Hiềnã + Nêu thời gian của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở các thành phố sau? Hà Nội: Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Huế: Sài Gòn: 19 – 8 - 1945 23 – 8 - 1945 25 – 8 - 1945 Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở đâu? Vào thời gian nào? *) Nhiệm vụ: Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập là gì? 3) Ý nghĩa của sự kiện trên. Tuyên ngôn Độc lập là gì ? Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1) Quang cảnh ngày 2 - 9 - 1945 tại Hà Nội Hình 3: Cột cờ Hà Nội Hình1 Quảng trường Ba Đình, Hà Nội Hình 2: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập Không khí tưng bừng, trang nghiêm - Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 - 1945 tại Hà Nội? Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Xem Phim + Nghiên cứu SGK Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Hoạt động nhóm Nhóm 1: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở đâu? Vào thời gian nào? Nhóm 2: Thảo luận nội dung Hình 2 trong SGK trang 22 Nhóm 3: Giọng đọc của Bác ra sao? Nhóm 4: Chi tiết nào trong bài cho ta thấy Bác rất quan tâm tới đồng bào cả nước? Nhóm 5: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác khẳng định điều gì? Nhóm 6: Sự kiện “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” có ý nghĩa gì đối với lịch sử nước ta? Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Thời gian: - Địa điểm: Nhóm 1: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở đâu? Vào thời gian nào? 14 giờ, ngày 2 - 9 - 1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1) Quang cảnh ngày 2 - 9 - 1945 tại Hà Nội 2) Diễn biến buổi lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - Thời gian: - Địa điểm: 14 giờ, ngày 2 - 9 - 1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) - Sự kiện : Nhóm 2: Thảo luận nội dung Hình 2 trong SGK trang 22 Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Nhóm 3: Giọng đọc của Bác ra sao? Nhóm 4: Chi tiết nào trong bài cho ta thấy Bác rất quan tâm tới đồng bào cả nước? Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Có…ó o ! 2) Diễn biến buổi lễ [...]... năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1) Quang cảnh ngày 2 - 9 - 1945 tại Hà Nội 2) Diễn biến buổi lễ 3) Ý nghĩa : + Xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến + Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa + Ngày 2 kiện Ngày Quốc Tuyên nước ta Nhóm 6: Sự - 9 là “Bác Hồ đọc khánhngôn Độc lập” có ý nghĩa gì đối với lịch sử nước ta? Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên...Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ Nước Việt Nam có quyền hưởng Nhóm 5: Cuối bảntự do và độc lập,…Độctộc ViệtBác Tuyên ngôn dân lập, Nam quyết khẳng định điều gì? độc lập … giữ vững quyền tự do, ấy Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1) Quang cảnh ngày 2 - 9 - 1945 tại... đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - Nội dung bản Tuyên ngôn khẳng định : + Quyền tự do, độc lập của nước Việt Nam + Dân tộc ta quyết tâm bảo vệ quyền tự do, độc lập ấy 3) Ý nghĩa : + Xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến + Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa + Ngày 2 - 9 là Ngày Quốc khánh nước ta 1 2 3 4 5 6 . sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Xem Phim + Nghiên cứu SGK Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Ho t. năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở đâu? Vào thời gian nào? *) Nhiệm vụ: Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên. Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Nhóm 3: Giọng đọc của Bác ra sao? Nhóm 4: Chi tiết nào trong bài cho ta thấy Bác rất quan tâm tới đồng bào cả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap, Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap, Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap

Từ khóa liên quan