0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI DỰA VÀO CHUẨN KT

35 1,830 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 02:10

Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 1; Tiết 1: Thứ t ngày 5 tháng 11 năm 2008 - Học bài hát; Quốc Ca việt nam nhạc và lời: Văn Cao I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu Quốc Ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của nhà nớc, Quốc Ca Việt nam đợc hát hoặc cử nhạc khi chào cờ. - HS hát đúng lời 1 của bài hát Quốc Ca Việt nam - Hát đúng, đều, hòa giọng. - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc Ca. II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác bài hát Quốc Ca Việt nam với tính chất hùng mạnh. 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc Quốc Ca. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; - Dạy lời 1 bài hát Quốc Ca - Giới thiệu bài hát; - Là bài hát trong nghi lễ chào cờ khi hát hoặc cử nhạc phải đứng nghiêm trang và hớng về Quốc kỳ - Hát mẫu hoạc cho nghe băng. - Đọc lời ca theo từng câu ngắn. - Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích. - Trong bài có 2 tiếng ở cuối 2 câu hát thờng dễ lẫn về cao độ với nhau. + Hoạt động 2; Trả lời câu hỏi: 1.Bài hát Q/Ca việt nam đợc hát khi nào?. 2.Ai là tác giả bài hát Q/ca Việt nam?. 3.Khi chào cờ và hát Quốc ca Việt nam chúng ta phải có thái độ nh thế nào?. + Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Lắng nghe. - Nghe hát mẫu. - Đọc lời ca theo từng câu ngắn theo giáo viên hớng dẫn. Đờng vinh quang xây xác quân thù Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. - Trả lời: 1. Khi chào cờ. 2. Văn Cao. 3.Đứng nghiêm trang và hớng về Quốc kỳ. - Lắng nghe. Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 2; Tiết 2: Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 - Học bài hát; Quốc Ca việt nam nhạc và lời: Văn Cao I. Mục tiêu: - HS hát đúng lời 2 của bài hát Quốc Ca Việt nam - Hát đúng, đều, hòa giọng. - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc Ca. II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác bài hát Quốc Ca Việt nam với tính chất hùng mạnh. 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc Quốc Ca. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Kiểm tra bài cũ: Hát lời 1 của bài Quốc ca Việt Nam - Giảng bài mới: + Hoạt động 1; - Dạy lời 2 bài hát Quốc Ca - Hát mẫu hoặc cho nghe băng lời 1. - Đọc lời ca lời 2 theo từng câu ngắn. - Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích. - Chia lớp thành các nhóm lần lợt ôn luyện lời 2. - Cho HS hát lại lời 1 và lời 2. + Hoạt động 2; - Hớng dẫn cho HS thực hiện chào cờ. + Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - HS trình bày BH - Nghe hát mẫu. - Đọc lời ca theo từng câu ngắn theo giáo viên hớng dẫn. - Các nhóm hát lời 2 đến khi thuộc chuyển sang cả lớp hát cả bài. - Đứng hát Quốc ca Việt nam với t thế nghiêm trang - Lắng nghe. Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 3; Tiết 3: Thứ t ngày 19 tháng 11 năm 2008 - Học bài hát; bài ca đi học nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: - Học sinh biết tên bài hát và do tác giả Phan Trần Bảng sáng tác. - HS hát đúng lời 1 của bài hát. - Hát đúng, đều, hòa giọng. - Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trờng, kính trọng thầy cô. II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác bài hát Bài ca đi học. 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Kiểm tra bài cũ: Trình bày BH Quốc ca Việt Nam. - Giảng bài mới + Hoạt động 1; - Dạy lời 1 bài hát Bài ca đi học. - Giới thiệu bài hát; - Dùng tranh minh hoạ mô tả cảnh buổi sáng hs đến trờng trong niềm vui cùng bạn bè. - Hát mẫu hoặc cho nghe băng - Chia bài hát thành 4 câu hát - Hớng dẫn hs đọc đồng thanh lời ca - Dạy hát từng câu đến hết lời 1. - Giúp hs nhận ra sự giống nhau trong giai điệu của 2 câu hát 1 và 3 - Cả lớp hát toàn bộ lời 1, vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca. + Hoạt động 2; Hát kết hợp gõ đệm: - Cả lớp hát bài hát kết hợp gõ đệm theo các cách khác nhau: đệm theo phách, đệm theo nhịp và theo tiết tấu lời ca. - Quan sát và nhận xét - đánh giá + Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. -Trình bày BH - Lắng nghe. - Hs quan sát và lắng n ghe - Lắng nghe. - Làm theo hớng dẫn - Hs thực hiện để nhận biết sự giống nhau của 2 câu hát. - Hs hát lời 1 kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. - Hát kết hợp các cách gõ đệm - Lắng nghe Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 4; Tiết 4: Thứ t ngày 19 tháng 11 năm 2008 - Học bài hát; bài ca đi học (Tiếp theo) nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: - HS hát đúng lời 2 và thuộc cả bài - Hát đúng, đều, hòa giọng. - Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trờng, kính trọng thầy cô, yêu mến bạn bè. II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác bài hát Bài ca đi học (lời 2) 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc. - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trình bày bài hát bài ca đi học (lời 1) và nêu tên tác giả của bài hát. + Giảng bài mới: + Hoạt động 1; - Dạy lời 2 , ôn luyện cả bài - Gv đàn giai điệu bài hát rồi bắt nhịp cho hs hát ôn lời 1 vài lần, quan sát và sửa sai kịp thời cho hs. - Hát mẫu lời 2, giúp hs nhận ra sự giống nhau về giai điệu. - Cho hs đọc đồng thanh lời 2 - Dạy hát từng câu cho đến hết lời 2 - Cả lớp hát lại lời 1 và tiếp lời 2 - Chia thành từng nhóm, tổ luyện tập cả bài + Hoạt động 2; Hát kết hợp vận động phụ hoạ: - Cho cả lớp hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng theo nhạc. - Từng nhóm 5 - 6 em tập biểu diễn trớc lớp. + Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Trình bày Bh và trả lời câu hỏi - Hs hát ôn lời 1 - Hs nghe và nhận biết sự giống nhau giữa lời 1 và lời 2. - Hs thực hiện - Làm theo hớng dẫn - Làm theo hớng dẫn - Hs tập biểu diễn Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 5; Tiết 5: Thứ t ngày 19 tháng 11 năm 2008 - Học hát bài; đếm sao nhạc và lời: Văn Chung I. Mục tiêu: - Hs nhận biết tính chất nhịp nhàng của nhịp 3/4 qua bài hát - Hs hát đúng và thuộc bài, thực hiện một vài động tác phụ hoạ. - Giáo dục hs tình cảm yêu thiên nhiên. II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Đếm sao. 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trình bày bài hát bài ca đi học kết hợp một vài động tác phụ hoạ (nhận xét - đánh giá) + Giảng bài mới + Hoạt động 1; - Dạy bài hát Đếm sao a. Giới thiệu bài: - Dùng tranh minh hoạ giới thiệu về bài hát - Trình bày bài hát 2 lần. b. Dạy hát: - Chia BH thành 4 câu hát - Cho hs đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu - Dạy hát từng câu cho đến hết - Chú ý những tiếng ngân dài 3 phách trong nhịp 3/4 - Chia thành từng nhóm, tổ luyện tập bài hát + Hoạt động 2; Hát kết hợp các hoạt động: - Hớng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm: + Hát kết hợp gõ đệm theo phách + Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Từng nhóm 5 - 6 em tập biểu diễn trớc lớp. + Hoạt động cuối; - Cho hs ôn lại BH theo các cách đã học, hát kết hợp gõ đệm theo phách và theo nhịp. - Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Trình bày bài hát - Hs quan sát, ghi nhớ - Hs nghe và cảm nhận giai điệu - Hs đọc lời ca - Làm theo hớng dẫn - Tổ, nhóm thực hiện theo hớng dẫn - Hs tập biểu diễn chú ý thực hiện đúng từng cách gõ đệm. - Hs làm theo hớng dẫn - Lắng nghe Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 6; Tiết 6: Thứ t ngày 19 tháng 11 năm 2008 - Ôn tập hát bài; đếm sao Trò chơi âm nhạc I. Mục tiêu: - Hs hát đúng, thuộc bài, hát với tình cảm vui tơi - Hs hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc và biểu diễn. - Giáo dục tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp II. thiết bị dạy học: - Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trình bày bài hát Đếm sao và nêu tên tác giả. (nhận xét - đánh giá) + Giảng bài mới + Hoạt động 1; - Ôn bài hát Đếm sao - Cho hs trình bày bài hát 2 lần. - Nêu lại cách gõ đệm theo nhịp 3 và cho cả lớp thực hiện - Chia thành từng nhóm thi đua biểu diễn + Hoạt động 2; Trò chơi âm nhạc: a. Đếm sao: nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. 3 4 . . . 0 . 0 . 0 Một ông sao sáng,hai ông sáng sao . b. Trò chơi hát âm a; u; i. - Dùng các nguyên âm hát thay lời ca của bài đếm sao VD: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao A a a a a a a a U u u u u u u u I i i i i i i i Đa ra ký hiệu cho từng âm một sau đó cho hs thực hiện. + Hoạt động cuối; - Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Trình bày bài hát. - Hs thực hiện - Hs thực hiện - Hs thực hiện - HS lắng nghe và làm theo - Làm theo hớng dẫn - Thực hiện - Lắng nghe Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 7; Tiết 7: Thứ ,ngày tháng năm 200 - Học hát bài; gà gáy Dân ca Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I. Mục tiêu: - Hs biết bài gà gáy là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu vùng miền Bắc n- ớc ta. - Hát đúng giai điệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát và hất liền mạch trong mỗi câu. - Giáo dục lòng yêu quý đối với dân ca. II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác và thể hiện rõ tính chất vui tơi, linh hoạt. 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trình bày bài hát Đếm sao (nhận xét - đánh giá) + Giảng bài mới + Hoạt động 1; - Dạy bài hát Gà gáy a. Giới thiệu bài: - Giới thiệu về bài hát - Giới thiệu vị trí tỉnh Lai Châu trên bản đồ - Trình bày hoặc cho hs nghe băng bài hát. b. Dạy hát: - Cho hs đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu - Dạy hát từng câu cho đến hết - Giúp hs phân biệt cao độ của 4 lần kết cấu - Chia thành từng nhóm, tổ luyện tập bài hát + Hoạt động 2; Gõ đệm và hát nối tiếp. - Dùng các nhạc cụ gõ đệm theo phách Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi ! X x x x xx xx - Chia lớp thành 4 nhóm hát nối tiếp từng câu, hát liên tục và nhịp nhàng. + Hoạt động cuối; - Cho hs ôn lại BH theo các cách đã học, hát kết hợp gõ đệm theo phách . - Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Trình bày bài hát - Hs quan sát, ghi nhớ - Hs nghe và cảm nhận giai điệu - Hs đọc lời ca - Làm theo hớng dẫn - Tổ, nhóm thực hiện theo hớng dẫn - Hs làm theo hớng dẫn - Hs làm theo hớng dẫn - Hs làm theo hớng dẫn - Lắng nghe Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 8; tiết 8: Thứ ,ngày tháng năm 200 - Ôn tập bài hát; gà gáy Dân ca Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I. Mục tiêu: - Hs thuộc bài, biết thể hiện bài hát với tình cảm vui tơi. - Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác và truyền cảm. 2. Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ (theo SGV trang 22) 3. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trình bày bài hát Gà gáy ? BH Gà gáy là của DC nào và do ai sáng tác (nhận xét - đánh giá) + Giảng bài mới: + Hoạt động 1; - Ôn bài hát Gà gáy - Đệm đàn và bắt nhịp cho cả lớp hát ôn bài hát vài lần. - Hớng dẫn hs hát với sắc thái vui tơi, vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp 2/4 Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi ! X x x x + Hoạt động 2; Tập vận động phụ hoạ và biểu diễn trớc lớp. - Vừa hát vừa vận động nh đã chuẩn bị. - Cho cả lớp đứng vận động. - Chỉ định 1, 2 nhóm hs biểu diễn trớc lớp, vừa hát vừa múa phụ hoạ. (nhận xét - đánh giá) + Hoạt động 3: Nghe nhạc - Giới thiệu tên bài, tác giả sau đó cho hs nghe bản nhạc đã chọn - Chỉ định hs phát biểu cảm nhận của mình về bản nhạc vừa nghe. + Hoạt động cuối; - Cho hs ôn lại BH . - Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Trình bày bài hát - Ôn bài hát. - Làm theo hớng dẫn - Hs làm theo hớng dẫn - Tổ, nhóm thực hiện theo hớng dẫn - Lắng nghe - Hs phát biểu cảm nhận của mình - Lắng nghe Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 9; Tiết 9: Thứ ,ngày tháng năm 200 - Ôn 3 bài hát; bài ca đi học; đếm sao; gà gáy I. Mục tiêu: - Hs thuộc 3 bài hát, hát đúng nhạc lời. - Hs biết hát kết hợp gõ đệm theo 1 trong 3 cách: đệm theo phách, đệm theo nhịp, đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập biểu diễn các bài hát. II. thiết bị dạy học: - Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ gõ. * Máy catxec và băng nhạc. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra khi dạy bài mới + Giảng bài mới + Hoạt động 1; Ôn bài hát Bài ca đi học - Cả lớp hát kết hợp gõ đệm lần lợt theo 3 cách: theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. - Cho hs hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ. - Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trớc lớp. (Nhận xét - Đánh giá) + Hoạt động 2; Ôn bài hát Đếm sao - Cả lớp ôn lại bài hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp 3/4 thật đều và nhịp nhàng. (nhận xét - đánh giá) + Hoạt động 3: Ôn bài hát Gà gáy - Hát theo kiểu nối tiếp. Chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm hát 1 câu, còn lại câu thứ 4 cả 3 nhóm cùng hát. - Lần thứ 2 cũng hát nh trên nhng vừa hát vừa gõ đệm theo phách. + Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Trình bày bài hát - Ôn bài hát. - Trình bài hát - Hs biểu diến -Ôn bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Hs làm theo hớng dẫn - Tổ, nhóm thực hiện theo hớng dẫn - Lắng nghe Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 10; Tiết 10: Thứ ,ngày tháng năm 200 - Học hát bài; Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời : Mộng lân I. Mục tiêu: - Hs biết tính chất vui tơi, sôi nỗi của bài hát. - Hát đúng giai điệu và lời ca, lu ý những chỗ nữa cung trong bài. - Giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thơng giúp đỡ bạn bè. II. thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác bài hát 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng nhạc. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trình bày 1 trong 3 bài hát Bài ca đi học; Đếm sao; gà gáy (nhận xét - đánh giá) + Giảng bài mới + Hoạt động 1; - Dạy bài hát Lớp chúng ta đoàn kết. a. Giới thiệu bài: - Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, nội dung - Trình bày hoặc cho hs nghe băng bài hát. b. Dạy hát: - Cho hs đọc đồng thanh lời ca. - Chia bài hát thành 4 câu. - Dạy hát từng câu - Chia thành từng nhóm, tổ luyện tập bài hát + Hoạt động 2; Hát kết hợp gõ đệm. - Hát gõ đệm theo nhịp 2/4 Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân x x x x - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân x x x x x x x x x x x x x + Hoạt động cuối; - Cho hs hát lại cả BH kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo tiết tấu lời ca . - Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Trình bày bài hát - Hs lắng nghe ghi nhớ - Hs nghe và cảm nhận giai điệu - Hs đọc lời ca - Làm theo hớng dẫn - Tổ, nhóm thực hiện theo hớng dẫn - Hs làm theo hớng dẫn - Hs làm theo hớng dẫn - Hs làm theo hớng dẫn - Lắng nghe [...]... Nhóm nào hát đợc nhiều bài là thắng cuộc 3 Phần kết thúc: (3 ) - Cho hs hát lại bài hát vừa học - Kết thúc tiết học, gv nhận xét, củng cố, dặn dò Khối Lớp 3; TUầN 33 ; Tiết 33 Thứ t, ngày tháng năm 200 - Ôn tập các nốt nhạc - Nghe nhạc I Mục tiêu: - HS nhớ tên nốt, hình nốt và vị trí nốt trên khuông nhạc II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ gõ - Bảng phụ có khuông nhạc III Các hoạt động dạy học chủ yếu:... kì 1 Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 19; Tiết 19: Thứ t, ngày tháng năm 200 - Học bài hát; em yêu trờng em Nhạc và lời: Hoàng Vân I Mục tiêu: - Hs hát đúng giai điệu, thể hiện đúng các tiếng có luyến 2 hoặc 3 âm - Giáo dục hs yêu trờng lớp, thầy cô giáo và bạn bè II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ, tranh ảnh nhạc cụ dân tộc - Hát chuẩn xác BH Em yêu trờng em III Các hoạt... 2: Ôn tập tên nốt nhạc (10 ) - Viết khuông nhạc lên bảng - Cho hs đọc tên nốt nhạc (không cần đọc cao độ) - Đọc nốt nhạc - Dùng bàn tay làm khuông nhạc, chỉ vị trí các nốt nhạc trên - Chỉ vào bàn tay của mình khuông nhạc bàn tay và nói tên nốt nhạc 3 Phần kết thúc: (3 ) - Cho hs hát lại bài hát vừa học - GV nhận xét: Tuyên dơng và phê bình Khối Lớp 3; TUầN 21; Tiết 21: Thứ t, ngày tháng năm 200 Trờng... học hát và tham gia trò chơi âm nhạc, giáo dục hs tình yêu quê hơng và phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ gõ, băng nhạc, máy nghe - Hát chuẩn xác BH Mèo đi câu cá - Trò chơi âm nhạc: hát những bài hát có tên các con vật III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Phần mở đầu: (2 ) - Giới thiệu nội dung tiết học 2 Phần hoạt động: (30 ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học... bình Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 16; Tiết 16: Thứ ,ngày tháng năm 200 - Kể chuyện âm nhạc; cá heo với âm nhạc - Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I Mục tiêu: - Qua chuyện kể các em biết âm nhạc còn có tác động tới loài vật - Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi II thiết bị dạy học: 1 Đọc kĩ câu chuyện Cá heo với âm nhạc 2 Tổ chức trò chơi III Các hoạt... hs viết vào khuông nhạc, khi Hoạt động của học sinh - Chú ý quan sát bài tập - HS t duy để nhận biết tên nốt - Chú ý quan sát - Nốt Mi - Nốt Son - Nốt La Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 đọc kết hợp chỉ trên bàn tay 3 Phần kết thúc: (3 ) - Chú ý quan sát và viết vào khuông nhạc - Kết thúc tiết học, gv nhận xét, củng cố, dặn dò Khối Lớp 3; TUầN 30 ; Tiết 30 Thứ t, ngày tháng năm 200 - Kể chuyện âm nhạc chàng... khuông nhạc 3 Phần kết thúc: (3 ) - Cho hs hát lại bài hát vừa học - Kết thúc tiết học, gv nhận xét, củng cố, dặn dò Khối Lớp 3; TUầN 29; Tiết 29 Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Thứ t, ngày tháng năm 200 - Tập viết các nốt nhạc trên khuông I Mục tiêu: - Hs nhớ tên nốt, hình nốt, vị trí các nốt nhạc trên khuông - Tập viết nốt nhạc trên khuông II Giáo viên chuẩn bị - Đồ dùng dạy học, bảng kẻ khuông nhạc III... theo x x hớng dẫn - Hớng dẫn trò chơi: Vỗ tay đệm theo nhịp 3/ 4 + Phách 1: vỗ 2 tay xuống bàn + Phách 2: vỗ 2 tay vào nhau + Phách 3: vỗ 2 tay vào nhau 3 Phần kết thúc: (3 ) - Cho hs hát lại bài hát vừa học - Dặn các em về học thuộc lời BH và tập gõ đệm theo nhịp 3/ 4 Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Khối Lớp 3; TUầN 13; Tiết 13: Thứ ,ngày tháng năm 200 - Học bài hát; con chim non I Mục tiêu: - Hs hát... Lớp 3; TUầN 11; Tiết 11: Thứ ,ngày tháng năm 200 - Ôn bài hát; lớp chúng ta đoàn kết I Mục tiêu: - Thể hiện tốt BH Lớp chúng ta đoàn kết - Giáo dục tình đoàn kết thơng yêu bạn bè II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ gõ - Nhớ BH Hoa lá mùa xuân (lớp 2) III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Phần mở đầu: - Giới thiệu nội dung tiết học 2 Phần hoạt động: - Kiểm tra bài cũ: ? BH lớp chúng ta đoàn kết do ai sáng... bảng thực hiện 3 Phần kết thúc: (3 ) - Cho hs hát lại bài hát vừa học - Tập viết khoá son Khối Lớp 3; TUầN 23; Tiết 23: Trờng Tiểu Học Quảng Nham 2 Thứ t, ngày tháng năm 200 Giới thiệu một số hình nốt nhạc I Mục tiêu: - Nhận biết một số hình nốt nhạc: nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn móc kép - Tập viết các hình nốt II Giáo viên chuẩn bị - Nghiên cứu t liệu Du Bá Nha - Chung Tử Kỳ (SGV trang 53) III Các . ,ngày tháng năm 200 - Kể chuyện âm nhạc; cá heo với âm nhạc - Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I. Mục tiêu: - Qua chuyện kể các em biết âm nhạc còn. và vị trí nốt nhạc qua trò chơi Khuông nhạc bàn tay II. Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ, tranh ảnh nhạc cụ dân tộc. - Hát chuẩn xác BH
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI DỰA VÀO CHUẨN KT, GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 MỚI DỰA VÀO CHUẨN KT,