0

Giao an Am nhac lop 3 hoc ki 1 chuan kien thuc tu tuan 1 den tuan 18

35 1,609 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 21:00

Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Ba Tiết: 1 Học hát : Bài QUỐC CA VIỆT NAM ( Lời 1 ) Nhạc và lời : Văn Cao I. MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. - Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát. -Chép lời bài hát ra bảng phụ. -Đàn phím điện tử. -Tranh ảnh minh hoạ lễ chào cờ…. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn dịnh tổ chức -Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động 1 Dạy bài hát Quốc ca Việt Nam. -Giới thiệu bài hát nội dung, tác giả bài hát. -Cho HS xem hình ảnh lá cớ Việt Nam và lễ chào cờ. -Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV hát thật chính xác. -Hướng dẫn HS tập đọc lời ca lơì 1 theo tiết tấu bài hát -Giải thích từ khó để HS hiểu nội dung lời ca. -Dạy hát từng câu và nối tiếp cho đến hết lời 1bài hát Chú ý các tiếng ngân hoặc nghỉ 3 phách GVcần hướng dẫn kĩ để HS hát đúng yêu cầu. -Sau khi tập xong lời 1 bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu và tiết tấu bài hát. -GV sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu ), nhận xét. Hoạt động 2 - HS trật tự ổn định chỗ ngồi -HS chú ý lắng nghe. -HS nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát mẫu. -HS đọc lời ca theo tiết tấu. -Nghe giải thích những từ khó. -HS tập hát từng câu chú ý chỗ lấy hơi và những chỗ khó hát . -HS hát tổ, nhóm, cá nhân, tập thể, hoặc hát nối tiếp. Hát thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát. -HS nghe nhận xét. Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng -Trả lời câu hỏi. 1. Bài quốc ca được hát khi nào? 2. Ai là tác giả của bài hát? 3. Khi chào cờ và hát Quốc ca chúng ta phải có thái độ như thế nào. Nhận xét HS trả lời sau đó nêu lại yêu cầu khi chào cờ và hát Quốc ca để HS hiểu và ghi nhớ. 4. củng cố -GV hỏi HS tên bài hát , tác giả bài hát vừa học. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát 1 vài lần 5. Nhận xét - Dặn dò -Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tốt tiết học. -Động viên nhắc nhở những em chưa tập trung. -Về nhà hát ôn lới 1 bài hát vừa tập và xem trước lời 2. -HS trả lời. -HS trả lời. - HS hát. -HS nghe và ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV. Ghu chú - Bổ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Môn: Âm nhạc Lớp: Ba Tiết: 2 Học hát : Bài QUỐC CA VIỆT NAM ( Lời 2 ) Nhạc và lời : Văn Cao I. MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát. -Chép lời 2 bài hát ra bảng phụ. -Đàn phím điện tử. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn dịnh tổ chức -Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ -Cho HS ôn hát lời 1 bài hát Quốc ca (cả lớp, dãy bàn, tổ ). 3. Bài mới Hoạt động 1 Dạy bài hát Quốc ca Việt Nam (lời 2) -Tóm tắt nội dung lời 2 bài hát cho HS hiểu. -Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV hát thật chính xác lời 2 -Hướng dẫn HS tập đọc lời ca lơì 2 theo tiết tấu bài hát -Giải thích từ khó để HS hiểu nội dung lời ca. -Dạy hát từng câu và nối tiếp cho đến hết lời 1bài hát Chú ý các tiếng ngân hoặc nghỉ 3 phách GVcần hướng dẫn kĩ để HS hát đúng yêu cầu. -Sau khi tập xong lời 2 bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu và tiết tấu bài hát. -GV sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu ), nhận xét. - Hát kết hợp lời 1 và lời 2 bài hát Quốc ca. Hoạt động 2 Hát kết hợp tập tư thế chào cờ. -Hướng dẫn HS tư thế đứng chào cờ và hát Quốc ca : - HS trật tự ổn định chỗ ngồi -HS hát thể hiện đúng tính chất bài hát. -HS chú ý lắng nghe. -HS hiểu nội dung lời 2 bài hát. -HS nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát mẫu. -HS đọc lời ca theo tiết tấu. -Nghe giải thích những từ khó. -HS tập hát từng câu chú ý chỗ lấy hơi và những chỗ khó hát . -HS hát tổ, nhóm, cá nhân, tập thể, hoặc hát nối tiếp. Hát thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát. -HS nghe nhận xét. -HS hát cả bài hát Quốc ca. -HS lắng nghe và quan sát. Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Đứng nghiêm mắt hướng về Quốc kì. Thái độ nghiêm túc. GV có thể mời 1 vài em lên thực hiện tư thế mẫu -Cho HS tập đứng chào cờ và hát Quốc ca. -Nhận xét. 4. củng cố -GV hỏi HS tên bài hát , tác giả bài hát vừa học. 5. Nhận xét - Dặn dò -Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tốt tiết học. -Động viên nhắc nhở những em chưa tập trung. -Về nhà hát ôn lới 1 bài hát vừa tập và xem trước lời 2. -HS tập chào cờ và hát Quốc ca. -HS trả lời. -HS nghe và ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV. Ghu chú - Bổ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Ba Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Tiết: 3 Học hát : Bài BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời : Phan Trần Bảng I. MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cho bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất vui tươi trong sáng của bài hát. -Chép lời bài hát ra bảng phụ. -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách……) -Tranh trang 6 tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn địmh tổ chức - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ : HS nhắc lại tên bài hát khi chào cờ, tác giả. Cả lớp đứng lên hát lại bài hát Quốc ca với tư thế và thái độ nghiêm trang. 3. Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Bài mới Hoạt động 1 Dạy bài hát Bài ca đi học. -Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. -Cho HS xem tranh minh hoạ. -Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát -Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát -Dạy hát từng câu và nối tiếp cho đến hết bài. -Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu và tiết tấu bài hát. -GV sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu ), nhận xét. Hoạt động 2 Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm -GV huớng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh -HS chú ý lắng nghe. -HS xem tranh. -HS nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát mẫu. -HS đọc lời ca theo tiết tấu. -HS tập hát từng câu chú ý chỗ lấy hơi và những chỗ hát luyến. -HS hát tổ, nhóm, cá nhân, tập thể, hoặc hát nối tiếp. Hát thể hiện tính chất vui tươi nhí nhảnh, phát âm rõ lới gọn tiếng. -HS nghe nhận xét. -HS hát theo đàn kết hợp gõ Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng X x x x x x xx -Hướng dẫn hát gõ đệm theo nhịp. Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh X x x x 4. củng cố -GV hỏi HS tên bài hát , tác giả bài hát vừa học. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. 5. Nhận xét - Dặn dò -Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tốt tiết học. -Động viên nhắc nhở những em chưa tập trung. -Về nhà hát ôn lới 1 bài hát vừa tập và xem trước lời 2. đệm theo phách.( sử dụng thanh phách ) -Hát theo đàn kết hợp gõ đêm theo nhịp.( sử dụng song loan ). -Bài Bài ca đi học . - Tác giả: Phan Trần Bảng -Cả lớp đứng lên thể hiện lại bài hát vừa học kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. -HS nghe và ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV. Ghu chú - Bổ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Ba Tiết: 4 -Ôn tập bài hát BÀI CA ĐI HỌC ( lời 2 ) I. MỤC TIÊU Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách, trống nhỏ… ) -Một vài động tác vận động phụ hoạ theo nội dung của bài. -Băng nhạc mẫu, máy nghe nhạc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định lớp: - Nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ : HS nghe giai điệu nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, tác giả. Cả lớp đứng lên hát ôn bài hát Bài ca đi học, hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu. GV nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Bài mới -Hoạt động 1 1- Ôn tập bài hát Bài ca đi học. - GV đệm đàn hoặc mở băng nghe lại giai điệu bài hát bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài? hát tên tác giả bài hát? -Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:hát tập thể, tổ, nhóm, cá nhân… 2- Hướng dẫn HS tập hát lời 2 ( Như hướng dẫn học hát ở lời 1 ). -GV hướng dẫn HS hát cả 2 lời kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đêm theo phách, tiết tấu lời ca. -Hoạt động 2 : Hát kết hợp vân động phụ hoạ • Lời 1 -Cấu 1 : Nhún chân sang trái, sang phải theo nhịp Hai tay đưa lên cao chếch hình chữ V, Nghiêng người cùng bên với nhịp chân. -Câu 2 Hai tay đưa lên như động tác vẫy cánh. Chân vẫn nhún đều như ở câu 1. -Câu 3 : Hai tay đưa lên miệng giả như động tác chim hót. -Câu 4 : Tay chống hong , tay phải đưa lên cao làm -HS nghe giai điệu bài hát và trả lời: -Bài hát: Bài ca đi học. -Nhạc và lời: Phan Trần Bảng. -HS hát theo hướng dẫn của GV. +Hát tập thể,nhóm, cá nhân. -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. -HS tập hát lời 2 theo hướng dẫn của GV. -HS hát cả 2 lời kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. -HS hát kết hợp vận động.theo hướng dẫn của GV. Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng động tác như vẫy chào. • Lời 2 -Câu 1 và câu 4 vẫn giữ nguyên động tác như lời 1. -Câu 2 : Hai tay đưa lên ôm chéo trước ngực. -Câu 3 : Nắm tay bạn bên cạnh, Nghiêng người nhịp nhàng theo nhịp chân. -GV cũng có thể gợi ý cho HS nghĩ những động tác nhằn phát huy tính tích cực, sáng tạo của các em. -Sau khi tập xong GV cho HS hát kết hợp vận động vài lần để HS nhớ và thực hiện động tác đều đặn nhịp nhàng hơn -Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp vận động phụ hoạ hoặc hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ ). -GV nhận xét 4.Củng cố -GV đệm đàn HS hát lại bài hát đã ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách. 5. Nhận xét - Dặn dò -Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tốt tiết học. -Động viên nhắc nhở những em chưa tập trung. -Về nhà xem trước các bài hát Đếm sao. -HS nghĩ thêm những động tác khác để thể hiện cho phong phú hơn. -HS lên biểu diễn trước lớp. -HS nghe nhận xét. -HS hát theo đàn kết hợp gõ đệm theo phách. -HS nghe và ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV. Ghu chú - Bổ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Ba Tiết: 5 Học hát : Bài ĐẾM SAO Nhạc và lời : Văn Chung I. MỤC TIÊU Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất vui tươi trong sáng của bài hát. -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ. -Tranh trang 8 tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn địmh tổ chức - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ : HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, tác giả. Cả lớp đứng lên hát lại bài hát Bài ca đi học kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát GV nhận xét. 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Bài mới Hoạt động 1 Dạy bài hát Đếm sao. -Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. +Bài hát Đếm sao của nhạc sĩ Văn Chung được viết ở nhịp 3/4 nhịp nhàng diễn tả cảnh các em nhỏ quay quần với nhau vào những đêm trời đầy sao, cùng ngước lên bầu trời và đếm những vì sao thật là vui…. -Cho HS xem tranh minh hoạ. -Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát -Hưóng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát -Bài hát chia làm 4 câu . Mỗi tiếng là 1 phách Chú ý những tiếng ngân dài 2, 3 phách để dạy cho HS hát cho đúng. -Dạy hát từng câu và nối tiếp cho đến hết bài. -Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu và tiết tấu bài hát. -GV sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu ), nhận xét. Hoạt động 2 Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm -GV huớng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. -HS chú ý lắng nghe. -HS xem tranh. -HS nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát mẫu. -HS đọc lời ca theo tiết tấu. -HS tập hát từng câu chú ý chỗ lấy hơi và những tiếng ngân dài 2, 3 phách. -HS hát tổ, nhóm, cá nhân, tập thể, hoặc hát nối tiếp. Hát thể hiện tính chất nhịp nhàng, phát âm rõ lới gọn tiếng. -HS nghe nhận xét. -HS hát theo đàn kết hợp gõ đệm theo phách.( sử dụng thanh Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Một ông sao sáng hai ông sáng sao. X x x xx x xx x xxx 4. củng cố -GV hỏi HS tên bài hát , tác giả bài hát vừa học. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. 5. Nhận xét - Dặn dò -Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tốt tiết học. -Động viên nhắc nhở những em chưa tập trung. -Về nhà hát ôn bài hát vừa tập. phách ) -Bài: Đếm sao. -Tác giả: Văn Chung -Cả lớp đứng lên thể hiện lại bài hát vừa học kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. -HS nghe và ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV. Ghu chú - Bổ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Ba Tiết: 6 - Ôn tập bài hát ĐẾM SAO - TRÒ CHƠI ÂM NHẠC I. MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp bài hát. [...]... song loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ - Tranh trang 16 tập bài hát lớp 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn địmh tổ chức : - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn 2 Ki m tra bài cũ : HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, tác giả Cả lớp đứng lên hát lại bài hát Con chim non kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát GV nhận xét 3 Bài mới : Hoạt động của giáo viên 3 Bài mới Hoạt động 1 Dạy... loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ -Tranh trang 14 tập bài hát lớp 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 4 Ổn địmh tổ chức - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn 5 Ki m tra bài cũ : HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, tác giả Cả lớp đứng lên hát lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết Hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát GV nhận xét 6 Bài mới Hoạt động của giáo viên 3 Bài mới Hoạt động 1. .. Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách bài hát II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ -Tranh trang 13 tập bài hát lớp 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn địmh tổ... hoặc hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ ) -GV nhận xét -Hoạt động 3 Giới thiệu một vài nhạc cụ gõ dân tộc -GV dùng tranh hoặc vật thật để giới thiệu cho các em 1- Đàn bầu : Còn gọi là đàn độc huyền đàn có 1 dây 2- Đàn nguyệt : Còn gọi là đàn kìm, có 2 dây 3- Đàn tranh : Còn gọi là đàn thập lục, Có 12 dây + Nếu còn thời gian cho HS nghe âm thanh từng loại nhạc cụ vừa giới thiệu 4 củng cố -GV đệm đàn HS hát... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn định lớp: - Nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn 2 Ki m tra bài cũ : HS nghe giai điệu nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, tác giả Cả lớp đứng lên hát ôn lại lời 1 bài hát Bài ca đi học, hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu GV nhận xét 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên 3 Bài mới -Hoạt động 1 1- Ôn tập bài hát Ôn lại lời 1 bài hát Ngày mùa vui - GV đệm... động.theo hướng dẫn của GV • Lời 1 -Cấu 1, 2 ,3, 4 : Nhún chân sang trái, sang phải theo nhịp ; kết hợp vỗ tay và nghiêng người cùng bên với nhịp bước chân -Câu 5,6,7,8 Tiếp tục nhún chân, hai tay đưa lên bên trái (Tay trái cao hơn đầu,tay phải ngang vai ) uốn các ngón tay ; sau đó đổi bên đều đặn theo nhịp chân • Lời 2 Thực hiện các động tác như ở lời 1 Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc... động của giáo viên 1 Ổn dịnh tổ chức -Nhắc HS sửa tư thế ngồi học ngay ngắn 2 Ki m tra bài cũ -Ki m tra an xen trong lúc ôn tập 3 Bài mới Hoạt động 1 1- Ôn tập bài hát: Bài ca đi học - GV đệm đàn hoặc mở băng nghe lại giai điệu bài hát bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát tên tác giả bài hát -Nhắc HS thể hiện đúng tính chất vui tươi, rộn ràng -Hướng dẫn HS ôn lại bài hát và ki m tra bằng nhiều... hiện trò chơi 1 Trò chơi “ 7 anh em ” GV chỉ 7 em, mỡi em mang tên 1 nốt nhạc theo thứ tự từ ĐÔ đến SI - Khi gọi tên nốt nào em mang tên nốt đó phải nói “ có “ và nói tiếp “ Tôi tên là ….” Và giơ tay lên cao Nói không đúng tên mình là thua cuộc - Cũng có thể cho 7 em mỗi em cầm 1 bìa cứng có tên 1 nốt nhạc GV gọi tên nốt nhạc nào thì em cầm bìa cứng lên sắp xếp thành hàng dọc hoặc hàng ngang theo thứ... Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng của bài hát -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn địmh tổ chức : - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn 2 Ki m tra bài cũ : 3 Bài mới : Hoạt động của giáo viên 3 Bài mới Hoạt động 1 Dạy bài... thức tốp ca, tam ca, song ca, đơn ca -HS hát kết hợp vận động theo nhạc hoặc múa minh hoạ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn phím điện tử III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 1 Ổn định tổ chức -Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2 Ki m tra bài cũ -Không ki m tra 3 Bài mới - Tập biểu diễn các bài hát đã học ở HK1: +Quôc ca Việt Nam (Văn Cao) . ( song loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ. -Tranh trang 13 tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn địmh tổ chức : - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn. 2. Ki m tra. đệm ( song loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ. -Tranh trang 8 tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn địmh tổ chức - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn. 2. Ki m tra bài. ( song loan, thanh phách…) -Chép lời bài hát ra bảng phụ. -Tranh trang 10 tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 4. Ổn địmh tổ chức - Nhắc HS ngồi học ngay ngắn. 5. Ki m tra bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Am nhac lop 3 hoc ki 1 chuan kien thuc tu tuan 1 den tuan 18, Giao an Am nhac lop 3 hoc ki 1 chuan kien thuc tu tuan 1 den tuan 18,

Từ khóa liên quan