0

Dương Xỉ

24 213 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 09:10

HÂN HẠNH CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Trường THCS DTNT Trà Bồng Giáo viên: Võ Th Thanh Bìnhị Câu 1: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp: Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm có (1),(2), chưa có (3) thật sự.Trong thân và lá chưa có (4). Rêu sinh sản bằng (5) được chứa trong (6), cơ quan này nằm ở (7) cây rêu. Câu 2: Rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì? Đặc điểm của túi bào tử? - Rêu sinh sản bằng bào tử. - Đặc điểm túi bào tử: có nắp đậy, chứa bào tử. Tiết 47 Bài 39 Tiết 47 Bài 39 1.Quan sát cây dương xỉ: a) Cơ quan sinh dưỡng: Hãy chú thích các bộ phận của cây dương xỉ 1 3 4 Lá già Thân Rễ 2 Lá non Tên bộ phận DƯƠNG XỈ RÊU Rễ Thân Lá Mạch dẫn SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CÁC BỘ PHẬN CỦA DƯƠNG XỈ VỚI RÊU - Nhỏ, ít, rễ giả - Nhỏ - Nhỏ, mỏng - Chưa có Từ bảng rút ra sự giống nhau và khác nhau của Dương xỉ và Rêu? - Dài, nhiều, màu nâu, rễ thật - Có - Ngầm, hình trụ, nằm ngang, to, có vảy màu nâu - Lá già có cuống dài, lá non cuộn tròn ở đầu  Giống nhau: Có rễ, thân, lá.  Khác nhau: - Dương xỉ cấu tạo phức tạp: rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn. - Rêu cấu tạo đơn giản, chưa có mạch dẫn. Dương xỉ có cơ quan sinh dưỡng cấu tạo phức tạp phù hợp với môi trường cạn. Từ bảng so sánh rút ra kết luận Dương xỉ có cấu tạo phù hợp với môi trường nào? - Dương xỉ thuộc nhóm Quyết. - Là những thực vật có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn. b) Túi bào tử và sự phát triển của Dương xỉ: Tiết 47 Bài 39 1.Quan sát cây Dương xỉ: a) Cơ quan sinh dưỡng: Vòng cơ có tác dụng gì? [...]... mch dn gi chc nng vn chuyn nc, mui khoỏng v cht dinh dng - Dng x sinh sn bng bo t nh rờu nhng khỏc rờu ch cú nguyờn tn do bo t phỏt trin thnh Trò chơi ô chữ Chủ đề ô chữ: Đây là một đặc điểm của dương xỉ? 1 2 3 4 5 6 M ạ C H R Â Y R ễ T M ạ C B ộ P B C H ù M H Â N H G ỗ H ậ N à O T ử A B C D E H 5 Nướclà là muốimột loạigồmsinh sản bằng ? năng vận 4 Đây và tên một 6.mạch có có chức năng cóchuyển thụ . 1.Quan sát cây dương xỉ: a) Cơ quan sinh dưỡng: Hãy chú thích các bộ phận của cây dương xỉ 1 3 4 Lá già Thân Rễ 2 Lá non Tên bộ phận DƯƠNG XỈ RÊU Rễ Thân. loại dương xỉ thường gặp: - Dương xỉ thuộc nhóm Quyết. - Là những thực vật có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn. b) Túi bào tử và sự phát triển của Dương xỉ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Dương Xỉ, Dương Xỉ,

Hình ảnh liên quan

Từ bảng rỳt ra sự giống nhau và khỏc nhau của Dương xỉ và Rờu? - Dương Xỉ

b.

ảng rỳt ra sự giống nhau và khỏc nhau của Dương xỉ và Rờu? Xem tại trang 7 của tài liệu.
Từ bảng so sỏnh rỳt ra kết luận Dương xỉ cú cấu tạo phự hợp với mụi trường nào? - Dương Xỉ

b.

ảng so sỏnh rỳt ra kết luận Dương xỉ cú cấu tạo phự hợp với mụi trường nào? Xem tại trang 8 của tài liệu.