0

Quy trình thi công cáp dự ứng lực Nam Công

29 99,083 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 18:32

Biện pháp thi công cáp dự ứng lực dự án Sunwah Pearl 52 tầng thi công cáp dự ứng lực căng sau thi công sàn cáp dự ứng lực thi công căng cáp dự ứng lực cách thi công cáp dự ứng lực quy trình thi công cáp dự ứng lực tiêu chuẩn thi công cáp dự ứng lực báo giá thi công cáp dự ứng lực nhà thầu thi công cáp dự ứng lực biện pháp thi công cáp dự ứng lực biện pháp thi công sàn cáp dự ứng lực công ty thi công cáp dự ứng lực các sự cố khi thi công cáp dự ứng lực tiêu chuẩn thi công nghiệm thu cáp dự ứng lực đơn vị thi công cáp dự ứng lực hình ảnh thi công cáp dự ứng lực quy trình thi công sàn cáp dự ứng lực video thi công sàn cáp dự ứng lực thi công cáp dự ứng lực căng sau nhà thầu thi công cáp dự ứng lực quy trình thi công cáp dự ứng lực công ty thi công cáp dự ứng lực biện pháp thi công cáp dự ứng lực CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM CÔNG NAMCONG CORPORATION 180 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM No.180, Str No.5, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CÁP DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU / SPECTIFICATION DỰ ÁN/PROJECT KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH THUỘC DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ĐẦU CẦU THỦ THIÊM ĐỊA ĐIỂM: 90 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM LOCATION: 90 NGUYEN HUU CANH STREET, 22 WARD, BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY TP.HCM/ Ho Chi Minh City, 01-2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM CÔNG NAMCONG CORPORATION -oOo TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2018 TIÊU CHÍ KĨ THUẬT CÁP DỰ ỨNG LỰC / SPECTIFICATION Dự án / Project : KHU CHUNG CƯ PHƯỜNG 22 – QUẬN BÌNH THẠNH THUỘC DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ĐẦU CẦU THỦ THIÊM Địa điểm : 90 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM Location : 90 NGUYEN HUU CANH, WARD 22, BINH THANH DISTRICT, HCMC CHỦ ĐẦU TƯ OWNER GIÁM ĐỐC DIRECTOR CÔNG TY TNHH BAY WATER ĐƠN VỊ TƯ VẤN KẾT CẤU STRUCTURAL ENGINEER TỔNG GIÁM ĐỐC GENERAL DIRECTOR KỲ MINH KHƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM CÔNG NAMCONG CORPORATION CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DESIGN MANAGER NGUYỄN PHI HÙNG MỤC LỤC / CONTENT 1.0 Giới Thiệu / Introduction 2.0 Tiêu Chuẩn Áp Dụng / Application Standard 3.0 Qui Định Chung / General Rregulation 4.0 Vật Tư / Material 5.0 Thiết Bị / Equipment 6.0 Cơ Sở Dữ Liệu Tính Toán Độ Giãn Dài Của Cáp / Acceptance Tolerances of Tendon Elongation 7.0 Bảo Quản Vật Tư Và Thiết Bị / Storage Material and Equipment 8.0 Sàn Công Tác / Working Slab 9.0 Công Tác Lắp Đặt Cáp / Installation Works 10.0 Công Tác Kéo Căng Cáp / Stressing Works 11.0 Công Tác Bơm Vữa / Grouting Works 12.0 Thử Vữa / Grouting Test 13.0 An Toàn / Safety Phụ Lục A: Qui Trình Quản Lý Chất Lượng / Appendix A: Quanlity Management Procedure Phụ Lục B: Qui Trình Tính Toán Độ Giãn Dài / Appendix B: Extension Caculation Procedure Phụ Lục C: Qui Trình Xử Lý Sự Cố / Appendix C: Problem Solving Procedure 1.0 INTRODUCTION 1.0 GIỚI THIỆU  This specification describe technical about post tension  Tiêu chí kỹ thuật thi cơng mơ tả qui định kỹ thuật sequence construction for beams and slabs công tác thi công cáp dự ứng lực căng sau dầm sàn  All post tension sequence construction or another working  Tất bước thi công cáp dự ứng lực công affect post tension should follow the instruction in this tác khác ảnh hưởng đến công tác cáp dự ứng lực phải tuân document thủ theo dẫn kỹ thuật tài liệu 2.0 APPLICATION STANDARD 2.0 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  EN 1992: Design of concrete structure –Part 1: General  EN 1992: Design of concrete structure –Part 1: General rules and rules for buildings rules and rules for buildings  ASTM A416: Standard specification for steel strand  ASTM A416: Standard specification for steel strand  ACI 318 – 2002, Section 18.21: Post-tensioning anchorages  ACI 318 – 2002, Section 18.21: Post-tensioning and couplers anchorages and couplers  ACI 318 – 2002, Section 18.17: Post-tensioning ducts  ACI 318 – 2002, Section 18.17: Post-tensioning ducts  BS 4447: Specification of anchorage for post-tensioned  BS 4447: Specification of anchorage for post-tensioned construction construction  BS EN 445 2007 , Grout for prestressing tendons — Test  BS EN 445 2007 , Grout for prestressing tendons — Test methods methods  BS EN 446 2007 ,Grout for prestressing tendons —  BS EN 446 2007 ,Grout for prestressing tendons — Grouting procedures Grouting procedures  BS EN 447 2007 , Grout for prestressing tendons — Basic  BS EN 447 2007 , Grout for prestressing tendons — requirements Basic requirements 3.0 GENERAL REGULATION 3.0 QUI ĐỊNH CHUNG 3.1 ENSURE QUANLITY  PT slab construction has to comply with design documents and apply standards  Install reinforcement and reinforce for head anchor have to comply with design documents and apply standards  Concreting has to comply with design documents and apply standards  Grouting has to comply with design documents and apply standards  Strand and anchorage have to have certification and place of origin  Strand is test follow ASTM A416  Test Draw-in of wedge, modulus of wedge and test with Breaking Load of strand 3.2 DOCUMENTS SUBMISSION TO THE DESIGNER FOR APPROVAL a Shop Drawings: Shop drawings have to present: 3.1 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  Các công tác thi công cáp phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác thép & thép gia cường đầu neo cáp phải đảm bảo với hồ sô thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác bê-tông phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Công tác bơm vữa cho cáp phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Cáp Neo phải có chứng xuất xưởng xuất xứ position (plan) of tendons  Cáp thí nghiệm theo ASTM A416  Neo thí nghiệm độ tụt nêm; độ cứng nêm thí nghiệm hệ nêm neo đến lực kéo đứt sợi cáp 3.2 TÀI LIỆU TRÌNH DUYỆT TRƯỚC KHI THI CƠNG TRÌNH THIẾT KẾ DUYỆT (DESIGNER) a Bản vẽ thi công Bản vẽ thi công cáp dự ứng lực phải thể yếu tố sau: Vị trí (trên mặt bằng) đường cáp (tendons) Number strand in a tendon Serial number of tendon Height vertical (z) of tendon, with distance of point vertical less than 1000m Deviated install follow direct X, Y (horizontal) and direct Z (vertical) Jacking force of each strand Elongation of each strand Detail component end head anchorage Detail component live head anchorage 10 Dimension of duct 11 Stressing steps 12 Condition of stressing b Elongation calculation table: Elongation calculation table must has: Friction coefficient (m) Wobble coefficient (k) Draw-in of wedge Elastic modulus of strand Jacking force Gross area of strand Length of strand when calculating stressing Elongation with Draw-in of wedge Elongation not with draw-in of wedge 3.2 DOCUMENTS SUBMISSION TO THE SUPERVISION CONSULTANT a Shop drawing was approval by designer b Elongation calculated table was approval by designer c Materials document is used Strand document Anchorage document Duct document Grout aggregate d Stressing and pump tendon equipment document e PT Slabs Method Statement f Form of checking quanlity construction steps: Installing, stressing, grouting g Form of acceptance quanlity construction steps: Installing, stressing, grouting Số sợi cáp (strand) đường cáp Số hiệu sợi cáp Cao độ (phương đứng z) đường cáp, với khoảng cách 02 điểm cao độ không lơn 1000mm Sai số lắp đặt theo phương X, Y (phương ngang) theo phương Z (phương đứng) Lực kéo cho sợi cáp (Jacking force) Độ giãn dài cho sợi cáp Chi tiết cấu tạo đầu neo chết Chi tiết cấu tạo đầu neo kéo (neo sống) 10 Kích thước loại ống luồng cáp 11 Các bước kéo cáp 12 Điều kiện tiến hành cơng tác căng cáp b Bảng tính độ giãn dài lý thuyết: Bảng tính độ giãn dài lý thuyết phải có yếu tố sau: Hệ số ma sát (m) Hệ số dao động (k) Độ tụt nêm neo Mô-dun đàn hồi cáp Lực kéo cáp Tiết diện mặt cắt ngang sợi cáp Chiều dài sợi cáp tính tốn kéo căng Độ giãn dài kể đến độ tụt nêm Độ giãn dài không kể đến độ tụt nêm 3.2 TRÌNH TƯ VẤN GIÁM SÁT DUYỆT (ENGINEER) a Bản vẽ thi công thiết kế duyệt b Bảng tính độ giãn dài thiết kế duyệt c Hồ sơ vật tư đưa vào sử dụng: Hồ sơ vật tư cáp dự ứng lực Hồ sơ vật tư neo cáp Hồ sơ ống luồn cáp Cấp phối vữa bơm cho cáp d Hồ sơ thiết bị thi công kéo căng bơm vữa cáp dự ứng lực e Biện pháp thi công cáp dự ứng lực f Hồ sơ form kiểm tra chất lượng bước thi công: Lắp đặt, kéo căng, bơm vữa Hồ sơ form nghiêm thu bước thi công cáp: Lắp đặt, kéo căng, bơm vữa 4.0 MATERIAL 4.0 VẬT TƯ (All materials sample shall be submitted before being (Tất vật tư trình mẫu trước đưa vào sử approved to site use) dụng thi công) 4.1 STRAND 4.1 CÁP Uncoated, 7-wire strand, low relaxation, Grade 270 Ksi, Chất lượng cáp theo tiêu chuẩn ASTM A416, Grade 270 following ASTM A416 Ksi, không vỏ bọc, loại tao Technical parameters: Thông số kỹ thuật chung sau:  Yield Strength: 1670 MPa  Cường độ chảy: 1670 Mpa  Tensile Strength: 1860 Mpa  Cường độ bền: 1860 Mpa  Minimum Breaking Load: 183.6 kN  Lực đứt cáp tối thiểu: 183.6 kN  Modulus of Elasticity: 195 Gpa (+/- 5%: 185 Gpa ~ 205  Mô-đun đàn hồi: 195 Gpa (+/- 5%: 185 Gpa ~ 205 Gpa) Gpa)  Relaxation: max 2.5% at 70% of GUTS or max 3.5% at  Độ chùng: tối đa 2.5% cho 70% lực đứt cáp, 80% of GUTS 3.5% cho 80% lực đứt cáp  Identification: Tag on each coil with heat and coil no  Nhãn mác: Bảng nhỏ cuộn cáp rõ số cuộn số mẻ  Mill certificate for each shipment  Chứng cáp cho lô hàng Technical parameters for PC Strand dia 12.7mm (0.5"): Thơng số kỹ thuật cho cáp có đường kính 12.7mm (0.5”):  Nominal Diameter: 12.7 mm (0.5”)  Đường kinh danh định: 12.7 mm  Nominal Weight: 0.775 kG/m  Khối lượng danh định: 0.775 kG/m  Nominal Area: 98.7 mm2  Diện tích mặt cắt ngang: 98.7 mm2  Minimum Breaking Load: 183.6 kN  Lực kéo đứt: 183.6 kN Strand will be taken 02 samples (each sample has strands with leanght is 1m) to test A sample will be tested, another sample will be save in construction Tests comply with ASTM A416 4.2 TENDON ANCHORAGE (1) Live anchorage:  Stressing Anchorage set consists of Casting, Anchor head and wegdes  Has to comply with ACI 318, Section 18.21  We propose to use NCM Anchorage, Origin Vietnam Cáp công trường tiến hành lấy 02 tổ mẫu (mỗi tổ có 03 đoạn cáp dài 1m) để thí nghiệm Lấy 01 tổ 02 tổ mẫu mang thử nghiệm, tổ lại lưu cơng trường Thí nghiệm thực theo ASTM A416 4.2 ĐẦU NEO CÁP (1) Đầu neo sống:  Đầu neo sống gồm có đế neo, khố neo nêm  Phải đảm bảo điều kiện qui định mục 18.21 tiêu chuẩn ACI 318  Đề xuất sử dụng đầu neo NCM; xuất xứ Việt Nam (2) Dead anchorage Type H: (2) Đầu neo chết dạng H:  Dead anchorage is made from the strand which is form with  Đầu neo chết tạo từ sợi cáp đường onion shape in 01 end cáp đánh rối  Onion head is 40mm in diameter, which helps to enhance  Đầu rối có hình củ hành với đường kính 40mm, có tác the connection with concrete dụng làm tăng khả liên kết đầu neo chết với bêtông  Length of dead anchorage type H:  Chiều dài đầu neo chết dạng H:  PC Strand 12.7 mm (0.5”): not less than 750mm  Cáp 12.7 mm (0.5”): không nhỏ 750mm  PC Strand 15.24 mm (0.6”): not less than 1000mm  Cáp 15.24 mm (0.6”): không nhỏ 1000mm 4.3 DUCT 4.3 ỐNG LUỒN CÁP  The sheathing consists of corrugated spiral type ducts made  Ống luồn cáp làm từ tole mạ kẽm mạ from galvanized steel strip width by 0.23 - 0.30 mm màu dày 0.30mm, với gờ xoắn hình ốc Chiều dài thickness, with spiral arris Each part has length of 4-6m ống gen từ 4m đến 6m  Duct size is regulated in design documents or NAMCONG  Kích thước ống luồn cáp qui định hồ sơ thiết TECHNICAL GUIDELINE following NCM standards kế tài liệu NAMCONG TECHNICAL GUIDELINE theo quy chuẩn NCM 4.4 BAR-CHAIR  Barchairs support and create profile for tendon, made by steel or plastic, and to make sure the tendon not move during concrete work Distance between two barchair is not more than 1000mm 4.5 DUCT COUPLER Duct coupler is made of plastic or by using larger duct The  4.4 CHÂN ĐỠ ĐƯỜNG CÁP  Các chân đỡ cho đường cáp tạo cao độ cho đường cáp phải làm thép nhựa, phải đảm bảo đường cáp không bị dịch chuyển khơng bị thay đổi hình dáng q trình đổ bê-tơng  Khoảng cách chân đỡ không lơn 1000mm 4.5 ỐNG NỐI CHO ỐNG LUỒN CÁP Ống nối ống luồn cáp làm nhựa ống minium length of duct coupler is 200mm, or times as large as the duct diameter 4.6 COUPLER CONNECT DUCT WITH ANCHORAGE The coupler to connect duct with anchorage is made of plastic or directly connect by using duct and cover by tape, to advoid grout or concrete leak in 4.7 LIVE ANCHORAGE POCKET Live anchorage pocket is made of plastic, or foam, wood Size of pocket is fit for installing wedge and for stressing work 4.8 PLASTIC GROUT VENT Plastic Grout Vent place at between the tendon 4.9 GROUT HOSE Grout hose is made of plastic, diameter 12mm, length of 300m - 400mm 5.0 PVC TAPE PVC is good for adhensive capacity under high temperature weather 5.1 GROUT MIXTURE The grout consists of:  Portland Cement PCB-40 in 50 kg bag  Potable Water  Grout Additive Sika Intraplast Z-HV luồn cáp có đường kính lơn Chiều dài ống nối nhỏ 200mm lơn lần đường kính ống ống luồn cáp 4.6 ỐNG NỐI ỐNG LUỒN CÁP VỚI ĐẦU NEO Ống nối ống luồn cáp với neo sống làm nhựa nối trực tiếp ống luồn cáp quấn băng keo kỹ nhằm không cho vữa chui vao ống luồn cáp trình đổ bê-tơng 4.7 KHN NEO SỐNG Khn neo sống làm nhựa xốp gỗ Kích thước khuôn neo phải đãm bảo cho việc lắp đặt khóa neo việc kéo căng 4.8 VAN BƠM VỮA Van bơm vữa làm nhựa, đặt vị trí đường cáp 4.9 VỊI BƠM VỮA Vòi bơm vữa nhựa có đường kính 12mm Chiều dài vòi bơm vữa dài từ 300mm đến 400mm 5.0 BĂNG KEO Băng keo PVC có độ bám dính tốt ánh nắng 5.1 HỖN HỢP VỮA Hỗn hợp vữa bao gồm:  Ximăng Portland PC40 PCB40 bao 50 kg  Nước  Phụ gia Sika Intraplast Z-HV cho vữa (tác dụng: trương nở cho vữa)  Grout Additive Sikament NN  Phụ gia Sikament NN cho vữa (tác dụng: tăng độ nhớt cho vữa) 5.0 EQUIPMENT 5.0 THIẾT BỊ 5.1 HYDRAULIC STRESSING JACK 5.1 KÍCH THỦY LỰC Hydraulic Stressing Jacks are used to stressing tendons The Kích thuỷ lực có tác dụng kéo sợi cáp đường cáp calibration certificate of hydraulic stressing jacks must be Các kích thuỷ lực đưa vào sử dụng phải có chứng kiểm valid prior to construction định để đảm bảo độ xác lực kéo căng 5.2 HYDRAULIC PUMP 5.2 MÁY BƠM DẦU CHO KÍCH Hydraulic Pump is used to provide the pressure for the jack Máy bơm thuỷ lực có tác dụng truyền áp lực cho kích thuỷ following design pressure The pressure shall be measured by lực theo lực thiết kế, áp lực đo đồng a calibrated pressure gauge hồ đo áp The calibrated pressure gauge must be valid prior to Đồng hồ đo áp phải có chứng kiểm định để đảm bảo độ construction xác đo áp lực 5.3 FRAME JACK 5.3 KÍCH TẠO ĐẦU NEO CHẾT Frame Jacks are using for the purpose of forming the onion Kích tạo đầu neo chết có tác dụng đánh rối đầu cáp đầu shape neo chết 5.4 GROUT MIXER The Namcong mixers are specially designed for the purpose of mixing and agitating the grout and carrying out the grout operation in a single unit of equipment 5.4 MÁY TRỘN VỮA Máy trộn vữa thiết kế cho việc trộn đảo vữa, loại máy khuấy tròn có cánh khuấy, cung cấp hỗn hợp vữa có tính chất đồng 5.5 GROUT PUMPING MACHINE This grout pumping machine sucks grout from mixer and pumps into tendon Pump machine can create pressure of ≥ 5.5 MÁY BƠM VỮA Máy bơm vữa hút vữa từ máy trộn, sau bơm cho đường cáp Máy bơm vữa có khả tạo áp lực tối đa 0.7Mpa (7bar) 5.BASIC DATA FOR ELONGATION CALCULATION OF STRAND  Friction coefficient µ: 0.19  Wobble coefficient w:0.005  Draw-in of wedge: 6mm  Length of dead anchorage L0: Comply design drawing  Length from live end anchorage to dead anchorage L e  Bonded length of dead anchorage Lb: 2L0/3  Stressing length for calculation of elongation L tt: Le - Lb 7.0 STORAGE MATERIAL AND EQUIPMENT  All material should be stored off the ground (with underlay, e.g timber), covered and not exposed to the weather  Wedges and anchor heads should, cement, Sika Intraplast Z-HV, Sika NN be stored in a room or container  All materials should be periodically examined, say at 10 monthly intervals or anytime if required  Care should be taken during handling to avoid mechanical damages 8.0 WORKING PLATFORM A safety working platform system is needed for installation (casting installation, threading strands ), stressing and grouting works The minimum width of working flatform í 1,0m from anchor head The working platform should be able to carry the load of working personnel and equipment (approx 1000 kg) ≥ 0.7Mpa (7bar) 6.0 CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN ĐỘ GIÃN DÀI CỦA CÁP  Hệ số ma sát m: 0.19  Hệ số chệch hướng w:0.005  Khoảng tụt nêm: mm  Chiều dài đầu neo chết L0: Theo vẽ thiết kế  Chiều dài đường cáp từ đầu neo sống đến đầu neo chết L e  Chiều dài đoạn bám dính đầu neo chết Lb: 2L0/3  Chiều dài đường cáp để tính toán độ giãn Ltt: Le - Lb 7.0 BẢO QUẢN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ  Tất vật tư, thiết bị phải đặt cách mặt đất có lớp kê, che phủ cẩn thận  Nêm đầu neo, xi măng, Sika Intraplast Z-HV, Sika NN phải bảo quản phòng container  Thiết bị kiểm tra định kì, thường khoảng 10 tháng lần yêu cầu  Cẩn thận vận chuyển để tránh hư hỏng mặt lý vật tư thiết bị 8.0 SÀN CƠNG TÁC Hệ thống sàn cơng tác đảm bảo cho việc lắp đặt (thân neo, luồn cáp,…), kéo căng bơm vữa thực cách an toàn Sàn cơng tác rộng tối thiểu 1.0m tính từ bề mặt đầu neo Sàn cơng tác có khả chịu tải trọng khoảng 1000 kg 9.0 INTALLATION WORKS 9.0 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁP 9.1 INSTALL LIVE ANCHORAGE 9.1 LẮP ĐẶT ĐẦU NEO SỐNG  The casting of live end anchorage is connected with the  Đế neo đầu neo sống gắn với khuôn neo recess former by tie wire and plastic tape The casting is kẽm buộc Đuôi đế neo gắn ống nối đầu sống tied to the duct The casting and recess former shall be kẽm buộc Sau đó, đế neo khuôn neo cố fixed to the beam side formwork conforming to design định vào ván khuôn thành dầm sàn theo cao độ elevation shown in the shop drawing vị trí theo vẽ thiết kế Step : Stress strand No Bước : Kéo căng sợi số Step : Stress strand No (3) Bước : Kéo căng sợi số (3) Step : Stress strand No (1) Bước : Kéo căng sợi số (1)  Stressing of round tendons  Đối với đường cáp tròn:  Stressing is carried out one-by-all of strands in each round  Kéo căng cáp thực lần đường cáp tendon tròn  The jack is then threaded through the strand and set on  Kích luồn qua sợi cáp, ép sát vào mặt khoá neo anchor head surface then stressing tiến hành kéo căng  Apply an initial force, usually 5MPa, to eliminate the slack  Kéo khử chùng với áp lực kéo: Mpa of the strands  Spray paint for each strand  Xịt sơn cho sợi cáp  Release hydraulic pressure 0.0 Mpa, then stress with  Hồi kích lại áp lực 0.0 Mpa sau tiến hành kéo pressure 10Mpa) as below: (với áp lực tăng 10Mpa) sau:  Stage1 01: Mpa  Lần 01: Mpa  Stage 02: 15 Mpa Measure elongation  Lần 02: 15 Mpa Đo độ giãn dài  Stage 03: 25 Mpa Measure elongation  Lần 03: 25 Mpa Đo độ giãn dài    Stress to design forcce  Và kéo đến đạt áp lực cho lực thiết kế qui định  Release the pressure back to zero and then removed the  Hồi kích cách giảm áp lực xuống tháo hydraulic stressing jack from the stressed strand kích thuỷ lực khỏi sợi cáp vừa kéo  Repeat all the steps for the other strands  Lặp lại bước cho đường cáp  Record the stressing force and extension (elongation) of  Ghi lại tên, lực kéo căng độ giãn dài đường cáp strands to “Tendon Stressing Report for Flat Tendon” vào báo cáo kéo căng trường  Stressing report should be calculated, completed and  Báo cáo kéo căng độ giãn dài tính tốn, hồn chỉnh checked by Engineer prior to submission to the supervision kiểm tra kỹ sư đơn vị thi cơng, trước trình consultant for approval (caculation follow annex C) cho tư vấn giám sát phê duyệt (tính tốn theo Phụ lục C)  Check Stressing follow procedure: QT-DUL-02 in annex A  Kiểm tra công tác kéo căng theo qui trình : QT-DUL-02 Phụ lục A  The strands should not be cut without approval by  Cáp thừa ngồi đầu neo khơng cắt supervision consultant có đồng ý tư vấn giám sát ACCEPTANCE TOLERANCES OF TENDON 8.1 DUNG SAI ĐỘ GIÃN DÀI CỦA ĐƯỜNG CÁP ELONGATION Tuân theo tiêu chuẩn AS3600-2001, sai số độ giãn dài Following AS3600-2001, elongation tolerances is +/- 10% +/- 10% 11.0 GROUTING WORK 11.0 CÔNG TÁC BƠM VỮA 11.1 PREPARATION FOR GROUTING 11.1 CHUẨN BỊ BƠM VỮA  Upon receipt of approval of the stressing result, protruding  Dựa kết kéo căng biên cắt cáp tư strands outside the anchor block are cut at a distance vấn giám sát duyệt tiến hành cắt đoạn cáp thừa measured from the anchor block of approximately two bên ngồi khố neo Đoạn cáp thừa lại sau cắt times the strand diameter or 20mm 20mm kể từ khoá neo  The main contractor patch up holes by anchorage pocket  Nhà thầu tiến hành bịt lỗ khuôn neo tạo with cement mortar (cement/sand ratio 1:1) to protect live hỗn hợp vữa cát ximăng (tỷ lệ ximăng/cát end anchorage 1:1) nhằm bảo vệ đầu neo sống  Grouting work must be done within 28 days from stressing  Bơm vữa phải tiến hành vòng 28 ngày kể từ work completion ngày kéo căng cáp 11.2 MIXING PROCEDURE 11.2 QUI TRÌNH TRỘN VỮA  Mixing by Grouting machine  Trộn vữa máy bơm vữa  Pour the required volume of water into the grout mixer  Cho nước vào máy trộn tới mực yêu cầu  Turn on the grout mixer and add the pre-determined  Khởi động máy trộn vữa cho vào phụ gia Sika NN amount of grout additive Sikament NN theo lượng định sẵn  Then add the pre-determined amount of cement, bag by  Sau cho ximăng vào bao theo lượng định sẵn bag, to the grout pump and then mix for approximately trộn khoảng phút minutes  SikaIntraplast Z-HV and mix for another approximately  Cho phụ gia Sika Intraplast Z-HV định sẵn vào trộn minutes until a consistent grout mix is formed khoảng phút hỗn hợp vữa đều, màu sắc đồng  All grout tests should be carried out as in accordance with  Các thí nghiệm vữa trước tiến hành bơm thực Section 10.0 theo yêu cầu Mục 10.0  As soon as the necessary quality control tests have been  Ngay sau thí nghiệm vữa để kiểm tra chất lượng made, pumping can commence cần thiết thực hiện, tiến hành bơm 11.3 GROUTING PROCEDURE 11.3 QUI TRÌNH BƠM VỮA  Grout is pumped from one end of tendon and grout expelled  Vữa bơm vào ống gen qua van bơm vữa đầu from the grout hoses should be checked until no more air neo chết đầu neo sống phải kiểm tra vữa trào bubble and the consistency of the grout is similar to that in van bơm vữa đường cáp vữa không the mixer before closing off the hoses bọt khí thành phần vữa giống máy trộn trước đóng van bơm vữa lại  Grouting of each tendon should be carried out in one  Quá trình bơm vữa cho đường cáp nên thực continuous operation If grouting is interrupted for more liên tục Nếu trình bị ngưng chừng 30 than 30 minutes, the tendon should be flushed with water phút, đường ống cần cần phải làm nước khí and mpressed air in order to clear the grout before resuming nén trước tiếp tục bơm lại the grouting operation  If pressure grouting at hose is 1Mpa or 10 bar (with long  Nếu áp lực bơm vữa vòi bơm vữa đạt 1Mpa 10 tendons), the grouting nozzle should be transferred to the bar (đối với đường cáp dài), miệng bơm phải next already filled hose and grouting should be continued chuyển tới vòi bơm vữa bơm đầy from there viêc bơm vữa tiếp tục từ  After the grout is seen flowing from the other end of the  Sau thấy vữa chảy van bơm vữa cuối đường tendon, i.e the entire tendon is filled, the grout hoses are cáp, nghĩa toàn đường cáp bơm đầy, vòi closed Maintenance the pressure approximately 0.7Mpa (7 bơm đóng lại trì áp lực xấp xỉ 0.7-Mpa bar) inside tendon about 30 second Then closing grout 7-bar khoảng 30 giây Sau đó, van bơm vữa vent miệng bơm đóng lại  The grout hose can be cutted after 24hours Grouting  Tất vòi bơm vữa cắt bỏ 24h sau bơm vữa  Record the grouting procedure in report  Ghi lại trình bơm vữa vào báo cáo  Check Grouting follow procedure: QT-DUL-02 in annex A  Kiểm tra công tác bơm vữa theo qui trình: QT-DUL-03 Phụ lục A 12.0 GROUT TEST 12.0 THỬ VỮA 12.1 VISCOSITY OF GROUT 12.1 THỬ ĐỘ SỆT CỦA VỮA  Viscosity test will be executed by means of a flow cone  Kiểm tra độ sệt vữa kiểm tra thời gian chảy Time is grouting out-flow cone about 1000ml Flow time is vữa từ phễu hình nón Thể tích vữa thử 1000ml Thời measured with a stop-watch Time is take from grout start gian chảy đo đồng hồ bấm Thời gian flow out bowl until end of grout tính từ lúc vữa bắt đầu chảy khỏi phễu lúc hết vữa  Flow time should be from 12 to 25 seconds  Thời gian chảy vữa đạt yêu cầu là: từ 12 giây đến 25 giây  Measurement is carried out directly and minutes after  Việc thử độ sệt thực trực tiếp khoảng mixing thời gian phút sau trộn vữa  If flow time exceed permissible limit, we can add sika NN  Nếu thời gian chảy vượt qua giới hạn cho phép into grout mix cho thêm phụ gia Sika NN vào  This test should be done for each batch of grout mix  Việc thử vữa tiến hành cho mẻ trộn 12.2 SAMPLE OF COMPRESSIVE STRENGTH 12.2 LẤY MẪU KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN  After filling with grout the mould (40x40x160 mm) should  Khn lấy mẫu thử có kích thước 40x40x160 Sau đổ be covered with a steel plate samples with specimens đầy vữa, đậy khuôn lại kim loại Mỗi ca làm per eight-hour shift are required việc 8h lấy tổ mẫu viên  After 18 to 24 hours remove cubes from the mould and  Sau 18-24h tháo mẫu khỏi khuôn bảo quản mẫu store them in a humid place or in water nước  According to specification, Compressive cube strength  Cường độ nén khối vữa sau 28 ngày tối thiểu 30 shall be not less than 30 Mpa at 28 days Each test include Mpa Mỗi lần thử gồm mẫu (một tổ mẫu) specimens (1 sample)  This test will be taked with sample each floor (3  Thí nghiệm thực sàn cho tổ mẫu specimens) (3 viên) 13.0 SAFETY 13.0 AN TOÀN 13.1 GENERAL 13.1 KHÁI QUÁT  All the construction site engineers should be responsible for  Tất kỹ sư dự án người chịu trách nhiệm safety coordination on site an toàn thi công công trường  All the employees in contruction shall be equipped with  Tất nhân viên công trường phải phát đồ bảo personal protective equipment hộ lao động phù hợp  Appropriate safety belt should be worn for person working  Khi thi công giàn giáo cao công nhân phải đeo at height, outside the protection of safety bars, on dây an toàn scaffolding Any accident must be reported to the Safety Officer of the  Bất kỳ tai nạn xảy phải báo cáo cho Ban Main Contractor as soon as possible an toàn nhà thầu sớm tốt  Scaffolding should be correctly assembled, with safety bars  Giàn giáo phải lắp ráp xác, có đỡ on each side opening on the void nhà thầu muốn mở rộng khoảng không 13.2 LIFTING OF MATERIAL AND EQUIPMENT 13.2 NÂNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ  Every machine is used to lifting has to valid to contruction  Mọi thiết bị dùng để nâng phải có chứng nhận kiểm định hiệu lực  Item being lifted hangs in a balanced condition  Vật nâng phải treo trạng thái cân  No person should stand or work under the load being lifted  Không đứng làm việc phía vật nâng nâng  Care should be taken when stacking items in more than one  Khi xếp vật nâng làm nhiều lớp phải đảm bảo chúng layer to ensure the pile is stable nằm vững nâng 13.3 PT TENDON INSTALLATION 13.3 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÁP  The working area for strand threading should be identified  Khu vực lắp đặt cáp phải coi khu vực đặc biệt mà as an exclusion zone where only personnel and the có nhân viên làm cáp, đại diện công ty tư vấn representatives of the Engineer and Contractor are allowed nhà thầu phép vào có thơng báo trước to enter with prior notification  Using glass protect eyes when cut tendons by bar cropper  Phải dùng kính bảo vệ mắt cắt cáp máy cắt đĩa 13.4 PT TENDON STRESSING 13.4 KÉO CĂNG CÁP  The working area for stressing should be identified as  Khu vực kéo cáp phải coi khu vực đặc biệt mà exclusion zone where only personnel and the có nhân viên làm cáp, đại diện công ty tư vấn nhà representatives of the Engineer and Contractor are allowed thầu phép vào có thơng báo trước to enter with prior notification  Do not walking, stand in front of direct jack pull while  Cấm lại, đứng trước hướng kích thuỷ lực kéo stressing thực công tác kéo cáp  When site personnel are working beyond an exclusion zone,  Khi có người làm việc khu vực căng kéo, phải a plywood board should be provided in front of the tendon dùng gỗ che trước đầu neo sống đầu neo chết at both the stressing and non-stressing ends to stop the vừa căng kéo xong để chặn cáp trường hợp strand in case of strand breakage cáp bị đứt văng bắn DO NOT ALLOW ANYBODY TO STAND BEHIND CẤM ĐỨNG PHÍA TRƯỚC HƯỚNG KÍCH THUỶ THE JACK DURING ALL STRESSING OPERATIONS LỰC KÉO RA TRONG TỒN BỘ Q TRÌNH KÉO CĂNG 13.5 GROUTING 13.5 BƠM VỮA  Plastic gloves, dust mask and potective eye goggles should  Phải mang bao tay cao su trang làm việc với be worn when handling cement and grout xi măng vữa  Use glass protect ayes when checking hight pressure grout  Dùng kính bảo vệ mắt kiểm tra ống thoát vữa vent áp lực cao  PHỤ LỤC A QUI TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG APPENDIX A QUANLITY MANAGEMENT PROCEDURE A1 - QUY TRÌNH SỐ: QT- DUL- 01 A1 – PROCEDURE No : QT- DUL- 01 (QUY TRÌNH KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG CÁP / CHECKING PROCEDURE INSTALLING TENDON) A1.1 Kiểm Tra Vị Trí Của Đường Cáp / Checking position of tendon - Kiểm tra sai lệch đường cáp theo phương đứng ±5mm / Checking deviation of tendon follow vertical is ±5mm - Kiểm tra sai lệch đường cáp theo phương ngang ±100mm / Checking deviation of tendon follow horizontal is ±5mm A1.2 Kiểm Tra Ống Ghen Của Đường Cáp / Checking duct of tendon : - Kiểm tra vị trí tiếp giáp đầu neo sống quấn băng keo chưa? / Checking tape at abut position of live end anchorage - Kiểm tra vị trí tiếp giáp đầu neo chết quấn băng keo chưa? / Checking tape at abut position of dead end anchorage - Kiểm tra vị trí khớp nối ống ghen quấn băng keo chưa? / Checking tape at coupler position of duct - Kiểm tra ống ghen khơng có khuyết tật / Checking duct not has defect A1.3 Kiểm Tra Vòi Bơm Vữa / Checking grout vent: - Kiểm tra vòi bơm vữa gắn đầu neo chết, neo sống điểm trung gian chưa? / Checking grout hose was stick at dead end anchorage and live end anchorage - Kiểm tra buộc kẽm chân vòi bơm vữa chưa? / Checking tie wire under chair of grout hose - Kiểm tra quấn băng keo chân vòi bơm vữa chưa? / Checking tape under chair of grout hose - Kiểm tra có đỡ cho vòi bơm vữa chưa? / Checking bar chair of grout hose - Kiểm tra khoá vòi bơm vữa trước đổ bêtơng chưa? / Checking locking grout hose before concreting A1.4 Kiểm Tra Chân Chống Bó Cáp / Checking bar chair of tendons: - Kiểm tra chân chống có định vị cố định khơng? / Checking rigid of bar chair - Kiểm tra chân chống có sơn chống rỉ khơng? / Checking anticorrosive paint of bar chair A1.5 Kiểm Tra Đầu Neo Chết / Checking dead end anchorage: - Kiểm tra chiều dài đầu neo chết 750m ~ 1100mm / Checking length of dead end anchorage is 750m ~ 1100mm - Kiểm tra chiều rộng tối thiểu đầu neo chết 250mm x 230mm / Checking minimum width of dead end anchorage - Kiểm tra thép gia cường đầu neo chết lắp đặt thiết kế không? / Checking reinforce of dead end anchorage follow design A1.6 Kiểm Tra Đầu Neo Sống / Checking live end anchorage: - Kiểm tra đế neo gắn khuôn neo xốp hay nhựa chưa? / Checking anchorage pocket of casting - Kiểm tra bề rộng khuôn neo tối thiểu phải bề rộng đế neo / Checking minimum width anchorage pocket equal minimum width of casting - Kiểm tra khuôn neo đặt sát ván khuôn thành chưa? / Checking position of anchorage pocket - Kiểm tra thép gia cường đầu neo sống lắp đặt thiết kế không? / Checking anti-bursting reinforcement of live and anchorage A1.7 Kiểm Tra Số Lượng Cáp Và Đầu Thừa Của Cáp / Checking strand number and protruding strands outside the anchor block: - Kiểm tra số sợi cáp đường cáp có theo thiết kế không? Checking number of strand in each tendon follow design - Kiểm tra chiều dài đoạn cáp thừa đầu neo sống đủ để thao tác kéo căng? / Checking lenght protruding strands outside the anchor block at live and anchorage enough to stressing A2 - QUY TRÌNH SỐ: QT- DUL- 02 (QUY TRÌNH KIỂM TRA CƠNG TÁC KÉO CĂNG / CHECKING PROCEDURE STRESSING) A2.1 Kiểm Tra Công Tác Chuẩn Bị / Checking preparing: - Kiểm tra kết nén mẫu bêtơng sàn có đạt cường độ thiết kế yêu cầu kéo căng không? / Checking compressive strenght of concrete sample test follow design - Kiểm tra vận hành thử kích thuỷ lực, máy bơm cho kích thuỷ lực, đồng hồ đo áp lực / Checking operation of Hydraulic Stressing Jack, Hydraulic Pump, calibrated pressure gauge - Chuẩn bị thước đo thép, sơn xịt / Preparing steel rule, flat paint - Kiểm tra đường cáp gắn khoá neo nêm chưa? / Checking achor lock and wedge of tendon - Kiểm tra đường cáp đánh số theo vẽ thi công cáp chưa? / Checking numbering for all tendon A2.2 Kiểm Tra Cơng Tác An Tồn Khi Thao Tác / Checking safety when action: - Kiểm tra giàn giáo thao tác có bề rộng ≥1.0m chịu sức nặng ≥ 1000.0 kG không? / Checking working flatforms have to have width ≥1.0m and resistance ≥ 1000.0 kG - Kiểm tra người thao tác có đeo dây an tồn khơng? / Checking human operator has to carry safety cable - Kiểm tra kích thuỷ lực có đeo dây an tồn kéo 100% lực thiết kế không? / Checking Hydraulic Stressing Jack has to carry safety cable when jacking 100% design force - Khơng có người đứng trước hướng kích thuỷ lực lúc kéo 100% lực thiết kế? / Do not have person stand in front of jack when jacking 100% design force A2.3 Qui Trình Kéo Căng Cáp / Stressing procedure : - Kéo khử chùng với áp lực 5Mpa / Jacking to eliminate the slack of the strands with pressure = 5MPa - Kéo tăng theo mức áp lực 10MPa / Jacking increase with step 10MPa - Sau tiến hành kéo 100% lực thiết kế cho tất đường cáp / Then jacking with 100% design force for all tendons - Lực kéo cho sợi cáp 146.9 kN / force for each strand is 146.9kN A2.4 Kiểm Tra Công Tác Kéo Căng / Checking Stressing: - Kiểm tra tất sợi cáp đường cáp kéo khử chùng trước kéo 100% lực thiết kế / Checking all strands in tendon which was Jacking to eliminate the slack of the strands before jacking with 100% design force - Kiểm tra tất sợi cáp đường cáp xịt sơn trước kéo 100% lực thiết kế / Checking all strands in tendon which was paint before jacking with 100% design force - Ghi số đồng hồ đo áp lực lực kéo đạt 100% lực thiết kế vào biểu mẫu kéo căng trường / Record number in a calibrated pressure gauge when jack force equal 100% design force to stressing in field form - Đo độ giãn dài sợi cáp ghi vào biểu mẫu kéo căng trường kéo đủ 100% lực thiết kế / Mesuring elongation of each strand and record to stressing in field form when jacking with 100% design force - Báo cáo chủ đầu tư đề xuất biện pháp xử lý có cố xảy Khơng tuỳ ý thực khơng có đồng ý chủ đầu tư / Report owner and suggest handling method when accident appearance Do not practice when not agreement of owner A3 - QUY TRÌNH SỐ: QT- DUL- 03 (QUY TRÌNH KIỂM TRA CƠNG TÁC TRỘN VỮA VÀ BƠM VỮA / CHECKING PROCEDURE GROUT MIXING AND GROUTING) A3.1 Công Tác Chuẩn Bị / Preparing: A3.1.1 Thiết bị vật liệu thi công / Equipment and materials: - Kiểm tra máy móc thiết bị thi cơng :Giấy chứng nhận hợp chuẩn, vận hành thử / Checking machine, equipment : certification - Vật liệu: (chất lượng, số lượng theo thiết kế) / Material : (quantify, number follow design)  Xi măng: PC40 PCB40 / Cement : PC40 or PCB40  Sika intraplast Z-HV  Sika NN  Nước /water  Kẽm buộc / Tie wire - Kiểm tra công tác trám đầu neo sống đường cáp / Checking patching live end anchorage of tendon A3.1.2 An toàn lao động vệ sinh mội trường / safety working hygienic conditions: - Kiểm tra mặt thi công, kiểm tra giàn giáo / Checking construction plan, platform - Nhân lực : cán kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề, trang bị bảo hộ / Manpower: engineer, employee, protect equipment - An toàn điện: Kiểm tra dây dẫn, ổ cắm có đảm bảo điều kiện an tồn khơng? / electric safety : Checking conduct, bush - Nguồn điện có đảm bảo suốt q trình bơm vữa khơng? / safety of power source while grouting A3.2 Công Tác Kiểm Tra Trước Khi Bơm Vữa Và Cấp Phối Vữa / Checking before grouting and grout aggregate: - Tập kết vật tư nơi thi công / Set up materials at construction field - Kiểm tra trước bơm vữa đường cáp: cắt ống thông hơi, vệ sinh ống thông / Checking before grouting tendon: cut air duct, clean air duct - Trám vữa đầu neo có đạt yêu cầu không? / patch grout at anchor head treat requirement? - Bơm nước thử ống ghen đường cáp có thông không? / Testing water pump into duct - Cấp phối vữa cho mẻ trộn thực tế công trường / grout aggregate for a actual batch in field:  Ximăng PC40 PCB40 : 100 kg (2 bao) / cement PC40 or PCB40 : 100 kb (2bag)  Nước : 34 lít /fresh water :34 litre  Sika intraplast Z -HV : 0.7 Kg (dạng bột) / Sika intraplast Z -HV : 0.7 Kg (powdery)  Sika NN : 1.0 lít (dạng lỏng) / Sika NN : 1.0 lít (liquid form) A3.3 Cơng Tác Kiểm Tra Trong Quá Trình Bơm / Checking pumping: A3.3.1 Kiểm tra vữa / Checking grout: - Kiểm tra thời gian trộn mẻ vữa ≥ phút, thời gian thi công cho mẻ trộn ≤30 phút / Checking time mixing grout ≥ minutes, time execution for each batch ≤30 minutes - Vữa phải đồng màu sắc, độ sệt từ 14 giây đến 28 giây / Grout has to uniform about color, viscosity from 14s to 28s - Lấy mẫu thử cường độ vữa sau 28 ngày / Take test samples strength of grout 29 days A3.3.2 Kiểm tra bơm vữa / Checking grouting: - Kiểm tra vữa trào van đầu cuối không? Màu sắc vữa có giống màu cấp phối khơng? Chỉ cho phép ngừng bơm thỏa điều kiện / Checking grout effuse at end grout vent? Compare color of this grout with grout mixed Stop grout when obtaining this condition - Áp lực trước kết thúc bơm vữa ≥ 0.7MPa (tại máy bơm) / Pressure before finish grouting is ≥ 0.7MPa (at pump) A3.4 Công Tác Kết Thúc Quá Trình Bơm / Finishing grouting: - Kiểm tra van bơm đường cáp có khóa sau kết thúc trình bơm / Checking grout vent of tendon is locked after finish grouting - Đánh giá độ đồng vữa cuối đường cáp để kết thúc trình bơm vữa / estimating uniform of grout at end tendon to finish grouting - Dọn vệ sinh mặt thi công / Cleaning construction plan - Đề xuất, báo cáo chủ đầu tư cố (nếu có) để xử lý Khơng tự ý thực chưa có đồng ý chủ đầu tư / Suggesting, reporting to owner if accident appearance to handle Do not practice when no aggreement of owner PHỤ LỤC B APPENDIX B PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN BÁO CÁO KÉO CĂNG STRESSING REPORT CALCULATION METHOD B1 – CÁC KÝ HIỆU Le : Chiều dài đường cáp từ đầu neo sống đến cuối đầu neo chết (m) / Length of tendon from live end anchorage to dead end anchorage (m) L0 : Chiều dài đầu neo chết = 750mm / Length of dead end anchorage = 750mm Lb : Chiều dài đầu neo chết không giãn dài kéo căng = 2L 0/3 = 500mm / Length of dead end anchorage not elongated when stressing = 2L 0/3 = 500mm Ltt : Chiều dài đường cáp để tính tốn độ giãn dài = 1000Le – Lb (mm) / Length of tendon to calculate Elongation = 1000Le - Lb ∆L : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp theo thiết kế (mm) / Theory elongation of tendon follow design (mm) ∆L0 : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp hiệu chỉnh theo chiều dài tính tốn Ltt (mm) / Theory elongation of tendon was adjusted to calculated length L tt (mm) E : Module đàn hồi cáp theo thiết kế = 195GPa / Design elastic modulus of strand = 195 GPa A : Diện tích ngang sợi cáp theo thiết kế: 100mm2 / Design cross Area of strand: 100mm2 Ett : Module đàn hồi cáp theo thực tế thi công (GPa) / Effective elastic modulus of strand (GPa) Att : Diện tích ngang sợi cáp theo thực tế thi công (mm2) / Effective cross Area of strand (mm2) ∆L1 : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp hiệu chỉnh theo Ett Att (mm2) / Theory elongation of tendon was adjusted to E tt and Att (mm2) ∆L2 : Độ giãn dài lý thuyết đường cáp hiệu chỉnh sau tụt nêm 6mm (mm) / Theory elongation of tendon was adjusted after Draw-in of wedge 6mm (mm) ALKC : Áp lực kéo khử chùng đường cáp = 5Mpa / Pressure when jacking to eliminate the slack of the strands = 5Mpa ALTK : Áp lực kéo lực thiết kế cho đường cáp (MPa) / Pressure when jacking force equal design jacking force (MPa) ∆L3 : Độ giãn dài thực tế đường cáp kéo với áp lực ALKC (mm) / Effective elongation of tendon was adjusted to E tt and Att (mm) ∆L4 : Độ giãn dài thực tế đường cáp kéo từ áp lực ALKC đến áp lực ALTK (mm) / Effective elongation of tendon when jacking from ALKC to ALTK pressure (mm) ∆L5 : Độ giãn dài thực tế đường cáp kết thúc kéo căng (mm) / Effective elongation of tendon when finishing jacking (mm) ∆% : Độ lệch tương đối độ giãn dài thực tế so với độ giãn dài lý thuyết sợi cáp (%) / Relative declination of effective elongation and Theory elongation of each strand (%) ∆tb% : Độ giãn dài tương đối trung bình sợi cáp đường cáp (%) / Average relative elongation of each strand in tendon (%) B2 – CÁC BƯỚC TÍNH TỐN / CALCULATION STEPS Ta có: / We has: L0 = 750mm Lb = 2L0/3 = 2*750/3 = 500mm Ltt = Le*1000 – Lb = 1000Le – 500 (mm) ∆L0 = (Ltt*∆L) / (1000Le) (mm) E = 195Gpa A = 100mm2 ∆L1 = ∆L0*E*A / (Ett*Att) (mm) ∆L2 = ∆L1 – (mm) ∆L3 = ∆L4*ALKC / (ALTK – ALKC) (mm) ∆L4 đo trường kéo từ ALKC đến ALTK / is measured in field when jacking from ALKC to ALTK ∆L5 = ∆L3 + ∆L4 (mm) ∆% = (∆L5 - ∆L2)*100 / ∆L2, cho sợi cáp đường cáp / for each strand in tendon ∆tb% = ∑∆% / n, với n tổng số sợi cáp đường cáp / n is summation of strand in tendon B3 – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KÉO CĂNG Đối với đường cáp có ∆% ≤ (±15) ∆tb% ≤ (±10) đạt yêu cầu / Strand has ∆% ≤ (±15) and ∆tb% ≤ (±10), meets the requiment B4 – VÍ DỤ / EXAMPLE Đường cáp gồm sợi cáp có chiều dài Le = 32m Độ giãn dài lý thuyết theo thiết kế ∆L = 215mm Module đàn hồi cáp theo thiết kế E = 195GPa Tiết diện ngang sợi cáp theo thiết kế A = 100mm2 / Tendon include strands, length is Le = 32m Theory elongation follow design is ∆L = 215mm Elastic modulus of strand follow design is E = 195GPa Cross area of strand follow design is A = 100m2 Theo thực tế thi công: / Follow field construction: Ett = 202Gpa Att = 99mm2 L0 = 750mm ALKC = 5Mpa ALTK = 32Mpa (148.8kN) Độ giãn dài sợi cáp kéo từ ALKC đến ALTK là: / Extension of each tendon when stress from ALKC to ALTK is: ∆L4 (1) = 175mm (sợi cáp số / Stress strand No.1) ∆L4 (2) = 155mm (sợi cáp số / Stress strand No.2) ∆L4 (3) = 165mm (sợi cáp số / Stress strand No.3) ∆L4 (4) = 180mm (sợi cáp số / Stress strand No.4) ∆L4 (5) = 160mm (sợi cáp số / Stress strand No.5) Các bước tính tốn: / Calculation steps: L0 = 750mm Lb = 2L0/3 = 2*750/3 = 500mm Ltt = Le*1000 – Lb = 1000*32 – 500 = 31,500.0 (mm) ∆L0 = (Ltt*∆L) / (1000Le) = 31,500*215 / (1000*32) = 211.6 (mm) E = 195Gpa A = 100mm2 ∆L1 = ∆L0*E*A / (Ett*Att) = 211.6*195*100 / (202*99) = 206.4 (mm) ∆L2 = ∆L1 – = 206.4 – = 200.4 (mm) ∆L3 = ∆L4*ALKC / (ALTK – ALKC) (mm) ∆L4 (1) = 175mm, => ∆L3 (1) = 175*5 / (32 – 5) = 32.4 (mm) ∆L4 (2) = 155mm, => ∆L3 (2) = 155*5 / (32 – 5) = 28.7 (mm) ∆L4 (3) = 165mm, => ∆L3 (3) = 165*5 / (32 – 5) = 30.6 (mm) ∆L4 (4) = 180mm, => ∆L3 (4) = 180*5 / (32 – 5) = 33.3 (mm) ∆L4 (5) = 160mm, => ∆L3 (5) = 160*5 / (32 – 5) = 29.6 (mm) ∆L5 (1) = ∆L4 (1) + ∆L3 (1) = 175 + 32.4 = 207.4 (mm) ∆L5 (2) = ∆L4 (2) + ∆L3 (2) = 155 + 28.7 = 183.7 (mm) ∆L5 (3) = ∆L4 (3) + ∆L3 (3) = 165 + 30.6 = 195.6 (mm) ∆L5 (4) = ∆L4 (4) + ∆L3 (4) = 180 + 33.3 = 213.3 (mm) ∆L5 (5) = ∆L4 (5) + ∆L3 (5) = 160 + 29.6 = 189.6 (mm) => ∆%(1) = (∆L5(1) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (207.4 – 200.4)*100 / 200.4 = 3.5 ≤ (±10), đạt, yes ∆%(2) = (∆L5(2) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (183.7 – 200.4)*100 / 200.4 = -8.3 ≤ (±10), đạt, yes ∆%(3) = (∆L5(3) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (195.6 – 200.4)*100 / 200.4 = -2.4 ≤ (±10), đạt, yes ∆%(4) = (∆L5(4) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (213.3 – 200.4)*100 / 200.4 = 6.4 ≤ (±10), đạt.yes ∆%(5) = (∆L5(5) - ∆L2)*100 / ∆L2 = (189.6 – 200.4)*100 / 200.4 = -5.4 ≤ (±10), đạt.yes => ∆tb% = ∑∆% / n = (∆%(1) + ∆%(2) + ∆%(3) + ∆%(4) + ∆%(5)) / ∆tb% = (3.5 + (-8.3) + (-2.4) + 6.4 +(-5.4)) / = -1.2 ≤ (±7), đạt yêu cầu / meets the requirement Kết luận: Kết kéo căng đường cáp đạt yêu cầu chất lượng thi công / Conclusion: the result of this tendon meets the requirement PHỤ LỤC C PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ ANNEX C ACCIDENT HANDLING METHOD C1 – CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁP / INSTALLING TENDONS • Khuyết tật cáp / Damage of Strand: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc sợi cáp bị khuyết tật bị dính hàn xì q trình thi cơng Cần làm việc chặt chẽ với MC đội coffa, cốt thép để hạn chế vấn đề Nếu sợi cáp bị dính hàn xì cần phải thay sợi cáp trước đổ bêtông / The main reason is during welding Need to work closely with the MC, coffa and reinforcement teams to avoid this problem If the strand is damaged due to welding, need to replace the new one before pour concrete if require • Khuyết tật ống gen / Damage of Duct: Khi ống ghen chứa cáp bị khuyết tật phát trước trình đổ bê tơng mà ảnh hưởng tới q trình kéo căng bơm vữa phải tiến hành xử lý trước đổ bêtông / When the Duct is damaged before concreting that can be affected the stressing works or grouting works, must be treated before concreting • Rỗ tổ ong khu vực neo sau đổ bê tong / Honeycomb found at the anchorage after pouring concrete: Cần phải đục xung quanh để lộ rõ tất lỗ rỗng sau đổ bù SikaGrout 214-11, đợi tối thiểu ngày để đạt cường độ tối thiểu yêu cầu trước căng kéo / Need to exposure to see all of the void and fill up by SikaGrout 214-11, wait for minimum day in order to reach minimum required strength before start the stressing work • Hư hỏng phần cáp chờ để căng kéo / Damage of protruding strand at stressing end: Cần phải kiểm tra lại xem phần khơng hư hỏng có đủ chiều dài để dùng dụng cụ nòng đơn để kéo hay khơng Nếu khơng phải thay cáp hỏi thiết kế Namcong để tìm giải pháp / This need to check if the un-damage part is long enough to use mono-barrel tool for stressing If not, need to replace the strand if possible or ask Namcong designer for solution C2 – CÔNG TÁC KÉO CĂNG CÁP / STRESSING TENDONS • Trường hợp đứt cáp / In case of strand broken: Chúng ta có lựa chọn Đầu tiên kiểm tra xem kết cấu làm việc sợi cáp thiết kế Nam Công kéo bù sợi cáp lại đường cáp đường cáp bên cạnh giới hạn cho phép đệ trình phê duyệt Thứ hai thay cáp đứt cáp / We have two options First is check the structure working if missing one of the strands by Namcong designer and advise for solution for approval or possible overstressing of adjacent tendons within the limits of the admissible stresses The second is to replace the broken strand by a new one if can be • Độ giãn dài vượt giới hạn cho phép / Stressing elongation is out of tolerance: Nếu độ giãn dài thực tế sợi cáp “âm” vượt giới hạn cho phép tiến hành kéo bù cho sợi cáp với lực kéo 103% lực kéo thiết kế kết thúc việc xử lý kéo căng / If in negative side, additional stressing will be carried out at 103%xForce Design, Finishing Nếu độ giãn dài thực tế sợi cáp “dương” vượt giới hạn cho phép tiến hành kéo thử lực với lực kéo lực thiết kế Nếu lực sợi cáp khơng thay đổi chứng tỏ sợi cáp chịu lực bình thường, kết thúc việc xử lý Ngược lại cần kiểm tra lại tất thông số ảnh hưởng đến kết căng kéo / If in positive side, Checking the working of tendon by stressing at Force Design again will stressing the tendon at Force Design again If the Force of the Tendon no change So that the Tendon is normal working, Finishing Conversely, should check all issues can be related to stressing result • Cần phải ngưng kéo căng lập tức, đục bỏ bê tông để kiểm tra đầu chết sau đổ bù SikaGrout 21411 trước căng kéo lại / Dead end is pulled out due to honeycomb or other reason / Đầu chết bị tuột rỗ tổ ong lý khác: Need to immediately stop stressing, chip out to check for dead end, then filling up by SikaGrout 214-11 prior to stressing • Kẹt đầu căng kéo đầm dùi bê tông làm hỏng mối nối chỗ đầu neo nên bê tông lọt vào đường cáp Cần phải đục bỏ tất bê tông bên neo trước căng kéo / Stuck at stressing end due to vibration damage anchorage sealing, hence concrete leaks into tendon This need to clear out all of debris concrete inside the anchorage before stressing C3 – CÔNG TÁC BƠM VỮA CHO ĐƯỜNG CÁP / GROUTING TENDONS Nếu tắc vòi cần phải thơng vòi trước bơm vữa / If stuck found at any hose, need to clear it out before start grouting on that tendon Nếu vòi bị tắc trình bơm cần phải dùng máy khoan điểm bị tắc cố gắng bơm từ vòi khác để thơng ống Cần phải báo cáo TVGS chấp thuận trước sửa chữa / Outlet hose stuck during grouting process need to use drilling machine directly at stuck point, or try to inject grout from other inlet hose to blow out the stuck object Need to report to Consultant for approval before repairing Vữa bị rò rỉ q trình bơm, áp lực bị giảm, cần phải chuẩn bị sẵn Sika để trám chỗ rò, tiếp tục bơm / Grout is leaking during grouting process, pressure is dropped down, need to use quick setting Sika material to close the leaking point, keep continue grouting work ... Hồ sơ vật tư cáp dự ứng lực Hồ sơ vật tư neo cáp Hồ sơ ống luồn cáp Cấp phối vữa bơm cho cáp d Hồ sơ thiết bị thi công kéo căng bơm vữa cáp dự ứng lực e Biện pháp thi công cáp dự ứng lực f Hồ...  Các công tác thi công cáp phải đảm bảo với hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác thép & thép gia cường đầu neo cáp phải đảm bảo với hồ sô thiết kế tiêu chuẩn áp dụng  Các công tác... or another working  Tất bước thi công cáp dự ứng lực công affect post tension should follow the instruction in this tác khác ảnh hưởng đến công tác cáp dự ứng lực phải tuân document thủ theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thi công cáp dự ứng lực Nam Công,

Từ khóa liên quan