0

Quy trinh tinh toan dam dự ứng lực

3 213 0
  • Quy trinh tinh toan dam dự ứng lực

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 13:03

QUY TRÌNH TÍNH TỒN DẦM ỨNG SUẤT TRƯỚC Chọn tiết diện dầm: Sơ đồ tính tốn ( Etabs, Safe) tìm Mmax, bố trí sơ cốt thép tiết diện ( nên bố trí thép lớp để tiện cho q trình tính tốn: Tính qtd, Mo, Lực căng cáp, chọn cáp, bố trí bó cáp tiết diện: Tính hao tổn ứng suất: Kiểm tra tiết diện bố trí theo điều kiện cường độ: Cần tính lặp để kết cuối thỏa mãn hai tiêu chí bản: - Lực căng cáp phải đảm bảo đủ chịu tải trọng thân, tĩnh tải tăng thêm phần hoạt tải ( tùy theo giá trị nội lực dầm khả chịu lực tiết diện khơng có cốt thép ứng suất trước để định) - Đảm bảo điều kiện cường độ hai giai đoạn:  Giai đoạn căng cáp:  Giai đoạn sử dụng ( chất đầy hoạt tải): VÍ DỤ TÍNH TỐN THIẾT KẾ DẦM D6 (2-14) CƠNG TRÌNH THỤY KH Chọn tiết diện dầm: 60x65 cm Bê tông mác 400, cốt thép nhóm AIII Sơ đồ tính tốn ( Etabs, Safe) tìm Mmax - Mmax = 53.64 Tm - Mmin = - 89.37 Tm Với mơment dương bố trí với cốt thép 6D25 hàm lượng cốt thép 0.76% Với mơment âm bố trí với cốt thép 11D25 hàm lượng cốt thép 1.38% Môment tĩnh tải, Lực căng cáp, chọn cáp, bố trí bó cáp tiết diện ( Lực căng cáp triệt tiêu môment tĩnh tải) - Mttnh = 43.26 Tm - Lực căng cáp: P  Mtt 43.26 x10  163.25T Z 26.5 - Chọn tao cáp gồm sợi 13mm: Asp = 14x0.987 = 13.82 cm2  Giới hạn chảy: fy=16700kG/cm2 Ứng suất căng ban đầu: 0=14000kG/cm2  Cường độ tính tốn kể đến tổn hao ứng suất ( 20%): Rsp=0.8*fy=0.8x14000 = 11200kG/cm2  Lực căng tính tốn: Ptt=11200x13.82x10-3 = 154.76T Phần mơment lại để cốt thép thường chịu Tính hao tổn ứng suất: a) Hao tổn trùng ứng suất cốt thép: ch b) Hao tổn chênh lệch nhiệt độ cốt thép căng thiết bị nhận lực căng: nh c) Hao tổn biến dạng neo đặt thiết bị căng: neo d) Hao tổn ma sát cốt thép với thành ống luồn cáp căng sau: ms e) Hao tổn biến dạng khuôn: kh f) Hao tổn co ngót bê tơng: co g) Hao tổn từ biến bê tông: từ biến ban đầu + từ biến lâu dài: tb h) Hao tổn biến dạng ép đoạn ( kết cấu ghép từ đoạn đúc sẵn): ck  Khi căng trước: Kiểm tra thép bố trí theo điều kiện cường độ: ... hàm lượng cốt thép 1.38% Môment tĩnh tải, Lực căng cáp, chọn cáp, bố trí bó cáp tiết diện ( Lực căng cáp triệt tiêu môment tĩnh tải) - Mttnh = 43.26 Tm - Lực căng cáp: P  Mtt 43.26 x10  163.25T...  Giới hạn chảy: fy=16700kG/cm2 Ứng suất căng ban đầu: 0=14000kG/cm2  Cường độ tính tốn kể đến tổn hao ứng suất ( 20%): Rsp=0.8*fy=0.8x14000 = 11200kG/cm2  Lực căng tính tốn: Ptt=11200x13.82x10-3... lại để cốt thép thường chịu Tính hao tổn ứng suất: a) Hao tổn trùng ứng suất cốt thép: ch b) Hao tổn chênh lệch nhiệt độ cốt thép căng thiết bị nhận lực căng: nh c) Hao tổn biến dạng neo đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trinh tinh toan dam dự ứng lực,

Từ khóa liên quan