0

Biện pháp thi công giàn giáo trượt công trình cao tầng

45 91,390 24
  • Biện pháp thi công giàn giáo trượt công trình cao tầng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 13:08

Biện pháp giàn giáo leo bao che đầy đủ file thuyết minh tính toán bản vẽ cad word công trình Sunwah Pearl 52 tầng giàn giáo trượt giàn giáo công trình giàn giáo treo giàn giáo gấp giàn giáo thi công giàn giáo bao che trượt giàn giáo trượt giàn giáo công trình giàn giáo treo giàn giáo gấp giàn giáo thi công giàn giáo bao che trượt VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN BÁO CÁO THẨM TRA HỆ GIÁO LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH Cơng trình/ Item: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD Địa điểm/ Location: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY I CĂN CỨ / BASIC I.1 Tổng quan cơng trình / Overview of work VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY The overal bulding / Tổng thể cơng trình Báo cáo thẩm tra thể việc tính tốn kiểm tra hệ cốp pha leo bao che cho cơng trình hệ (TC-8) The vertification report shall present the checking of climbing scaffolding around of building by (TC-8) system I.2 Căn / Basic  Kích thước hệ giàn giáo leo từ vẽ cung cấp nhà thầu/ The dimension of the climbing scaffolding from drawings is provided by the contractor II CÁC THÔNG SỐ PHỤC VỤ TÍNH TỐN/ CALCULATION PARAMETER II.1 Thơng số / Parameter Cơng trình/ Project: - Cơng trình/ Project: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD - Chiều cao thi công giàn giáo z = 134m/ Working height of scaffolding z=134m - Khu vực gió / Region : IIA (TCVN 2737 – 1995) Tiêu chuẩn thiết kế/ Design Criteria: - Tiêu chuẩn kỹ thuật ban ACI 347 – 94: Tiêu chuẩn kỹ thuật kết cấu bê tông Specification ACI committee 347- 94: Specification for Structural concrete - Tiêu chuẩn tải tác động/ Load and Effects Standard - TCVN 2737-1995 - Tiêu chuẩn TCVN 4453-1995: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho bê tông nguyên khối kết cấu bê tông cốt thép VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY Specification TCVN 4453-1995: Specification for Monolithic concrete and reinforced concrete structure - Tiêu chuẩn thi công: bê tông, kết cấu thép, cốt thép,/ Work specification: concrete, structure steel works, reinforcement - Và tiêu chuẩn khác Việt Nam/ and other Vietnam standards Phần mềm tính tốn/ Software: Etabs Version 2016 II.2 Tính tốn dạng kết cấu cần kiểm tra/ Calculation of structural types VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY N? ? ? ? -N shape support bar-TC8D-1705007 ? ? ? ? Connection piece-TC8D-1705016 ? ? ? ? support abutment Mặt đứng hệ giáo leo/ Elevation of climbing scaffolding II.1 CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN HỆ KHUNG GIÀN GIÁO LEO/ THE LOAD CASES APPLIED ON THE CLIMBING SCAFFOLDING SYSTEM VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CÔNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY Thiên an tồn, tính tốn với vận tốc gió lớn nhất/ For more safety, calculation with maximum of wind load that have velocity is 110 kM/h II.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG KHUNG GIÀN GIÁO LEO/ DETERMINATION OF LOAD OF SCAFFOLDING FRAME II.3.1 SƠ ĐỒ CHẤT TẢI TRỌNG/ CHARGING DIAGRAM  Trường hợp 1/ Case 1: Trọng lượng thân Flatform Trọng lượng thân Flatform  Trường hợp 2/ Case 2: Hoạt tải Flatform/ Live load of Flatform Live load of Flatform/ Hoạt tải Flatform: Live load: 1.5kN/m2  Trường hợp 3/ Case 3: Windload Sơ đồ chất trường hợp tải trọng gió./ Diagram of charging the windload: VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY Wind load X working VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY Wind load XX working VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY Wind load X Max VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY Wind load XX Max Tổ hợp nội lực/ Internal force combination Theo tiêu chuẩn Việt Nam tổ hợp nội lực theo trường hợp sau/ According to Viet Nam Standard, internal force combination follows cases, as below: Load combination : COMBO 1= 1.1DL + 1.2LL of platform + WIND LOAD Load combination : COMBO BAO= ENVELOPE (COMBO 1, COMBO 2) TÍNH TỐN VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHUNG (TC-8) NHƯ SAU: VERTIFICATION REPORT TC-8 PROTECTION SCREEN/ BÁO CÁO THẨM TRA HỆ LEO BAO CHE CƠNG TRÌNH PROJECT / DỰ ÁN: CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD ADDRESS/ ĐỊA ĐIỂM: BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY N? ? ? ? -N shape support bar-TC8D-1705007 ? ? ? ? Connection piece-TC8D-1705016 ? ? ? ? support abutment Mơ hình tính tốn sau/ Calculation model is as below: 10 5.1 Tải trượt F=75.5*1.2/3 tầng = 30kN Bởi kiểu bánh xe chống rơi sử dụng nguyên tắc tương tác bánh răng,có nghĩa bên ngồi chống trượt bánh xe lướt nhẹ với chống trượt rang cưa, sử dụng cơng thức để tính hệ số tải tác động P1=kk*F=2x30 kN=60 kN=60000 kN Kiểm tra khả chịu lực bánh xe chống trượt: Moment tác dụng lên bánh rang : M=60000x30=1800000 N.mm Wx=2xab^2/6=2*14*39^2/6=7098 mm3 F=M/Wx=180000/7098=253N.mm2
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công giàn giáo trượt công trình cao tầng,

Từ khóa liên quan