0

Biện pháp thi công chống thấm tầng hầm dự án Sunwah Pearl 52 tầng

26 37,930 2
  • Biện pháp thi công chống thấm tầng hầm dự án Sunwah Pearl 52 tầng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 10:18

METHOD STATEMENT FOR WATERPROOFING BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM Project / Cơng trình : KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 22 QUẬN BÌNH THẠNH CĐT/ Client : CƠNG TY TNHH BAY WATER TVGS/ Consultant :CTY CP TV-CN, TB & KD XÂY DỰNG CONINCO Main contractor/ Thầu Chính : Cty CỔ PHẦN HỮU HẠN XD TRUNG QUỐC Sub-contractor/ Thầu phụ : CÔNG TY TNHH XD MIWA MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | Item/ Hạn mục : Chống thấm/ Waterproofing CONTENTS/ MỤC MỤC I Application standard/ Tiêu chuẩn áp dụng II Products/ sản phẩm III Method statement for waterproofing/ biện pháp thi công chống thấm Machine-Equipment/ máy móc thiết bị Waterproofing progress/ Qui trình chống thấm A preparation/ chuẩn bị mặt B mixing/ trộn vật tư C Application/ thi công Material catalogues MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | I APPLICATION STANDARD/ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG o ASTM C 580 standard : Standard Test Method for Flexural Strength and Modulus of Elasticity of Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes o ASTM D 4541:2002: Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers o CRD-C 48-92, US : Standard test method for water permeability of concrete o TCVN 5718 : 1993: Reinforced concrete roof and floor in buildings – Technical requirements for Waterproofing/ Mái sàn bê tơng cốt thép cơng trình xây dựng - Yêu cầu kĩ thuật chống thấm nước o TCXDVN 367: 2006: Waterproofing Materials for Construction – Classification/ Vật liệu chống thấm xây dựng - Phân loại II PRODUCTS/ SẢN PHẨM TT Location of waterproofing/ Material of waterproofing/ Vị trí chống thấm Vật liệu sử dụng Pile cap/ hố móng Slab of basement/ sàn hầm Shear wall/ tường vây tầng hầm - Crystalline waterproofing/ chất chống thấm tinh thể ăn sâu vào bê tông All tanks of basement/ bể nước tầng hầm - Positive and negative side waterproofing/ chống thấm thuận chống thấm ngược Motocycle parking, ram slope/ bãi xe moto, ram dốc Wc, dressing room/ wc, phòng thay đồ Sumpit, drainage/ hố thu nước, mương nước AQUAFIN IC: - Highest penetration rate, seal cracks/ tự hàn gắn vết nứt đến 0,4mm - Easy to use, using for domestic water tank/ dễ sữ dụng, khơng độc, dung cho bể nước sinh hoạt - NSF and DVGW approved/ phê duyệt NSF DVGW AQUAFIN®-IC a Art.-No 04220/ Mã số vật tư: 04220 grey Crystalline Waterproof slurry white Properties/ Vữa chống thấm dạng tinh thể Đặc tính: o Penetrates the capillaries in concrete / Thẩm thấu vào mao dẫn bê tông o Continually active / Hoạt động liên tục o Can be applied to damp substrates / Có thể thi cơng lên vật liệu ẩm ướt MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | o Chloride free / Không chứa Clo o Resists high levels of hydrostatic pressure / Chịu áp lực thủy tĩnh cao o Carbonisation barrier / Chống cacbonat hóa o Waterproofs retrospective cracks up to 0.4 mm / Chống thấm vết nứt cũ lên đến 0.4mm o Test certificates to DVGW worksheets W 347 and W 270 are available / Có chứng thí nghiệm đạt German DVGW W 347 W 270 b Areas of application / Ứng dụng: o Exterior and interior waterproofing in cellars, lift shafts, foundations, retaining walls / Chống thấm bên cho hầm, lõi thang máy, móng, tường chắn o Waterproofing containers for drinking and service water, retaining basins, water treatment plants, garages, tunnels etc / Chống thấm bình chứa nước uống dịch vụ, bể chứa nước, nhà máy xử lý nước, garage, đường hầm o Waterproofing beneath screeds (unbonded screeds or floating screeds) An analysis of the water is necessary where the hardness degree is ≤ 3º dH For the assessment of aggressiveness towards concrete to DIN 4030 the level of lime soluble carbon dioxide is obligatory / Chống thấm lớp láng (vữa khơng kết dính vữa lót) Cần phân tích nước độ cứng ≤ 3° dH AQUAFIN-IC kháng cơng hóa học mạnh (cấp chống XA2 theo DIN 4030) c Technical Data / Thông số kỹ thuật: o Basis / Thành phần bản: sand/cement, inorganic / cát/xi măng, phụ gia o Colors / Màu sắc: grey, white / xám ,trắng o Bulk density / Tỉ trọng thể tích: 1.1 kg/litre / 1.1 kg/lít o Mixing / Cấp phối trộn: 25 kg AQUAFIN-IC to 6.75 to 8.0 litres clean water / 25 kg AQUAFIN-IC với 6.75 đến 8.0 l nước o Mixing time / Thời gian trộn: minutes (drill with 300 – 500 rpm) / phút (khuấy 500 – 700 vòng/phút) o Pot life / Thời gian cho phép thi công: 30 to 60 minutes (at +23° C / 60%) / 30 đến 60 phút (tại +23° C / 60%) o Substrate/ application temp / Nhiệt độ thi công/ vật liệu: +5° C to +35° C Lower temperatures extend, higher temperatures reduce the curing time / Tối thiểu +5° C, tối đa +35° C Nhiệt độ thấp kéo dài, nhiệt độ cao rút ngắn thời gian bảo dưỡng o Packaging / Đóng gói: 25 kg bag / Túi 25kg o Cleaning of tools / Vệ sinh dụng cụ: with water when in the fresh state, remove dried material with ASO-Steinreiniger / Bằng nước tình trạng tươi, dỡ bỏ vật liệu khơ ASO- Steinreiniger o Storage / Thời gian lưu trữ: dry, 12 months in the original unopened packaging Use opened packaging promptly / 12 tháng lưu trữ khô thi cơng ráo, khơng đóng băng túi ngun kiện Sử dụng sau mở túi o Compressive strength / Cường độ nén: o after days approx 18 N/mm2 / khoảng 18 N/mm2 sau ngày MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | o after 14 days approx 21 N/mm2 / khoảng 21 N/mm2 sau 14 ngày o after 28 days approx 25 N/mm2 / khoảng 25 N/mm2 sau 28 ngày o Bending strength/ Cường độ uốn: o after 28 days approx N/mm2 (ASTM C 580:2012)/ khoảng N/mm2 sau 28 ngày (ASTM C 580:2012) o Adherence strength/ Cường độ bám dính: approx 1N/mm2 (ASTM D 4541:2002)/ khoảng N/mm2 (ASTM D 4541:2002) o Water impermeability / Độ kháng nước: > 13 bar negative or positive side / Tối thiểu 13 bar bên thuận hay ngược (CRD-C 48-92, US) d Material consumption / Lượng tiêu thụ vật liệu: o Dry film thickness / Độ dày màng khô: 0.8 mm-1.5 mm / Tối thiểu 0.8 mm -1.5 mm o Ground moisture/ non standing backwater / Đất ẩm / nước khơng tĩnh: 0.6-0.75 kg/m2 in one coat / 0.6-0.75 kg/m2 lớp phủ o non-hydrostatic pressure / Áp suất không thủy tĩnh: 1.2-1.5 kg/m2 in two coats / 1.2-1.5 kg/m2 hai lớp phủ o Greater material consumption on uneven substrates cannot be discounted / Lượng tiêu thụ tăng bề mặt không phẳng o Ready for exposure at +20° C and 60% relative humidity / Sẵn sàng tiếp xúc môi trường +20° C độ ẩm tương đối 60%: o To rain after approx 24 hours / chịu nước mưa sau khoảng 24 o To foot traffic after approx hours / chịu người sau khoảng o backfilling the building trench after days / lấp rãnh tòa nhà sau khoảng ngày o filling containers after approx days / lấp bình chứa sau khoảng ngày WATER BAR PVC V200( VIET NAM – BLUE)/ BĂNG CẢN NƯỚC V200(VIET NAM -MÀU XANH) a Describe/ mô tả: o Contruction joint treament/ dùng để ngăn nước thấm qua khe mạch ngừng bê tông… o Made fromt primary plastic, not using the recycling plastic/ sản xuất từ nhựa nguyên sinh không qua tái chế, chất polyvinyl chloride chịu nhiệt chất lượng cao b Advantage/ ưu điểm: o Wearing free waterprrofing, hight elasticity, Oxygen free, Ozon free, Alkali free and dirty chemical agents PVC waterstop using for substructure construction and building/ Với độ chống thấm mài mòn độ đàn hồi cao độ kháng oxy, ozon, kiềm hóa chất nhiễm bẩn khác PVC Waterstop sử dụng cho cấu trúc xây dựng ngầm c Apllication/ ứng dụng: o Water/Waste Water Treatment Plants/ nhà máy xử lý nước, nước thải MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | o Lock and Dam Systems/ khóa hệ thống đập chứa o Reservoirs and Aqueducts/ hồ chứa nước, mương, máng dẫn nước o Flood Walls/ tường ngăn lũ o Retaining Walls/ tường chắn đất o Foundations/ móng o Tunnels and Culverts/ đường hầm, cống nước o Bridge Abutments/ trụ cầu o Containment Structures and Tanks/ cấu trúc tiếp xúc tạp chất, bể chứa o Slabs-on-Ground/ sàn đất d Code and dimension/ mã số kích thước Dimension/ kích thước No./ stt Code/ mã số Width/ rộng (mm) Thickness/ dày (mm) Meter/ bundle mét/cuộn PVC V-150 150 20 PVC V-180 180 20 PVC V-200 200 20 PVC V-250 250 20 Polyester mat/ lưới đệm polyester a Properties/ đặc tính o Polyester mat is a new type of composite material, expandable, tensile, stable, waterproof but allows intrusion of water vapour diffusion pores It guarantees the fast drying of water-containing tile adhesives and water proofing layers POLYESTER MAT is highly resistant to aggressive substances lưới đệm Polyester loại vật liệu hỗn hợp mới, co giãn, chịu kéo, bền, chống thấm cho phép khếch tán nước đảm bảo cho việc lớp keo sàn, lớp chống thấm khô nhanh Polyester bền với chất xâm thực b Scope of using/ lĩnh vực sữ dụng o For the waterproofing of expansion and dilatation joints in sealing layers of waterproofing, / dùng chống thấm vị trí lớp khe giản, mối nở, vị trí bịt kín, gia cường lớp chống thấm o For all types corner between concrete slab and the brick wall/ cho vị trí góc chân tường gạch giáp với sàn bê tơng o Packing/ đóng gói o Width10cm, 15cm/ bề rộng 10cm, 15cm o Rollsof 50 m/ cuộn 50m MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | o Boxesof 500 m in total/ hộp 500m c Technical data/ thông số kỹ thuật o Basis/ bản: o Colour/ màu: Binding material/ vật liệu = fleece - membrane – fleece White/ Trắng o Thickness/ độ dày: 0.3mm o Areas with/ diện tích phủ: Inner corners of 12 cm at 90· Outer corners of 12 cm at 90/ góc 90º phủ 12cm o Tension/ sức căng: at least 0.5 N/mm/ tối thiểu 0.5N/mm o Storage/ lưu trữ: in dry and weatherproof/ khô chịu thời tiết mưa gió o storage for at least years/ hạn sữ dụng năm MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | MATERIALS/ VẬT LIỆU MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | III METHOD STATEMENT FOR WATERPROOFING/ BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM Machine-Equipment/ máy móc thiết bị MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 10 Cleanning lean concrete by high pressure blaster machine Vệ sinh bề mặt bê tơng lót máy xịt áp lực Cleanning concrete surfaces by high pressure blaster machine Vệ sinh bề mặt cấu kiện bê tông máy xịt áp lực - Concrete surface members/ bề mặt bê tông cấu kiện: o Honey concrete, crack repaired before waterproofing conctruction/ bê tông rổ, nứt phải xử lý trước thi công chống thấm o Sutfaces must be sound, smooth and free from dust, laitance, loose matter, oil or other contaminants with suitable instruments/ đục, băm toàn vật liệu thừa vữa, bê tông, sắt thép, cốp pha,… khu vực thi công công cụ phụ hợp o Leakage repair/ xử lý vết thấm kết cấu MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 12 o Cutting rebar, tie hole treatment and fill by non shrink mortar/ cắt sắt, xử lý lổ ty trám trét vữa khơng co ngót Concrete surface treatment/ xử lý bề mặt bê tông - Wall conner treatment/ xử lý góc cạnh o Mixing cement and sand at a : ratio (grade : M100), Sika Latex and water at a : ratio, mix two parl together at a : retia/ trộn vữa xi măng cát thep tỉ lệ 1:3 (Mác vữa 100) Trộn sika latex nước theo tỉ lệ 1:3 Sau trộn hỗn hợp với theo tỉ lệ 1:1 o Chamfer for wall corner and base by cement morter bond with Sika Latex before applying waterproof material (50 x 50 mm), follow thickness finishing layer of only location/ bo góc (50X50) hỗn hợp vữa trộn với sika vị trí giao sàn tường, theo độ dày lớp hoàn thiện khu vực - AI/ pipe sleeves/ cổ ống: chip a 10 mm wide and 10 mm deep chase around the pipe, then chamfer by Sikaflex Construction/ đục xung quanh (10X10) sau tram sikaflex construction B mixing/ trộn vật tư - Mixing ratio/ tỷ lệ trộn: bag 25kg (Aquafi ic) / 08 liter of water/ bao Aquafin ic / 08 lít nước - Pouring the water into a plastic or metal drum, then adding the Aquafin into drum with water was poured slowly Mixing with a spiral paddle attachment on a slow speed electric drill, Mixing should continue until the product is lump free./ đổ nước vào thùng nhựa sau từ từ đổ Aquafin vào thùng có nước trộn máy khoan gắn mũi xoắn ốc, trộn đến đồng khơng bị vón cục C Application/ thi công MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 13 a Lean concrete surfaces before casting concrete pile cap and basement slab/ bề mặt bê tơng lót trước đổ bê tơng đài móng, dầm sàn hầm: o Surfaces of lean concrete must be smooth, cleaning the dust, soil, scrap of rebar, formwork… by high pressure blaster machine./ bề mặt bê tơng lót phải phẳng, vệ sinh bụi, đất, sắt, cốp pha… máy xịt áp lực, o The prepared substrate should be dampened using a fine water spray but free from standing water/ làm ẩm mặt thi công, không cho đọng nước o Apply the Aquafin ic mixing layer by spray machine with the coverage of layer 1,5kg/m 2/ phun lớp hỗn hợp chống thấm Aquafin ic máy phun với định mức 1,5kg/m2 MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 14 SPRAY AQUAFIN IC TO LEAN CONCRETE THROUGH STEEL PHUN QUAFIN IC LỚP BÊ TƠNG LĨT CĨ SẮT b Concrete surfaces of shear wall, lift pit, all tank of basement, slab of motocycle parking, slab of WC, Dressing room, bin center/ bề mặt bê tông tường vây, hố thang máy, bể nước, sàn bãi xe moto, sàn WC, phòng thay đồ, phòng rác o Honey concrete, crack repaired before waterproofing conctruction/ bê tông rổ, nứt phải xử lý trước thi công chống thấm o Sutfaces must be sound, smooth and free from dust, laitance, loose matter, oil or other contaminants with suitable instruments/ đục, băm toàn vật liệu thừa vữa, bê tông, sắt thép, cốp pha,… khu vực thi công công cụ phù hợp o Leakage repair/ xử lý vết thấm kết cấu o Cutting rebar, tie hole treatment and fill by non shrink mortar/ cắt sắt, xử lý lổ ty trám trét vữa khơng co ngót Area > 200m2/ diện tích >200m2: o The prepared substrate should be dampened using a fine water spray but free from standing water/ làm ẩm mặt thi công, không cho đọng nước o Apply the Aquafin ic mixing layer to concrete sureface by spray machine with the coverage of layer 1,2~1,5kg/ phun lớp hỗn hợp chống thấm Aquafin ic trực tiếp lên bề mặt bê tông máy phun với định mức 1,2~1,5kg/m2 o Apply the first coat Aquafin ic to concrete sureface by brush or roller with the coverage of first layer 0,6kg/m2, should always be finis/Jed in one direction, allow to dry - hours/ thi công lớp - MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 15 Aquafin ic trực tiếp lên bề mặt bê tông thứ rulo, cọ với định mức lớp thứ 0,6kg/m2 thi công theo phương định Để khơ hồn tồn sau 2-4h o The second coat should be applied as soon as the first coat is set hard, should again be finished in one direction, at righ angles to the first coat, allow to dry/ thi công lớp thứ sau lớp thứ khơ hồn tồn Định mức tỉ lệ hồn tồn lớp thứ để khơ APPLY AQUAFIN LAYER BY BRUSH OR ROLLER QUÉT AQUAFIN BẰNG CỌ HOẶC RULO c Construction joint treatment/ xử lý mạch ngừng - Installation waterbar PVC V20/ lắp đặt bang cản nước PVC V20 o Reinforcement, formwork installed/ thép, ván khuôn lắp đặt o Installation waterbar in the center of the concrete structures, between the first and the second stage concreting/ lắp băng cản nước cấu kiện bê tông thi công lần thứ lần thứ hai o Anrchor waterbar to reinforcement by wire/ neo băng cản nước vào thép chịu lực dây kẽm o Welding waterbar by welding plastic machine, lap = 100mm/ hàn băng cản nước máy hàn nhựa, đoạn chồng lên 100mm o the waterbar must be leaned after casting concrete of the first tage/ băng cản nước phải vệ sinh sau đổ bê tông đợt thứ MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 16 WATERBAR INSTALLATION/ LẮP ĐẶT BĂNG CẢN NƯỚC d Tie hole treatment/ xử lý lỗ ty o Chipping tie hole 30x30x30 / đục lỗ ty rộng 30x30x30 o Cleanning and patch the hole by non-shrink mortar/ vệ sinh trám vữa khơng co ngót o Apply 02 layer of Aquafin ic 1,5kg/m2/ quét 02 lớp chống thấm Aquafin ic 1,5kg/m2 o Protection mortar M100 plastered/ tô vữa bảo vệ mác 100 CUTTING TIE BOLT AND CHIPPING HOLE 30x30x30 CẮT TY, ĐỤC LỖ TY 30x30x30 MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 17 NON-SHRINK FILLING/ TRÁM VỮA KHÔNG CO NGĨT e Honey concrete treatment/ xử lý bê tơng rỗ - Honey concrete depth < 30mm, not see the reinforcement/ bê tông rỗ sâu < 3cm, không thấy cốt thép o Apply the sika latex layer/ quét lớp sika latex tang cướng kết dính o Filling non-shrink mortar M100/ trám vữa khơng co ngót M100 - Honey concrete depth > 30mm, see the reinforcement/ bê tông rỗ sâu < 3cm, thấy cốt thép o Remove poor concrete, cleaning surface honey concrete/ đục bỏ bê tông không không đảm bảo cường độ, vệ sinh bề mặt bê tông rỗ o Installation formwork or flywood/ lắp dựng ván khuôn ván CLEANNING THE HONEY CONCRETE/ VỆ SINH VÙNG BÊ TÔNG RỖ MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 18 FORMWORK INSTALLATION/ LẮP DỰNG CỐP PHA SIKA GROUT 214-11 FILLING/ ĐỔ SIKA GROUT 214-11 f Corner at wall footing treatment/ xử lý góc chân tường o Mixing cement and sand at a : (grade M100) ratio, Sika Latex and water at a : ratio, mix two parl together at a : retia/ trộn vữa xi măng cát thep tỉ lệ 1:3 (mác 100) Trộn sika latex nước theo tỉ lệ 1:3 Sau trộn hỗn hợp với theo tỉ lệ 1:1 o Chamfer for wall corner and base by cement morter bond with Sika Latex before applying waterproof material (50 x 50 mm), follow thickness finishing layer of only location/ bo góc MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 19 o o o g o o o o o (50X50) hỗn hợp vữa trộn với sika vị trí giao sàn tường, theo chiều dày lớp hồn thiện vị trí Apply the first Aquafin ic at corner/ quét lớp Aquafin thứ góc Apply polyester at corner/ dán lưới thủy tinh gia cố góc Apply the second Aquafin ic at corner/ quét lớp Aquafin thứ góc Sleeve/ down pipe treatment/ xử lý cổ ống Formwork installation and non-shrink mortar filling/ lắp đựng cốp pha đổ vữa không co ngót cổ ống Chip a 10 mm wide and 10 mm deep chase around the pipe, then chamfer by Sikaflex Construction/ đục xung quanh (10X10) sau tram sikaflex construction Apply the first Aquafin ic around down pipe/ quét lớp Aquafin thứ quanh cổ ống Addition polyester around down pipe/ gia cường lưới thủy tinh quanh cổ ống Apply the second Aquafin ic around down pipe/ quét lớp Aquafin thứ hai quanh cổ ống ADDITIONAL POLYESTER FOR DOWN PIPE/ GIA CƯỜNG LƯỚI THỦY TINH CỔ ỐNG MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 20 ADDITIONAL POLYESTER FOR DOWN PIPE/ GIA CƯỜNG LƯỚI THỦY TINH CỔ ỐNG MIWA CO.,LTD Head quarter office :179/7 Bach Dang Street.,Ward 15, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Hanoi office : 29, Alley 61/1 Me tri ha, Me tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City Tel : 08 3898 1738 / 04 6674 1283 Fax : +84 04.628 74365 Web : chongthammiwa.com Page | 21 Công ty Cổ phần Hữu hạn xây dựng Trung Quốc BAY WATER COMPANY., Ltd SUNWAH PEARL PROJECT CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD, BINH THANH DISTRICT, HCM CITY METHOD STATEMENT FOR BASEMENT WATERPROOFING BIỆN PHÁP CHỐNG THẤM CHO TẦNG HẦM Sep-2017 OWNER WATERPROOFING FOR PILE CAP UNDER B2 SLAB CHỐNG THẤM CHO ĐÀI MÓNG DƯỚI SÀN B2 NOTE: : Compacted soil/ đất đầm chặc : Lean concrete./ Bê tơng lót : Brick work and plastering/ xây gạch tô trát : Aquafin ic layer 1,5kg/m2/ lớp chống thấm Aquafin ic 1,5kg/m2 : Concrete of basement slab B2/ bê tông sàn hầm B2 : Water bar PVC V20/ băng cản nước PVC : Shear wall/ tường vây : Concrete of pile cap/ bê tơng đài móng : Concrete of basement slab B1/ bê tông sàn hầm B1 10 : Concrete of 1st floor/ bê tông sàn tầng 11 : Mortar chamfer at corner M100/ vữa vát góc M100 12 : Finishing layer/ lớp hoàn thiện 13 : Aquafin ic layer 1,2~1,5kg/m2/ lớp chống thấm Aquafin ic 1,2~1,5kg/m2 WATERPROOFING FOR TANK OF BASEMENT DETAIL CHI TIẾT CHỐNG THẤM CHO BỂ NƯỚC TẦNG HẦM WATERPROOFING FOR SHEAR WALL AND SLAB OF B2 BASEMENT DETAIL CHI TIẾT CHỐNG THẤM CHO TƯỜNG VÂY VÀ SÀN HẦM B2 WATERPROOFING FOR PILE CAP B1 SLAB/ CHI TIẾT CHỐNG THẤM CHO HỐ THANG MÁY SÀN B1 WALL CONSTRUCTION JOINT MẠCH NGỪNG VÁCH WATERPROOFING FOR LIFT PIT B2 SLAB/ CHI TIẾT CHỐNG THẤM CHO MẶT DƯỚI SÀN HỐ THANG MÁY B2 WATERPROOFING FOR WATER SUM PIT/ CHI TIẾT CHỐNG THẤM CHO MẶT DƯỚI SÀN ĐÁY HỐ THU NƯỚC SLAB CONSTRUCTION JOINT MẠCH NGỪNG SÀN WATERPROOFING FOR DRAINAGE/ CHI TIẾT CHỐNG THẤM CHO MẶT DƯỚI SÀN ĐÁY MƯƠNG NƯỚC NOTE: : Compacted soil/ đất đầm chặc : Lean concrete./ Bê tơng lót : Brick work and plastering/ xây gạch tô trát : Aquafin ic layer 1,5kgkg/m2/ lớp chống thấm Aquafin ic 1,5kgkg/m2 : Concrete of basement slab B2/ bê tông sàn hầm B2 : Water bar PVC V20/ băng cản nước PVC : Concrete of pile cap/ bê tơng đài móng : Concrete of basement slab B1/ bê tông sàn hầm B1 10 : Finishing layer/ lớp hoàn thiện OWNER OWNER TIE BOLT TREATMENT/ XỬ LÝ LỔ TY Step 1: chipping tie hole 30X30x30 Step 2: apply sika latex layer and cut tirod Bước 2: quét lớp sika latex Bước 1: đục lổ ty 30x30x30 cắt ty Bw OUT BÊN NGOÀI Step 3: fill by non shrink mortar, apply 02 layer Aquafin ic Bước 3: trám vữa khơng co ngót, quét 02 lớp Aquafin ic Bw IN BÊN TRONG OUT BÊN NGOÀI Bw IN BÊN TRONG OUT BÊN NGOÀI IN BÊN TRONG HONEY CONCRET TREATMENT/ XỬ LÝ BÊ TÔNG RỖ Step 1: remove poor concrete Bước 1: đục bê tông xấu Bw Step 2: apply sika latex layer Bước 2: quét lớp sika latex Step 3: fill by non shrink mortar, apply 02 layer Aquafin ic Bước 3: trám vữa khơng co ngót, qt 02 lớp Aquafin ic Bw NOTE/GHI CHÚ:Aquafin ic 02 layer 1,5kg/m2 02 lớp Aquafin ic 1,5kg/m2 OWNER KING POST PILECAP PILECAP -5350 -5850 NOTE: : Lean concrete./ Bê tơng lót : Concrete pilecap of basement B2/ bê tơng đài móng tầng hầm B2 : Aquafin ic layer 1,5kgkg/m2/ lớp chống thấm Aquafin ic 1,5kgkg/m2 : Hyperstop BD 2015/ Hyperstop BD 2015 theo chu vi Kingpost ... Hạn mục : Chống thấm/ Waterproofing CONTENTS/ MỤC MỤC I Application standard/ Tiêu chuẩn áp dụng II Products/ sản phẩm III Method statement for waterproofing/ biện pháp thi công chống thấm Machine-Equipment/... CITY METHOD STATEMENT FOR BASEMENT WATERPROOFING BIỆN PHÁP CHỐNG THẤM CHO TẦNG HẦM Sep-2017 OWNER WATERPROOFING FOR PILE CAP UNDER B2 SLAB CHỐNG THẤM CHO ĐÀI MÓNG DƯỚI SÀN B2 NOTE: : Compacted... TIẾT CHỐNG THẤM CHO BỂ NƯỚC TẦNG HẦM WATERPROOFING FOR SHEAR WALL AND SLAB OF B2 BASEMENT DETAIL CHI TIẾT CHỐNG THẤM CHO TƯỜNG VÂY VÀ SÀN HẦM B2 WATERPROOFING FOR PILE CAP B1 SLAB/ CHI TIẾT CHỐNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công chống thấm tầng hầm dự án Sunwah Pearl 52 tầng,