0

Biện pháp thi công Top Down tầng hầm Autocad

19 878 0
  • Biện pháp thi công Top Down tầng hầm  Autocad

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2018, 09:15

down tầng hầm, trình tự thi công top downMô tả Đánh giá (0)Mô tảBiện pháp thi công Top 2 Tầng Hầm . Dùng tài liệu tham khảo , Và Thực hiện Bản Vẽ Thi Công các dự án tương tự.Danh mục bản vẽ :Trình tự thi công phần ngầmTổng mặt bằng thi công, Công trìnhMặt bằng định vị giếng hạ mực nước ngầm công trìnhMặt bằng cấp thoát nước công trìnhMặt bằng thi công đào đất: Gồm các bảng vẽ bố trí mặt bằng đào đất cao độ hầmMặt bằng thi công hệ giàn chống các tầng hầmMặt bằng đào đất cục bộ Và Cote hệ giàn chống sàn hầmChi tiết hệ giằng chốngBiện pháp cofa móng điển hìnhBiện pháp cofa sàn hầm 1Mạch ngừng đổ bê tông móngMặt bằng đổ bê tông sàn hầm 2
- Xem thêm -

Xem thêm: