Giáo án Ngữ văn 10 tuần 4: Lập dàn ý bài văn tự sự

3 221 0
Giáo án Ngữ văn 10 tuần 4: Lập dàn ý bài văn tự sự

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tuần 4/ HKI - Tiết PPCT: 13 LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ I Mục tiêu dạy * Biết cách dự kiến đề tài cốt truyện cho văn tự * Nắm kết cấu biết cách lập dàn ý văn tự * Nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng việc lập dàn ý để có thói quen lập dàn ý trước viết văn hay nói chuyện … II Phương tiện dạy học * Sách giáo khoa, sách giáo viên, thiết kế học III Cách thức tiến hành * GV sử dụng kiến thức, kĩ viết số * HS chuẩn bị nhà, suy nghĩ trước câu hỏi sgk IV Tiến trình dạy học Ổn định, kiểm tra cũ: Giới thiệu Hoạt động giáo viên học sinh Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn học sinh phân tích mục I rút kết luận sau phân tích I Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện * HS thảo luận nội dung sau theo sgk Hoạt động 2: GV HDHS lập dàn ý cho gợi ý sau Trong phần trích trên, nhà văn Nguyên Ngọc nói về: q trình suy nghĩ, chuẩn bị để sáng tạo truyện ngắn Rừng Xà Nu -> Người viết dự định sẻ viết gì, kể Qua lời kể nhà văn, học học sau: * Để chuẩn bị viết văn tự sự, cần hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện (mở đầu, kết thúc), sau suy nghĩ, tưởng tượng nhân vật theo mối quan hệ nêu lên chi tiết, việc đặc sắc tạo cốt truyện * Tiếp theo bước lập ý Dàn ý thường có phần: mở - thân - kết -> Người viết hình thành * HS thực hành 10 phút, sau GV cho HS trình bày làm truớc lớp * Gợi ý GV Bố cục Mở Thâ n Kết Đề Đề Sau chạy khỏi nhà tên quan cụ, chị Dậu gặp cán cách mạng Cuộc kháng chiến chống TDP nổ Tuy làng Đông Xá bị dịch chiếm đêm xuất một, hai cám cách mạng hoạt động bí mật - Cuộc tổng khởi nghĩa tháng nổ ra, chị Dậu trở làng - Quân Pháp càn quét, truy lùng cán -… -… - Khơng khí làng - Khí cách căng thẳng mạng sục sôi, Nhiều người chị Dậu dẫn hoảng sợ Chị đầ đồn biểu Dẫu bình tình lên huyện tỉnh hướng cướp dẫn cán quyền, phá xuống hầm bí kho thóc mật Nhật dàn ý, xác định nhân vật, chon ci tiết, việc II Lập dàn ý Lập dàn ý theo gợi ý sgk, tr45 “Sau đêm ấy, chị Dậu gặp cán cách mạng đựoc giác ngộ Trong tổng khởi nghĩa, chị Dậu dẫn đầu đồn nơng dân …chia cho dân nghèo” Lập dàn ý theo gợi ý “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ Tuy sống vùng địch hậu …nhiều lần đậy nắp hầm cho cán bộ…” Anh, chị trình bày cách lập dàn ý văn tự theo tưởng tượng anh chị III Luyện tập tập sgk, tr 46 tập sgk, tr 46 * Gợi ý: Dự kiến ý tưởng nhân vật cốt truyện, diễn biến câu chuyện Dàn ý gồm phần nào? Nội dung phần Hướng dẫn học dặn dò học sinh * Nắm kĩ phần Ghi nhớ sgk, soạn bài: Uy – Lít – Xơ trở (trích Ơđixê – Sử thi HiLạp) ... hướng cướp dẫn cán quyền, phá xuống hầm bí kho thóc mật Nhật dàn ý, xác định nhân vật, chon ci tiết, việc II Lập dàn ý Lập dàn ý theo gợi ý sgk, tr45 “Sau đêm ấy, chị Dậu gặp cán cách mạng đựoc... …chia cho dân nghèo” Lập dàn ý theo gợi ý “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ Tuy sống vùng địch hậu …nhiều lần đậy nắp hầm cho cán bộ…” Anh, chị trình bày cách lập dàn ý văn tự theo tưởng tượng... sgk, tr 46 * Gợi ý: Dự kiến ý tưởng nhân vật cốt truyện, diễn biến câu chuyện Dàn ý gồm phần nào? Nội dung phần Hướng dẫn học dặn dò học sinh * Nắm kĩ phần Ghi nhớ sgk, soạn bài: Uy – Lít – Xơ

Ngày đăng: 19/05/2019, 08:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan