0

Tuần 4. Lập dàn ý bài văn tự sự

11 312 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 22:00

Các Thầy giáo, cô giáo Các em học sinh *Dàn ý văn :Món quà sinh nhật I Mở Từ : đầu đến thứ bày la liệt bàn:Kể tả lại quang cảnh chung buổi sinh nhật II Thân : đến Trinh lặng lẽ cời , gật đầu không nói: Tiếp KĨ diƠn biÕn bi sinh nhËt III KÕt bµi : Phần lại :Cảm nghĩ Trang *Dàn ý văn :Món quà sinh nhật I Mở : Từ đầu đến thứ bày la liệt bàn:Kể tả lại quang cảnhvề chung buổi sinh nhật - Giíi thiƯu bicđa sinh nhËt cđa Trang -Giíi thiƯu việc, nhân - Nhân vật ( Tức Trang) vật tình xảy - Tình xảy c©u chun: c©u chun Nh©n sinh nhËt Trang cã nhiều bạn đến chúc mừng II Thân : Tiếp đến Trinh lặng lẽ cời , gật đầu không nói :Kể diễn sinh nhật - Buổi sinh biến nhật buổi đến hồi kết, Trang lo lắng sốt ruột ngời bạn thân cha đến Kể lại diễn biến câu -Trinh đến giải tỏa băn chuyện theo khoăn lo lắng Trang trình tự định - Trinh đa quà độc đáo: Một chùm ổi tơi ngon đẹp đẽ đ ợc Trinh chăm sóc từ nụ + Nêu kết thúc - Nhân tôI hiểu ng Trang III Kết bàivật : Phần lại :Cảm nghĩ + Cảm nghĩ nhân vật ời bạn thân (có thể ngời kể chuyện - Cảm nghĩ Trang quà lòng Trinh *Các yếu tố miêu tả văn Món quà sinh nhật I Mở bài: - Nhà tôI tấp nập kẻ ngời vào II Thân bài: - Các bạn ngồi chật nhà - Trinh tơI cời vào sân - Trinh cời lỏn lẻn, đầu nghiêng nghiêng - Trinh cời , lắc lắc đầu hất lọn tóc nặng sau - Trinh lom khom, luồn qua cành ổi la đà gần sát mặt đất - Trinh lặng lẽ cời *Các yếu tố biểu cảm I Mở bài: Bạn bè đến chơI vui vẻ - TôI bồn chồn không yên II Thân bài: - TôI thấy tủi thân giận Trinh - TôI giận II Kết bài:- Cảm ơn Trinh Món quà sinh nhật Trinh mang đến cho quý giá làm sao! *Dàn ý văn :Món quà sinh nhật I Mở : Từ đầu đến thứ bày la liệt bàn:Kể tả lại quang cảnh chung cđa bi sinh nhËt Giíi thiƯu vỊ bi sinh nhËt cđa Trang -Giíi thiƯu sù viƯc, nh©n - Nh©n vËt tôI ( Tức Trang) vật tình xảy - Tình xảy câu chuyện: Nhân câu chuyện sinh nhật Trang có nhiều bạn đến chúc mừng II Thân : Tiếp đến Trinh lặng lẽ cời , gật đầu không nói :Kể diễn biến buổi sinh nhật -Buổi sinh nhật đến hồi kết, Kể lại diễn biến Trang lo lắng sốt ruột ngời bạn câu chuyện thân cha đến theo trình -Trinh đến giảI tỏa băn lo lắng tự định Trang -Trinh đa quà độc đáo: Một chùm ổi tơi ngon đẹp đẽ đợc Trinh chăm sóc từ nụ III Kết : Phần lại :Cảm nghĩ Trang + Nêu kết thúc + Cảm nghĩ nhân Nhân vật tôI hiểu ngời bạn vật (có thể ngời kể thân chuyện - Cảm nghĩ Trang quà nhân vật đó) *Dàn ý văn tự kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm I Mở bài: Thờng giới thiệu việc, nhân vật tình xảy câu chuyện ( Cũng có nêu kết việc, số phận nhân vật trớc) II Thân bài: Kể laị diễn biến câu chuyện theo trình tự định Trong kể, ngời viết thờng kết hợp miêu tả việc, ngời thể tình cảm, tháI độ trớc việc ngời đợc miêu tả III Kết bài: Thờng nêu kết cục cảm nghĩ ngời cuộc( ngời kể chuyện nhân vật đó) * Ghi nhớ: Dàn ý văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm chủ yếu dàn ý văn tự có bố cục ba phần( Mở bài, thân bài, kết bài) Tuy vậy, phần, cần đa vào nội dung miêu tả biểu cảm để dàn ý đợc hoàn chỉnh Nội dung thảo luận nhóm: Nhóm1: Lập dàn ý phần mở bài, kết văn Cô bé bán diêm Nhóm2: Lập dàn ý phần thân văn Cô bé bán diêm Nhóm 3: Tìm yếu tố miêu tả văn bản: Cô bé bán diêm Nhóm 4: Tìm yếu tố biểu cảm văn bản: Cô bé bán diêm Dàn ý văn bản: cô bé bán diêm I.Mở -Giới thiệu quang cảnh đêm giao thừa -Giới thiệu nhân vật chính: Cô bé bán diêm -Gia cảnh: Nghèo khổ, mồ côi mẹ sống với ngời cha lạnh lùng tàn nhẫn II.Thân Lúc đầu không bán đợc diêm - Em sợ bố đánh không dám nhà - Tìm góc tờng tránh rét - Kết quả: Vẫn bị gió rét hành hạ Sau em bé đánh liều quẹt diêm để sëi Êm -LÇn 1: Em tëng chõng ngåi tríc lò sởi Diêm tắt: lò sởi biến mất, em trở lại cảnh thực rét buốt -Lần 2: Thấy bàn ăn thịnh soạn có ngỗng quay Diêm tắt trớc mắt em tờng lạnh lẽo -Lần 3: Thấy thông Nô en đựơc trang trí lộng lẫy Diêm tắt nến bay trời -Lần 4: Thấy bà mỉm cời hiền từ Diêm tắt ảo ảnh biến -Lần 5: Quẹt tất bao diêm tong bao để níu giữ bà III Kết -Cô bế bán diêm chết giá rét đêm giao thừa -Ngày đầu năm mới, ngời thấy thi thể em bao diêm có bao đốt hết nhẵn, nhng chẳng biết đợc điều kì diệu em trông thấy Bài tập SGK Hãy kể kỷ niệm với ngời bạn tuổi thơ khiến em xúc động nhớ * Gợi ý: I Mở bài: Giới thiệu ngời ban ai? Kỷ niệm khiến xúc động kỷ niệm gì? ( Nêu kháI quát) II Thân bài: Tập trung kể kỷ niệm xúc động - Nó xảy đâu, lúc nào? ( Thời gian, hoàn cảnh) với ai?( Nhân vật) - Chuyện xảy nh nào?( Mở đầu, diễn biến, kết quả) - Điều khiến em xúc động? Xúc động nh nào?( Miêu tả biểu xúc động) III Kết bài: - Em có suy nghĩ kỷ niệm đó? ... * Ghi nhớ: Dàn ý văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm chủ yếu dàn ý văn tự có bố cục ba phần( Mở bài, thân bài, kết bài) Tuy vậy, phần, cần đa vào nội dung miêu tả biểu cảm để dàn ý đợc hoàn chỉnh... nhóm: Nhóm1: Lập dàn ý phần mở bài, kết văn Cô bé bán diêm Nhóm2: Lập dàn ý phần thân văn Cô bé bán diêm Nhóm 3: Tìm yếu tố miêu tả văn bản: Cô bé bán diêm Nhóm 4: Tìm yếu tố biểu cảm văn bản: ... nhân vật đó) *Dàn ý văn tự kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm I Mở bài: Thờng giới thiệu việc, nhân vật tình xảy câu chuyện ( Cũng có nêu kết việc, số phận nhân vật trớc) II Thân bài: Kể laị diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4. Lập dàn ý bài văn tự sự,

Mục lục

Xem thêm