0

LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

41 151 0
  • LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN XUÂN THỦY KHẢO SÁT - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT HOA KIỀNG TẠI HUYỆN THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/ 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN XUÂN THỦY KHẢO SÁT - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT HOA KIỀNG TẠI HUYỆN THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG Nghành: Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : ThS Trương Thị Cẩm Nhung Thành phố Hồ Chí Minh Thang 7/ 2008 i MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINNING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY ************* NGUYEN XUAN THUY TO SURVEY AND EVALUATE THE CONDITIONS USING LAND OF PRODUCTION FOR FLOWER – GARDEN IN DISTRICT THUAN AN, BINH DUONG PROVINCE Department of Landscaping and Environmental Horticulture GRADUATED THESIS Adviser: TRUONG THI CAM NHUNG, M.Sc Ho Chi Minh City July/2008 ii Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu đề tài, nhận giúp đỡ tận tình từ q thầy Bộ mơn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên, đặt biệt riêng Ths Trương Thị Cẩm Nhung_ người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành để tài này, tơi muốn gửi đến cô lời cám ơn sâu sắc Qua đây, xin chân thành cảm ơn : - Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm - TP HCM, Ban chủ nhiệm môn Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên, thầy cô tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường - Cảm ơn hộ sản xuất hoa kiểng huyện Thuận An tỉnh Bình Dương giúp đỡ, cung cấp thơng tin để tơi có thê hoàn thành đề tài - Những người bạn chia sẽ, giúp đỡ suốt thời gian học tập trường - Sau cùng, muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình tơi ln bên cạnh, động viên khích lệ tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài để tơi có ngày hơm Chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Xuân Thủy SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY ii Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG TÓM TẮT Tên đề tài : Khảo sát – đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất hoa kiểng huyện Thuận An tỉnh Bình Dương Đề tài tiến hành từ tháng đến tháng năm 2008 nhà vườn thuộc địa phận huyện Thuận An tỉnh Bình Dương Qua điều tra 25 hộ dân trồng hoa kiểng Thuận An, kết điều tra khảo sát cho thấy: Về tình hình sản xuất + 28 % số hộ điều tra có quy mơ sản xuất nhỏ ( diện tích sản xuất 100 – 500 m2 ) + 52 % số hộ điều tra có quy mơ sản xuất trung bình lớn ( diện tích sản xuất 600 – 2000 m2 + 20 % số hộ điều tra có quy mơ sản xuất lớn ( diện tích sản xuất lớn 2000 m2 Hiệu kinh tế mà hoa kiểng mang lại: Thu nhập hộ trồng hoa kiểng tương đố ổn định, chưa cao ( 40% số hộ điều tra có thu nhập khoảng 50 – 100 triệu/năm, qua thấp ( có 8% số hộ điều tra có thu nhập 50 triệu/năm ) hộ lại có thu nhập khoảng 100 triệu đến 200 triệu/năm, 8% số hộ có thu nhập cao ( 200 triệu/năm ) Hiện trạng đất đai - Đất có ưu tầng dầy lớn ( > 100 cm ), địa hình tương đối phẳng, độ dốc cao – % phù hợp với việc trồng - Đất có thành phần giới nhẹ, tỷ lệ cát cao, loại đất phát sinh phù sa cổ ( tỷ lệ cát từ 42 – 57% ), dung tích hấp thu thấp, khả giữ nước phân kém, dễ bị rửa trôi Đây hạn chế lớn đất đai Thuận An Riêng đất SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY iii Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG phù sa Thuận An có thành phần giới thịt nhẹ trung bình, đất phèn, đất dốc tụ có tỷ lệ sét vật lý 44 – 51 % SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY iv Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG SUMARY Name of theme: to survey and evaluate the conditions using land of production for flower – garden in District Thuận An, Bình Dương Province The project is carried out from Feb to May, 2008 at the garden in District Thuận An, Bình Dương Province Through the investigation 25 households who plant flowers in Thuận An, the result is that: About the state of production: + 28% person investigated has small- production size (production area 100500m2) +52% person investigated has medium and large - production size (production area 600- 2000m2) + 20% person investigated has very large - production size ( production area over 2000m2) The economic result: The earnings of the households who plant flowers are stable, although they aren’t high (40% the household investigated has 50 – 100 million/ year), but they are’t low (only 8% the household investigated has under 50 million/ year) The remaining household has 100 – 200 million/ year with 8% the household has high earning ( over 200 million/ year) The state of land: -The advantage of land is rather large thickness (over 100cm), the terrain is rather even and flat, the lowest slope is – 8%, suitable for planning trees -Land has ligh mechanical compotion, the rate of sand is high, especially the land which arise on old alluvium soil (42- 57% the rate of sand), absorbable capacity is low, the ability retains water and sludge is bad These are big limits of land in Thuận An Except for the alluvial soil in Thuận An has ligh and medium SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY v Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG meat mechanical compotion The land is alum, slope with the rate of physical clay about 44- 51% SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY vi Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG MỤC LỤC TRANG Lời cám ơn i Tóm tắt ii Mục lục iv Danh sách bảng biểu đồ vi CHƯƠNG 1- ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 2- TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 2.1- Giới thiệu tổng quát khu vực khảo sát 2.1.1- Vị trí địa lý 2.1.2- Điều kiện tự nhiên 2.1.3- Điều kiện văn hóa xã hội 2.1.4- Cơ sở hạ tầng 2.1.5- Tình hình kinh tế 2.1.6- Phân khu quy hoạch sử dụng đất 2.2- Nhận xét đánh giá trạng 2.3- Giới thiệu sơ lược nghề trồng hoa kiểng Thuận An 2.4- Đánh giá đất 2.4.1- Các khái niệm 2.4.2- Phương pháp đánh giá đất đai 2.4.3- Sơ lược trạng đất đai Thuận An 10 CHƯƠNG 3- MỤC TIÊU, NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…11 3.1- Mục tiêu đề tài 11 3.2- Nội dung 11 3.3- Phương pháp nghiên cứu 11 3.4- Thời gian địa điểm khảo sát 12 SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY vii Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG CHƯƠNG 4- KẾT QUẢ 13 4.1- Hiện trạng sử dụng đất trồng hoa kiểng khu vực khảo sát 13 4.2- Các loại hoa kiểng trồng nhiều khu vực khảo sát 17 4.3- Hình thức sản xuất hộ điều tra 18 4.4- Hiệu kinh tế mà hoa kiểng mang lại 19 4.5- Tác động nghề trồng kiểng môi trường xã hội 20 4.6.4- Đánh giá đất đai huyện Thuận An 20 CHƯƠNG 5- KẾT LUẬN 23 5.1- Kết luận kết khảo sát 23 5.2- Kiến nghị giải pháp 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 PHỤ LỤC 26 PHỤ LỤC 28 PHỤ LỤC 29 SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY viii Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG 4.1.3 Nhóm hộ sản xuất hoa kiểng theo diện tích đơn vị xã khảo sát Bảng 4.3: Bảng thể nhóm diện tích trồng hoa kiểng xã Tên xã Vĩnh Phú An Phú An Thạnh Lái Thiêu Hưng Định Thuận Giao 1 1 Nhóm 1 0 0 1 0 Bảng nhóm hộ sản xuất hoa kiểng theo diện tích đơn vị xã thể quy mô sản xuất hoa kiểng xã khảo sát Thống cho thấy xã Vĩnh Phú, Lái Thiêu, An Thạnh xã có phát triển nghề kiểng mạnh so với xã khác huyện, Vĩnh Phú có 3/10 ( 30%) hộ điều tra xã có diện tích đầu tư trồng kiểng nhóm số ( diện tích > 2000 m2 ) Nổi bật xã có hộ trồng kiểng từ năm 1985,là hộ trồng kiểng phát triển nghề kiểng đầu tiên, An Thạnh, Lái Thiêu có tỷ lệ số hộ điều tra nằm nhóm 33,3% Quy mơ trồng kiểng xã thể việc tập trung hộ sản xuất hoa kiểng khu vực định, quy mơ tâp trung đứng đầu xã Vĩnh Phú, ấp Tây xã Vĩnh Phú khảo sát hộ gia đình có quy mơ sản xuất lớn có tiếng ( ông Nguyễn Văn Tấn ông Huỳnh Văn Tấn ) SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 16 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG 4.2 Các loại hoa kiểng trồng nhiều khu vực khảo sát Bảng 4.4: Bảng thống loại hoa kiểng trồng nhiều khu vực khảo sát Tên Mai Osaka Hoa giấy Sanh Các loại kiểng thú Các loại kiểng cổ Sứ Cây họ Cúc Mào gà Sống đời Phong lan Nguyệt quế Van niên tùng Cau loại Dừa cạn Tên la tinh Số hộ trồng Ochna integerrima 25 Cassia fistula Bougainvillea spectabilis 15 Ficus indica 23 // // 25 Plumeria rubra 23 Asteraceae Celosia cristata Kalanchoe pinnata Orchidaceae Murraya paniculata // // 13 Catharanthus roseus % Tổng số 100% 8% 60% 92% 4% 100% 92% 20% 28% 28% 12% 24% 12% 52% 32% Chủng loại kiểng trồng thể tiềm kinh tế mà kiểng mang lại, đồng thời thể khả tiếp cận thị trưởng tiêu thụ chủ vườn Qua khảo sát cho thấy mai loại trồng phát triển nhà vườn, đặc biệt lọai mai dão Cây mai loại trồng có tính chất truyền thống, nhiều người ưa chuộn Ngồi yếu tố truyền thống mà mai lựa chọn trồng nhiều khu vực điều tra mai loại trồng dễ sống, dễ phát triển phù hợp với đất đai Thuận An Được biết ngồi bán mai, hộ có thêm dịch vụ cho thuê mai, dưỡng mai sau tết cho cơng ty, doanh nghiệp có nhu cầu Về tính kinh tế mai biết mai ghép sau năm chăm ghép chăm sóc có giá khơng 200.000 với gốc có hồnh khoảng 18cm Đối với mai kiểng uốn sửa tạo giá khơng thể xác định SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 17 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG Ngoài mai trơng số trồng theo mùa vụ Bảng 4.5 Bảng giá số trồng theo mùa vụ Stt Chủng loại Cúc Mào gà Sống đời Dừa cạn Nguyệt quế đơn vị tính giỏ giỏ giỏ giỏ giỏ đơn giá ( Vnd ) 7.000 - 15.000 3.500 - 5.000 15.000 - 20.000 2.500 - 3.000 2.500 - 3.000 trồng/diện tích 12 giỏ/m2 12 giỏ/m2 12 giỏ/m2 15 giỏ/m2 15 giỏ/m2 Một hộ gia đình có diện tích canh tác khoảng 500 m2 canh tác vào mùa vụ có thu nhập vào khoảng 20 đến 50 triệu đồng/vụ canh tác 4.3 Hình thức sản xuất hộ điều tra - Sản xuất đa số quy mơ hộ gia đình ( 80% số hộ điều tra cho biết lao động thường ngày người gia đình chính, th nhân công mùa vụ sản xuất nhiều ) - Cây hoa kiểng qua trình sản xuất trồng vào giỏ, bịch nhựa từ lúc ươm hạt, giâm cành ( sản xuất theo mùa vụ ), trồng vào chậu đất, sành, sứ loại mai, kiểng cổ sanh si, kiểng thú…  Ưu điểm phương pháp canh tác: - Không tốn nhiều công canh tác đất, không sợ tượng đất bị chai, thiếu dinh dưỡng - Sử dụng thêm tro trấu xơ dừa làm giá thể, giúp giá thể có khả giữ ẩm tốt, có điều kiện thuân lợi để sinh trưởng, phát triển - Chăm sóc dễ dàng, kiểm soát dinh dưỡng cung cấp cho - Vận chuyển, di dời dễ dàng, dễ dàng xếp quy hoạch lại vườn ươm cần thiết, xuất hàng đỡ vất vả mà giữ sức sống cho  Hạn chế: Tốn thêm chi phí canh tác ( tiền mua bọc nhựa, tro trấu, xơ dừa,…) làm nâng giá trị sản phẩm, giảm tính cạnh tranh giá SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 18 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG 4.4 Hiệu kinh tế mà hoa kiểng mang lại Bảng 4.6 Bảng thống điều tra thu nhập theo nhóm Nhóm Khoảng thu nhập trung bình/năm < 50 triệu 50 - 100 tr 100 – 150 150 – 200 > 200 8% Số % Tổng lượng số 10 40 28 16 8% 16% 40% < 50 triệu 50 - 100 tr 100 - 150 150 - 200 > 200 28% Biểu đồ 4.2: Biểu đồ thể tỷ lệ % thu nhập theo nhóm Thu nhập bình qn hộ trồng kiểng chấp nhận hộ có mức đầu tư kỹ thuật diện tích chưa cao nằm khoảng thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/ năm Trong số hộ có khoảng thu nhập từ 100 triệu trở lên cao ( chiếm 52% tổng số hộ điều tra ) Chỉ 8% số hộ có thu nhập trung bình 50 triệu SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 19 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG Số liệu thống từ thu nhập trung bình hộ trồng kiểng Thuận An cho thấy người trồng kiểng khu vực có chuẩn bị, sụ đầu tư nghiêm túc nhằm phát triển nghề nên đạt hiệu cao 4.5 Tác động nghề trồng kiểng môi trường xã hội - Nghề trồng kiểng mang lai nét đẹp cho cảnh quan mơi trường - Đóng góp phần vào phát triển kinh tế tỉnh - Giải phần nhỏ nhu cầu việc làm người dân ( 28 % số hộ cho biết có th cơng nhân làm việc thương xuyên, 72 % số hộ lại cho biết th nhân cơng hay th vào thời gian gieo trồng, thu hoạch, thời gian lại nhân cơng gia đình tự làm ) 4.6 Đánh giá đất đai huyện Thuận An Tồn tỉnh Bình Dương có nhóm đất chính: nhóm đất phèn, nhóm đất phù sa, nhóm đất xám, nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất xáo trộn đất xói mòn trơ sỏi đá chia làm 35 đơn vị đất đai Riêng huyện Thuận An có đơn vị đất đai đơn vị đất số 13 đơn vị đất đai số 34 Bảng 4.7: Bảng mô tả đơn vị đất đai huyện: Đặc trưng đất địa hình Đơn vị đất Loại đất (S) Độ dốc ( 00 ) Tầng dày (D) TP giới (C) 13 Fp, Fpk - 80 > 100 C1 34 Xg 00 - 30 > 100 C1 SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY Nước tưới (l) Bổ sung NN Không tưới 20 Đặc trưng nước Mực Ảnh nước hưởng ngầm BH lũ mùa mưa (F) (N) Khơng Khơng Khơng Có Trữ lượng nước ngầm (G) TB Giàu Nghèo Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG Nguồn: Báo cáo dự thảo điều chỉnh quy hoạch nônglâm – ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2010 tầm nhìn 2020_ sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Bảng 4.8: Bảng mơ tả tính chất vật lý hóa học đất đai tỉnh Bình Dương, Thuận An Loại đất Xg Fp Fpk Ký hiệu tầng đất Thành phần giới ( % ) Tổng số ( % ) Cation tr.đổi me/100 gd Dễ tiêu Mùn (%) Al3+ me/100gd Fe2+, Fe3+ mg/100gd SO42(%) 16,5 4,6 0,4 14,6 - 2,3 20 4,3 0,8 12,5 - 1,8 18,5 4,5 0,6 16,2 - 4,9 0,9 18,7 4,6 0,6 18,3 - 4,4 8,1 1,2 0,9 16,5 4,8 0,4 4,2 - 10 4,2 7,3 0,8 14,7 4,6 0,3 3,8 - 0,72 5,7 4,2 7,5 0,8 0,6 15,5 4,7 0,3 - 0,06 0,95 12,5 3,8 7,6 1,1 0,7 16,4 0,4 4,4 - 0,04 0,87 10,2 1,2 0,8 14,2 4,7 0,4 5,2 - P2O5 K2O N P K Ca++ Mg++ 0,8 0,06 0,05 0,54 4 4,9 0,8 0,7 31 5,5 0,28 0,08 0,92 15,8 4,2 10,8 2,5 18 46 2,8 0,12 0,04 0,88 10,5 3,7 7,3 36 14 50 1,2 0,08 0,03 0,86 6,5 A 51 14 35 2,5 0,24 0,07 0,78 14,2 AB 45 15 40 1,8 0,12 0,05 0,7 Bts 42 10 48 0,08 0,04 A 47 16 37 2,4 0,18 AB 40 15 45 1,7 0,14 thịt sét Bto 37 12 51 Ah 42 27 AB 36 Btg CEC me/ 100gd pH H2O N Cát Độ chua số độc tố Nguồn: Báo cáo dự thảo điều chỉnh quy hoạch nơnglâm – ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2010 tầm nhìn 2020_ sở nơng nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Bình Dương - Đất có ưu tầng dầy lớn ( > 100 cm ), địa hình tương đối phẳng, độ dốc cao – % phù hợp với việc trồng - Đất có thành phần giới nhẹ, tỷ lệ cát cao, loại đất phát sinh phù sa cổ ( tỷ lệ cát từ 42 – 57% ), dung tích hấp thu thấp, khả giữ nước phân kém, dễ bị rửa trôi Đây hạn chế lớn đất đai Thuận An Riêng đất phù sa Thuận An có thành phần giới thịt nhẹ trung bình, đất phèn, đất dốc tụ có tỷ lệ sét vật lý 44 – 51 % SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 21 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG - Nguồn đất khơng chịu ảnh hưởng lũ nhiên mực nước ngầm tiềm nước ngầm Muốn phát triển nghề trồng phải có chủ trương tìm nguồn nước tưới - Đất đại Bình Dương nói chung Thuận An nói riêng khơng phải loại đất tốt có tiềm phát triển trồng nông nghiệp cảnh - Tuy nhiên trồng cảnh người ta bổ sung cho khuyết điểm đất thành phần khác tro trấu, xơ dừa, phân hữu cơ,…mà trồng nơng nghiệp khó khắc phục ( cảnh thường trồng chậu so với nông nghiệp thường trồng trực tiếp xuống đất ) SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 22 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG Chương KẾT LUẬN 5.1 Kết luận kết khảo sát 5.1.1 Diện tích quy mơ Diện tích sử dụng trồng hoa kiểng hộ điều tra tương đối chênh lệch nhau, nhóm diện tích trung bình nhỏ tương đối lớn, chiếm gần 50% số hộ điều tra - Sản xuất hoa kiểng chủ yếu dựa nguồn nhân lực gia đình, khơng có khả mở rộng quy mơ - Người dân gặp khó khăn vấn đề huy động vốn sản xuất - Kỹ thuật người dân nghề hạn chế - Nguồn đất sử dụng nông nghiệp bị thu hẹp phát triển khu công nghiệp loại hình dịch vụ 5.1.2 Hiệu kinh tế mang lại Thu nhập hộ trồng hoa kiểng 8% số hộ điều tra có thu nhập 50 triệu/năm 40% số hộ điều tra có thu nhập khoảng 50 – 100 triệu/năm 44% số hộ có thu nhập khoảng 100 triệu đến 200 triệu/năm 8% số hộ có thu nhập cao ( 200 triệu/năm ) SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 23 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG 5.2 Kiến nghị giải pháp Hoa kiểng Thuận An phát triển cần có quản lý,quy hoạch, đầu tư huyện - Quy hoạch phân vùng trồng kiểng tập trung - Quản lý hỗ trợ sản xuất, maketting quảng bà thương hiệu hoa kiểng Thuận An Hiện Thuận An, mai hoa kiểng trồng chủ yếu, lồi kiểng mạnh huyện, cần đầu tư phát triển Cũng cần nghiên cứu tìm thêm giống hoa kiểng thích hợp khác ( thích hợp với đất có lợi kinh tế ) SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 24 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trần Hợp, 1999 Cây xanh - Cây cảnh Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh Nhà xuất Nơng nghiệp - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, 255 trang Trần Hợp, 2000 Cây cảnh – Hoa Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Báo cáo dự thảo điều chỉnh quy hoạch nônglâm – ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2010 tầm nhìn 2020_ sở nơng nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Bình Dương, 112 trang CÁC TRANG WEB http ://www.platencyclo.com http ://www.toptropicals.com http://vst.vista.gov.vn SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 25 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG PHỤ LỤC Bảng: Tiêu chuẩn xây dựng đồ đất Bình Dương YẾU TỐ SỬ DỤNG VÀ TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP I Đặc trưng đất I.1 Nhóm đất Đất phù sa khơng bồi, chưa phân hóa phẫu diện ( P ) Đất có tầng loang lổ ( Pf ) Đất phù sa gley ( Pg ) Đất dốc tụ ( D ) Đất nâu vàng phù sa cổ ( Fp ) Đất đỏ vàng đá phiến sét ( Fs ) Đất vàng nhạt đá cát ( Fq ) Đất xám phù sa cổ ( X ) Đất xám gley ( Xg ) 10 Đất phèn bị xáo trộn ven sông ( Vp ) I.2 Độ dốc Độ dốc cấp I ( - ) Độ dốc cấp II ( - ) Độ dốc cấp III ( - 15 ) Độ dốc cấp IV ( 15 - 20 ) I.3 Tầng dày Tầng dày ( > 100 cm ) Tầng dày ( 70 - 100 cm ) Tầng dày ( 50 - 70 cm ) I.4 Thành phần giới Thịt nhẹ Thịt trung bình Thịt nặng, sét II Đặc trưng nước II.1 Điều kiện cấp tưới nước Có điều kiện tưới Nhờ nước trời Có điều kiện tưới bổ sung nước ngầm II.2 Điều kiện ảnh hưởng lũ SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 26 Ký hiệu S S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 T T1 T2 T3 T4 D D1 D2 D3 C C1 C2 C3 I I1 I2 I3 F Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG Không bị ảnh hưởng Bị ảnh hưởng có đê bao Bị ảnh hưởng trực tiếp II.3 Điều kiện ảnh hưởng mực nước ngầm mùa mưa Ảnh hưởng trực tiếp Không ảnh hưởng II.4 Điều kiện trữ lượng nước ngầm Giàu trung bình Nghèo SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 27 F1 F2 F3 N N1 N2 G G1 G2 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG PHỤ LỤC Bảng: Danh sách hộ điều tra STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tên chủ vườn Bùi Đình Chiến Bùi Hồng Huy Dương Minh Châu Dương Văn Quang Đặng Phương Nam Hà Sơn Trí Huỳnh Văn Tấn Hồ Minh Khoa Lê Hữu Trọng Lê Trung Nhân Nguyễn Hồng Sang Nguyễn Huy Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Nhỏ Nguyễn Văn Long Nguyễn Văn Phác Nguyễn Văn Tấn Phạm Ngọc Tuấn Phan Văn Út Tạ Quang Đàm Trần Ngọc Hoàng Anh Trần Tuấn Minh Từ Quang Vinh Vườn hoa Thạnh Xuân Vương Kiết SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY Địa quốc lộ 13 Thuận Giao, Thuận An 5/9 khu phố Hòa Lộc, Lái Thiêu 44b/1 tổ khu phố Thạnh Lộc, An Thạnh 2/7 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An 5/3 ấp Hưng Phước xã Hưng Định 5/3 ấp 1B xã An Phú Thuận An 4/10 ấp Tây xã Vĩnh Phú ấp B xã An Phú, Thuận An 10B khu phố Hòa Lộc, Lái Thiêu 5B ấp Hưng Phước, xã Hưng Định 8/9 ấp Trung, Vĩnh Phú 5/9 ấp Trung, Vĩnh Phú ấp Tây, Vĩnh Phú 22/11 ấp Đông xã Vĩnh Phú 26/7 ấp Phú Hội, Vĩnh Phú 47/1 tổ khu phố Thạnh Lộc, An Thạnh 15/14 ấp Tây xã Vĩnh Phú 3A ấp Tây, Vĩnh Phú tổ An Phú 5/10 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An Khu phố Hòa Lộc, Lái Thiêu xã Hưng Định, Thuận An 312/2 khu phố Thạnh Bình, An Thạnh 743 ấp 1A An Phú, Thuận An ấp Hưng Phước, xã Hưng Định 28 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT HOA KIỂNG TẠI HUYỆN THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG Tơi là: Nguyễn Xuân Thủy sinh viên trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Rất mong anh (chị) hỗ trợ để tơi hồn thành phiếu điều tra Ngày…./……/ 2008 Họ tên chủ vườn:…………………………… Địa chỉ:………………………………………… Số điện thoại:………………………………… Thời gian làm nghề trồng hoa kiểng Lý làm nghề : [ ] Theo quy hoạch vùng trồng hoa kiểng tỉnh [ ] Lợi ích kinh tế mà hoa kiểng mang lại [ ] Niềm đam mê Diện tích vườn: (m2) Vốn đầu tư vào vườn Chủng loại, số lượng cảnh sản xuất: Loại sản xuất vườn: Hình thức sản xuất kinh doanh: [ ] Sản xuất quanh năm [ ] Sản xuất theo mùa vụ SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 29 Tiểu luận tốt nghiệp GVHD: ThS.TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG [ ] Sản xuất có đặt hàng Nếu trồng theo mùa vụ thời gian lại đất sử dụng vào mục đích khác? Thu nhập trung bình hàng năm mà vườn kiểng mang lại 10 Phương thức sản xuất : [ ] Trồng trực tiếp xuống đất vườn [ ] Trồng chậu, giỏ 11 Ngồi đất vườn có sử dụng thêm loại đất khác sản xuất ? 12 Lượng phân bón sử dụng sản xuất ( kg/ năm ): Phân vô Phân hữu 13 Giá trị ước tính vườn vào thời điểm tại: 14 Trong trình sản xuất, kinh doanh hoa kiểng anh ( chị ) thấy có vấn đề cần quan tâm : SVTT: NGUYỄN XUÂN THỦY 30 ... MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINNING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY ************* NGUYEN XUAN THUY TO SURVEY AND EVALUATE THE CONDITIONS USING LAND OF PRODUCTION FOR FLOWER – GARDEN IN
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008,

Từ khóa liên quan