0

LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

123 157 0
  • LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN LUY XIÊNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG CẢNH QUAN VÀ MẢNG XANH Ỡ KHU ECOLAKES – MỸ PHƯỚC HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN LUY XIÊNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG CẢNH QUAN VÀ MẢNG XANH Ỡ KHU ECOLAKES – MỸ PHƯỚC HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 ii MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY  NGUYEN LUY XIENG INVESTIGATING FOR DESIGN DRAWING AND TECHNOLOGY EXECUTION OF HARD-LANDSCAPE AND SOFT-LANDSCAPE OF ECOLAKES – MY PHUOC, BEN CAT DISTRICT, BINH DUONG PROVINCE Department of Landscaping and Environmental Horticulture GRADUATED THESIS Adviser: PHAM MINH THINH Ho Chi Minh City July 2008 iii LỜI CẢM ƠN! Với giúp đỡ quý thầy cô môn Cảnh quan kỹ thuật hoa viên, quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Những người trực tiếp giảng dạy suốt thời gian học tập trường Nhân dịp xin chân thành cảm tạ biết ơn sâu sắc đến:  Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh  Các quý thầy cô môn Cảnh quan kỹ thuật hoa viên, đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy ThS Phạm Minh Thịnh, GS.TS Trần Hợp trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tận tình suốt trình thực tốt nghiệp  Những người bạn thân thiết, tập thể lớp DH04CH chia sẻ khó khăn vui buồn suốt năm học, giúp nhiều trình thực tốt nghiệp  Và tơi vơ biết ơn gia đình ln ln tạo điều kiện tốt cho học tập trường đạt kết ngày hôm Dù có nhiều cố gắng để thực tốt nghiệp chắn khơng tránh sai sót, mong thơng cảm, chia sẻ đóng góp ý kiến q thầy bạn bè để luận văn hoàn thiện tốt Tôi xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2008 Sinh Viên thực hiện: Nguyễn Luy Xiêng iv TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG CẢNH QUAN VÀ MẢNG XANH Ở KHU ECOLAKES – MY PHUOC HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG”, tiến hành xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ ngày 15/01/2008 đến 15/07/2008 Kết thu được: - Bản vẽ thiết kế hạng mục xây dựng như: hồ bơi, chòi nghỉ, đường đi, sân thể thao đa năng, cầu, bãi cát - Bản vẽ thiết kế mảng xanh công viên bao gồm: lớn, vườn hoa Mỏ Két - Hình ảnh xây dựng từ thực tế - Quy trình xây dựng cơng viên v SUMMARY Thesis “Investigation for design drawing and technology execution of hardlandscape and soft-landscape of Ecolakes – My Phuoc, Ben Cat district, Binh Duong province”, was carried out Thoi Hoa commune, Ben Cat district, Binh Duong province from 15/01/2008 to 15/07/2008 Approved results: - Drawing of hard-landscape include: swimming pool, shelter, jogging tract, multi -purpose court, bridge, sandy beach - Drawing for soft landscape include: trees, Heliconia - garden - Practical photographs - Build process for park vi MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt đề tài ii Summary iii Mục lục viii Danh sách hình ix Danh sách vẽ xii CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Giới thiệu……………………………………………………………… CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vai trò ý nghĩa cơng viên thị………………………………… 2.2 Quan niệm công viên đại………………………………… 2.3 Công viên Biển Hồ Cát Trắng………………………………………… 2.3.1 Hệ thống cơng trình kiến trúc cơng viên Biển Hồ Cát Trắng … 2.3.1 Bản vẽ thiết kế bảng dự toán khối lượng xanh 2.3.3 Những yêu cầu kỹ thuật thi công CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 3.1 Mục tiêu ……………………………………………………………… 3.2 Nội dung đề tài…………………………………………………… 3.3 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 3.3.1 Phương pháp thu thập tư liệu……………………………………… 3.3.2 Phương pháp xử lý tư liệu…………………………………………… CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hệ thống công trình kiến trúc xây dựng cơng viên………… 4.1.1 Hồ bơi……………………………………………………………… 4.1.1.1 Bản vẽ thiết kế…………………………………………………… vii 4.1.1.2 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 10 4.1.1.3 Quy trình xây dựng từ thực tế……………………………………… 15 4.1.1.4 Thảo luận…………………………………………………………… 26 4.1.1.5 Các công đoạn thi công xây dựng hồ bơi 27 4.1.2 Chòi nghỉ……………………………………………………………… 28 4.1.2.1 Bản vẽ thiết kế……………………………………………………… 28 4.1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 29 4.1.2.3 Quy trình xây dựng từ thực tế……………………………………… 36 4.1.2.4 Thảo luận…………………………………………………………… 42 4.1.2.5 Các công đoạn thi cơng xây dựng chòi nghỉ 43 4.1.3 Đường chạy bộ……………………………………………………… 44 4.1.3.1 Bản vẽ thiết kế……………………………………………………… 44 4.1.3.2 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 45 4.1.2.3 Quy trình xây dựng từ thực tế……………………………………… 46 4.1.3.4 Thảo luận…………………………………………………………… 50 4.1.3.5 Các công đoạn thi công xây dựng đường dạo 51 4.1.4 Sân thể thao đa năng………………………………………………… 51 4.1.4.1 Bản vẽ thiết kế……………………………………………………… 51 4.1.4.2 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 52 4.1.4.3 Quy trình xây dựng từ thực tế……………………………………… 55 4.1.4.4 Thảo luận…………………………………………………………… 61 4.1.4.5 Các công đoạn thi công xây dựng sân thể thao đa 62 4.1.5 Cầu…………………………………………………………………… 63 4.1.5.1 Bản vẽ thiết kế……………………………………………………… 63 4.1.5.2 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 64 4.1.5.3 Quy trình xây dựng từ thực tế……………………………………… 68 4.1.5.4 Thảo luận…………………………………………………………… 74 4.1.5.5 Các công đoạn thi công xây dựng cầu 75 4.1.6 Bãi cát biển…………………………………………………………… viii 75 4.1.6.1 Bản vẽ thiết kế……………………………………………………… 75 4.1.6.2 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 76 4.1.6.3 Quy trình xây dựng từ thực tế……………………………………… 76 4.1.6.4 Thảo luận…………………………………………………………… 81 4.1.6.5 Các công đoạn thi công xây dựng bãi cát 82 4.2 Hệ thống mảng xanh xây dựng công viên……………………… 82 4.2.1 Cây thân gỗ…………………………………………………………… 82 4.2.1.1 Bản vẽ thiết kế……………………………………………………… 82 4.2.1.2 Bảng dự toán khối lượng xanh yêu cầu kỹ thuật chung 83 4.2.1.3 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 85 4.2.1.3.1 Chuẩn bị trồng……………………………………………… 85 4.2.1.3.2 Cơng việc trồng cây……………………………………………… 85 4.2.1.3.3 Quy trình tạo dựng từ thực tế…………………………………… 82 4.2.1.3.4 Thảo luận………………………………………………………… 92 4.2.2 Hoa…………………………………………………………………… 95 4.2.2.1 Bản vẽ thiết kế yêu cầu kỹ thuật………………………………… 95 4.2.2.2 Quy trình tạo dựng từ thực tế……………………………………… 96 4.2.2.3 Thảo luận…………………………………………………………… 101 4.2.3 Cỏ……………………………………………………………………… 103 4.2.3.1 Bản vẽ thiết kế……………………………………………………… 103 4.2.3.2 Yêu cầu kỹ thuật…………………………………………………… 104 4.2.3.3 Quy trình tạo dựng từ thực tế……………………………………… 104 4.2.3.4 Thảo luận…………………………………………………………… 108 4.3 Quy trình xây dựng cơng viên………………………………………… 109 4.3.1 Quy trình xây dựng cơng viên từ thực tế……………………………… 109 4.3.1.1 Thảo luận chung 109 4.3.1.2 Những phát sinh 109 4.3.1.3 Những hạn chế 109 4.3.2 Quy trình xây dựng cơng viên cần thay đổi……………………………… 110 ix CHUƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 110 5.1 Kết luận…………………………………………………………………… 111 5.2 Đề nghị……………………………………………………………… 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 x Ảnh 4.8.5: Thu gom lai đá sỏi cuội Ảnh 4.8.6: Phủ lại đá xanh 4x6cm cho đường dạo 93 Ảnh 4.8.7: Phủ lớp xơ dừa cho bề mặt luống hoa Ảnh 4.8.8: Tưới nước cho vườn hoa 94 Ảnh 4.8.9: Một góc vườn hoa hoàn thiện Ảnh 4.8.10: Chuẩn bị trồng hoa cho đầu cầu 95 Ảnh 4.8.11: Trồng hoa sau chuẩn bị luống đất trộn yêu cầu kỹ thuật 4.2.2.5 Thảo luận Mảng hoa bụi cơng viên gồm phần chính: Vườn hoa Heliconia: Vườn hoa Heliconia sử dụng 15 chủng loài: Heliconia 'American Dwarf' Heliconia caribea Heliconia humilis Heliconia illustris 'Green' Heliconia illustris 'Rubra' Heliconia indica Heliconia latispatha 'Red Yellow' Heliconia nickeriensis Heliconia platystachys Heliconia psittacorrum Heliconia psittacorrum 'Fire Flash' Heliconia psittacorrum 'Golden Torch' 96 Heliconia psittacorrum 'Lady Diana' Heliconia rostrata Heliconia 'Sexy Pink' Nhưng thực tế, Việt Nam đủ số lượng lồi Heliconia (hoa mỏ két) theo yêu cầu, đơn vị thi công sử dụng đủ số lượng khơng dùng đủ chủng lồi Các khu vực trồng hoa trang trí: Khu vực trồng hoa trang trí cơng viên sử dụng lồi: Hymenocallis speciosa Hymenocallis variegated Hibiscus rosa-sinensis Ixora 'Thai King' Aglaia odorata Alpinia purpurata Heliconia caribea Turnera ulmifolia Ardisia elliptica Tuy nhiên, q trình tạo dựng có nhiều thay đổi chủng lồi: Hymenocallis variegated khơng có Việt Nam, đơn vị thi công đề xuất thay đổi Lantana camara Alpinia purpurata lồi thực vật nửa bóng, khơng chịu ánh sáng trực tiếp nên khơng thích nghi cho giai đoạn đầu tạo dựng mảng xanh công viên Trên thực tế Alpinia purpurata trồng khơng thích nghi nên thay Heliconia rostrata Ardisia elliptica 32 loài thực vật cạn xâm hại nguy hiểm nên thay Pandanus amaryllifolius 4.2.3 Cỏ 4.2.3.1 Bản vẽ thiết kế 97 4.2.3.2 Yêu cầu kỹ thuật Chuẩn bị cỏ: Đúng loài Trạng thái cỏ đạt yêu cầu Cơng việc trồng cỏ: Hình dạng cuối mặt đất chấp nhận Phủ đầy đất mặt phê chuẩn Độ dày lớp đất mặt đạt yêu cầu kỹ thuật Khoảng cách mảng cỏ theo chi tiết kỹ thuật Sâu bệnh phải quan tâm cảm thấy cần thiết Đầm tay cho lớp cỏ trồng Tưới nước cho cỏ 4.2.3.3 Quy trình tạo dựng từ thực tế Ảnh 4.9.1: Chuẩn bị mặt – đất – cát – xơ dừa 98 Ảnh 4.9.2: Trồng cỏ 99 Ảnh 4.9.3 – 4.9.4: Phủ thêm tro trấu sau trồng Ảnh 4.9.5: Tưới nước đầm cỏ tay sau trồng 100 Ảnh 4.9.6: Mặt trồng cỏ gần khu vực đường dạo Ảnh 4.9.7: Đào rãnh hạn chế nước tràn vào sân chơi trẻ trước trồng cỏ 101 Ảnh 4.9.8: Trồng cỏ khu vực ven hồ Ảnh 4.9.9: Mặt cỏ sau tạo lập cắt tỉa 4.2.3.4Thảo luận Vì yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công viên thời gian tháng yêu cầu mảng xanh cảnh quan phải cảm nhận nhanh chóng bước hạng mục Do hạng mục trồng cỏ buộc phải tiến hành song song với hạng mục xây dựng chịu nhiều tổn thất trình tạo dựng Việc 102 chỉnh sửa thiết kế hạng mục xây dựng bãi cát trắng, đường dạo, sân thể thao đa hay việc lắp đặt hệ thống điện – nước ảnh hưởng lớn đến mảng cỏ xanh 4.3 Quy trình xây dựng cơng viên 4.3.1 Quy trình xây dựng công viên từ thực tế - San lấp mặt - Xây dựng văn phòng tạm, nhà bảo vệ - Xây dựng hệ thống kho bãi để tập kết nguyên vật liệu - Xác định vị trí hạng mục xây dựng cố định, ảnh hưởng đến hạng mục xây dựng khác hồ bơi, chòi nghĩ, bãi cát trắng, sân thể thao đa năng, cầu… tiến hành xây dựng với hạng mục - Xây dựng hệ thống cống nước cho tồn khu vực cơng viên - Xác định vị trí hạng mục xây dựng không cố định, chi phối, ảnh hưởng nhiều đến hạng mục khác đường dạo, xanh tiến hành xây dựng với hạng mục - Xác định vị trí hệ thống điện – nước tiến hành lắp đặt - Hoàn thiện xây dựng 4.3.1.1 Thảo luận chung Quy trình xây dựng công viên từ thực tế gặp nhiều trở ngại, khó khăn có nhiều phát sinh có đan xen bất hợp lý hạng mục xây dựng 4.3.1.2 Những phát sinh Sự điều chỉnh số lượng, giống vị trí trồng Sự thay đổi hình dáng đường dạo để né tránh hạng mục xây dựng cống thoát nước 4.3.1.3 Những hạn chế Hạng mục xây dựng sở hạ tầng cống thoát nước không tiến hành thi công trước mà tổ chức xây dựng lúc với hạng mục tiểu kiến trúc cơng trình 103 Hạng mục xây dựng sở hạ tầng điện – nước không tiến hành thi công san lấp mặt mà tiến hành sau xây dựng xong hạng mục phần cứng phần mềm Hạng mục xây dựng xanh, vườn hoa, bãi cỏ tiến hành lúc với hạng mục xây dựng phần cứng nên bị ảnh hưởng nhiều 4.3.2 Quy trình xây dựng công viên cần thay đổi Với tất hạn chế, khó khăn vấn đề xây dựng hạng mục nói riêng, xây dựng cơng viên nói chung, cần thiết lập lại quy trình xây dựng để quản lý tốt q trình tạo dựng cảnh quan cơng viên cho mai sau Quy trình xây dựng: - Xây dựng hệ thống cống nước cho tồn khu vực cơng viên - San lấp mặt tiến hành lúc với lắp đặt hệ thống điện – nước cho công viên - Xây dựng văn phòng tạm, nhà bảo vệ - Xây dựng hệ thống kho bãi để tập kết nguyên vật liệu - Xác định vị trí hạng mục xây dựng cố định, ảnh hưởng đến hạng mục xây dựng khác hồ bơi, chòi nghĩ, bãi cát trắng, sân thể thao đa năng, cầu… tiến hành xây dựng với hạng mục - Xác định vị trí hạng mục xây dựng khơng cố định, chi phối, ảnh hưởng nhiều đến hạng mục khác đường dạo, xanh tiến hành xây dựng với hạng mục - Xác định vị trí cho xanh, bụi tiến hành trồng - Hoàn thiện xây dựng - Trồng cỏ 104 Chương V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài hồn tất q trình khảo sát vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật q trình thi cơng xây dựng ngồi thực tế hạng mục thường gặp công viên Những hạng mục xây dựng thuộc phần cứng cảnh quan: - Hồ bơi - Chòi nghỉ - Đường dạo - Sân thể thao đa - Cầu - Bãi cát Những hạng mục thuộc phần mềm cảnh quan: - Cây lớn - Cây bụi hoa - Mảng cỏ Đề tài phân tích, đánh giá tổng hợp vấn đề cần thực hiện, thay đổi kỹ thuật q trình thi cơng Đề tài xây dựng hệ thống liệu quy trình thiết kế thi công cho kỹ thuật hạ tầng cảnh quan 5.2 Đề nghị Cần có đề tài nghiên cứu chuyên sâu trình xây dựng hạng mục thường gặp công viên nhằm: 105 - Nâng cao kiến thức sở xây dựng cơng trình kiến trúc vừa nhỏ cảnh quan nhà chòi, nhà thủy tạ, cầu, đường dạo, hồ bơi… - Hồn thiện quy trình xây dựng công viên, hạ tầng kỹ thuật mảng xanh cho công viên - Phối hợp với đơn vị xây dựng, kiến trúc để tạo lập quy trình xây dựng cơng viên hồn chỉnh, phục vụ cho ngành cảnh quan đất nước 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bản vẽ thiết kế công viên trung tâm khu dân cư Ecolakes – My Phuoc - Pts.Kts Nguyễn Thị Thanh Thủy (1995), Kiến Trúc Phong Cảnh, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 107 ... 7/2008 ii MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY  NGUYEN LUY XIENG INVESTIGATING FOR DESIGN DRAWING AND TECHNOLOGY EXECUTION OF HARD-LANDSCAPE AND SOFT-LANDSCAPE...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN LUY XIÊNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG CẢNH QUAN VÀ MẢNG XANH Ỡ KHU ECOLAKES –... xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2008 Sinh Viên thực hiện: Nguyễn Luy Xiêng iv TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG CẢNH QUAN VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008,

Từ khóa liên quan