0

LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

49 207 0
  • LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN TẠI MỘT SỐ SPA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Gia Ái BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN TẠI MỘT SỐ SPA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S TÔN NỮ GIA ÁI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng i Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái MINITRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY ************ NGUYEN THI KIM PHUNG DESIGNING LANDSCAPE FOR SOME SPAS IN HO CHI MINH CITY Department of Landscaping and Environmental Horticulture GRADUATION THESIS Supervisor: TON NU GIA AI, M.Sc Ho Chi Minh City July - 2008 SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng ii Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình thầy mơn Cảnh quan Kỹ thuật hoa viên trường Đại học Nơng Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt cô Tôn Nữ Gia Ái, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến cô - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình thực luận văn Cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tất thầy cô giúp đỡ suốt thời gian học trường Cảm ơn tập thể lớp Cảnh quan Kỹ thuật hoa viên khóa 30 bạn thân chia sẻ tơi q trình học tập sinh hoạt Xin cảm ơn tất người giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Sau cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình ln sát cánh, chia sẻ, cổ vũ giúp đỡ để tơi có ngày hơm Sinh viên Nguyễn Thị Kim Phụng SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng iii Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Gia Ái TĨM TẮT Đề tài “Thiết kế cảnh quan số spa thành phố Hồ Chí Minh” tiến hành TP.HCM, thời gian từ tháng 4/ 2006 đến tháng 7/ 2006 Kết đạt được: o Bản vẽ thiết kế cảnh quan số spa với kích cỡ: lớn, vừa nhỏ o Danh mục xanh, hoa kiểng sử dụng thiết kế SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng iv Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái SUMMARY The thesis “Designing landscape for some spas in Ho Chi Minh city” was carried out from April, 2008 to July, 2008 in Ho Chi Minh city Result: o Landscape design Drawings of some spas within large, average and small sizes o Lists of plant were used in the Drawings SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng v Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 2.1 Những dòng nước róc rách tường sỏi đá vừa phục vụ cho nhu cầu trị liệu nước, vừa tạo không gian thư giãn yên tĩnh Hinh 2.2 Hồ nước nóng với hình dạng tự nhiên kết hợp cỏ nơi thật tuyệt vời để nghỉ ngơi Hinh 2.3 laconica (tắm bồn nước nóng tắm hơi) Hinh 2.4 laconica (tắm bồn nước nóng tắm hơi) Hinh 2.5 Balneum (phương pháp tẩm ngâm, phết) Hinh 2.6 2.7 Balneum (phương pháp tẩm ngâm, phết) Hinh 2.8 2.9 Thermae (phương pháp nhiệt nóng ) Hinh 2.10 2.11 Massage giúp giảm đau tăng cường sinh lực Hinh 2.13 Ngâm nước đưa ta gần với thiên nhiên Hinh 2.12 Yoga, tập tĩnh tâm giúp cân trí lực, đầu óc minh mẫn Hinh 2.14 Thư giãn trời sau chuyến spa, hít thở khơng khí lành để hồi phục lại hoàn toàn sinh lực Hinh 2.15 Nước, xanh, ánh sáng, khơng khí khung cảnh biển kết hợp lại tạo thành spa tuyệt vời Hinh 4.1 MẶT BẰNG TỔNG THỂ 11 Hinh 4.2 MẶT ĐỨNG 12 Hinh 4.3 KÍ HIỆU CÂY 12 Hinh 4.4 PHỐI CẢNH 13 Hinh 4.5 MẶT BẰNG TỔNG THỂ 16 Hinh 4.6 MẶT BẰNG SÂN TRƯỚC 17 Hinh 4.7 MẶT ĐỨNG SÂN TRƯỚC 18 Hinh 4.9 PHỐI CẢNH SÂN TRƯỚC 19 Hinh 4.10 MẶT BẰNG SÂN SAU 20 Hinh 4.11 MẶT CẮT TIỂU CẢNH NƯỚC 21 Hinh 4.12 MẶT CẮT B1-B1 21 SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng vi Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Gia Ái Hinh 4.13 KÍ HIỆU CÂY 22 Hinh 4.14 PHỐI CẢNH SÂN SAU 22 Hinh 4.15 PHỐI CẢNH SÂN SAU 23 Hinh 4.16 KÍ HIỆU CÂY 27 Hinh 4.17 PHỐI CẢNH KHU HỒ SPA 28 Hinh 4.18 PHỐI CẢNH CHÒI NGHỈ GẦN KHU NGÂM CHÂN 28 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Danh mục sử dụng spa nhỏ 15 Bảng 4.2 Danh mục sử dụng spa vừa 25 Bảng 4.3 Danh mục sử dụng spa lớn 32 SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng vii Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Summary v Danh sách hình vi Danh sách bảng vii Mục lục viii ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN 2.1 Khái niệm 2.2 Nguồn gốc spa 2.3 Lịch sử spa 2.4 Sự phát triển nét văn hóa spa 2.5 Sự suy tàn tái spa 2.6 Spa ngày MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Mục tiêu 10 3.2 Nội dung 10 3.3 Phương pháp nghiên cứu 10 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 11 4.1 Spa - kích thước nhỏ : 11 4.1.1 Bản vẽ thiết kế 11 4.1.2 Thuyết minh thiết kế 13 4.1.3 Danh mục sử dụng 15 4.2 Spa - kích thước vừa : 16 4.2.1 Bản vẽ thiết kế 16 4.2.2 Thuyết minh thiết kế 23 4.2.3 Danh mục sử dụng 25 SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng viii Đề tài tốt nghiệp 4.3 Spa - kích thước lớn : GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái 26 3.1 Bản vẽ thiết kế 26 4.3.2 Thuyết minh thiết kế 29 4.3.3 Danh mục sử dụng 32 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng ix Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái gồm : chăm sóc da nước làm nail, nên hình dạng đường nét khu vườn tượng trưng cho khuôn mặt bàn tay người phụ nữ Do đó, yếu tố nước sử dụng nhiều dạng khác : bồn nước, vòi nước chảy vào hồ, tiểu cảnh ba trụ đá sân trước tiểu cảnh bồn ba bậc,và đặc biệt yếu tố nước sử dụng làm sân sau Ý tưởng xuyên suốt mang nước vào spa phát huy đây, với đặc thù riêng spa làm đẹp từ khn mặt đến bàn ta (làm nail) nên hình ảnh khuôn mặt bàn tay trừu tượng hóa khoảnh sân vườn Sân trước: Hình dạng mô bàn tay nâng niu khuôn mặt, tượng trưng cho công khu spa Bàn tay mô lại bồn hoa nước kéo dài, với độ dài ngắn khác tượng trưng cho ngón tay bàn tay.Trong ngón dài hồ nước dài đến tậng sân hình bán nguyệt lát gạch, tượng trưng cho gương mặt, giàn pergola với dây leo rũ xuống mái tóc người phụ nữ Tất cơng trình bật phong thiên nhiên xanh mát Đó tường gạch nung giản dị, phủ mảng dây nguyệt quế bám tường Len chân tường loài hoa thơm, dược liệu… Dây trầu bà rũ xuống hồ nước làm phong cho tiểu thủy cảnh ba trụ đá đặt hồ, với ba viên bi đá xoay đỉnh trụ này, tạo thêm chút sống động cho không gian, thêm chút âm róc rách Khoảng sân bị tòa nhà che nắng, nên khơng trồng nhiều lớn Ngay cổng, trồng dừa, cuội làm duyên, ngọc lan phía cầu thang cho hoa thơm bóng mát Sân sau : yêu cầu phần sân yên tĩnh để ngồi nghỉ ngơi, thư giãn Nên khung cảnh phải nhẹ nhàng, thoáng mát Đá nước hai yếu tố chủ đạo, vừa làm vừa làm lối Các trụ đá đặt khéo léo thành lối uốn lượn mặt nước Các trụ cao nửa mét, vừa đủ để tạo độ sâu lung linh thắp đèn vừa bảo đảm an toàn, chỗ ngồi trung tâm mặt đá phẳng lên hồ ốc đảo Bao quanh hồ nước thủy sinh SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 24 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái mọc bám vào thành hồ đá Phần đá xung quanh tường khoét lổ theo đường uốn tự nhiên theo phần đường dùng để trồng hoa, kiểng bóng mát Đây có đèn gỗ để thắp sáng tiểu cảnh Hệ thống đèn chiếu sáng kết hợp với mặt nước thực làm nên sức sống cho không gian Từ phòng trà bước sân sau, ta ngồi thiền trụ đá trung tâm dạo xung quanh khuôn viên Con đường làm từ nhiều chất liệu khác nhau: trụ đá mặt nước, gỗ vuông lát âm mặt đá Sự uốn lượn chất liệu phong phú làm cho đường vừa sinh động vừa dài thêm 4.2.3 Danh mục sử dụng Bảng 4.2 STT Tên thông dụng Tên Latinh Họ thực vật Cây to Dừa Cocos nucifera Arecaceae Muồng hoa đào Cassia javanica Fabaceae Trúc Bambusa oldhamii Poaceae Lá trắng Cordia latrifelia Bignoniaceae Đào đậu Gliricidia maculata Fabaceae Quế Cinnamomum verum Lauraceae Cây bụi, hoa Vạn niên màu Agaonema Araceae Vạn niên đốm Dieffen bachia seguinae Araceae Ngọc giá Yucciafilamentosa Agavaceae 10 Móng tay Impatiens balsamina Balsaminaceae 11 Bìm bìm Impomoea hederacea Convolvulaceae 12 Ráng tổ rồng Asplenium nidus Aspleniaceae 13 Sả Cymbopogon Poaceae SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 25 tài tốt nghiệp 4.3 SPA kích thước lớn 4.3.1 Bản vẽ thiết kế TH: Nguyễn Thị Kim Phụng GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái tài tốt nghiệp TH: Nguyễn Thị Kim Phụng GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái tài tốt nghiệp TH: Nguyễn Thị Kim Phụng GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái Hình 4.16 KÍ HIỆU CÂY SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 29 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái Hình 4.17 PHỐI CẢNH KHU HỒ SPA Hình 4.18 PHỐI CẢNH PERGOLA VÀ KHU HỒ SPA SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 30 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Gia Ái Hình 4.18 PHỐI CẢNH CHỊI NGHỈ GẦN KHU NGÂM CHÂN 4.3.2 Thuyết minh thiết kế Hiện trạng : khu đất nằm ngọai ô thành phố Khu đất vng vức, tương đối rộng với kích thước 109.850 x 90.000 m Ba mặt Đông, Bắc, Tây giáp vườn xung quanh, mặt phía Nam giáp đường lộ Các cơng trình tòa nhà chính, khu tắm hơi, khu nhà hàng, khu mua sắm nhà xe nằm tập trung khu đất Đây khu đất rộng để xây dựng spa, với địa hình không phẳng, chổ đồi cao, chỗ trũng thấp Ý tưởng thiết kế spa dựa vào địa hình tự nhiên để xây dựng núi giả sơn, ao hồ với hình dạng mềm mại tự nhiên khơng cầu kỳ, phức tạp Trong tự nhiên thường có ao hồ núi chứa nước mưa, có dạng nước ngầm lộ nơi tầng đất mặt bị bào mòn lưng chừng đồi, tạo các ao hồ nhỏ Do có độ dốc, nước ao hồ tạo thành suối chảy xuống thấp tạo thành hệ thống sông suối đồng trước đổ biển Có nơi dòng nước ngầm lộ lên nước nóng, SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 31 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái chúng tạo hồ nước nóng, giếng nước nóng, suối nước nóng tự nhiên giàu chất khống, nguồn nhiệt tốt cho việt trị liệu Theo tinh thần spa “làm cho khỏe nhờ nước” nên ý tưởng thiết kế spa tái lại địa tự nhiên đó, cách trọng nhiều yếu tố nước hệ thống hồ spa, khu tắm tiên, khu ngâm chân… Trước tiên khu kiến trúc, gồm có: khu nhà chính, gắn liền với sân lát gạch, nhà hàng, mua sắm, tắm hơi, bãi đậu xe có mái che Bao quanh khu trung tâm khu tắm nước nóng, khu massage, khu dạo chơi gồm có: Khu vực góc Tây Bắc có địa hình cao nên tận dụng địa xây dựng giả sơn với nhiều tạo tầng cao thấp khác gồm bóng mát lộc vừng, phượng vĩ, trung bình tường vi, bụi riềng kiểng, chuối hoa Nơi dùng làm nơi dạo chơi hóng mát Các tảng đá đặt vừa tạo cảnh vừa chổ nghỉ chân cho du khách Từ đồi, men theo lối nhỏ với hoa thơm cỏ dại xuống phía đồi, ta ngang qua hệ thống hồ spa Vì khu vực có địa hình dốc thoai thoải nên tận dụng làm hồ spa với độ cao giảm dần Do yêu cầu thiết kế đơn giản mà đường nét mềm mại nên hồ spa thiết kế hình tròn đơn giản nối tiếp nhau, lồng vào giật bậc cho nước chảy tạo âm róc rách vui tai Khu vực nước chảy phận quan trọng spa, nên khu vực thiết kế nhiều tiểu cảnh hoa phối kết, đèn đá đặc biết lối ngang qua hồ spa Đó tảng đá dậm bước đưọc đặt mặt hồ, làm thay đổi chất liệu lối từ chất liệu lát đá sang đá dặm bước mặt hồ, cuối phiến đá đặt ngắn sỏi scoria đỏ Ba chất liệu giúp cho đường thêm sinh động, thu hút người tham quan Điểm dừng để ngồi ngắm khu hồ spa tiểu cảnh pergola gỗ Vì hình dạng chung khu hồ spa hình tròn mang tính hình học nên pergola có hình dạng đại tương tự Nó gồm gỗ dầy xếp song song nhau, chừa khe nhỏ đủ để nắng đứng lúc trưa xuyên qua Đây nơi SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 32 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái nằm đọc sách, báo hay đơn giản nghỉ ngơi, vừa mát, lại vừa thống, lại xem ánh nắng biểu diễn gạch xuyên qua gỗ Bức tường phủ lớp dây leo tạo hoang sơ, len chân tường không đơn đá chẻ ốp mà mơn, ráng, hoa dây đậu… Xuống tới vùng thấp hồ tạo sóng lớn, khuất sau hàng nốt, đồi cát trắng trồng toàn dừa giúp tách biệt với đường bên ngoài, tạo thoải mái cho người tắm mà không cần đến vách ngăn nhân tạo Chung quanh hồ tạo sóng nhà tròn để tắm bùn Để khơng trở nên rời rạc với tổng thể, hình dạng hồ tạo sóng khu tắm bùn hình tròn, hình tròn khơng lồng vào mà tách biệt kết nối đường dạo nhỏ rải sỏi Khu massage ngồi thiền cần yên tĩnh nên đặt cuối đường trục phía bên tay trái khu nhà trung tâm, cách xa đường lộ Các chòi massage có bồn tắm trời khuất lấp hàng dừa cọ tươi mát Điểm vườn dừa ngọc lan thơm ngát muồng hoa đào nở hoa đẹp Phía Đơng khu đất địa hình trũng thấp nên dùng làm nơi xây hồ bơi, hồ ngâm chân nước nóng Theo đường lát đá xuyên qua rừng dừa, ta đến với vương quốc tắm tiên, nơi thiếu spa cổ xưa Nơi giữ kín đáo tuyệt đối bốn tường sơn màu kem dịu mắt Trong khu vực có hồ bơi dĩ nhiên thiếu chỗ để tắm nắng, nên bao quanh hồ bơi nơi đặt ghế dài cho du khách nằm tắm nắng Để tạo cảm giác không gian nên bậc cấp sử dụng giúp tận dụng không gian chiều đứng Phía sau khu nhà vài chỏi nghỉ kết thúc với nơi để du khách ngồi ngâm chân nước nóng, vừa ngắm cảnh rừng nốt đẹp mắt Khu ngâm chân hồ nước nóng kéo dài từ khu tắm tiên đến tận cổng, với mục đích phục vụ cho việc trị liệu, dạo ngắm cảnh Hình dạng đường nét SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 33 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái đường tròn cách đệu thành hình lượn sóng, tạo nên nét mềm mại khơng làm tính tổng thể hình dạng tròn, vng đại Khép lại chuyến spa, du khách dạo ngang khu nhà hàng, mua sắm, không bị hụt hẫng nơi phủ xanh với giàn bầu bí che mát lối đi, lại cho hoa đẹp, với bồn cỏ lạ, với tiểu cảnh dọc đường đi, ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương hương hoa dịu thoang thoảng đây… 4.3.3 Danh mục sử dụng Bảng 4.3 Danh mục sử dụng spa lớn STT Tên thông dụng Tên Latinh Họ thực vật Cây to Dừa Cocos nucifera Arecaceae mỹ Washingtonia filifera Arecaceae Cau bụng Roystonia regia Arecaceae Cau đuôi chồn Aiphanes willd Arecaceae Thốt nốt Borassus flabellifer Arecaceae Osaka vàng Cassia fistula Caesalpiniaceae Y lang Cananga odorata Annonaceae Huỳnh liên Tecomastand Bignoniaceae Sò đo cam Spathodea campanulata Bignoniaceae 10 Tha la (đầu lân) Couroupita surinamensis Lecythidaceae 11 Muồng hoa đào Cassia javanica Caesalpiniaceae 12 Tre vàng Bambusa vulgaris Poaceae 13 Trúc đuồi gà Bambusa ventricosa Poaceae 14 Tường vi Lagerstroemia indica Lythraceae 15 Bông giấy Bougainvillea brasiliensis Nyctaginaceae SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 34 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái 16 Cành giao Euphorbia ligularia Euphorbiaceae 17 Khóm pineapple Pandanaceae 18 Phát tài núi Dracaena sanderiana Agavaceae 19 Đại tướng quân Crinum asiaticum Amarylliaceae 20 Nha đam Alovega Asphodalaceae 21 Ráng tổ rồng Asplenium nidus Aspleniaceae 22 Agao Agave americana Avagaveae 23 Sả Cymbopogon Poaceae 24 Cát đằng Thunbergia grandiflora Roxb Acanthaceae 25 Cao cẳng vằn Ophiopogon intermedius Convallariaceae 26 Riềng kiểng Alpinia officinarum Zingiberaceae 27 Móng tay Impatiens balsamina Balsaminaceae 28 Lẻ bạn Rhoeo spathacea Commelinaceae 29 Sen súng Nymphaea rubra Nymphacaceae 30 Chua me đất Oxalis triangularis var.purpurea Oxalidaceae 31 Dừa cạn Thacaranthus roseus Apocynaceae 32 Mười Mỹ Portulaca pilosa Portulacaceae 33 Xuyến chi Wedelia trilobata Asteraceae 34 Tô liên Torenia polygonoides Scrophulariaceae 35 Rau má Hydrocotyle vulgaris Apiaceae 36 Huệ đất Zephyranthes rosea Amaryllidaceae 37 Cúc bách nhật Gomphrena globosa Amaranthaceae 38 Dây bìm bìm Impomoea hederacea Convolvulaceae 39 Trầu bà vàng Epipremnum pinatum Araceae SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 35 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài đưa phương án thiết kế cảnh quan cho loại kích cỡ sân vườn spa Với spa lớn, nên tận dụng tối đa loại hình sử dụng nước nóng nêu kết hợp với địa hình thay đổi để đóng mở khơng gian cách tự nhiên thú vị, hình dạng tự nhiên ln ưu tiên Với spa kích thước trung bình, yếu tố nước thể hiệu hồ nước cách điệu với hình dạng hình học sử dụng đem lại đơn giản, nhẹ nhàng cho khơng gian so với hình dạng tự nhiên Với spa nhỏ, tân dụng không gian tường để tạo thác nước, tường trang trí làm cho khu vườn nhỏ rộng thêm, đầy sinh khí Từ đưa lựa chọn tốt cho spa có diện tích đất eo hẹp thành phố Hồ Chí Minh mà nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn khách hàng Vì đa số khơng có đất cho sân vườn, không trọng đến sân vườn Chỉ số có xanh hồ bơi nhỏ, tương đối phù hợp với tiêu chí trị liệu nước spa 5.2 Đề nghị Các spa nên trọng đến yếu tố sân vườn, vừa có tác dụng tốt đến nghỉ dưỡng lại vừa thu hút thêm ý khách hàng ngày giúp đem lại lợi ích kinh tế Đặc biệt yếu tố nước sân vườn, nguyên thủy spa trị liệu nước Với diện tích nhỏ, cần ý yếu tố mặt đứng, trang trí thêm cho mặt đứng, ta vừa tạo phơng đẹp cho cơng trình, lại vừa tạo không gian rộng mở Nếu kết hợp nước chảy vừa tạo tường cách âm, vừa mang lại âm nước chảy sinh động SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 36 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái TÀI LIỆU THAM KHẢO Các trang web : http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://mst.eva.vn/upload/ne ws/2007-07-31/huyenntphong-nguspa.gif&imgrefurl=http://www5.eva.vn/news.php/84/1967&h=270&w=4 00&sz=80&hl=vi&start=34&tbnid=SE_cS6W1hNW0ZM:&tbnh=84&tb nw=124&prev=/images%3Fq%3Dspa%26start%3D20%26gbv%3D2%26 ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN http://www.google.com.vn/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&channel=s&hl=vi&q=Ana+Mandara&meta=&btnG=T %C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google http://www.ezinearticles.com/?The-Origin-Of-Spa -A-BriefHistory&id=413576 http://spas.about.com/library/weekly/aa052699.htm http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.greatexcursions com/blogs/explore_regina/uploaded_images/AB21737383.jpg&imgrefurl=http://www.greatexcursions.com/blogs/explore_r egina/2006_11_25_exploreregina_archive.html&h=337&w=510&sz=228 &hl=vi&start=3&um=1&tbnid=qQVkoWJAH9exMM:&tbnh=87&tbnw =131&prev=/images%3Fq%3Dtype%2Bof%2Bspa%26um%3D1%26hl %3Dvi%26client%3Dfirefoxa%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN http://www.traveldir.org/articles/misc/spa_resorts/the_origin_of_spa_a_b rief_history.html www.hiiragiya.co.jp www.gorakadan.com www.tsubaki.net 10 www.sekitei.co.jp SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 37 Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái 11 www.konabesso.com 12 www.yagyu-no-sho.com 13 www.seiryuso.co.jp 14 www.ryokan-tanigawa.com 15 www.bankyu.co.jp Sách tham khảo: Trần Hợp (1998) – Cây xanh cảnh Sài Gòn – NXB Nơng Nghiệp Trần Hợp (2002) – Tài nguyên gỗ Việt Nam – NXB Nông Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng 38 ... SVTH: Nguyễn Thị Kim Phụng i Đề tài tốt nghiệp GVHD: Th.S Tôn Nữ Gia Ái MINITRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY ************ NGUYEN THI KIM PHUNG DESIGNING LANDSCAPE... thước nhỏ : 11 4.1.1 Bản vẽ thi t kế 11 4.1.2 Thuyết minh thi t kế 13 4.1.3 Danh mục sử dụng 15 4.2 Spa - kích thước vừa : 16 4.2.1 Bản vẽ thi t kế 16 4.2.2 Thuyết minh thi t kế 23 4.2.3 Danh mục... thi t kế cảnh quan nhằm tạo không gian xanh cho khu spa thành phố Hồ Chí Minh vấn đề cần thi t Đó lý chúng tơi làm đề tài “ Thi t kế cảnh quan số spa thành phố Hồ Chí minh” SVTH: Nguyễn Thị Kim
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008,

Từ khóa liên quan