0

LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

119 111 0
  • LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** BÙI THỊ HỒNG NGA ỨNG DỤNG GIS PHỤC VỤ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************* BÙI THỊ HỒNG NGA ỨNG DỤNG GIS PHỤC VỤ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Ngành: Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS NGÔ AN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY *********** BUI THI HONG NGA APPLYING THE GIS TECHNOLOGY FOR PLANNING, MANAGEMENT AND DEVELOPING ECOTOURISM IN TRAM CHIM NATIONAL PARK, TAM NONG DISTRICT, DONG THAP PROVINCE Department of Landscaping and Environmental Horticulture GRADUATED THESIS Advisor : Ngo An, Ph.D Ho Chi Minh city July, 2008 LỜI CẢM ƠN Con xin cảm ơn Ba Mẹ nuôi dạy khôn lớn đến ngày hôm Tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến cô chú, anh chị VQG Tràm Chim, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho khảo sát, thu thập số liệu để hoàn thành tốt đề tài Với dẫn chu đáo, giải đáp thắc mắc, học hỏi đuợc nhiều điều kinh nghiệm bổ ích để hồn thành luận văn Tơi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, giảng viên BM Cảnh quan Kỹ Thuật Hoa viên, trường Đai học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tâm dạy dỗ, truyền đạt kiến thức suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ngơ An hướng dẫn dạy chu tơi sửa chữa sai sót hồn thiện đề tài Tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tất bạn sinh viên lớp cảnh quan 30 tất bạn bè, người sát cánh, giúp đỡ động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày 25/ 07/ 2008 Bùi Thị Hồng Nga i TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS phục vụ quy hoạch, quản lý, phát triển du lịch sinh thái VQG Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp” tiến hành thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ 1/3/2008 đến 20/7/2008, thời gian thực tập VQG Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp từ 5/4/2008 đến 28/4/2008 Phương pháp thực hiện: Khảo sát, thu thập tài liệu thể nguồn tài nguyên DLST, sở hạ tầng đồ giấy Số hóa, tích hợp lớp thơng tin thể tài ngun DLST, sở hạ tầng du lịch, tuyến điểm DLST trạng quy hoạch Xây dựng cấu trúc sở liệu, cập nhật thông tin lớp liệu Khai thác CSDL công nghệ MapInfo Kết thu được: Hiện trạng DLST (các tuyến điểm khai thác) tài nguyên DLST VQG Tràm Chim Xây dựng hệ thống sở liệu phần mềm GIS-MapInfo tài nguyên DLST (thực vật, phân bố chim), trạng DLST VQG Tràm Chim Vận dụng GIS truy vấn, phân tích liệu, hiển thị đưa thông tin phục vụ công tác quy hoạch, quản lý phát triển DLST VQG Tràm Chim Xây dựng lớp đồ chuyên đề Đề xuất số giải pháp quy hoạch tuyến, điểm DLST phát triển DLST VQG Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, phù hợp với quy hoạch phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp ii SUMMARY Thesis “Applying GIS technology for planning, management and developing Ecotourism in Tram Chim National Park, Tam Nong District, Dong Thap Province” was carried out in Ho Chi Minh city, from March, 2008 to Jully, 2008 and practiced in Tram Chim National Park, Tam Nong District, Dong Thap Province from April, 2008 to 28 April, 2008 The methods: Collecting maps, materials and researched results relating to study area Carrying out surveying and positioning some points of ecotourism resources in Tram Chim National Park Digitizing maps, spatial data which contain the information of actual ecotourism tours, points and infrastructure Building a database management system based on using Map info version 7.5 software Analyzing database management system; setting up the relationship between spatial and attribute data in order to answer queries for planning, management and ecotourism development in Tram Chim National Park The outcomes: Evaluating actual ecotourism activities (tours, points, infrastructures) and ecotourism resources in Tram Chim National Park Building a database management system (spatial and attribute database) based on using GIS-MapInfo software for managing some ecotourism resources in Tram Chim National Park (plants, bird distribution, substructures) Applying GIS to query, analyze and display information for planning, management of ecotourism resources in Tram Chim National Park Setting up and displaying layout layer for manager using later on iii Proposing some measures for planning of ecotourism tours and points and also for ecotourism development in Tram Chim national park That will be suitable for tourism development planning of Dong Thap province in future iv MỤC LỤC TRANG Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình - bảng - đồ ix Chương : Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Lý chọn đề tài Chương : Tổng quan 2.1 Tổng quan GIS 2.1.1 Định nghĩa GIS 2.1.2 Các thành tố, chức GIS 2.1.3 GIS – công cụ đắc lực cho công tác quản lý 2.2 Tổng quan du lịch sinh thái 2.2.1 Định nghĩa du lịch sinh thái (DLST) 2.2.2 Quản lý phát triển DLST bền vững 2.2.3 Mối quan hệ DLST khu bảo tồn thiên nhiên 12 2.3 Tổng quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim 14 2.3.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 14 2.3.2 Đặc điểm tự nhiên 16 2.3.3 Đặc điểm xã hội 22 2.3.4 Hiện trạng DLST VQG Tràm Chim 23 Chương : Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu 24 v 3.1 Mục đích nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Phương pháp điều tra ngoại nghiệp 24 3.3.2 Phương pháp xây dựng sở liệu nội nghiệp 24 Chương : Kết thảo luận 4.1 Tiềm phát triển DLST VQG Tràm Chim 26 4.2 Xây dựng sở liệu 31 4.2.1 Xây dựng liệu không gian 33 4.2.2 Xây dựng liệu thuộc tính 43 4.2.3 Cập nhật sở liệu 47 4.3 Truy vấn liệu 54 4.3.1 Phục vụ cho công tác quy hoạch 54 4.3.2 Phục vụ cho công tác quản lý 61 4.4 Phân tích lớp liệu 62 4.4.1 Phục vụ cho công tác quy hoạch 62 4.4.2 Phục vụ cho công tác quản lý 69 4.5 Hiển thị thông tin 71 4.5.1 Liên kết nóng 71 4.5.2 Biên tập kết xuất đồ 72 Chương : Kết luận kiến nghị 76 5.1 Kết luận 77 5.2 Kiến nghị (Đề xuất số giải pháp) 78 Tài liệu tham khảo 79 Phụ lục 81 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTTN: Bảo tồn thiên nhiên DLST: Du lịch sinh thái GIS: Geographic Information Systems: Hệ thống thông tin địa lý HST: Hệ sinh thái RNM: Rừng ngập mặn GPS: Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu VQG: Vườn quốc gia vii 138 Leptoptilos dubius Gia day lon Già đẩy lớn 139 Gerygone sulphurea Chich bung vang Chích bụng vàng 140 Lanius tigrinus Bach van Bách vằn 141 Lanius cristatus Bach may trang Bách mày trắng 142 Lanius schach Bach may den Bách đầu đen 143 Crypsirina temia Chim khach Chim khaùch 144 Oriolus chinensis Vang anh Trung Quoc Vàng anh Trung Quốc 145 Coracina macei Phuong cheo xam lon Phường chèo xám lớn 146 Coracina polioptera Phuong cheo xam nho Phường chèo xám nhỏ 147 Coracina melaschistos Phuong cheo xam Phường chèo xám 148 Hemipus picatus Phuong cheo den Phường chèo đen 149 Rhipidura albicollis Re quat hong trang Rẻ quạt hông trắng 150 Rhipidura javanica Re quat Java Rẻ quạt Java 151 Dicrurus macrocercus Cheo beo Chèo bẻo 152 Dicrurus annectans Cheo beo mo qua Chèo bẻo mỏ quạ 153 Dicrurus aeneus Cheo beo rung Chèo bẻo rừng 154 Dicrurus hottentottus Cheo beo bom Chèo bẻo bờm 155 Aegithina tiphia Chim nghe nguc vang Chim nghệ ngực vàng 156 Phuong cheo lon Phường chèo lớn 157 Tephrodornis gularis Tephrodornis pondicerianus Phuong cheo nau may trang Phường chèo nâu mày trắng 158 Monticola solitarius Hoet da hong trang Hoét đá họng trắng 159 Brachypterx montana Hoet duoi cut xanh Hoét đuôi cụt xanh 160 Muscicapa dauurica Dop ruoi nau Đớp ruồi nâu 161 Ficedula mugimaki Dop ruoi Mugi Đớp ruồi Mugi 162 Ficedula parva Dop ruoi hong Đớp ruoồi họng đỏ 163 Ficedula dumetoria Dop ruoi mat Đớp ruồi mặt 164 Niltava macgrigoriae Dop ruoi tran den Đớp ruồi trán đen 165 Culicicapa ceylonensis Dop ru oi dau xam Đớp ruồi đầu xám 166 Luscinia svecica Oanh co xanh Oanh coå xanh 167 Luscinia cyane Oanh lung xanh Oanh löng xanh 168 Copsyschus saularis Chich choe Chích chòe 169 Copsychus malabaricus Chich choe lua Chích chòe lửa 170 Saxicola torquata Se bui dau den Sẻ bụi đầu đen 171 Saxicola caprata Se bui den Sẻ bụi đen 172 Saxicola ferrea Se bui xam Sẻ bụi xám 173 Strunus malabaricus Sao da duoi Sáo đá đuôi 174 Sturnus burmannicus Sao da duoi trang Sáo đá đuôi trắng 90 175 Riparia riparia Nhan nau xam Nhạn nâu xám 177 Hirundo rustica Nhan bung trang Nhạn bụng trắng 178 Hirundo tahitica Nhan duoi den Nhạn đuôi đen 179 Hirundo daurica Nhan bung xam Nhạn bụng xám 180 Delichon urbica Nhan hong trang Xiberi Nhạn hồng trắng Xiberi 181 Pycnonotus goiavier Bong lau may trang Boâng lau mày trắng 182 Pycnonotus blanfordi Bong lau tai van Bông lau tai vaèn 183 Pycnonotus brunneus Hypsipetes leucocephalus Red - eyed Bulbul Red - eyed Bulbul 184 Canh canh den Cành cạnh đen 185 Cisticota juncidis Chien chien dong Chiền chiện đồng 186 Prinia polychroa Chien chien nui Chiền chiện núi 187 Prinia rufescens Chien chien dau nau Chiền chiện đầu nâu 188 Prinia hodgsonii Chien chien lung xam Chiền chiện lưng xám 189 Prinia flaviventris Chien chien bung vang Chiền chiện bụng vàng 190 Prinia inornata Chien chien bung Chiền chiện bụng 191 Zosterops palpebrosus Vanh khuyen hong vang Vành khuyên hông vàng 192 Zosterops japonicus Vanh khuyen Nhat Ban Vành khuyên Nhật Bản 193 Bradypterus thoracicus Chich hong vach Chích họng vạch 194 Locustella lanceolata Chich dam lay nho Chích đầm lầy nhỏ 195 Locustella certhiola Acrocephalus bistrigiceps Chich dam lya lon Chích đầm lầy lớn Acrocephlaus orientalis Chich dau nhon may den Chich dau nhon Phuong Dong Chích đầu nhọn mày đen Chích đầu nhọn Phương Đông 198 Acrocephalus aedon Chich mo rong Chích mỏ rộng 199 Orthotomus sutorius Chich duoi dai Chích đuôi dài 200 Phylloscopus fuscatus Chim chich nau Chim chích nâu 201 Phylloscopus inornatus Chich may lon Chích mày lớn 202 Phylloscopus borealis Chich Phuong Bac Chích Phương Bắc 203 Abroscopus superciliaris Chich dop ruoi mo vang Chích đớp ruồi mỏ vàng 204 Megalurus palustris Chien chien lon Chiền chiện lớn 205 Macronous gularis Chich chach ma vang Chích chạch má vàng 206 Mirafra assamica Son ca Thai Lan Sơn ca Thái Lan 207 Alauda gulgula Son ca Sơn ca 208 Dicaeum cruentatum Chim sau lung Chim sâu lưng đỏ 209 Anthreptes malacensis Hut mat hong nau Hút mật họng nâu 210 Nectarinia jugularis Hut mat hong tim Hút mật họng tím 196 197 91 211 Passer flaveolus Se bui vang Sẻ bụi vàng 212 Passer montanus Se Sẻ 213 Motacilla alba Chia voi trang Chìa vôi trắng 214 Motacilla citreola Chia voi dau vang Chìa vôi đầu vàng 215 Motacilla flava Chia voi vang Chìa vôi vàng 216 Motacilla cinerea Chia voi nui Chìa vôi núi 217 Anthus richardi Chim manh lon Chim manh lớn 218 Anthus rufulus Se dong Sẻ đồng 219 Anthus hdgsoni Chim manh Van Nam Chim manh Vaân Nam 220 Anthus cervinus Chim manh hong Chim manh họng đỏ 221 Ploceus manyar Rong roc den Rồng rộc đen 222 Ploceus philippinus Rong roc Rồng rộc 223 Ploceus hypoxanthus Rong roc vang Rồng rộc vaøng 224 Amandava amandava Mai hoa Mai hoa 225 Erythrura prasina Di xanh Di xanh 226 Lonchura striata Di cam Di cam 227 Lonchura punctulata Di da Di đá 228 Lonchura malacca Di dau den Di đầu đen 229 Carpodacus rubescens Carpodacus erythrinus Blanford's Rosefinch Common Rosefinch - S.h.ng mura Blanford's Rosefinch Common Rosefinch - S.h.ng mura Emberiza aureola Se dong nguc vang Sẻ đồng ngực vàng 230 231 92 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH 16 LOÀI CHIM ĐANG BỊ ĐE DỌA Ký hiệu Tên Việt Nam Họ khoa học Ho_VN_Vni IUCN_Red VN_Red Nghi_dinh_32 Cites Cs Tên khoa học Cairina scutulata Ngan cánh trắng Anatidae Vịt 2,3 EN V IIB I Eb Houbaropis galensis Ô tác V IIB Gs Grusantigene sharpii Sếu II Cp Charadrius peronii Sếu cổ trụi Choi choi lưng đen 1,2,3,5,6 en 1,2,3,4,5,6 VU V Charadriidae Choi 1,2,3 LR Vc Vanellus cinereus Te vaøng Charadriidae Choi 1,2,3,4,5,6 Ac Aquila clanga Đại bàng đen Accipitridae Ưng 1,2,3,5 VU Am Anhinga melanogaster Anhingidae Cổ rắn 1,2,3,4,5,6 LR Ee Egretta eulophotes Ardeidae Diệc 1,2,3,4 VU Tm Threskiornisme lanocephalus Cổ rắn Cò trắng Trung Quốc Cò quắm đầu đen Ao Anastomus oscitans Ld Threskiornithidae Cò quắm II LR Ciconiidae Hạc 2,3,5 R Leptotilos dubius Cò nhạn Già đãy lớn, gà sỏi Ciconiidae Hạc 1,2,3,8 EN E Lj Leptotilos javanicus Già ñaõy Java Ciconiidae Hạc 1,2,3,4,5 VU R Ml Mycteria leucocephala Ciconiidae Hạc 1,2,3,4,5 LR R Pp Plecannus philippensis Coø lao n Độ Bồ nông chân xám Pelecanidae Bồ Nông 2,5 VU R As Ardea sumatrana Dieäc Sumatra Ardeidae Diệc Pm Pletalea minor Cò thìa, sen ốc Threskiornithidae Cò quắm 2,3 EN R 93 I IB 1,2,3,4 IB PHỤ LỤC: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA MỘT SỐ LỚP THÔNG TIN Tên Lớp (Layer) Kiểu (format) Mô Tả (Description) Phan_khu_BT Vùng Phân vùng khu bảo vệ nghiêm ngặt Phanbo_Chim Điểm Vị trí phân bố lồi chim Dat Vùng Các loại đất, trạng sử dụng đất Dia_hinh Vùng Độ cao địa hình CQ_dt_D Điểm Các điểm cảnh quan đặc trưng CQ_dt_V Vùng Các vùng cảnh quan đặc trưng Tuyen_DL_ht Đường Các tuyến du lịch quy hoạch Diem_DL_ht Điểm Các điểm đến, điểm dừng chân tuyến DLST trạng 94 Cơ sở liệu lớp Phan_khu_BT (phân khu bảo tồn) PHAN_KHU A5 A3 A2 C A1 A4 DIEN_TICH 4,39 0,46 11,03 0,52 49,60 7,18 CHU_VI 9,08 2,89 14,22 3,92 30,82 11,94 CHUC_NANG Phuc hoi sinh thai Bao ve nghiem ngat, quy hoach phat trien DLST Bao ve nghiem ngat, phat trien DLST Dich vu hanh chinh Bao ve nghiem ngat, phat trien DLST Phuc hoi sinh thai Cơ sở liệu lớp CQ_dt_D (Điểm Cảnh quan đặc trưng) MA_DIEM TEN PHAN_KHU TOA_DO_X TOA_DO_Y A1T Tram A1 105,53 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\RungTramA1.jpg A2T Tram A2 105,57 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX RungTram.jpg A4T Tram A4 105,59 10,74 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\RungTram.jpg A2T Tram A2 105,57 10,68 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CQ RungTram Dongco.jpg A1T Tram A1 105,52 10,68 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CQRTram_qstramC4.jpg A1T Tram A1 105,51 10,68 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CQRTram_qstramC4.jpg A1T Tram A1 105,50 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\RungTramdocDebao.jpg A1T Tram A1 105,50 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\RungTramA1.jpg A1T Tram A1 105,49 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\RTram.jpg A1T Tram A1 105,50 10,76 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CQKenhABinh.jpg A1NO Nang ong A1 105,52 10,74 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX CoNang.jpg A1NO Nang ong A1 105,50 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangOng.jpg A1NO Nang ong A1 105,50 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\BaiCoNangMuakho.jpg 95 HOTLINK A1NO Nang ong A1 105,51 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangOng.jpg A1NO Nang ong A1 105,54 10,68 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangOng.jpg A1NO Nang ong A1 105,55 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX CoNang.jpg A1NO Nang ong A1 105,55 10,68 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangOng.jpg A1NO Nang ong A1 105,56 10,68 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\BaiNangOng.jpg A2NO Nang ong A2 105,58 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangOng.jpg A4T Tram A4 105,58 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CQRungTram.jpg A4N Nghe A4 105,60 10,74 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A1N Nghe A1 105,50 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A1N Nghe A1 105,49 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A1N Nghe A1 105,49 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A1N Nghe A1 105,49 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A1N Nghe A1 105,48 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A1N Nghe A1 105,49 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A1N Nghe A1 105,50 10,76 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Nghe.jpg A4T Tram A4 105,61 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\RungTram.jpg A1CO Co Ong A1 105,54 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\DSC_0905.jpg A1CO Co Ong A1 105,52 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CoOng.jpg A1S Sen A1 105,51 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\SenTrang.jpg A1CO Co Ong A1 105,51 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX CoOng.jpg A1CO Co Ong A1 105,51 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CoOng.jpg A1CO Co Ong A1 105,51 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\DSC_0905.jpg A1CO Co Ong A1 105,51 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CoOng.jpg 96 A1CO Co Ong A1 105,50 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CoOng.jpg A1CO Co Ong A1 105,50 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\DongCosommai.jpg A1CO Co Ong A1 105,48 10,74 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\DSC_0905.jpg A1CO Co Ong A1 105,48 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX CoOng.jpg A2CO Co Ong A2 105,57 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX CoOng.jpg A2CO Co Ong A2 105,57 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CoOng.jpg A4NK Nang kim A4 105,59 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangKim.jpg A1NK Nang kim A1 105,47 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangKimA1.jpg A1NK Nang kim A1 105,47 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX CoNang.jpg A1LM Lua Ma A1 105,47 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMa.jpg A1LM Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma A1 105,47 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMa.jpg A1 105,48 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg A1 105,47 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg A1 105,47 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg A1 105,51 10,76 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg A1 105,52 10,74 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX LuaMa.jpg A1 105,50 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX LuaMa.jpg A1 105,52 10,73 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg A1 105,49 10,74 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CanhDongLuaMa.jpg A1HLM A1HLM A1HLM A1HLM A1HLM A1HLM A1HLM A1HLM 97 A1HLM Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma Hon giao Lua ma A1S Sen A1 105,50 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\SenHong.jpg A1S Sen A1 105,51 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Sen.jpg A1S Sen A1 105,50 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\SenHong.jpg A1S Sen A1 105,49 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\SenHong.jpg A5BXC Bai xem chim A5 105,49 10,76 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Seuve Baian.jpg A1BXC Bai xem chim A1 105,48 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QSChim.jpg A1BXC Bai xem chim A1 105,50 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QSChim(coxit).jpg A1BXC Bai xem chim A1 105,48 10,74 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\ChimveBaian.jpg A1BXC Bai xem chim A1 105,54 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QSChim.jpg A2BXC Bai xem chim A2 105,56 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QSChim.jpg A2BXC Bai xem chim A2 105,58 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QSChim.jpg A4BXC Bai xem chim A4 105,59 10,72 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QSTochimRongroc.jpg A5BXC Bai xem chim A5 105,49 10,77 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Seuve Baian.jpg A1BXC Bai xem chim A1 105,50 10,69 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\ChimveBaian.jpg A1BXC Bai xem chim A1 105,47 10,75 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QSChim(GaLoiNuoc).jpg A4NO Nang ong A4 105,51 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX NangOng.jpg A1HLM A1HLM A1HLM A1HLM A1 105,50 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CanhDongLuaMa.jpg A1 105,51 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg A1 105,51 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\QX LuaMa.jpg A1 105,49 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg A1 105,48 10,71 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\LuaMaTS.jpg 98 A2NO Nang ong A2 105,51 10,70 D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NangOng.jpg Cơ sở liệu lớp CQ_dt_V MA_VUNG TEN_VN 46 CO ONG 11 N_ong 19 Tram 20 M_duong 21 Sen 48 15 Nghe N_kim M_sp 22 Hg Sen_M duong TEN_LATINH Panicum repens Eleocharis dulcis Melaleuca cajiputi HO HOVN Poaceae ho Co Cyperaceae ho Lua Myrtaceae Mimosa pigra Nelumbium nelumbo Polygonum tomentosum E atropupurea Ischaemum sp Nelumbium nelumbo - M pigra Mimosaceae ho Sim ho Trinh nu Nolumbonaceae ho Sen ho Rau Polygonaceae ram Poaceae ho Co Poaceae ho Co ho Sen_ho Nolumbonaceae_Mimosaceae Trinh 99 PHAN_KHU MIMOZA DT_GIS HOTLINK D:\DTTN\Bai lam\Hinh A1 270,57 Minhhoa\DSC_0905 D:\DTTN\Bai lam\Hinh A1 857,34 Minhhoa\NangOng.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh A4 1884,25 Minhhoa\QX RungTram.jpg A4 DAY A1 A1 A4 A1 A1 RR D:\DTTN\Bai lam\Hinh 179,85 Minhhoa\MaiDuong1.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 86,33 Minhhoa\Sen.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 59,39 Minhhoa\Nghe.jpg 5,22 5,80 D:\DTTN\Bai lam\Hinh 72,68 Minhhoa\Sen1.jpg nu A1Mi CO TRANG TRUNG QUOC SEU CO TRUI CO THIA, SEN OC SEU CO TRUI SEU CO TRUI SEU CO TRUI CO LAO AN DO A5Ao CO NHAN A2Ao CO NHAN CO QUAM DAU DEN CO TRANG TRUNG QUOC GIA DAY LON, GA SOI DIEC A1Ee A4Gs A1Pm A1Gs A1Gs A3Gs A2Tm A4Ee A1Ld A1As Egretta eulophotes Grus antigone sharpii Ardeidae DIEC A1 A1Ee A4Gs Threskiornithidae SEU A4 CO QUAM A1 SEU A1 A1Gs SEU A1 A1Gs SEU A3 A3Gs Ciconiidae HAC A1 A1Mi Ciconiidae HAC A5 A5Ao Ciconiidae A2Ao A2Tm D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\CotrangTrungquoc.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Seucotrui.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Cothia.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Seucotrui.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Seucotrui.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Seucotrui.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\ColaoAndo.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Conhan.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Conhan.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Coquamdauden.jpg Pletalea minor Grus antigone sharpii Grus antigone sharpii Grus antigone sharpii Mycteria leucocephala Anastomus oscitans Anastomus oscitans Threskiornisme lanocephalus Threskiornithidae HAC A2 CO QUAM A2 Egretta eulophotes Ardeidae DIEC A4 A4Ee D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\CotrangTrungquoc.jpg Leptotilos dubius Ardea Ciconiidae Ardeidae HAC DIEC A1 A1 A1Ld A1As D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Giadaylon.jpg 0,00 D:\DTTN\Bai lam\Hinh 100 A1Pm A1Vc A1Cp A1Lj A1Eb A1Am A1Cs A1Vc A1Vc A5Eb A5Lj A1Cp A1Eb A1Pp SUMATRA sumatrana Vanellus TE VANG cinereus CHOI CHOI LUNG Charadrius DEN peronii GIA DAY Leptotilos JAVA javanicus Houbaropis O TAC galensis Anhinga CO RAN melanogaster NGAN CANH Cairina TRANG scutulata Vanellus TE VANG cinereus Vanellus TE VANG cinereus Houbaropis O TAC galensis GIA DAY Leptotilos JAVA javanicus CHOI CHOI LUNG Charadrius DEN peronii Houbaropis galensis O TAC BO NONG Plecannus Charadriidae CHOI A1 A1Vc Charadriidae CHOI A1 A1Cp Ciconiidae HAC A1 A1Lj A1 A1Eb Anhingidae CO RAN A1 A1Am Anatidae VIT A1 A1Cs Charadriidae CHOI A1 A1Vc Charadriidae CHOI A1 A1Vc A5 A5Eb Ciconiidae HAC A5 A5Lj Charadriidae CHOI A1 A1Cp Pelecanidae BO A1 A1 A1Eb A1Pp 101 MinhHoa\DiecSumatra.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\ D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Choichoilungden.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\GiadayJava.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Otac.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Coran.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Ngancanhtrang.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\ D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\ D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Otac.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\GiadayJava.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Choichoilungden.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Otac.jpg 0,00 D:\DTTN\Bai lam\Hinh A1Cs A4Am A4Pp A1Mi A1Tm CHAN XAM NGAN CANH TRANG CO RAN BO NONG CHAN XAM CO LAO AN DO CO QUAM DAU DEN philippensis NONG Cairina scutulata Anhinga melanogaster Anatidae Anhingidae Plecannus philippensis Pelecanidae Mycteria leucocephala Ciconiidae Threskiornisme lanocephalus Threskiornithidae MinhHoa\Bonongchanxam.jpg VIT CO RAN A1 A1Cs A4 A4Am BO NONG A4 A4Pp HAC A1 CO QUAM A1 A1Mi A1Tm D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Ngancanhtrang.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Coran.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Bonongchanxam.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\ColaoAndo.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh 0,00 MinhHoa\Coquamdauden.jpg Cơ sở liệu lớp Tuyen_DLST_ht (tuyến DLST trạng) MA_TUYEN PHAN_KHU CHIEU_DAI THOI_GIAN A11MB34 A1 28,00 gio A324QT A3, A2, A4 15,00 2-2,5 gio LO_TRINH TTDL-kenh01-TramC4-kenhMuoiNhe-DaiQSkenhBaHong-TramC2-TramC3-Kenh02-Kenh01TTDL TTDL-TramA3-KenhPhuDuc2-TramQuyetThangKenhCaDam-TTDL A324C6 A3, A2, A4 18,00 gio TTDL-TramA3-TramC6-Rungtram khoa hoc-TTDL A11M4 A1 11,00 1,5 gio A11MB32 A1 34,00 2,5-3,5 gio TTDL-kenh01-TramC4-kenhMuoiNhe-Kenh04-TTDL TTDL-kenh01-TramC4-kenhMuoiNhe-DaiQSkenhBaHong-kenh03-kenh04-TTDL 102 HINH_ANH D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\IMG 6107.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\NhaNghiA4.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Picture 866.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\Picture 520.jpg D:\DTTN\Bai lam\Hinh Minhhoa\CQ6.jpg Cơ sở liệu lớp VD_Tiepcan (vùng đệm tiếp cận) MA_TUYEN A11MB34 A11MB34 A11MB34 A11MB34 A11MB34 PHAN_KHU A1 A3, A2, A4 A3, A2, A4 A1 A1 CHIEU_DAI 28 15 18 11 28 DIEN_TICH 9,99 5,19 2,91 4,86 9,99 103 i ... 7/2008 MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY *********** BUI THI HONG NGA APPLYING THE GIS TECHNOLOGY FOR PLANNING, MANAGEMENT AND DEVELOPING ECOTOURISM IN TRAM... việc bảo vệ thi n nhiên; có giáo dục diễn giải mơi trường sinh thái qua tạo mối quan hệ người thi n nhiên hoang dã với ý thức giáo dục để cải tiến thân du khách thành người tiên phong cơng tác... tượng du lịch yêu thi n nhiên, thưởng ngoạn cảnh quan hay nghiên cứu HST Nó hình thức kết hợp chặt chẽ, hài hòa phát triển kinh tế du lịch với bảo vệ môi trường tài nguyên thi n nhiên, phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008,

Từ khóa liên quan