Lồng ghép kỹ năng giải bài toán tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8

19 204 0
Lồng ghép kỹ năng giải bài toán tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

đọc tập trung nghiên cứu cách hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài tập cơ bản liên quan đến tính theo phương trình hoá học đơn giản, dễ hiểu ở chương trình hoá học 8 để học sinh có kiến thức cơ bản nhất về loại bài toán này từ đó tự hình thành dần các kĩ năng giải các dạng toán nâng cao hơn, phức tạp hơn. Ở đề tài này các dạng toán nâng cao, chuyên sâu tôi không đề cập tới.

A PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý chọn đề tài Giáo dục Việt Nam thập niên đầu tiên thế kỉ 21 chứng kiến bứt phá ngoạn mục từ nợi tác đợng từ phía xã hợi Lợ trình đởi chương trình, đởi phương pháp, thay sách giáo khoa một bước đợt phá sớng giáo dục nhằm nâng cấp sản phẩm bắt kịp xu thế tồn cầu hóa thời đại bước đầu cho thấy kết rất đáng ghi nhận Trong đó, vai trò thầy, cô giáo xác định yếu tố mấu chốt để giải quyết kịp thời bách, mâu thuẫn hiện hữu nền giáo dục Vì vậy, trăn trở cho mỡi dạy, mỗi môn học điều mà mỗi giáo viên không thể không quan tâm Qua nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu từ phương tiện truyền thông thông tin đại chúng đặc biệt từ thực tế việc dạy, việc học Trường THCS…., thân tơi nhận thấy vẫn nhiều vấn đề khơng thể khơng trăn trở Cho dù lợ trình đởi phương pháp có mợt thời gian dài thực hiện ưu thế điều khơng thể phủ nhận, song chưa có dám khẳng đinh nhà trường thực hiện mợt cách hồn hảo nhất tiêu chí dạy học hiện đại Mợt bợ phận khơng giáo viên vẫn tỏ chần chừ, không thật mặn mà với phương pháp thiếu quyết liệt trình thực hiện đổi Một bộ phận học sinh tiếp cận với phương pháp một cách hờ hửng, thiếu sẳn sàng thiếu tính chủ đợng, sáng tạo, linh hoạt xử lí thơng tin hạn chế.Trường THCS… nơi tơi công tác không thể tránh khỏi khiếm khuyết chung nền giáo dục nước nhà Trước thực tế đó, thân dành mợt thời gian đáng kể đầu tư cho việc đổi phương pháp, đặc biệt đới với mơn tốn, sau nhiều lần thử nghiệm, bước đầu chúng tơi tìm mợt sớ biện pháp hữu hiệu giúp học sinh tiếp cận nhanh với phương pháp dạy học hiện đại Chính vậy kinh nghiệm thân qua nhiều năm giảng dạy, viết chuyên đề “Lồng ghép kỹ giải tốn tính theo phương trình hố học cho học sinh lớp 8” hi vọng giúp em học sinh học tốt dạng tập THCS tạo tiền đề để học sinh có thể lĩnh hội kiến thức lớp học, bậc học cao III/ Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài em học sinh lớp trường THCS… IV/Phạm vi đề tài: Đề tài “Lồng ghép kỹ giải tốn theo phương trình hoá học” đwọc tập trung nghiên cứu cách hướng dẫn học sinh giải một số dạng tập liên quan đến tính theo phương trình hố học đơn giản, dễ hiểu chương trình hố học để học sinh có kiến thức nhất về loại tốn từ tự hình thành dần kĩ giải dạng toán nâng cao hơn, phức tạp Ở đề tài dạng toán nâng cao, chuyên sâu không đề cập tới V/ Phương pháp nghiên cứu Trong trình ghiên cứu đề tài, tiến hành sử dụng một số phương pháp sau: a Phương pháp điều tra Tiến hành điều tra tìm hiểu thu thập kỹ giải tốn học sinh lớp 8C trường THCS Trong trình nghiên cứu chúng tơi có tiến hành sử dụng phương pháp điều tra tìm hiểu tình hình b Phương pháp đọc sách tài liệu Nắm bắt vấn đề qua phương pháp đọc sách tài liệu để nghiên cứu cách giải tốn phương trình hóa học c Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm : Căn vào tư liệu thu thập trường THCS , kết hợp với hướng dẫn tham khảo qua sách, tài liệu tham khảo, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm thân thời gian giảng dạy vừa qua Tơi tiến hành phân tích tởng hợp về ́u tớ tìm phương pháp giải qút hướng dẫn giải tốn phương trình hóa học cho em học sinh THCS nói chung lớp nói riêng B/ PHẦN NỘI DUNG I/ Cơ sở lí luận Từ đầu thập kỷ bảy mươi thế kỷ trước đời máy tính điện tử tạo mợt bước ngoặt cho việc áp dụng tốn học vào xã hợi, chừng mực có thể nói từ tốn học trở thành một ngành khoa học thực nghiệm giớng vật lí, hóa học, sinh học một số ngành khác Nghĩa ban đầu trình xã hợi mơ hình hóa dạng ngơn ngữ tốn học (gọi mơ hình tốn học-hệ thớng tương quan tốn học mơ tả dạng thu gọn q trình xã hợi), sau chúng chạy máy tính điện tử có thể thử thử lại nhiều lần Trên sở đó, người ta thu nhiều kết quan trọng Các nhà tốn học tiến xa hơn, họ khơng dừng lại việc mơ q trình xã hợi qui mơ nhỏ, vừa, mà thậm chí mô vấn đề tầm hành tinh Từ đời một lĩnh vực liên ngành rợng lớn: mơ hình hóa tồn cầu (global modeling) nhiều hướng khoa học: lí thút tốn học về phát triển, lí thuyết hệ sinh thái, lí thuyết quyết định v.v Qua người thu rất nhiều thành tựu cho phép phát hiện chất q trình trịxã hợi Tốn học khơng góp phần vào phân tích khám phá bí mật q trình xã hợi, tốn học bợ phận cấu thành khơng thể thiếu sản phẩm phục vụ đời sống ngày: hàm băm toán học (hash functions) cấu trúc an ninh hệ điều hành máy tính, thuật toán bảo vệ liệu cá nhân xác thực danh tính thẻ giao dịch tài chính, ngân hàng, tḥt tốn tạo chữ kí điện tử thay thế chữ kí tay, tở hợp tḥt toán chứng thư điện tử sử dụng giao dịch điện tử, cơng nghệ tốn học mờ (Fuzzy Mathematics) thiết bị điều khiển thiết bị gia dụng Có vơ vàn ví dụ khác mà người ta có thể kể 2/ Khái niệm kĩ Theo M.A.Đanilôp: “kĩ khả người biết sử dụng có mục đích sáng tạo kiến thức kĩ xảo hoạt đợng lí thút thực tiễn” Kĩ xuất phát từ kiến thức, dựa kiến thức, kĩ kiến thức hành đợng 3/ Các giai đoạn hình thành kĩ Việc hình thành kĩ giải tốn tính theo hố học giớng việc hình thành kĩ giải tập hoá học định lượng mợt q trình diễn śt thời gian học tập hoá học học sinh dựa kĩ nhất : - Kĩ tính phân tử khới , tính khới lượng mol , tỉ lệ số phân tử nguyên tử, tỉ lệ sớ mol, tỉ lệ thể tích phương trình phản ứng, kĩ viết cơng thức hố học, lập phương trình hố học - Kĩ chủn đởi đại lượng khới lượng(m), thể tích(v), mol(n), sớ phân tử ngun tử,các tính tốn hố học Việc hình thành kĩ gồm giai đoạn sau: +Giai đoạn 1: HS giải tập mẫu để biết algorit thao tác giải một loại tập.Việc giải tập mẫu có thể giáo viên giải hết gợi ý để học sinh độc lập thực hiện tuỳ theo trình đợ học sinh phương pháp giáo viên +Giai đoạn 2:Luyện tập theo mẫu HS làm tập nhiều lần việc giải một số tập tương tự mẫu => Học sinh nắm algorit giải +Giai đoạn 3: Rèn luyện không theo mẫu để củng cố phát triển Học sinh làm tập ngày một phức tạp, tổng hợp đa dạng hơn, biến đổi so với tập mẫu / Phương pháp hình thành kĩ : Để hình thành rèn luyện kĩ giải tập hoá học nhằm nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức hố học mợt biện pháp dạy học sinh phương pháp tìm kiếm lời giải ḿn vậy cần hướng dẫn học sinh nắm vững phương hướng chung giải tập hố học gì? Điều thể hiện sơ đồ định hướng giải tập Khi giải tập, học sinh cần thực hiện giải một hệ thống tập theo sơ đồ định hướng đây: + Nghiên cứu đầu ,xác định sớ liệu về mặt hố học cho u cầu hoá học cần xác định +Xác dịnh hướng giải +Trình bày lời giải +Kiểm tra lời giải Việc giải tập hoá học theo sơ đồ định hướng rất quan trọng giúp học sinh giải quyết vấn đề một cách khoa học.Tuy nhiên việc hướng dẫn học sinh giải tập tính theo phương trình hố học theo sơ đồ định hướng bước đầu tiên hình thành kĩ giải tập nói chung để dần chuyển sang giải tập phân hoá đa dạng hơn, phức tạp (không theo mẫu) II/ Thực trạng 1/ Thuận lợi – khó khăn chung * Thuận lợi : Học sinh trường THCS phần lớn em dân tộc kinh, học sinh thuộc dân tộc thiểu số chiếm một tỉ lệ rất nhỏ Do có thể nói mợt tḥn lợi rất lớn việc dạy học mơn Tốn nói chung hoạc văn hóa nói riêng, mơn Tốn u cầu người học phải hiểu tính xác phương pháp giải Bên cạnh việc quan tâm mức ban lãnh đạo nhà trường, bộ phận, tổ khối về việc nâng cao chất lượng đại trà trọng đầu tư từ bấy lâu Đặc biệt hơn, điều kiện kinh tế nhân dân địa bàn xã năm gần phát triển mạnh nên việc đầu tư về học tập, quan tâm bậc cha mẹ học sinh cải thiện đáng kể Tất điều kiện một thuận lợi rất lớn q trình dạy học nói chung, việc nâng cao chất lượng mơn Tốn cho học sinh nói riêng * Khó khăn: Xã có địa bàn rất rộng, nhân dân địa bàn xã nằm rải rác, một số thôn xa địa bàn trung tâm, đường sá lại khó khăn, nhất mùa mưa lũ gây ảnh hưởng đến trình học tập em học sinh Một số học sinh lớp chưa có ý thức tự giác học tập, học mang tính đới phó, khơng chịu khó tìm tòi, rèn lụn Bên mợt sớ gia đình phụ huynh học sinh làm nơng nghiệp nghèo, thu nhập kinh tế thấp dẫn đến lo làm lăn, không chăm lo đến việc học tập cho em Đây một điểm yếu nhất trường THCS năm học qua, dẫn đến chất lượng học tập chưa thật ngang tầm với phát triển xã hội Nguyên nhân: - Các em không thể khái quát kiến thức liên quan dẫn đến tốn trở nên trừu tượng, khó hiểu - Chưa có cần cù, tích cực học tập, học mang tính chất đới phó - Khả tư thấp - Một số học sinh ham chơi, nghiện điện tử, ham xem phim,…chểch mảng lơ việc học hành - Đa số học sinh em nông dân, thời gian dành cho việc học không nhiều chủ yếu dành thời gian phụ giúp bố mẹ làm kinh tế - Việc học tập HS chủ yếu học khố nên thời gian ơn tập , củng cố hướng dẫn thêm dạng tập cho học sinh khơng có - Đây dạng tốn mới, học sinh nhiều bỡ ngỡ, thời gian dành cho loại tốn (2 tiết) thức (1 tiết) luyện tập mà học sinh có thời gian tự học nhà, mợt sớ học sinh khơng học ảnh hưởng đến kết học tập III / GIẢI PHÁP , BIỆN PHÁP 2/ Nội dung thực giải pháp: 2.1/Những kiến thức, kĩ học sinh cần nắm vận dụng thành thạo Khi giải tốn tính theo PTHH a/Nguyên tử khối Học sinh biết cách tra bảng 42 – SGK hố hay bảng t̀n hồn ngun tớ hố học tìm ngun tử khới ngun tố Vd: H = 1; O = 16; Ba = 137 b/ Phân tử khối -Khi biết công thức hố học, học sinh tính phân tử khới chất -Cách tính: Phân tử khới mợt chất tởng ngun tử khới ngun tử có mợt phân tử chất Vd: PTK: CaCO3 = Ca + C + 3O = 40 +12 + 48 = 100 H2SO4 = 2H + S + 4O = + 32 + 64 = 98 O2 = 2O = 32 c/ Lập PTHH – ý nghiã PTHH HS thành thạo bước lập PTHH xác định tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử chất cặp chất a, Các bước lập PTHH B1: Viết sơ đồ phản ứng B2: Cân số nguyên tử mỗi nguyên tố: Bằng cách tìm hệ sớ thích hợp đặt trước CTHH cho số nguyên tử mỗi nguyên tố bên B3: Viết PTHH: ( Học sinh phân biệt sơ đồ phản ứng với PTHH: Giống nhau: Sơ đồ phản ứng, PTHH gồm cơng thức hố học chất phản ứng Khác nhau: + Sơ đồ phản ứng: số nguyên tử mỗi nguyên tố bên chưa nhau; khơng có hệ sớ, mũi tên nét đứt + Phương trình hố học: sớ ngun tử mỗi nguyên tố bên, mũi tên nét liền.) b, Ý nghĩa Phương trình hố học: - Cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử chất cặp chất phản ứng GV cần cho đọc, hiểu PTHH Vd: 2H2 + O2 = 2H2O Học sinh đọc, hiểu phương trình hố học: Cứ phân tử H tác dụng hết với phân tử O2 tạo thành phân tử H2O Học sinh đọc, hiểu tỉ lệ sau chủn về tỉ lệ mol, học sinh dễ dàng hiểu d/ Mol: Mol lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử chất Sớ mol mợt chất kí hiệu: n Số nguyên tử phân tử = n 1023 Số phân tử(nguyên tử) => n = 6.1023 Vd 1: - Tính sớ phân tử H2O có 0,25 mol nước Số phân tử H2O = 0,25 x 6.1023 = 1,5.1023(ptử) Vd 2- Tính sớ mol H2O chứa 9.1023 phân tử nước? 9.1023 n = = 1,5 (mol) 6.1023 e/ Khối lượng mol - Khái niệm: Khối lượng mol (kí hiệu M) mợt chất khới lượng tính gam 1023 nguyên tử phân tử chất - Cách tính: Khới lượng mol ngun tử hay phân tử mợt chất có số trị với nguyên tử hay phân tử khối chất Vd: PTK : H2 = đvC MH2 = (g/mol) PTK: O2 = 32 đvC MO2 = 32(g/mol) NTK: Cu = 64 đvC MCu = 64(g/mol) Công thức chuyển đổi khối lượng(m) số mol(n) m = n.M (g) m => n= (mol) M m M= (g/ mol) n Trong đó: m khới lượng chất M khối lượng mol chất n số mol chất Vd: Hãy tính sớ mol đồng có 12,8 gam đồng(Cu) Tóm tắt: Biết m = 12,8 g Tìm n = ? (mol) Công thức liên quan: n = m / M Giải MCu = 64 g/ mol Số mol Cu có 12,8 gam Cu là: n Cu = m /M = 12,8 / 64 = 0,2 mol Đ/S nCu = 0,2 mol g/Thể tích mol chất khí -Ở điều kiện tiêu chuẩn ( 00, 1atm) , mol chất khí bất kì có thể tích 22,4 lít *Cơng thức chủn đởi thể tích(V) sớ mol (n) đktc: V = n 22,4 (lít) => n = V/ 22,4 (mol) -Ở điều kiện thường (200c, 1atm) , mol chất khí bất kì có thể tích 22,4 lít *Cơng thức chủn đởi thể tích(V) sớ mol (n) thường: V = n 24 (lít) => n = V/ 24 (mol) VD Tính thể tích đktc 0,2 mol O2 Tóm tắt: Biết n = 0,2 mol Tìm V = ? (lít) (đktc) Cơng thức liên quan : V = n 22,4 Giải Thể tích 0,2 mol O2 là: VO2 = 0,2 22,4 = 4,48 (lít) Đ/S VO2 = 4,48 (lít) Đới với chất khí : n = m/M = V/ 22,4 (mol) h/ Tỉ khối chất khí - Cơng thức tỉ khới : *Khí A khí B : dA/B= MA /MB Nếu : MA > MB hay dA/B >1 => Khí A nặng khí B MA < MB hay dA/B Khí A nhẹ khí B MA = MB hay dA/B = => Khí A khí B *Khí A khơng khí: dA/KK= MA /29 Nếu : MA > MKKhay dA/KK >1 => Khí A nặng khơng khí MA < MKK hay dA/KK Khí A nhẹ khơng khí MA = MKK hay dA/KK = => Khí A khơng khí Trên kiến thức mà mỗi học sinh lớp cần nắm phải vận dụng thành thạo, linh hoạt giải tốn tính theo phương trình hố học 2.2/ Phương pháp hình thành kĩ giải tốn tính theo phương trình hố học a/Đối với HS cần thực hiện giải tập theo sơ đồ định hướng sau đây: +Nghiên cứu đầu ,xác định sớ liệu về mặt hố học cho yêu cầu hoá học cần xác định + Xác định hướng giải +Trình bày lời giải + Kiểm tra lời giải Cách Dựa vào tỉ lệ số mol B1 Đổi số mol ( từ khối lượng thể tích đề cho) B2: Viết PTHH Tìm tỉ lệ sớ mol chất cho chất tìm B3: Lập quan hệ tỉ lệ chất cho chất tìm Tính sớ mol chất tìm B4: Tính đơn vị mà đề yêu cầu m = n.M V = n.22,4 (đktc) ……………… Cách Dựa vào tỉ lệ đại lượng chất cho chất tìm B1: Viết PTHH xác định tỉ lệ chất cho tìm theo PTHH B2: Lập quan hệ tỉ lệ đại lượng theo đơn vị đầu cho Tìm đại lượng chưa biết (x) B3: Trả lời *Việc giải tập hoá học theo sơ đồ định hướng quan trọng ,giúp học sinh giải vấn đề cách khoa học b/ Đối với GV cần lựa chọn xây dựng tập có nhiều cách giải, có cách giải ngắn gọn , có cách giải thơng minh, hướng dẫn học sinh giải toán theo sơ đồ định hướng phải thường xuyên luyện tập, củng cố cho học sinh dạng toán c/ Những điều cần lưu ý giải tập tính theo PTHH: -Sử dụng thành thạo công thức liên hệ số mol , khối lượng , khới lượng mol, thể tích , thể tích mol điều kiện tiêu chuẩn -Viết PTHH -Từ PTHH phải rút tỉ lệ số mol chất , tỉ lệ khối lượng, tỉ lệ về thể tích ( đới với chất khí) đọc , hiểu tỉ lệ đó.Trong PTHH Tỉ lệ sớ mol, tỉ lệ thể tích ( chất khí) chất tỉ lệ số nguyên tử phân tử chất phản ứng - Từ PTHH nhất thiết phải rút tỉ lệ số mol chất cho biết sớ mol chất cần tìm 2.3/ Những dạng tốn cụ thể Dạng Dựa vào PTHH nêu ý nghĩa định lượng chất (Trước tìm khối lượng chất, giáo viên cần cho học sinh thực hiện thành thục dạnh toán này) Bài toán 1: Hãy nêu ý nghĩa định lượng PTHH sau: 2H2 + O2 H2O Xác định hướng giải Trình bày lời giải H2 + O2 H2O Bước 1: Xác định tỉ lệ mol mol mol mol Bước 2: Xác định tỉ lệ khối lượng 4(g) 32(g) 36(g) DẠNG Tìm khối lượng,thể tích, số mol chất tham gia hay tạo thành ( chất tham gia tác dụng hết với Phản ứng xảy hồn tồn.) Bài tốn 2: Tính sớ mol oxi cần dùng để đớt cháy hết 0,1 mol P Tóm tắt: Biết: nP = 0,1mol Tìm: -PTHH -mO2 = ? gam Công thức liên quan: m = n M Xác định hướng giải Bước 1: Viết PTHH Trình bày lời giải PTHH: Bước 2: Xác định tỉ lệ số mol chất P PTHH: (chất biết) chât O2 (chất cần tìm) O2 + 4P mol mol Bước 3: Thiết lập quan hệ cách đưa Đề bài: 0,125(mol) điều kiện đầu để tính sớ mol cần tìm Bước 4: Trả lời P2O5 0,1(mol) Cần 0,125(mol) O2 tham gia phản ứng Bài toán 3: Biết S cháy oxi theo PTHH S + O2 SO2 Hãy tính khới lượng lưu huỳnh cần dùng để tạo thành 2,24 (lit) khí SO2 đktc Tóm tắt: Biết PTHH:……… VSO2 = 2,24 (lit) Tìm ms = ? (g); Công thức liên quan: n = V/ 22,4 m = n M Cách giải 1: Xđ hướng giải Trình bày lời giải B1: Đổi VSO2 nSO2 B1 Số mol SO2 có 2,24 lít n =V/ 22,4 = 2,24/ 22,4 = 0,1 (mol) B2 PTHH S + O2 SO2 B2: Dựa vào PTHH xác định tỉ lệ số mol mol mol chất SO2 (chất biết) chất S(cần tìm) B3: đưa đk đầu tính sớ mol chất phải B3 Đề 0,1 mol tìm B4: Đổi mol m (m = n.M) B4 Khối lượng lưu huỳnh cần dùng m = 0,1 x 32 = 3,2 (g) Đs: m =3,2(g) Cách Xác định hướng giải 0,1 mol Trình bày lời giải B1 Viết PTHH B1 PTHH: B2 Xác định đại lượng cho tìm ghi B2 cơng thức theo PTHH B3 Thiết lập quan hệ cách đưa điều B3 Đề kiện đầu S + O2 32g SO2 22,4 lít xg 2,24 lit B4 Tính x 32.2, 24 B4 x = 22,  3, ( g) Trả lời Vậy khối lượng lưu huỳnh cần dùng là: 32 (g) Bài tốn 4: Tính thể tích hiđro tạo thành đktc cho 2,8 gam Fe tác dụng với HCl dư Biết Fe + HCl - Fe Cl2 + H2 Tóm tắt Biết : Từ mFe = 2,8 gam Sơ đồ phản ứng: Fe + HCl - Fe Cl2 + H2 Tìm : VH2 = ? (lít) Công thức liên quan: V = n 22,4 Cách giải Xác định hướng giải B1: Đổi số mol Fe Trình bày lời giải MFe = 56 g Sớ mol Fe = 2,8/ 56= 0,05 (mol) B2- Viết PTHH Fe + 2HCl Xác định tỉ lệ số mol Fe H theo 1mol PTHH B3 Đưa điều kiện đề tìm sớ mol H2 0,05 mol theo sớ mol sắt Fe Cl2 + H2 mol 0,05 mol B4: Đởi n vừa tìm V V = n 22,4 VH2 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít) Trả lời Có 1,12 lít hiđro tạo thành sau phản ứng Cách Xác định hướng giải B1 Viết PTHH Trình bày lời giải B1 PTHH: Fe + 2HCl B2 Xác định đại lượng cho tìm ghi CTHH theo PTHH B3 Thiết lập quan hệ cách đưa diều kiện đề Fe Cl2 + H2 1mol mol 56g 22,4 lít 2,8g x lít B4 Tính x trả lời => x = 2,8.22,4 / 56 = 1,12 lít Vậy thể tích hidro thu 1,12 lít Bài tốn 5: Tính thể tích hiđro oxi tham gia phản ứng biết người ta thu 5,6 lít nước khí đo nhiệt độ áp suất, coi chất khí tác dụng với vừa đủ Nghiên cứu đề bài: Mấu chốt để giải là: Ở nhiệt độ áp suất, tỉ lệ thể tích chất khí tỉ lệ sớ mol chúng PTHH Xác định hướng giải Trình bày lời giải B1: Viết PTHH 2H2 + O2 B2: Xác định tỉ lệ thể tích theo PTHH (bằng tỉ lệ mol) 2(l) 1(l) 5,6(l) 2,8(l) B3: Tính thể tích chưa biết theo đầu B4: Trả lời = 2H2O 2(l) 5,6(l) Có 5,6 lít khí hiđro 2,8 lít khí oxi tham gia phản ứng Dạng 3: Xác định khối lượng, thể tích Chất tham gia hay tạo thành phản ứng có chất dư Cơ sở để giải tốn: (Theo phương pháp tính theo sớ mol ) -Lập tỉ sớ, Vd phương trình phản ứng: A + B C +D Sớ mol ( khối lưọng) chât A (theo đề bài) Số mol ( khối lượng) chất A (theo phương trình) Sớ mol ( khới lượng ) chất B ( theo đề bài) Số mol ( khối lượng ) chất B (theo phương trình) -So sánh tỉ sớ, nếu + tỉ sớ khơng có chất dư + Nếu tỉ sớ lớn chất dư chất phản ứng hết Tính lượng chất cần tìm theo chất phản ứng hết ( HS có thể giải theo cách khác) Bài toán 6: Cho 50g NaOH tác dụng với 36,5g HCl Tính khới lượng ḿi tạo thành sau phản ứng Xác định hướng giải B1 Đởi m n Trình bày lời giải B1: nNaOH = n= m/M B2 Viết PTHH, xác định tỉ lệ số mol NaOH với số mol NaCl 36,5 50  mol  1, 25 mol; nHCl = 36,5 40 B2: PTHH NaOH + HCl Theo PT: 1mol NaCl + H2O 1mol B3 Đưa kiện cho B3: Theo đ/bài 1,25mol vào PTHH 1mol B4 Lập so sánh tỉ lệ => Chất phản ứng dư B4:Lập tỉ số: 1, 25   nNaOH dư 1 B5 Tính sớ mol chất cần B5: Phản ứng : 1mol 1mol 1mol tìm theo chất phản ứng hết (Sớ mol NaOH dư nên tính sớ mol muối theo số mol Đổi n đại lượng đề HCl) yêu cầu Khối lượng muối tạo thành là: mNaCl = 1x 58,5 = 58,5 (g) Bài 7: Cho a gam kim loại Fe tác dụng với 12,25g H 2SO4 tạo 15,2g sắt (II) sunfat khí hiđro(đktc) Hãy tính khới lượng a gam Xác định hướng giải B1 Đởi m n Trình bày lời giải B1 nH2SO4 = B2- Viết PTHH, Xác định số mol chất cho chất cần tìm 12, 25  0,125 mol; nFeSO4 = 15,2 152  0,1 mol 98 B2 Phương trình phản ứng Fe + H2SO4 1mol B3 Đưa kiện đầu B3 Theo đề bài: cho biết vào PTHH B4 Lập so sánh tỉ số => chất dư phản ứg B4 Lập tỉ số: 1mol 0,125mol FeSO4 + H2↑ 1mol 0,1mol 0,125 0,1   Lượng H2SO4 dư 1 B5 Tính sớ mol cần tìm B5 Phản ứng: 0,1mol 0,1mol 0,1mol theo chất phản ứng hết Đổi n về đại lượng ( nH2SO4 dư nên tính nFe theo nFeSO4 nghĩa tính mFe theo khới lượng FeSO4) theo đề u cầu Khối lượng sắt cần dùng là: mFe = 0,1x 56 = 5,6(g) IV/ Kết thu qua khảo nghiệm , giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Trong q trình giảng dạy mơn hố học trường THCS … tơi gặp khơng khó khăn việc giúp em hình thành kĩ giải dạng tập hố học với lòng u nghề, tận tâm công việc với một sớ kinh nghiệm tích luỹ thân ,sự giúp đỡ đồng nghiệp cố gắng, vươn lên em học sinh nên kết học tập bợ mơn hố ngày mợt cải thiện Việc vận dụng đề tài trình dạy thu kết học sinh giải tốn tính theo PTHH ngày nâng cao Kết một số kiểm tra học sinh lớp sau áp dụng đề tài năm học 2013- 2014 sau: Ts Điểm 5trở lên Điểm Số Số % % Lần 60 36 60 24 40 Lần 60 40 66,7 20 33,3 C/ KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ Tóm lược giải pháp Việc hình thành giúp học sinh nắm vững , vận dụng thành thục kiến thức, kĩ Phương pháp giải tập tính theo PTHH cách xây dựng sơ đồ định hướng điền trực tiếp liệu biết, liệu cần tìm vào phương trình hố học giúp học sinh liên kết liệu biết cần tìm, hình dung chất tốn tìm phương pháp giải đúng, nhanh, phù hợp khơng giải tốn theo hình thức chép mà khơng biết lại có kết thế đồng thời thường xuyên cho học sinh rèn luyện dạng toán giúp hình thành em kĩ giải tốn tính theo phương trình hố học góp phần nâng cao chất lượng học tập bợ mơn hố học Phạm vi áp dụng Đề tài áp dụng trình dạy học trường THCS Hồng Văn Thụ đới với đới tượng học sinh tiếp cân bợ mơn hố học học sinh yếu ,kém Kiến nghị - Đối với cấp trường: Hố học bợ mơn khoa học thực nghiệm, thực hành hố học ln song song với lí thút nên kính mong Ban giám hiệu trường xây dựng phòng thí nghiệm riêng, cập nhập dụng cụ thí nghiệm có chất lượng cao, cung cấp đầy đủ loại hố chất để đảm bảo thành cơng thí nghiệm góp phần nâng cao chất lượng bợ mơn - Đới với cấp Phòng giáo dục: +Ngồi kì thi học sinh giỏi cấp huyện nên có sân chơi khác về bợ mơn hố học để học sinh tồn hụn có thể cọ sát, giao lưu, học hỏi lẫn từ giúp học sinh u thích mơn học góp phần nâng cao chất lượng bợ mơn hố học tồn hụn +Tở chức tiết dạy mẫu giáo viên dạy giỏi ,lâu năm để giáo viên khác toàn huyện tham gia, tham khảo, học hỏi để nâng cao trình đợ chun mơn DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa hoá học Sách giáo viên hoá 108 tập nâng cao hố học lớp - Hồng Vũ Hoá học nâng cao hoá 8- - Võ Tường Huy 400 tập hoá học - Ngô Ngọc An Hướng dẫn thực hiện Ch̉n kiến thức kĩ mơn hố họctrung học sở- Bợ giáo dục đào tạo Hố học nâng cao - Ngô ngọc An ... thức mà mỗi học sinh lớp cần nắm phải vận dụng thành thạo, linh hoạt giải toán tính theo phương trình hố học 2.2/ Phương pháp hình thành kĩ giải tốn tính theo phương trình hố học a/Đối với... mặt hố học cho yêu cầu hoá học cần xác định +Xác dịnh hướng giải +Trình bày lời giải +Kiểm tra lời giải Việc giải tập hoá học theo sơ đồ định hướng rất quan trọng giúp học sinh giải quyết... thành kĩ giải tốn tính theo hố học giớng việc hình thành kĩ giải tập hố học định lượng mợt q trình diễn śt thời gian học tập hoá học học sinh dựa kĩ nhất : - Kĩ tính phân tử khới , tính khối

Ngày đăng: 11/01/2019, 21:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan