Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuyên đề kích hoạt nhãn hiệu

48 759 1
Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuyên đề kích hoạt nhãn hiệu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, quản lý nhãn hiệu chuyên đề marketing kích hoạt nhãn hiệu

KÍCH HOẠT NHÃN HIỆU MỘT VÀI CÂU CHUYỆN  Oprah winfrey, talkshow truyền hình lớn nhất nước Mỹ và “song of Solomon” của Toni Morision  Colgate ← → Crest tại Mỹ và dấu chứng nhận ADA và FDA  Chương trình Sampling 2 triệu Lifebuoy thông qua viện Pasteur và ngày chủng ngừa bại liệt  Một bài báo trên Người Lao động nói về lượng Acid quá quy định trong Enpha Growth Phương pháp kích hoạt  PR-quan hệ công chúng  Sponsorship – tài trợ  Event – sự kiện  Sampling – phát mẫu PR – quan hệ công chúng  Sử dụng ý kiến người khác nói về nhãn của mình  Thay vì “trả tiền” để tới với người tiêu dùng một cách trực tiếp, chúng ta đến với họ gián tiếp thông qua “nhân tố” ảnh hưởng, nhân tố mà họ tin tưởng và kính trọng  Nhân tố có ảnh hưởng sẽ nói với những người khác, hình thành cái gọi là “hiệu quả truyền miệng” – một thứ “virus marketing” có sức lan truyền mạnh mẽ tức thì PR – sự khác biệt  PR là nhận được, không phải là mua  PR là hai chiều, không phải một chiều  Có thể dùng để tấn công hoặc phòng thủ  Có thể nói những điều mà quảng cáo không thể  Có thể nhắm tới những đối tượng mục tiêu nhỏ hẹp hơn trong tổng thể đối tượng mục tiêu  Dùng giọng nói của “họ”, không phải của ta Ai là nhân tố tác động? Kể tên những nhân tố tác động các bạn biết PR – vũ khí hiệu quả mang lại sự tin cậy của công chúng  Công chúng  Tin bác sĩ về những vấn đề sức khoẻ  Tin người mẫu về thời trang và làm đẹp  Tin phóng viên về các vấn đề xã hội, cuộc sống …  Họ sẽ:  Xem chương trình “Sức khoẻ và gia đình” trên TV  Lật trang “Thời trang cuộc sống” trên báo  Đọc bình luận về phim mới chiếu Bản tóm tắt yêu cầu PR  Tại sao chúng ta cần PR  Sự thật ngầm hiểu nào hướng dẫn PR  Nhóm khán thính giả là người tiêu dùng mục tiêu cho PR  Họ đang làm hay nghĩ gì (trong mối quan hệ với nhãn hàng và ngành hàng)  Chúng ta muốn họ làm gì hay nghĩ gì sau khi bị tác động bởi PR (có thể là mục tiêu của marketing)  Câu chuyện nào chúng ta có thể kể để đạt được mục tiêu trên  Các dữ kiện cần: ( chứng cớ, số liệu của cơ quan độc lập, dữ liệu kỹ thuật, nghiên cứu thị trường)  Thời gian và ngân sách  Những lưu ý khác (các cản ngại, thay đổi của tình thế) Sponsorship – Tài trợ  Mối quan hệ qua lại được xây dựng dựa trên niềm đam mê của người tiêu dùngnhãn hiệu của chúng ta sáng tạo ra một giá trị của đôi bên, làm đôi bên gần gũi và yêu mến nhau  Chúng ta không nhằm nói rằng tôi có niềm đam mê giống bạn mà chúng tôi đam mê niềm vui này, và quyết định tài trợ cho nó. Sponsorship – Tài trợ Nhãn hiệu Người tiêu dùng Nhãn hiệu Hoạt động/đam mê . Tài trợ Nhãn hiệu Người tiêu dùng Nhãn hiệu Hoạt động/đam mê Sponsorship – Tài trợ  Người tiêu dùng: Từ giá trị cộng thêm của những hoạt động của nhãn hàng. là Khoa Học Kích Hoạt Nhãn Hiệu. Trong nhiều năm họ đã đạt được thành quả tăng trưởng đến những mức độ ấn tượng thông qua các hoạt động xây dựng “lý lịch”

Ngày đăng: 18/08/2013, 13:08

Hình ảnh liên quan

 Oprah winfrey, talkshow truyền hình lớn nhất - Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuyên đề kích hoạt nhãn hiệu

prah.

winfrey, talkshow truyền hình lớn nhất Xem tại trang 2 của tài liệu.
khác, hình thành cái gọi là “hiệu quả truyền miệng” – một thứ “virus marketing” có sức lan  truyền mạnh mẽ tức thì  - Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuyên đề kích hoạt nhãn hiệu

kh.

ác, hình thành cái gọi là “hiệu quả truyền miệng” – một thứ “virus marketing” có sức lan truyền mạnh mẽ tức thì Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Xây dựng hình ảnh nhãn hiệu gắn bó với thể - Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuyên đề kích hoạt nhãn hiệu

y.

dựng hình ảnh nhãn hiệu gắn bó với thể Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan