0

Giao an tu chon ngu van 12 ca nam

148 184 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:01

Ngày soạn: 02/1/2018 Tiết 1,2,3: ÔN TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: HS hệ thống lại kiến thức chương trình Ngữ văn 11, làm tiền đề cho chương trình Ngữ văn 12 Kĩ năng: Tổng hợp, khái quát, phân tích Thái độ: Ý thức việc nắm kiến thức môn Ngữ văn cách có hệ thống B CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy: Đọc TL, SGK 11, soạn giáo án Chuẩn bị trò: Ơn lại kiến thức Ngữ văn 11, soạn C HOẠT ĐỘNG: Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị nhà HS Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ YÊU CẦU CẦN ĐẠT Hoạt động 1: GV giúp HS ôn lại kiến thức I PHẦN VĂN HỌC: phần văn học lớp 11 Các phận , khuynh hướng: a Bộ phận VH công khai,hợp pháp: có xu GV: VHVN giai đoạn 1900 - 1945 có hướng phận? Vì có phân hóa phức tạp đó? - VH lãng mạn GV: Trình bày hiểu biết phận vh + Tiếng nói cá nhân, khẳng định tơi, chống lễ công khai, hợp pháp? giáo PK + Các tác giả tiêu biểu: Huy Cận( Tràng Giang), Xuân Diệu( Vội vàng, Đây mùa thu tới), Thạch Lam(Hai đứa trẻ)… - VH thực, phê phán + Phản ánh thực cách khách quan: XH thuộc địa, tố cáo tội ác tầng lớp thống trị… + Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Nam Cao( Chí Phèo, Lão Hạc), Vũ Trọng Phụng ( Số đỏ, Giông GV: Bộ phận VH không công khai phát triển tố) Ngô Tất Tố ( Tắt đèn) nào? Thành tựu chủ yếu? b Bộ phận văn học không hợp pháp: - VH yêu nước CM, nhà văn chiến sĩ, ngòi bút vũ khí - Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Phan Bội Châu ( Hải ngoại huyết thư ) Nguyễn Ái Quốc ( Vi hành), Tố Hữu ( Từ ấy) Q trình đại hóa văn học: GV: Thế HĐH văn học: - Hiện đại hóa q trình làm cho văn học khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại, đổi theo hình thức văn học Phương Tây, hội nhập với văn học giới - Bối cảnh lịch sử: TDP xâm lược nước ta 1858, từ đầu kỉ XX củng cố ách thống trị; XH Việt Nam có biến đổi sâu sắc; chịu ảnh hưởng sâu sắc GV: Những nhân tố ảnh hưởng đến trình văn hóa phương Tây, xuất tầng lớp trí HĐH văn học: thức Tây học; chữ Quốc ngữ thay cho chữ Hán, Nơm, báo chí, nghề in, phong trào dịch thuật phát triển mạnh mẽ - Quá trình đổi văn học trải qua giai đoạn: + Giai đoạn thứ nhất: Từ đầu kỉ XX đến GV: Quá trình HĐH diễn chặng đường? GV: So sánh văn học trung đại văn học đại? khoảng 1920 + Giai đoạn thứ hai: Khoảng từ năm 1920 đến năm 1930 + Giai đoạn thứ ba: Từ 1930 đến 1945 So sánh thơ Trung đại thơ + Thơ nảy sinh hoàn cảnh xã hội thực dân nửa phong kiến + Tác giả thơ mới: tri thức Tây học (thơ trung đại: Nho sĩ quan lại) + Thơ thể cá nhân cách tuyệt đối (thơ trung đại tính phi ngã) + Thơ ảnh hưởng thi pháp văn học Phương Tây (thơ trung đại ảnh hưởng thi pháp văn học trung đại Trung Hoa) Định hướng: học sinh bám vào nội dung nghệ thuật hai tác phẩm, để lập bảng so sánh Một số tác phẩm cụ thể: * ĐÂY THÔN VĨ DẠ(HÀN MẶC TỬ) - Tình cảm thiết tha với đời, với người Nỗi buồn - Hết tiết chuyển sang tiết 2bâng khuâng, với bao uẩn khúc lòng - Giàu hình ảnh thể nội tâm, ngơn ngữ tinh tế, GV: Cho HS tìm hiểu số tác phẩm cụ thể giàu sức gợi liên tưởng * TRÀNG GIANG(HUY CẬN): GV: Nêu giá trị nội dung, nghệ thuật tác - Cái cô đơn trước thiên nhiên, tình yêu quê phẩm? hương - Màu sắc cổ điển; Giọng điệu gần gũi, thân thuộc * VỘI VÀNG (XUÂN DIỆU): - Sự giao cảm với thiên nhiên, người, đời Quan niệm mẻ nhân sinh, nỗi buồn trôi chảy thời gian, để từ có cách sống vội vàng - Giọng điệu say mê, sơi nổi, có nhiều sáng tạo ngơn ngữ hình ảnh GV: u cầu HS đọc thuộc lòng số thơ * CHIỀU TỐI(HỒ CHÍ MINH): - Tinh thần lạc quan, vượt lên hồn cảnh khắc nghiệt, Tình u thiên nhiên tha thiết mãnh liệt - Vẻ đẹp cổ điển mà đại Sự vận động tư tưởng, hình ảnh, cảm xúc * TỪ ẤY (TỐ HỮU): - Niềm vui đón nhận lí tưởng Đảng, lời tâm nguyện chân thành, thiết tha, rạo rực - Vận động tâm trạng thể qua ngơn từ, hình ảnh, nhạc điệu (ảnh hưởng thơ mới) * HAI ĐỨA TRẺ (THẠCH LAM) * CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (NG TUÂN) * CHÍ PHÈO (NAM CAO) GV: u cầu HS tóm tắt, nêu giá trị nội dung II PHẦN TIẾNG VIỆT: số tác phẩm văn xuôi? Ngôn ngữ tài sản chung xã hội Lời nói sản phẩm nhân vì: Ngữ cảnh: Ngữ cảnh bối cảnh ngôn ngữ làm sở cho việc vận dụng từ ngữ tạo lập lời nói, làm để Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS ôn lại phần Tiếng Việt lĩnh hội nội dung, ý nghĩa lời nói Nghĩa việc; Nghĩa tình thái III PHẦN LÀM VĂN: Nắm kiến thức, kĩ làm văn nghị luận: - Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bình luận, bác bỏ - Sự kết hợp thao tác lập luận - Bản tin, cách viết tin - Phỏng vấn trả lời vấn Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS ôn lại phần làm văn Củng cố: HS nắm hệ thống lại kiến thức chương trình Ngữ văn 11 Tiết 4,5,6 Ngày soạn: 02/1/2018 NGHỆ THUẬT LẬP LUẬN TRONG HAI VĂN BẢN TUN NGƠN ĐỘC LẬP (HỒ CHÍ MINH) VÀ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGƠI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC (PHẠM VĂN ĐỒNG) A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Hiểu rõ nghệ thuật lập luận hai văn Biết cách lập luận văn nghị luận Kĩ năng: Phân tích, tổng hợp, lập luận văn nghị luận Thái độ: Có ý thức lập luận q trình tạo lập văn B CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy: Đọc tài liệu, SGK, SGV, soạn giáo án Chuẩn bị trò: Ơn tập lại hai văn bản, phát phân tích cách lập luận tác giả C HOẠT ĐỘNG: Kiểm tra cũ: Trình bày nét đời, nghiệp thơ ca Tố Hữu? Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT A VĂN BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP I Phần đặt vấn đề: GV: Yêu cầu HS phân tích cách lập luận - Nêu vấn đề: độc lập tự dân tộc Việt phần mở đầu? Nam - Trích dẫn nguyên văn tuyên ngôn: + Tuyên ngôn độc lập (1776) nước Mĩ GV gợi ý phân tích: Phần mở đầu nêu lên + Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền (1791) vấn đề gì? Tác giả trích dẫn gì? Ý nghĩa nước Pháp việc trích dẫn? → Đó chân lí, lẽ phải lớn nhân loại vấn đề độc lập tự → Cách lập luận khôn khéo, liệt, dùng chiêu "lấy gậy ông đập lưng ông" + Đặt cách mạng, độc lập, TNĐL ngang hàng nhau, thể niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ + Người mở rộng, suy rộng "tất dân tộc giới tự do": sáng tạo đóng góp to lớn cho CM giới: từ quyền người, Người nâng lên GV: Nhận xét chung cách lập luận phần mở đầu GV tiếp tục yêu cầu HS phân tích nghệ thuật LL phần GQVĐ? GV gợi ý phân tích: Phần GQVĐ có luận điểm chính? Tác giả triển khai LĐ nào? Tác giả sử dụng biện pháp NT nào? Tác dụng? GV: LĐ2, tác giả triển khai nào? Tác giả đưa chứng để làm sáng tỏ LĐ? GV: Nhận xét nghệ thuật ll LĐ2 ? thành quyền dân tộc * Đoạn mở đầu súc tích, ngắn gọn: gồm câu trích, lời bình, câu kết thúc chặt chẽ, lơ gic sâu sắc làm bật vấn đề bản, cốt yếu: độc lập tự sở pháp lí II Phần giải vấn đề: * Luận điểm 1: Tố cáo tội ác giặc Pháp - sở thực tế - Về kinh tế - Về trị - Trong năm: + Bán nước ta hai lần cho Nhật + Quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật + Sát hại số đông tù trị Yên Bái, Cao Bằng - Biện pháp NT: liệt kê, đối lập, tương phản, lặp, tu từ ẩn dụ làm sáng tỏ tội ác giặc → Bằng dẫn chứng hết thuyết phục, LL chặt chẽ, lơ gic, lí lẽ sắc bén, Người vạch trần chất hèn hạ, đê tiện, tội ác tày trời bon TDP * Luận điểm 2: Quá trình đấu tranh giành độc lập nhân dân ta - cở sở nghĩa - Thời gian đấu tranh: 80 năm, dân tộc kiên trì đấu tranh chống Pháp, Nhật - Khoan hồng nhân đạo với kẻ thù xâm lược - Giành độc lập từ tay Nhật khơng phải từ tay Pháp; đánh đổ xiềng xích nơ lệ - Khẳng định: Thốt li hẳn quan hệ thực dân với Pháp; xóa bỏ hiệp ước mà Pháp kí VN - Người kêu gọi cộng đồng quốc tế thừa nhận quyền ĐLTD dân tộc VN → Tác giả dùng chứng thuyết phục, lời lẽ sắc bén đập tan luận điệu xâm lược kẻ thù KĐ ĐLTD dân tộc VN III Phần kết thúc vấn đề: - Khẳng định quyền ĐLTD dân tộc VN cách chắn: " Nước tự do, độc lập" - Bày tỏ ý chí, nguyện vọng tâm giữ vững ĐLTD " Toàn thể tự ấy" IV Nhận xét chung: - Lập luận chặt chẽ, lơ gic - Lí lẽ sắc bén, đanh thép - Dẫn chứng đầy sức thuyết phục - Ngôn ngữ hùng hồn, giọng văn đầy cảm xúc, đa điệu GV: Ở phần cuối, tác giả khẳng định điều gi? B Văn Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng Thái độ, tình cảm người viết? văn nghệ dân tộc (Phạm Văn Đồng) I Phần đặt vấn đề: - Nêu vấn đề: Nguyễn Đinh Chiểu nhà thơ lớn dân tộc cần nghiên cứu đề cao GV: Nhận xét chung nghệ thuật LL nữa, lúc Tuyên ngôn Độc lập? * Lúc lúc kỉ niệm 75 năm ngày Đồ Chiểu, lúc phong trào yêu nước diễn sơi nổi, mạnh mẽ - Lí giải vấn đề: + Mọi người biết đến tác phẩm Lục Vân Tiên hiểu thiên lệch nội dung văn Hết tiết chuyển sang tiết + Có người biết đến thơ văn u nước Nguyễn Đình Chiểu Tóm lại cách đặt vấn đề độc đáo, đặc sắc: tác giả nêu lí giải vấn đề, từ ngữ, hình ảnh GV: Ở phần ĐVĐ, tác giả nêu lên vấn đề gì? giàu sức biểu cảm, nêu lên tính cấp thiết, GV: Theo em lúc lúc nào? quan trọng vấn đề II Phần giải vấn đề: Luận điểm 1: Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ yêu nước - Con người: Yêu nước, căm thù giặc cao độ, tỏ thái độ bất hợp tác với kẻ thù GV: Không nêu mà tác giả lí giải vấn - Quan niệm thơ văn: đề nào? + Dùng văn chương để chống lại kẻ thù xâm lược + Ca ngợi nghĩa + Ca ngợi đạo đức đáng quý đời → Nguyễn Đình Chiểu xứng đáng GV: Nhận xét cách ĐVĐ tác giả gương sáng ngời lòng u nước, chí căm thù viết này? giặc Luận điểm 2: Thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu - Phản ánh phong trào kháng Pháp bền bỉ, oanh GV: Phần GQVĐ viết có LĐ? liệt nhân dân Nam Bộ GV: Tác giả dùng lí lẽ, chứng để - Văn tế: Ngợi ca người anh hùng suốt làm sáng tỏ LĐ? đời tận trung với nước, trọn nghĩa với dân; ca ngợi tinh thần chiến đấu cảm người nghĩa sĩ: So sánh với Bình Ngơ đại cáo Nguyễn Trãi - Thơ ca: Là đóa hoa, ngọc Luận điểm 3: Lục Vân Tiên-tác phẩm lớn Đồ Chiểu - Nội dung: Ngợi ca đạo đức, nghĩa; đơi chỗ ln lí khơng phù hợp - Nghệ thuật: Áng văn hay, đôi chỗ lời văn chưa hay lắm? → Cách đánh giá khách quan, trung thực, thể GV: Ở LĐ2, tác giả triển khai luận mẻ, đắn nào? III Phần kết thúc vấn đề: - Khẳng định lại vấn đề: Nguyễn Đình Chiểu sáng văn nghệ dân tộc - Bày tỏ thái độ thành kính, ngưỡng vọng với người vinh quang dân tộc IV Đánh giá chung: - Cách nêu vấn đề độc đáo, mẻ - Bố cục rõ ràng, chặt chẽ GV: Tác giả chứng minh cho LĐ3 nào? - LĐ cách LL sáng sủa, có tính thuyết phục cao - Ngôn ngữ hùng hồn, giàu màu sắc biểu cảm GV: Ở phần KTVĐ, tác giả nêu lên nội dung gì? GV: Yêu cầu đánh giá chung nghệ thuật LL văn bản? Củng cố: HS nắm cách lập luận tác giả văn bản, vận dụng cách viết vào việc tạo lập văn Tiết 7,8, 9: Ngày soạn: 02/1/2018 CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Nắm vững thao tác lập luận, cách làm nghị luận xã hội: Tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết bài, sửa chữa Nắm đặc điểm nội dung, hình thức văn nghị luận Kĩ năng: Phân tích đề, lập dàn ý, viết văn nghị luận xã hội Thái độ: Có ý thức đối vấn đề xã hội xung quanh B CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy: Đọc tài liệu, SGK, SGV, soạn giáo án Chuẩn bị trò: Ơn tập lại thao tác lập luận, cách làm văn nghị luận tư tưởng, đạo lí nghị luận tượng đời sống C HOẠT ĐỘNG: Kiểm tra cũ: Nhận xét nghệ thuật lập luận Nguyễn Đình Chiểu, sáng văn nghệ dân tộc? Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu I Đặc điểm văn nghị luận xã hội: đặcđiểm văn nghị luận xã - Vấn đề bàn bạc: Những vấn đề liên quan đến hội đời sống xã hội như: đạo đức, nhân cách, phẩm GV: Em đặc điểm chất, lố sống, môi trường, dịch bệnh văn nghị luận? - Luận điểm: Là ý kiến thể quan điểm, tư tưởng người viết, linh hồn viết - Luận cứ: Lí lẽ dẫn chứng Luận phải xác thực, đắn, tiêu biểu GV: Gợi ý HS phát biểu yếu tố: vấn đề - Lập luận: Là cách tổ chức, xếp, trình bày bàn bạc, luận điểm, luận cách lập luận luận điểm, luận cách rõ ràng, chặt chẽ, lô gic II Các thao tác lập luận: Thao tác lập luận giải thích: * Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS ôn tập lại - Là cắt nghĩa vật, tượng, khái niệm thao tác lập luận: để người khác hiểu rõ, hiểu vấn đề GV: Thế thao tác ll giải thích: Nêu cách - Giải thích văn nghị luận làm cho người giải thích? GV: Thế thao tác ll phân tích? Nêu cách phân tích? GV: Thế thao tác ll chứng minh? Nêu cách chứng minh? GV: Thế thao tác ll so sánh? Nêu cách giải thích? GV: Thế thao tác ll bình luận? Nêu cách bình luận? GV: Thế thao tác ll bác bỏ? Nêu cách bác bỏ? * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS năm kĩ văn nghị luận XH GV: Theo em cần nắm vững kĩ trình làm văn nghị luận XH đọc hiểu rõ tư tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan hệ cần giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm - Cách giải thích: Tìm đủ lí lẽ để giảng giải, cắt nghĩa vấn đề Đặt hệ thống câu hỏi để trả lời Thao tác lập luận phân tích: -Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố phận để sâu xem xét cách tồn diện nội dung, hình thức đối tượng - Cách phân tích: Chia tách đối tượng thành nhiều yếu tố phận theo tiêu chí, quan hệ định Thao tác lập luận chứng minh: - Dùng chứng chân thực, thừa nhận để chứng tỏ đối tượng - Cách chứng minh: Xác định vấn đè chứng minh để tìm nguồn dẫn chứng phù hợp Dẫn chứng phải phong phú, tiêu biểu, toàn diện sát hợp với vấn đề cần chứng minh, xếp dẫn chứng phải lô gic, chặt chẽ hợp lí Thao tác lập luận so sánh: - Làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu mối tương quan với đối tượng khác - Cách so sánh: Đặt đối tượng vào bình diện, đánh giá tiêu chí, nêu rõ quan điểm, ý kiến người viết Thao tác lập luận bình luận: - Bình luận bàn bạc, nhận xét, đánh giá vấn đề - Cách bình luận: Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề bình luận, đề xuất chứng tỏ ý kiến nhận định, đánh giá xác đáng Thể rõ chủ kiến Thao tác lập luận bác bỏ: - Là cách trao đổi, tranh luận để bác bỏ ý kiến cho sai - Cách bác bỏ: Nêu ý kiến sai trái, sau phân tích, bác bỏ, khẳng định ý kiến đúng; nêu phần ý kiến sai bác bỏ theo cách chiếu phần III Các kĩ năng: - Kĩ phân tích đề,lập dàn ý - Kĩ vận dụng tổng hợp thao tác lập luận - Kĩ vận dụng tổng hợp phương thức biểu đạt IV Cách làm văn nghị luận tư tưởng, đạo lí: Tìm hiểu đề, tìm ý: - Đọc kĩ đề ra, gạch chân từ quan trọng - Nội dung tư tưởng nêu thường ? - Hết tiết chuyển sang tiết - GV: Nêu cách tìm hiểu đề văn nghị luận tư tưởng, đạo lí? GV: Lưu ý số kĩ tìm hiểu đề GV: Cách lập dàn ý văn nghị luận tư tưởng, đạo lí? GV: Lưu ý HS số nội dung dàn ý văn nghị luận tư tưởng đạo lí GV: Lưu ý cách viết sửa chữa lại bài: GV: Tổng kết lại kiến thức văn nghị luận tư tưởng đạo lí GV: Cho HS thực hành GV: Ra đề GV yêu cầu HS tìm hiểu đề tìm hiểu yêu cầu đề ra? GV: Từ vấn đề, tìm ý cho viết đúc kết danh ngơn, tục ngữ phải tìm hiểu từ ngữ, hình ảnh để xác định vấn đề bàn bạc - Xác định xác yêu cầu đề: vấn đề bàn bạc, giới hạn TTLL, dẫn chứng - Đặt hệ thống câu hỏi tìm ý Lập dàn ý: A Mở bài: - Giới thiệu khái quát tư tưởng đạo lí cần bàn luận - Nêu vấn đề ( luận đề ) bàn bạc B Thân bài: - Giải thích tư tưởng, đạo lí: nghĩa đen- nghĩa bóng; nghĩa gần-nghĩa xa; nghĩa rộng-nghĩa hẹp - Phân tích, chứng minh mặt, khía cạnh vấn đề Bài viêt - Bàn bạc sâu rộng vấn đề C Kết bài: - Khẳng định lại vấn đề - Bài học nhận thức hành động Viết bài: - Diễn đạt ý mạch lạc, rõ ràng, chuẩn xác - Trình bày sạch, đẹp, tránh sửa chữa viết Sửa bài: - Dành phút để sửa chữa lại * Bài tập thực hành: Đề ra: Nhà văn Nga Lép - tôn - xtoi nói: " Lí tưởng đèn đường Khơng có lí tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng khơng có sống" Anh/chị viết bàn vấn đề trên./ * Bước 1: Tìm hiểu đề, tìm ý: - Vấn đề bàn bạc: Vai trò lí tưởng người sống - Các ý: + Lí tưởng đèn đường, khơng có lí tưởng khơng có sống + Nâng vai trò lí tưởng lên tầm cao sống + Mối liên hệ lí tưởng với đèn, phương hướng sống - Giới hạn: + TTLL: Giải thích, chứng minh, bình luận + Tư liệu: Từ thực tế đời sống * Bước 2: Lập dàn ý: A Mở bài: - Giới thiệu khái quát vấn đề - Nêu vấn đề bàn bạc: Vai trồ lí tưởng người B Thân bài: - Giải thích lí tưởng - Lí tưởng ý nghĩa sống - Lí tưởng tốt đẹp có vai trò đường GV: Yêu cầu HS lập dàn ý cho đề bài? - Lí tưởng riêng người C Kết bài: - Khẳng định lại vấn đề: Vai trò lí tưởng người - Bài học nhận thức hành động * Bước 3: Viết GV: Gọi - HS trình bày dàn ý * Bước 4: sửa chữa lại V Cách làm nghị luận tượng đời GV: Gọi HS nhận xét sống: + Mở bài: GV: Tổng hợp hướng dẫn HS lập dàn ý - Dẫn dắt - Nêu tượng - Chuyển ý + Thân - Giải thích tóm tắt - Đánh giá (đ/s) GV: u cầu HS trình bày lại cách làm nghị - Nguyên nhân luận tượng đời sống - Giải pháp + Kết - Tóm lược GV: Lưu ý nội dung - Nâng cao Củng cố: GV yêu cầu HS nắm vững cách làm nghị luận mọt tư tưởng đạo lí nghị luận tượng đời sống Ngày soạn: 02/1/2018 Tiết 10,11,12 THƠ CA THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12 A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hệ thống hóa nắm thơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp chương trình Ngữ văn 12 Kĩ năng: Khái quát, tổng hợp, phân tích, đánh giá thơ Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước B CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy: Đọc tài liệu, SGK, SGV, soạn giáo án Chuẩn bị trò: Ơn tập lại thơ học, nắm nội dung, nghệ thuật C HOẠT ĐỘNG: Kiểm tra cũ: Trình bày cách làm văn nghị luận tư tưởng đạo lí? Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT * Hoat động 1: GV hướng dẫn HS ôn lại I Đặc điểm thơ ca thời kì kháng chiến chống đặc điểm thơ ca thời kì kháng chiến Pháp: chống Pháp Về nội dung: GV: Nêu nội dung thơ ca thời - Viết kháng chiến chống Pháp với kháng chiến chống Pháp? cảm hứng chính: + Tình u q hương, đất nước, lòng căm thù giặc + Ca ngợi kháng chiến người kháng GV: Đặc điểm nghệ thuật thơ ca thời chống Pháp? GV yêu cầu HS nêu thành tựu thơ ca kháng chiến chống Pháp? Yêu cầu HS đọc thuộc lòng thơ học? * Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS ôn lại tác phẩm học GV: Yêu cầu HS nhắc lại nét tác giả QD? GV: Nhấn mạnh số điểm GV: Yêu cầu HS trình bày lại hoàn cảnh sáng tác thơ Tây Tiến Quang Dũng? GV: Đặc điểm nội dung nghệ thuật thơ? chiến + Hình ảnh quê hương người kháng chiến, từ anh vệ quốc quân, bà mẹ chiến sĩ, chị phụ nữ nông thôn đến em bé liên lạc thể chân thực gợi cảm Về nghệ thuật: - Một số nhà thơ có ý thức đổi thơ ca với xu hướng khác - Tố Hữu xem cờ đầu thơ, đại diện cho xu hướng đại chúng hóa, hướng dân tộc, khai thác thể thơ truyền thống - Nguyễn Đình Thi tiêu biểu cho hướng tìm tòi, cách tân thơ ca, đưa kiểu thơ hướng nội, khơng vần vần - Quang Dũng lại tiêu biểu cho hướng khai thác cảm hứng lãng mạn, anh hùng Thành tựu: - Thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp đạt thành tựu xuất sắc - Tiêu biểu như: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng Hồ Chí Minh; Bên sơng Đuống Hồng Cầm; Tây Tiến Quang Dũng; Nhớ Hồng Nguyên; Đất nước Nguyễn Đình Thi; Đồng chí Chính Hữu; đặc biệt tập thơ Việt Bắc Tố Hữu II Những tác phẩm cụ thể: Bài thơ Tây Tiến Quang Dũng: a Vài nét tác giả: - Quang Dũng nghệ sĩ đa tài - Thơ Quang Dũng phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn tài hoa b Về thơ: * Hoàn cảnh sáng tác: - Năm 1947, QD gia nhập đoàn quân Tây Tiến - Năm 1948, rời xa đơn vị, ngồi Phù Lưu Chanh, nhớ đơn vị cũ, QD viết thơ Nhớ Tây Tiến sau đổi thành Tây Tiến * Đặc điểm: - Nội dung: Bao trùm thơ nỗi nhớ Theo dõi mạch cảm xúc, thấy hồi ức mở đầu hành quân gian khổ mà hào hùng, tiếp đến kỉ niệm người miền Tây nồng ấm thiên nhiên miền Tây thơ hùng vĩ mà thơ mộng trữ tình Nhưng hằn sâu tâm trí tác giả hình ảnh đồn qn Tây Tiến trẻ trung, ngang tàng, đa cảm hào hoa Phần kết coi khúc vĩ vừa nhắc nhở lời hẹn ước vừa nhắc nhở đoạn đời không quên người trẻ tuổi dân tộc - Nghệ thuật: Bài thơ có kết hợp cách nhuần nhuyễn, tinh tế hai bút pháp thực lãng mạn Trong đó, bút pháp lãng mạn có phần 10 ... văn mang dáng dấp mềm mại, n ả, trải dài dòng nước: + GV: Nguyễn Tu n dùng lửa để tả tợn “Con sông Đà tu n dài tu n dài tóc nước sơng nào? trữ tình,, đầu tóc chân tóc ẩn mây trời + GV: Nguyễn Tu n... 2002), tên Nguyễn Kim Thành - Sinh: Hội An (Quảng Nam) , quê làng Phù Lai,huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế - Sinh trưởng gia đình nhà nho nghèo, u thơ, thích sưu tầm ca dao, tục ngữ; dân ca, ca dao... cảm giác lạc vào giới kì ảo + Quan sát nhiều lần để nhận thấy màu nước sông Đà biến đổi theo mùa: “Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, nước sơng Đà khơng xanh màu xanh canh hến sông Gâm, sông Lô Mùa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tu chon ngu van 12 ca nam,