0

Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư

20 257 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:02

Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 TUẦN 11 To¸n: Thứ hai ngày tháng 11 nm 2018 Tính chất giao hoán phép nhân, nhân víi 10,100, 1000…Chia cho 10,100,1000… (t1) 1.Mục tiêu: KT:Em biết tính chất giao hốn phép nhân, Nhân số với 10,100,1000 chia số tròn chục ,tròn trăm, tròn nghìn, cho 10; 100; 1000 KN: Vận dụng tốt tính chất giao hốn phép nhân để tính tốn TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học NL: Phát triển lực tính toán, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT4 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT4.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” (Trả lời câu hỏi tính chất giao hốn, kết hợp phép cộng) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất giao hốn kết hợp phép cộng +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “ đổi cách viết số”và làm BT3 *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách viết số đổi chổ tức giao hoán Nắm đổi chỏ thừa số tích tích khơng thay đổi - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc nghe thấy hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân nhẫm, chia nhẫm tốt với 10; 100; 1000 - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chậm hiĨu vµ hoµn thµnh BT1 (phần HĐTH) - HSNK : Giúp HS chm làm thêm BT sau: Năm trớc tuổi hai anh em céng l¹i b»ng 32 ti em kÐm anh ti Hái hiƯn anh bao nhiªu ti em bao nhiªu ti 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 11a: có chí nên (T1) 1.Mc tiêu: KT:+Đọc, hiểu “ Ông trạng thả diều” GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 +Hiểu nghĩa từ khó +Hiểu nội dung ý nghĩa bài: Ca ngợi bé Nguyễn Hiền thơng minh, có ý chí vượt khó nên đỗ Trạng nguyên 13 tuổi KN: Đọc diễn cảm với giọng kể chậm rải, cảm hứng ca ngợi TĐ:HS biết vượt khó hồn cảnh NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc cỏc t ng: mảnh gạch vỡ,tầng mây 4.iu chnh ni dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho hát HĐ 2: Quan sát tranh trả lời câu hỏi *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Trả lời tranh vẻ gì, nói lên suy nghĩ quan sát tranh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, khơng sai tiếng từ, khơng đọc lặp.Hiểu khó bài(BT3) + Đọc diễn cảm với giọng kể chậm rải, cảm hứng ca ngợi - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu ý nghĩa đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Học đến đâu hiểu đến đó, có trí nhớ lạ thường Có hơm học 20 trang sách mà có thời gian chơi thả diều Câu 2: a Nhà nghèo Hiền phải bỏ học để chăn trâu đứng cửa lớp để nghe giảng nhờ Tối đến đợi bạn học thuộc mượn bạn, sách Hiền lưng trâu, bãi cát, bút ngón tay hay mảnh gạch vở,đèn vỏ trứng thả đom đóm vào trong.mỗi lần có khì thi Hiền làm vào chuối khơ nhờ bạn xin thầy chấm hộ b.Vì Hiền đỗ Trạng nguyên tuổi 13, cậu bé ham thích chơi diều c Làm việc phải kiên trì chịu khó cơng d Có chí nên -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HS TTC BT5 -Đối với HS TTN: Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn TTC nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc cho ngời thân nghe tập đọc nói cho ngời thân nghe điều em mong ớc làm đợc Tiếng việt: Bài 11a: có chí nên (T2) GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 1.Mục tiêu KT: Luyện tập sử dụng từ thời gian kèm động từ Nắm số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ KN: Bước đầu biết sử dụng từ nói TĐ: Giúp HS có thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học NL:Phát triển lực sử dụng ngơn ngữ nói viết, lực hợp tác chia sẻ, nang lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ nói việc em làm hơm qua, hơm ngày mai.” -Học sinh nói tự nhiên *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nói tự nhiên trả lời câu thắc mắc bạn từ phân biệt hôm qua, hôm nay, hôm sau + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT6)Đọc trả lời câu hỏi *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS trả lời từ in đậm bổ sung cho động từ ý nghĩa việc bổ sung ý nghĩa a Sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ Nó cho biết việc diễn thời gian gần b Đã bổ sung ý nghĩa cho động từ trút Nó cho biết việc hồn thành c Đang bổ sung ý nghĩa cho động từ nấu Nó cho biết việc diễn + PP: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3: BT7 SHD *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Nối từ với lời giải nghĩa phù hợp ( a- 3; b- ; c-2) + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: BT1 phần HĐTH *Đánh giá: +Tiêu chí: Chọn điền từ cho vào thích hợp (1- sắp; 2- ; 3-sẽ; - đã) + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ em BT6,7 - Đối với HS TTN :Hoµn thµnh tèt BT vµ vËn dụng cách thành thạo, đặt câu có từ sẽ, đã, hỗ trợ bạn TTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SGK GV: Hong Th Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 TiÕng việt: Bài 11a: có chí nên (T3) 1.Mc tiờu: KT :Nghe viết khổ thơ bài“ Nếu có phép lạ ”, viết từ có tiếng bắt đầu s/x, tiếng chứa vần ân/anh ( tránh sai lỗi tả phương ngữ s/x ân/anh) KN: Luyện viế mầu, chữ đẹp, nét sắc sảo thống Kĩ viết tả TĐ: Thích luyện chữ viết, đam mê sáng tạo luyện chữ NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: ViÕt ®óng tiếng: quệt, nhọ mũi, quai, bóng nhẫy, diễn kịch, nghÞch.( chän BT2b) Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn đoạn văn + Viết xác từ khó: nảy mầm nhanh,mãi mãi,thành + Vit m bo tc , chữ trình bày đẹp, thể thơ -PP: Vấn đáp; viết - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập viết lời bình HĐ4: Làm tập 3b điền dấu hỏi/ ngã vào chữ in đậm *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc điền dấu hổi/ngã vào từ in đậm +Tự hoàn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn BT 3b Điền ; nổi– đỗ- thưởng- đỗi- - nhỏ- thuở- phải- hỏi- của- bữa-để - đỗ -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -HSTTC : GV HS K-G giúp đỡ em hiĨu vµ lµm đợc BT3b -i vi HS TTN : Hoàn thành tốt tập giúp HSTTC soát lại lỗi tả 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n vạch kế hoạch thực ớc mơ O ĐỨC HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ (T1) I.Mục tiêu * KT:Học xong HS có khả năng: - Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ ông bà cha mẹ bổn phận cháu với ông bà, cha mẹ * KN: Biết thực hành vi, việc làm thể lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ sống Vâng lời ông bà cha mẹ * TĐ: Kính yêu ông bà cha mẹ.Biết quan tâm đến sức khỏe, niềm vui, công việc ông bà,cha mẹ * NL: Phát triển lực tự giải vấn đề, tự học III/ Hoạt động dạy - học GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * HĐ 1:Khởi động: Lớp hát “ Cháu yêu bà” * HĐ 2: Kể chuyện : “Phần thưởng ” Việc :Cá nhân đọc thầm câu chuyện Việc : Nghe giáo viên kể lại câu chuyện phần thưởng Việc : Em bạn trao đổi câu chuyện có nhân vật chi tiết câu chuyện Trả lời câu hỏi cuối Việc : Chia sẻ nhóm báo cáo kết với cô giáo *GV Hướng dẫn chia sẻ trước lớp rút ghi nhớ Gọi HS đọc lại ghi nhớ SGK *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm nội dung ơng bà cha mẹ người sinh, nuôi dưỡng nên người Vì phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 3: Thế hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (BT1) Việc : Em trả lời tình a,b,c,d ,đ Việc : Em bạn trao đổi với Việc : Chia sẻ nhóm Việc : BHT lên chia sẻ trước lớp Báo cáo với giáo kết ý kiến GV huy động kết chốt kiến thức *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh chọn tình sai giải thích lí ví em chọn + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 3: Liên hệ thực tế Việc : Hai em kể cho nghe việc làm thể quan tâm với ông bà,cha mẹ Nêu số việc làm chưa tốt làm bố mẹ , ông bà buồn giải thích nói lên cảm giác làm việc Việc : Chia sẻ nhóm Việc : BHT lên chia sẻ trước lớp Việc : GV liên hệ số việc làm cụ thể sống để HS học tập *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh biết việc làm thể lòng hiểu thảovới ơng bà, cha mẹ Những việc làm chưa để rút kinh nghiệm + PP: Vấn đáp GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu việc làm bố mẹ nhằn tiết kiệm để học tập Khoa häc: sù chun thĨ cđa níc (t1) 1, Mục tiêu: * KT: Sau hoc, em : Nêu thể nước tự nhiên Vẽ trình bày sơ đồ vòng tuần hàn nước tự nhiên * KN: Vận dụng kiến thứcvề nước vào thực tế sống * TĐ: Có thái độ u thích mơn học thích khám phá kiến thức khoa học * NL: Phát triển sử dụng dụng cụ thí nghiệm ,năng lực tự học, tự giải vấn đề Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Phiếu kiểm tra SHD 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi đố bạn *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lới tính chất nước tồn nước thực tế - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời,tôn vinh học tập HĐ 2: Làm thí nghiệm trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS làm thí nghiện liên hệ thực tế biết nước tồn thể lỏng thể khí, thể rắn chuyển thể nước - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ 3: Quan sát tranh trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lời câu hỏi biết tác dụng ánh mặt trời nước biển, sông hồ bay thành nước, nước bay lên cao gặp lạnh ngưng tụ tạo thành mây Các hạt nước cacsc đám mây kết hợp với to nặng dần rơi xuống thành mưa Và vòng tuần hồn nước thiên nhiên - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp cỏc em hiểu vẽ vòng tuần hoàn cđa níc thiªn nhiªn - Đối với HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ b¹n TTC nhãm GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 6.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SGK Thứ ba ngày 06 tháng 10 năm 2018 Toán: Tính chất giáo hoán phép nhân, nhân với 10,100, 1000.Chia cho 10,100,1000.(T2) 1.Mục tiêu: KT:làm tính thành thạo tính chất giao hốn phép nhân, Nhân số với 10,100,1000 chia số tròn chục ,tròn trăm, tròn nghìn, cho 10; 100; 1000 KN: Vận dụng tốt tính chất giao hốn phép nhân đểtính nhanh tính cách thuận tiện nhất, TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học NL: Phát triển lực tính tốn, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT4 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT4.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ truyền điện” (Trả lời câu hỏi tính chất giao hốn phép nhân tính nhẫm với 10;100;1000 ) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất giao hoán phép nhân, nhân nhẫm với 10;100;1000 +HS trả lời to, rõ ràng ,nhanh - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: làm BT1 *Đánh giá: - Tiêu chí: Nối hai biểu thức có giá trị gải thích - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Làm BT 2; 3; *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân nhẫm, chia nhẫm tốt với 10; 100; 1000 vận dụng tốt vào chuyển đổi đơn vị đo khối lượng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT1, - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: Tìm x: X : = 169352 - 37827 : 10546 x X = 7x 10546 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SGK GV: Hong Th Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 TiÕng việt: Bài 11B : bền gan vững chí (T1) 1,Mc tiêu: KT: Đọc, hiểu câu tục ngữ nói ý chí nghị lực người Nắm đặc điểm diễn đạt câu tục ngữ KN: Đọc trôi chảy, rõ ràng, câu tục ngữ Giọng đọc khun bảo nhẹ nhàng, chí tình TĐ: Giúp HS có thái độ đắn sống NL: Phát triển lực ngôn ngữ, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy hc: HS đọc từ ngữ : lận ,tròn vành, câu chạch 4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2,3,4,5: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc tả đặc biệt ý đến lỗi tả địa phương Đọc trơi chảy, rõ ràng, câu tục ngữ Giọng đọc khuyên bảo nhẹ nhàng, chí tình - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:+ trả lời nội dung câu hỏi chia câu tục ngữ vào ba nhóm thích hợp + Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu BT5:Nhóm 1: Câu tục ngữ Nhóm 2: Câu tục ngữ Nhóm 3: Câu tục ngữ 3,6 và7 BT6: c, Ngắn gọn, có vần điệu, có hình ảnh -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HS TTC BT6 -i vi HS TTN: Hoàn thành tốt BT nắm nội dung học cách chắn hỏ trợ cho HSTTC nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành BT1 phần ứng dụng Tiếng việt Bài 11B : bền gan v÷ng chÝ (T2) 1.Mục tiêu: KT: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân KN:Rèn kĩ kể chuyện, kể tự nhiên, kể lời Nhớ câu chuyện, nhận xét lời kể bạn GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 TĐ:Bồi dưỡng em thái độ không chán nãn hay nãn chí trước khó khăn mà phải có niền tinh kiên trì vượt khó NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực kể chuyện , tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ hái hoa dân chủ” (Thi kể gương vượt khó mà em biết.) * Đánh giá -Tiêu chí: +HS kể tên bạn nhân vật truyện có tinh thần vượt khó thành cơng sống mà em biết -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2:Đọc Đọc câu chuyện trao đổi tính cách đáng khâm phục anh Nguyễn ngọc Kí * Đánh giá -Tiêu chí: +HS đọc nắm nội dung câu chuyện Đống vai xác định hình thức trao đổi Đối tượng trao đổi sử dụng cách xưng hơ trao đổi + hồn cảnh sống nhân vật: Kí bị liệt hai cánh tay từ nhỏ Kí thích học nên đến trường xin họcgiáo bảo nhà đợi lớn thêm tí + Nghi lực nhân vật: Kí tập viết chân, chân Kí giẫm làm giấy nhàu nát mực giây bê bết.Dù chân mỏi nhừ Kí cố gắng, nhiều lúc chân Kí bị chuột rút co quắp lại làm Kí đau đớn bạn xoa bóp ổn Ngày nắng ngày mưa, người mệt mõi, chân đau nhức có lúc bị chuột rút liên hồi Kí khơng nãn chí + đạt Kí: Kí viết ngày đẹp thi đỗ vào trường đại học Bác Hồ tặng huy hiệu Anh Kí người giàu nghị lực biết vượt lhos khăn để đạt điều mong ước -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -HSTTC : GV HS K-G giúp HS yÕu BT2 - Đối với HS TTN: Giúp HS TTC hoàn thành tốt tËp cđa m×nh 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với ngời hoàn thành tốt phần hoạt động ứng dụng Khoa häc: sù chun thĨ cđa níc (t2) 1, Mục tiêu: * KT: Sau hoc, em : Vẽ trình bày sơ đồ vòng tuần hàn nước tự nhiên * KN: Vận dụng kiến thứcvề nước vào thực tế sống GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 * TĐ: Có thái độ u thích mơn học thích khám phá kiến thức khoa học * NL: lực tự học, tự giải vấn đề Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bìa, bút màu 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi đố bạn *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu thể nước thiên nhiên - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời,tôn vinh học tập HĐ 2: Thảo luận hoàn sơ đồ *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS hồn thành sơ đồ vong tuần hoàn nước thiên nhiên, nhìn vào sơ đồ để trình bày trơi chảy vòng tuần hồn nước tronh thiên nhiên - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ em hiểu vẽ vòng tuần hoàn nớc thiên nhiên -i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoàn thành phần ứng dụng SGK HNGLL: TèM HIU V TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I- MỤC TIÊU - HS biết truyền thống nhà trường - HS biết tự hào ngơi trường mà học II- CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG Những tranh ảnh nói truyền thống nhà trường II Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi nêu tên hát nói thây cô giáo -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: * Hình thành kiến thức: *HĐ1: Tìm hiểu truyền thống nhà trường (10p) GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu hiểu biết về truyền thống nhà trường (nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến.( Bạn biết trường ta năm gần có thành tích bật ? ) Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Việc : Ban học tập lên chia sẻ trước lớp *HĐ2:Trưng bày tranh ảnh nói truyền thống nhà trường Việc 1: Tồn nhóm trưng bày tranh ảnh số hoạt động nói truyền thống nhà trường Việc 2: trao đổi với bạn hiểu biết truyền thống nhà trường Việc 3: Ban học tập lên chia sẻ trước lớp GV tương tác với HS liên hệ thực tế C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu truyền thống nhà trng 2019 Toán: Thứ t ngày tháng 11 năm Tính chất kết hợp phép nhân Nhân với số có tận chữ số (T1) 1.Mc tiêu: * KT:Em biết tính chất kết hợp phép nhân, Nhân với số có tận chữ số * KN: Vận dụng tốt tính chất kết hợp phép nhân để tính nhanh, tính cách thuận tiện * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT2 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ tính nhanh” BT SHD *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất kết hợp phép cộng vận dụng trả lời nhanh kết phép tính bạn giao Giải thích cách tính +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc nghe thầy cô hướng dẫn ( BT2;3.) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách vận dụng tính chất kết hợp từ phép cộng sang phép nhân a x b x c = ( a x b) x c = a x ( b x c) - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc giải thích cho bạn GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân tốt với số tròn chục giải thích cách làm - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ em hiểu làm đợc BT4 - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: TÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt: a) 34 x x b) x 71 x 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thành phần ứng dụng SGK Tiếng việt: Bài 11c: cần cù, siêng năng(T1) 1.Mc tiờu: *KT: Nhn bit c tớnh từ, làm giàu vốn từ đặc điểm tính chất vật, hoạt động trạng thái *KN:Vận dụng hiểu biết để sử dụng tính từ hợp lí, viết câu văn chỉmiêu tả cách có hình ảnh sinh động *TĐ:HS Có thái độ u thích mơn học * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực viết câu hoạt động 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động Lớp hát HĐ 2: BT1 phần HĐCB * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nói từ ngữ miêu tả hình dáng, kích thước, đặc điểm vật tranh - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 3: Tìm hiểu tính từ * Đánh giá: - Tiêu chí: +Tìm từ đoạn văn Biết tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động, trạng thái - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: BT3,4 ( SHD) - Tiêu chí: +Tìm ghi lại tính từ Đặt câu với tính từ BT3: a.Gầy gò, cao, sáng, thưa,cũ,cao, trắng,nhanh nhẹn,điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 b quang, bóng, xám,trắng, xanh, dài, hồng, to tướng,ít,dài,thanh mảnh - PP: Vấn đáp, quan sát - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Ghi chép ngắn 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HS TTC BT3 -i vi HS TTN: Hoàn thành tốt BT, đặt đợc câu có sử dụng tính từ giúp HSTTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: : Về nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SGK Tiếng việt: Bài 11B : bền gan vững chí (T3) 1.Mục tiêu: *KT: Nghe- Kể câu chuyện “ bàn chân kì diệu” *KN: Vận dụng kiến thức học kể câu chuyện lưu lốt trơi chảy, có nội dung rõ ràng dễ hiểu, Kể tự nhiên làm hấp dẫn người nghe *TĐ: Giúp học sinh học tập, ngưởng mộ gương vượt khó anh Nguyễn Ngọc Kí *NL: Phát triển lực nói, thuyết trình, lực lựa chọn sử dụng ngôn ngữ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Học sinh kể đoạn câu chuyện không chép vào 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Kể cho nghe câu chuyện Thi kể trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS dựa vào tranh nội dung câu chuyện “ bàn chân kì diệu” kể lại câu chuyện cách trôi chảy, hấp dẫn, lôi người nghe -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp HS TTC BT4 -Đối với HS TTN: Giúp HS TTC hoàn thành tốt BT 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoàn thành phần ứng dụng SGK Toán: Tính chất kết hợp phép nhân Nhân với số có tận chữ số (T2) 1.Mc tiờu: * KT:Em bit tính chất kết hợp phép nhân, Nhân với số có tận chữ số * KN: Vận dụng tốt tính chất kết hợp phép nhân để tính nhanh, tính cách thuận tiện * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính toán, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Hái hoa dân chủ” vận dụng tính chất két hợp phép nhân để thực phép tính đơn giản *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất kết hợp phép nhân vận dụng trả lời nhanh kết phép tính Giải thích cách tính +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: ( BT1;2;3.) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách vận dụng tính chất kết hợp từ phép nhân đế tính kết phép tính tính cách thuận tiện - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: (BT 4;5) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân tốt với số tròn chục giải thích cách làm Vân dụng vào giải tốn có lời văn , lời giải ngắn gọn rõ ràng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp HSTTC BT - Đối với HS TTN: Giúp HS TTC làm thêm BT sau: sánh hai số aaaa x b bbbb x a (aaaa x b = (a x 1111) xb ; bbbb x a = (b x 1111) x a Ta cã ( a x 1111) x b = (b x 1111) x a) 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành BT ng dng Thứ năm ngày tháng 11 năm 2019 Toán: Tính chất kết hợp phép nhân Nhân với số có tận ch÷ sè (T2) 1.Mục tiêu: * KT:Em biết tính chất kết hợp phép nhân, Nhân với số có tận chữ số * KN: Vận dụng tốt tính chất kết hợp phép nhân để tính nhanh, tính cách thuận tiện * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Hái hoa dân chủ” vận dụng tính chất két hợp phép nhân để thực phép tính đơn giản *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất kết hợp phép nhân vận dụng trả lời nhanh kết phép tính Giải thích cách tính +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: ( BT1;2;3.) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách vận dụng tính chất kết hợp từ phép nhân đế tính kết phép tính tính cách thuận tiện - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: (BT 4;5) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân tốt với số tròn chục giải thích cách làm Vân dụng vào giải tốn có lời văn , lời giải ngắn gọn rõ ràng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp HSTTC BT - Đối với HS TTN: Giúp HS TTC làm thêm BT sau: sánh hai sè aaaa x b vµ bbbb x a (aaaa x b = (a x 1111) xb ; bbbb x a = (b x 1111) x a Ta cã ( a x 1111) x b = (b x 1111) x a) 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành BT ng dng Tiếng việt: Bài 11c: cần cù, siêng (T2) 1.Mc tiờu: *KT: Vit c mở trong văn kể chuyện theo cách trực tiếp gián tiếp *KN: Bước đầu biết viết đoạn văn mở đầu văn kể chuyện theo hai cách: gián tiếp trực tiếp *TĐ:HS Có thái học tập tích cực * NL:Phát triển lực viết câu , viết đoạn Năng lực tự học, tự giải vấn đề, 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: BT1,2 Như SHD * Đánh giá: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 - Tiêu chí: + HS tìm đoạn mở truyện Rùa Thỏ So ánh hai cách mở khác + Mở trực tiếp: Kể vào việc mở đầu câu chuyện + Mở gián tiếp: Nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3,4: BT3,4 SHD * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS xác định cách mở giải thích em cho mở kiểu trực tiếp ( mở rộng) Viết mở theo hai kiểu mở rộng , hoạc gián tiếp cho câu chuyện bàn chân kì diệu Viết câu văn chặt chẽ, diễn đặt trội chảy - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HSTTC BT4 -Đối với HS TTN: Hoµn thành tốt BT giúp bạn TTC nhóm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành phần ứng dụng SGK ễN Tiếng việt: ễN LUYỆN TUẦN 10 *KT: +Đọc hiểu truyện “Hai cha lừa”.Hiểu tình hai cha dễ bị lay động bỡi ý kiến người khác +tìm danh từ động từ,từ láy đoạn văn; dùng dấu ngoặc kép *KN: Vận dụng hiểu biết để hồn thành tập vào sống *TĐ: Giúp HS có thái độ vững tin vào việc làm khơng giao động trước nhiều ý kiến *NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ ; lực tự học , tự giải vấn đề Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1:Khởi động Cho lớp hát HĐ 2:(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ hai cha lừa” trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: - Có người có lừa mà khơng biết cưỡi lại - Các ông xem người trai ngồi ngất ngưởng lưng lừa , người già phải bộ, người nhảy xuống người cha cưỡi lên lưng lừa - Ơng lão nhẫn tâm bắt cậu trai đáng thương phải Người cha bảo ngồi lên lưng lừa - Trời hai người bắt vật đáng thương chở nặng Hai cha cột chân lừa lại khiêng Câu b: Họ lập trường, dễ bị lay động bỡi ý kiến người khác Câu c: Sai GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Câu d: có lập trường vững vàng trước việc làm mình, không lay động bỡi ý kiến người khác - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 2,3,4( Bỏ BT 5) *Đánh giá: -Tiêu chí: Tìm viết động từ, danh từ từ láy có Trả lời tác dụng dấu ngoặc kép có BT2: Từ láy: ngất ngưởng; ngặt nghẽo, ầm ĩ, giãy giụa, hối hận BT3: a Danh từ: cha, con,chân lừa, lừa, vai,đòn gánh b Động từ: nhảy, buộc, khênh BT4 : Câu a -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo ti liu ) 2017 Toán: Thứ sáu ngày tháng 11 năm Đề xi mét vuông 1.Mc tiờu: * KT:Em biết đề-xi-mét vng đơn vị đo diện tích - đọc viết số đo diện tích theo đơn vị đề-xi-mét vuông - dm2 = 100cm2 Bước đầu biết chuyển đổi từ dm2 sang cm2 ngược lại * KN: Vận dụng tốt quan hệ hai đơn vị đo diện tích dm2 cm2 để chuyển đổi hai đơn vị đo cách thành thạo * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT2 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Ai nhanh ” BT SHD *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu diện tích hình với số đo diện tích cm2 Giải thích cách tính +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc nghe thầy cô hướng dẫn ( BT2.3) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết dm2 đơn vị đo diện tích Biết cách đọc cách viết quan hệ hai đơn vị đo cm2 , dm2 ( cm2 = 100 dm2 ) GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3:( BT1.2 phần HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Chuyển đổi đơn vị đo ,chính xác Giải thích cách làm cho bạn giáo - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ em SH TTC hiĨu vµ hoµn thành BT1(HĐTH) - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập làm thêm BT sau Điền dấu < >= vào chỗ trống thích hợp: a) 380 cm ……3 dm280cm2 2973 cm2 ……29dm2 70cm2 b) 8dm2 9cm2 ……809 cm2 5006cm2 …….50dm2 60cm2 5.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dơng SGK ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 10 1.Mục tiêu: *KT: - biết vân dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép nhân để tính tốn -Biết cách thực phép nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số - Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số *KN: Vận dụng kiến thức học hồn thành tốt BT *TĐ: H có ý thức đam mê học tốn *NL:HS có lực lập luận giải tốn, lực tính tốn, lực phân tích suy luận.năng lực tự giải vấn đề, tự học Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ôn luyện Toán Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh hát HĐ 2: ( BT 1,2,3, 4,6,7) * Đánh giá: -Dùng ê ke thước chia cm vẽ hai đường thẳng song song hai đường thẳng vng góc.-Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời HĐ 3: ( 5,8) (Như tài liêu) * Đánh giá -Tiêu chí :+ nêu cặp cạnh vng góc, cặp cạnh song song với nhau.vẽ hình chữ nhật hình vng theo ssos đo cho trước -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Viết nhận xét HĐ 4: ( BT 4) nhận biết góc GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 * Đánh giá: -Tiêu chí :HS nối tên góc với hình vẽ phù hợp -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng gdtt: sinh ho¹t Líp Mục tiêu : Đánh giá hoạt động lớp tuần vừa qua đưa kế hoạch hoạt động tuần tới “ phát động phong trảo thi đua chào mừng ngày 20-11” 2.æn định nề nếp : CT HTQ điều hành lớp nhận xét tình hình lớp tuần qua - ban , nhúm tự đánh giá kết thi đua nhóm - CT HTQ tổng hợp nhận xét thi đua nhóm 3.ý kiến thành viên lớp *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: Phõn tích vấn đề cần tuyên dương , vấn đề cần khắc phục tuần thực gờ giác, chấp hành nội quy quy định lớp, trường Ý kiến góp ý nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trích hay trách móc bạn Biết nêu lên cố gáng tiến bạn + Biết tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng bạn nêu hướng khắc phục sửa chửa -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xột bng li 4.Bình bầu thi đua nhóm, cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ:+ Phân tích ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến có ý thức vươn lên + Nhìn thấy tiến bạn, động viên bạn để bạn có động lực phấn đấu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Kế hoạch hoạt động tuần tới : ( cỏc ban thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động) - Thùc tốt ATGT, ATTTTH,Nghiờn cu bi đầy đủ trớc đến lớp - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định nhµ trưêng 6.Sinh hoạt văn nghệ GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy ... túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính toán, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV: Hoàng Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: ... ông bà,cha mẹ * NL: Phát triển lực tự giải vấn đề, tự học III/ Hoạt động dạy - học GV: Hoàng Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ... xb ; bbbb x a = (b x 111 1) x a Ta cã ( a x 111 1) x b = (b x 111 1) x a) 6 .Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành BT ng dng Thứ năm ngày tháng 11 năm 2019 Toán: Tính chất kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư ,

Từ khóa liên quan