0

Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư

24 331 0
  • Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:01

Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 TUẦN To¸n: Thứ hai ngày 27 tháng nm 2018 ôn tập số đến 100.000 (t1) I.Mc tiêu - Biết cách đọc , viết số đến 100000 - Phân tích cấu tạo số - Yêu thích mơn học, có ý thức học tập mơn tốn - Tính tốn nhanh, vận dụng giải tập có liên quan II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học Bảng nhóm, phiÕu häc tËp BT3 III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ1.Khởi động: Trò chơi “Xem tơi có số nào” * Đánh giá: + Tiêu chí: Hs tìm số bé nhất, lớn vừa lập, phân tích giá trị số + Phương pháp: Vấn đáp + KT: Trình bày miệng, tơn vinh học tập HĐ thực hành: BT2, 3,4 ( theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: đánh giá kĩ đọc, viết số có chữ số; vận dụng phân tích cấu tạo số vấn đề liên quan đến toán học - Đọc, viết thành thạo số có chữ số, phân tích số thành tổng, tổng thành số - Hợp tác tốt với bạn, có khả tự học giải vấn đề tốn học Phương pháp: PP tích hợp Kĩ thuật: N/x lời, phân tích, phản hồi V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em cũn chm ( Thng, Thnh, Ngha) làm đợc BT2, BT4,BT5 - HS hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm cha hon thnh làm thêm tập sau: Viết số sau thành tổng: 87609; 654343; 23156 VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHDH TIếng Việt : Bài 1a : thơng ngời nh thể thơng th©n (T1) I Mục tiêu: - Đọc, hiểu Dế Mèn bênh vực kẻ yếu GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + Giúp HS: Đọc rành mạch , trơi chảy , bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật ( Nhà Trò, Dế Mèn) + Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu - Phát lời nói, cử cho lòng nghĩa hiệp Dế Mèn: Bước đầu HS biết nhận xét nhân vật bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Giúp HS u thích mơn học - Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; bày tỏ cảm nhận nhân vật Dế Mèn II.Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa câu chuyện sách giáo khoa - Bảng phụ viết câu văn để hướng dẫn HS luyện đọc III Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc từ ngữ: Cỏ xước, mai phục… IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Quan sát tranh *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh qua ảnh - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy lưu lốt;chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện; với lời lẽ tính cách nhân vật (lời Nhà Trò-giọng kể lể, đáng thương; lời Dế Mèn an ủi động viên Nhà Trò- giọng manh mẽ, dứt khốt, thể bất bình thái độ kiên quyết) - Giải thích nghĩa từ bài: cỏ xước – loại cỏ có nhọn gai, hay bám vào quần áo; Nhà trò- loại trùng nhỏ, họ bướm, thường sống bụi rậm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 HĐ5: ( Theo tài liệu ) *Đánh giá: +Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1:-Thân hình bé nhỏ , gầy yếu.cánh mỏng cánh bướm non -Gầy yếu người bự phấn lột,,, Câu 2: - Bọn nhện đánh nhà Trò bận Lần chúng tơ chặng đường, đê bắt chị ăn thịt Câu 3: - Xòe bảo nhà Trò đừng sợ - Hứa khơng để ức hiếp Nhà Trò - Dắt Nhà Trò tìm bọn nhện Câu 4: Dế Mèn dắt Nhà Trò quãng tới chỗ mai phục bọn nhện -Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS đọc lưu lốt giúp đỡ em đọc chậm ,sai ting v luyn c giọng Nhà Trò thể yếu ớt, tội nghiệp, đọc giọng Dế Mèn mạnh mẽ døt kho¸t ,diễn đạt việc trả lời câu hỏi - HS đọc lưu lốt luyện đọc diễn cảm tồn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Về nhà đọc cho ngời thân nghe lại tập đọc hoàn thành BT1 phần hoạt động ứng dụng Tiếng việt: Bài 1a : thơng ngời nh thể thơng thân (T2) I Mục tiêu - Nắm cấu tạo phần tiếng( âm đầu, vần, thanh)- ND Ghi nhớ - Điền phận cấu tạo tiếng câu tục ngữ tập Giúp học sinh nắm - Có thái độ tích cực học tập - Nắm cấu tạo tiếng II Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm , phiếu học tập BT1(H§TH) III Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh nội dung hoạt động GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 HĐ1,2,3: (theo tài liệu) Tìm hiểu cấu tạo tiếng *Đánh giá: + Tiêu chí: - Nắm cấu tạo tiếng Tiếng Việt ( Âm đầu, vần, thanh) - Nhận diện phận tiếng + PP: vấn đáp +KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 4,5: (theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí : Mỗi tiếng thường có phận tạo thành Tiếng phải có vần Có tiếng khơng có âm đầu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: GV giúp đỡ em chưa hoàn thành BT1 VI.Hướng dẫn ứng dng: V nh ngời thân chơi trò nói câu có tiếng giống âm đầu Tiếng việt: Bài 1a : thơng ngời nh thể thơng thân (T3) I.Mục tiêu: - Phân biệt tiếng có âm đầu (l/n) vần ( an/ ang) dễ lẫn - Nghe viết tả, viết đảm bảo quy trỡnh Viết tiếng chứa âm x/s, vần ân/anh tiếng khó có bài: Nhà Trò, xanh dài, phấn,thâm dài, khóc -HS vit cn thn, trỡnh bày đẹp -Tự học, hợp tác nhóm II Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập BT4b III.Điều chỉnh nội dung dy hc: Viết tiếng chứa âm x/s, vần ân/anh tiếng khó có bài: Nhà Trò, xanh dài, phấn,thâm dài, khóc IV.iu chnh ni dung hoạt động HĐ1: Viết tả Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Kĩ viết tả ca HS - Vit chớnh xỏc t khú: Nhà Trò, xanh dài, phấn,thâm dài, khóc - Vit m bo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + PP: quan sát, vấn đáp; + KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ2: Làm tập1:a, (Điền l/n) *Đánh giá: + Tiêu chí:- Điền âm đầu l/n vào chỗ chấm -Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn + PP: vấn đáp, + KT: nhận xét lời HĐ 3: Giải câu đố *Đánh giá: + Tiêu chí: Giải câu đố “ la bàn” + PP: vấn đáp + KT: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em viÕt chưa đẹp hay sai lỗi chớnh t, vit từ khó viết t¶ - HS tiếp thu nhanh giúp bạn chưa hoàn thành BT4b, soát lại lỗi tả VI.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHDH đạO ĐứC: Bài : TRUNG THùC TRONG HäC TËP (T1) I.Mục tiêu: - HS có thái độ hành vi trung thực học tập - Biết quý trọng bạn trung thực không bao che cho hành vi thiếu trung thực học tập -Trung thực học tập - Kỹ tự nhận thức -Kỹ bình luận, phê phán -Kỹ làm chủ thân thiếu trung thực học tập II Chuẩn bị: - Các mẫu chuyện, gương trung thực học tập III.Hoạt động dạy học: Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi trò chơi khởi động tiết học - Giới thiệu Hoạt động học: Hoạt động *Tìm hiểu tình huống: GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Việc 1: Từng bạn đọc cho nghe tình ( SGK / kết hợp quan sát tranh SGK ) Việc 2: Thảo luận trả lời câu hỏi: a.Theo em, bạn Long có cách giả nào? b.Nếu em bạn Long em làm gì? Vì sao? Việc 1: Nhóm trưởng gọi bạn nhóm trả lời câu hỏi Việc 2: Nhận xét sửa sai có Việc 3: Cho bạn đọc ghi nhớ * Đánh giá: +Tiêu chí: Trung thực học tập thể lòng tự trọng Trung thực học tập, em người quí mến + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời * Hoạt động thực hành: Bài tập 1: - Em làm tập SGK / - Việc 1: Em đọc kết cho bạn nghe - Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung câu trả lời cho bạn Bài tập 2: - Em làm tập SGK / - Việc 1: Em đọc kết cho bạn nghe GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 - Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung câu trả lời cho bạn Giáo viên tương tác với học sinh: - Theo em, phải trung thực học tập? * Đánh giá: + Tiêu chí: Có thể đánh giá việc trả lời theo mức độ : (1) Không đưa phương án đưa phương án khơng thích hợp (2) Đưa phương án thích hợp khơng giải thích (3) Đưa phương án thích hợp giải thích + PP: Vấn đáp + KT: Viết nhanh *Hướng dẫn ứng dụng: - Sưu tầm mẩu chuyện, gương trung thực học tập - Tự liên hệ: BT6/ SGK - Chuẩn bị tiểu phẩm theo chủ đề học (BT5) theo nhóm GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Khoa häc: Thø ba ngày 28 tháng năm 2018 ngời cần ®Ó sèng ? I Mục Tiêu: - Nêu điều kiện vật chất mà người cần để trì sống - Kể điều kiện tinh thần cần cho sống người quan tâm, chăm sóc… - Có ý thức giữ gìn điều kiện vật chất tinh thần - Phát triển duy, hợp tác làm việc nhóm II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm PhiÕu BT2 III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: A Hoạt động Hoạt động 1,2,3: ( Theo tài liệu ) *Đánh giá: +Tiêu chí đánh giá: Biết yếu tố người cần cho sống :Khơng khí,thức ăn, nước uống,nhà ở,…., học, …, gia đình, bạn bè ,làng xóm,… +PP: Quan sát, vấn đáp +Kĩ thuật : Nhận xét lời chia sẻ kinh nghiệm Hoạt động 1,2,3: ( Theo tài liệu ) *Đánh giá: +Tiêu chí đánh giá: HS nắm người cần thức , nước uống, khơng khí ,ánh sáng… +PP: Quan sát, vấn đáp +Kĩ thuật : Nhận xét lời chia sẻ kinh nghiệm B Hoạt động thực hành Trò chơi +Tiêu chí: Điền thông tin vào sơ đồ + PP:vấn đáp +KT: Trình bày miệng ,nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em hiểu làm đợc BT - HS nng khiu: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm VI.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm hc: 2018 -2019 Toán:(T2) ôn tập số đến 100.000 (tT) I.Mục tiêu: - Hs thực được: Phép cộng, phép trừ số có đến năm chữ số; Nhân ( chia) số có đến năm chữ số với ( cho) số có chữ số - Hs thực thành thạo phép cộng ( trừ),phép nhân ( chia) số có đến chữ số - u thích học Tốn - Thực tốt phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số có năm chữ số II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học Bảng nhóm III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ thực hành: BT 1,2 ( theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí ĐG: đánh giá kĩ tính nhẩm, cộng trừ số có chữ số; nhân ( chia ) số có chữ số với số có chữ số - Hợp tác tốt với bạn, có khả tự học giải vấn đề tốn học + Phương pháp: PP tích hợp + Kĩ thuật: N/x lời (Khi HS làm GV quan sát, hỗ trợ, chỉnh sửa cho số HS đọc chưa hay đưa kết chưa đúng), phân tích, phản hồi V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em chưa hiểu bi làm đợc BT2, BT3 - HS hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm cha hon thnh làm thêm tập sau: 43296 + 38465 ; 60434 - 35627 VI.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dơng SHDH GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Thứ ngày 29 tháng nm 2018 Toán: (tit 3) ôn tập số đến 100.000 (tT) T2 I.Mục tiêu: - Hs thực được: Phép cộng, phép trừ số có đến năm chữ số; Nhân ( chia) số có đến năm chữ số với ( cho) số có chữ số - Hs thực thành thạo phép cộng ( trừ),phép nhân ( chia) số có đến chữ số - u thích học Tốn - Thực tốt phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số có năm chữ số, giải toán II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học Bảng nhóm III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ1: Bài 3,4 (Theo tài liệu) Tính giá trị biểu thức: *Đánh giá: + Tiêu chí :- Hs nắm cách thực tính giá trị biểu thức tính giá trị biểu thức Chú ý thực biểu thức có phép cộng, trừ nhân,chia; biểu thức chứa dấu ngoặc đơn: 52945 – 7235 x = 52945 - 14470 = 38 475 (70850 – 50320) x = 20530 x = 61590 - Biết cách tìm thành phần chưa biết phép tính tìm thành phần chưa biết phép tính + PP: Viết + Kĩ thuật: phân tích phản hồi HĐ2: Bài ( Theo tài liệu) Giải tốn *Đánh giá: + Tiêu chí ĐG: Giải tốn: - Tìm chiều dài bìa hình chữ nhật - Tìm chu vi bìa hình chữ nhật - Viết lời giải đúng, ngắn gọn + PP: Viết; vấn đáp + Kĩ thuật: phân tích phản hồi; đặt câu hỏi GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em chưa hiểu vµ lµm ®ỵc BT5 VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHDH Th nm ngy 30 thỏng nm 2018 địa lí : môn lịch sử địa L (T1) I.Mc tiờu: - Nờu vị trí hình dạng (phần đất liền) nước ta đồ - Nêu nước ta có 54 dân tộc Các dân tộc có chung Lịch sử, chung Tổ quốc - Nhận biết thiên nhiên sống người vùng có khác - Chỉ vị trí nước ta đồ II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, Bản đồ hành Việt Nam III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hoạt động : Quan sát đồ hành VN *Đánh giá: +Tiêu chí : Thao tác đồ Mạnh dạn, tự tin trình bày trước lớp + PP: Quan sát + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn Hoạt động : Tìm hiểu thiên nhiên,đời sống, sản xuất số dân tộc số vùng + Tiêu chí :- Tìm kết riêng thiên nhiên vùng - Trao đổi nhận xét trang phục người phụ nữ số dân tộc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật : Trình bày miệng, tơn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp cỏc em cha hiu bi làm đợc BT5 VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành phần ứng dụng SHDH Toán:( tit 4) biểu thøc cã chøa mét ch÷ (t1) I Mục tiêu: - Hs nhận biết biểu thức chứa chữ GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 - Hs bước đầu biết thay chữ số để tính giá trị biểu thức có chứa chữ - u thích làm tốn, tính tốn nhanh - Làm đúng, nhanh dạng toán biểu thức chứa chữ II Đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm - Phiếu học tập BT1 III.Điều chỉnh nội dung dạy học: VI.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ1: Bài (Theo tài liệu) Chơi trò chơi “Thay chữ số” * Đánh giá: + Tiêu chí: HS chơi trò chơi “ Thay chữ số” điền kết vào bảng sau thay chữ thẻ số + PP: Vấn đáp + KT: Nhận xét lời; Tôn vinh học tập HĐ2: Bài 2a,b (Theo tài liệu) Điền tiếp vào chỗ chấm; Đọc kĩ đoạn sau giải thích cho bạn * Đánh giá: + Tiêu chí:- Hs vận dụng cách thay chữ số điền giá trị vào bảng cho sẵn - Đọc kĩ nội dung ghi nhớ giải thích cho bạn: + a biểu thức có chứa chữ Mỗi lần thay chữ a số, ta giá trị biểu thức 3+a + PP: Vấn đáp + KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3: Bài (Theo tài liệu) Viết tiếp vào chỗ chấm: *Đánh giá: +Tiêu chí ĐG: Hs thay chữ vào biểu thức tính giá trị biểu thức: Giá trị biểu thức 12 + a với a = 16 + PP: Viết + KT: Phân tích phản hồi V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em chưa hoµn thµnh BT 3,BT (HĐTH) -HS ó hoàn thành tốt tập cđa m×nh Giúp bạn nhóm hồn thành VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoàn thành phần ứng dụng SHDH Tiếng việt: Bài 1B: THƯƠNG NGƯỜI, NGƯỜI THƯƠNG (T1) I.Mục tiêu : GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm 1,2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Hiểu ND bài: tình cảm yêu thương sâu sắc lòng hiếu thảo, biết ơn bạn nhỏ với người mẹ ốm (trả lời câu hỏi 1, 2, 3; thuộc nhất1 khổ thơ bài) - Giúp học sinh biết yêu thương , hiếu thảo ông bà cha mẹ… - Đọc hay , đọc diễn cảm, trả lời lưu loát, cảm nhận tình u thương sâu sắc lòng hiếu thảo bạn nhỏ II Đồ dùng: tranh minh học SGK III Hoạt động nội dung dạy học: - HS ®äc từ ngữ : tiếng khép lỏng,lần giờng, diễn kịch ngắt nghỉ nhịp thơ VI.iu chnh ni dung hoạt động: HĐ1: (theo tài liệu) Quan sát ảnh trả lời câu hỏi *Đánh giá: +Tiêu chí : - Quan sát mô tả tranh làm - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4,: (theo tài liệu) *Đánh giá: + Tiêu chí:: - Đọc trơi chảy lưu lốt - Ngắt cuối dòng thơ, nghỉ sau khổ thơ, đọc nhịp thơ, - Giải thích nghĩa từ bài: cơi trầu, y sĩ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá +Tiêu chí: Hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1:- Mẹ ốm, phải nằm nghỉ không làm việc - Hằng ngày , mẹ thích ăn trầu, đọc Truyện Kiều làm việc đồng - Lá trầu, Truyện Kiều, ruộng vườn buồn mẹ ốm Câu 2: Mẹ ! Cơ bác xóm làng đến thăm Người cho trứng, người cho cam GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Và anh y sĩ mang thuốc vào - Cảm nhận tình cảm yêu thương sâu sắc lòng hiếu thảo, biết ơn bạn nhỏ với người mẹ ốm - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu +PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ HS đọc cha ỳng , c từ khó cần lun - HS đäc diƠn cảm gióp bạn ®äc chưa diễn cảm đọc diễn cảm thơ VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc thơ cho người thân nghe Tiếng việt Bài 1B: thơng ngời, ngời thơng (T2) I Mục tiêu: - Nghe - kể lại đoạn câu chuyện tranh minh hoạ, kể nối tiếp tồn câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Giải thích hình thành hồ Ba Bể ca ngợi người giàu lòng nhân - Giúp hs u thích câu chuyện - Hs kể lại câu chuyện II Đồ dùng: Tranh minh hoạ III Điều chỉnh nội dung dạy học IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động HĐ ( theo tài liệu ) *Đánh giá: + Tiêu chí : Dựa vào tranh trả lời câu hỏi + PP : Vấn đáp + KT: trình bày miệng , tôn vinh học tập Đánh giá: HĐ 2: ( theo tài liệu) +Tiêu chí : - Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể ( Kể đoạn, tiếp nối đến hết câu, kể lại toàn câu chuyện - Chú ý nhấn giọng từ ngữ gợi cảm… + PP: Vấn đáp GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + KT: Trình bày miệng V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp HS chậm làm BT9 - HS hồn thành gióp HS chưa hoµn thành lm tt tập VI.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc kĨ cho ngêi th©n nghe c©u chun “ Sù tÝch hå ba bÓ” Khoa häc: CƠ THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO ? I Mục Tiêu: - Nêu chất lấy vào thải trình sống ngày thể người - Nêu trình trao đổi chất thể người với môi trường - Vẽ sơ dồ trao đổi chất thể người với môi trường giải thích ý nghĩa theo sơ đồ - Phát triển duy, hợp tác làm việc nhóm II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm PhiÕu BT2 III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hoạt động 1,2 ( Theo tài liệu ) *Đánh giá: +Tiêu chí đánh giá: Nêu yếu tố người cần cho sống :Hằng ngày thể người phải lấy môi trường thức ăn nước uống, khí xi thải ngồi mơi trường phân ,nước tiểu, khí các-bơ-níc +PP:Vấn đáp +KT: Trình bày miệng ,tôn vinh học tập Hoạt động 3,4 ( Theo tài liệu ) *Đánh giá: +Tiêu chí đánh giá: : HS nắm trao đổi chất thể người với mơi trường +PP:Vấn đáp +KT: Trình bày miệng , nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho hc sinh: - HS nng khiu: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 1B: th¬ng ngêi, ngêi th¬ng (T3) GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu đặc điểm văn kể chuyện Phân biệt văn kể chuyện với loại văn khác - Bước đầu biết kể lại câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1, nhân vật nói lên điều có ý nghĩa - Bồi dưỡng em đức tính ham hiểu biết, thích sưa tầm mẫu chuyện hay - Bước đầu xây dựng nhân vật kể chuyện đơn giản II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ ( Theo tài liệu) *Đánh giá + Tiêu chí: Lắng nghe câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể + PP: Quan sát + KT: ghi chép ngắn HĐ ( theo tài liệu) *Đánh giá: + Tiêu chí : - Tìm hiểu “Thế Kể chuyện ?” , dựa vào câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể trả lời câu hỏi: Câu : Bà lão ăn xin, mẹ bà góa, người dự lễ hội, giao long Câu 2: 1-d, 2-e, 3-b, 4-a, 5-g, 6-c Câu Câu chuyện ca ngợi người có lòng nhân ái, thương yêu, giúp đỡ người nghèo khổ Truyện khằng định người có lòng nhân đền đáp xứng đáng Câu 4: Kể chuyện kể lại chuỗi việc có đầu có cuối gắn với nhiều nhân vật -Mỗi câu chuyện phải nói lên điều có ý nghĩa + PP: Vấn đáp + KT: trình bày miệng, tơn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 - GV giúp HS tiếp thu chậm nm c nội dung câu chuyện kể lại đợc đoạn - HSNK k chuyn hp dn,lụi cun ngi nghe VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHDH LCH S : MƠN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (T2) I.Mục tiêu: -Nêu vị trí hình dạng (phần đất liền) nước ta đồ - Nêu nước ta có 54 dân tộc Các dân tộc có chung Lịch sử, chung Tổ quốc - Nhận biết thiên nhiên sống người vùng có khác Chỉ vị trí nước ta đồ II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: SHD, hình ảnh minh họa - HS: SHD, III Tổ chức hoạt động học tập Hoạt động 1( Theo tài liệu ) *Đánh giá +Tiêu chí :- Chỉ lãnh thổ ( phần đất liền ) nước ta đồ - Đọc tên nước láng giềng Việt Nam + PP: vấn đáp + Kĩ thuật : Trình bày miệng, tơn vinh học tập Hoạt động 2( Theo tài liệu ) *Đánh giá +Tiêu chí :- Kể phon g tục tập quán dân tộc em: trang phục, lễ hội… - Kể kiện lịch sử mà em biết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật : Trình bày miệng, GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 TiÕng viÖt: Thứ sáu ngày 31 tháng năm 2018 Bµi 1c: lµm ngời nhân (T1) I.Mc tiờu: Giỳp hc sinh - Biết văn kể chuyện phải có nhân vật Nhân vật truyện phải người, vật, đồ vật cối phân hố.Tính cách nhân vật bộc lộ qua hành động, lời nói, suy nghĩ nhân vật - Bước đầu biết xây dựng nhân vật kể chuyện đơn giản - GD HS học tập tính cách tốt nhân vật - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, sgk, vbt , Phiếu học tập III Điều chỉnh nội dung dạy học IV Điều chỉnh nội dung hoạt động HĐ 1,2: ( theo tài liệu) *Đánh giá: +Tiêu chí: - Tìm hiểu nhân vật chuyện Câu 1: Nhân vật người: bà cụ ăn xin, mẹ bà góa, người dự lễ hội Nhân vật vật: giao long, Dế Mèn, Nhà Trò, Bọn nhện GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Câu 2: Dế Mèn có lòng thương người , ghét bất công, sắn sàng làm việc nghĩa để bênh vực kẻ yếu - Mẹ bà góa có lòng thương người, quan tâm làm việc thiện, giúp đỡ bảo vệ chị Nhà Trò Câu 3: Điền vào phiếu học tập Câu 4: Căn vào lời nói hành động + PP: vấp đáp + KT : Trình bày miệng, tơn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ HS tiếp thu chậm hoàn thành BT3 - HSTT nhanh hồn thµnh tèt BT gióp bạn nhãm hoàn thành VI.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với ngời thân hoàn thành BT2 phần hoạt động ứng dụng Tiếng việt: Bài 1c: làm ngời nhân áI (T2) I MC TIấU: - in c cu tạo tiếng theo ba phần học (Âm đầu, vần, thanh) theo mẫu BT1; Nhận biết tiếng có vần giống BT2 BT3 - Vận dụng hiểu biết phân tích cấu tạo tiếng, tìm tiếng bắt vần với nhau, thi giải nhanh câu đố - HS thêm yêu Tiếng Việt - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo tiếng phần vần (Dùng màu khác cho ba phận: Âm đầu, vần, thanh) - Bộ xếp chữ, từ ghép chữ thành vần khác tiếng khác - VBT Tiếng Việt 4, Tập III Điều chỉnh nội dung dạy học: VI.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Bài tập 1: *Đánh giá: +Tiêu chí: Hồn thành mẫu chuyện cho thấy bạn Chiến biết quan tâm đến người khác + PP: quan sát + KT: Ghi chép ngắn GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 HĐ 2: Bài tập 2,3,4: * Đánh giá +Tiêu chí: - Phân tích cấu tạo tiếng; Tìm tiếng bắt vần với So sánh cặp tiếng bắt vần với BT3: - – hoài BT4: choắt – (bắt vần hoàn toàn) xinh – nghênh( bắt vần khơng hồn tồn) + PP: Vấn đáp + KT: Nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập HĐ 3: Bài tập *Đánh giá: + Tiêu chí: Giải nhanh câu tục ngữ út – ú - bút + PP: vấn đáp + KT: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ HS chậm làm BT2 - HS hoµn thµnh tèt BT giúp bạn cha hon thnh nhóm VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành BT1 phần ứng dụng SHD Toán:( tit 5) biĨu thøc cã chøa mét ch÷ (t2) I Mục tiêu: - Hs tính giá trị biểu thức chứa chữ với giá trị cho trước chữ - Luyện tính giá trị biểu thức có chứa chữ - u thích làm tốn, tính tốn nhanh - Làm đúng, nhanh dạng toán biểu thức chứa chữ II Đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm - Phiếu học tập III Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ1: Bài (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Thay chữ số tính kết ghi vào phiếu BT + PP: Vấn đáp + KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Bài 2,3 4(Theo tài liệu) * Đánh giá: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + Tiêu chí: - Thay giá trị số vào biểu thức - Tính giá trị biểu thức sau thay số chữ - Trình bày theo mẫu a, Nếu a = 30 a + 25 = 30 + 25 = 55 b, c = 10 x c = 10 x = 40 c, Nếu m = 30 + x m = 30 + x = 42 + PP: vấn đáp + KT: phân tích phản hồi; tơn vinh học tập HĐ3: Bài 5(Theo tài liệu) Đọc nội dung phần a thực yêu cầu phần b * Đánh giá: + Tiêu chí: - Hs đọc nội dung phần a vận dụng tính phần b - Tìm giá trị biểu thức P = a x với giá trị số: a = 3cm; b =5dm; a = 8m + PP: Viết, vấn đáp + KT: Phân tích phản hồi; đặt câu hỏi; nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ HS chậm hiÓu vµ hoµn thµnh BT3 BT5 - HSTTN hồn thành tốt BT gióp bạn nhóm chưa hồn thành , hồn thành BT VI.Hướng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHDH ôn tiếng việt: tuần I Mục tiêu: -Đọc hiểu câu chuyện Gà trống choai hạt đậu Biết thể quan tâm, chia khó khăn với người xung quanh -Viết từ chứa bắt đầu l/n( an/ ang).Phân tích cấu tạo tiếng - Có thái độ tích cực học tập - Rèn luyện lực ngơn ngữ; phân tích cấu tạo tiếng, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Đồ dùng dạy học: - Tranh (ảnh) - Vở em tự ôn luyện III Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ1: (theo tài liệu) Quan sát ảnh đoán việc thể tranh GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 *Đánh giá: + Tiêu chí: - Quan sát mơ tả hình ảnh qua ảnh -Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Ôn luyện (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc Câu 1: Trống choai vội vội vàng vàng Câu 2: Mọi người lo lắng Câu 3: Thích chị gà mái mơ tốt bụng quan tăm đén trống choai Câu 4: Phải biết giúp đỡ người khác gặp hoạn nạn - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 3: Bài tập 4,5,6 ( Theo tài liệu ) *Đánh giá: +Tiêu chí: Trình bày từ chứa bắt đầu l/n( an/ ang).Phân tích cấu tạo tiếng + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp HS tiếp thu chậm BT - HSTTN hoàn thành tốt BT giúp bạn nhóm hồn thành VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với bố mẹ hoàn thành phần vndụng sỏch ụn luyện TV ƠN LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - Đọc ,viết so sánh , xếp thứ tự số đến 100 000 -Thực phép cộng, phép trừ số đén năm chữ số - H có ý thức học tốn - HS làm tập II Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ơn luyện Tốn III Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 HĐ1: Khởi động (theo tài liệu) * Đánh giá: +Tiêu chí :Tính (1 đơn vị ) + Phương pháp: PP quan sát trình, quan sát sản phẩm, phương pháp viết + Kĩ thuật: N/x lời HĐ 2: Ôn luyện ( Theo tài liệu) B1,2,3 * Đánh giá: +Tiêu chí :Đọc số có năm chữ số -Làm phép tính: 3000 +5000 = 8000; 3400 x =6800 7000- 2000 = 5000; 9000 : =3000 - Viết giá trị biểu thức + Phương pháp: PP quan sát trình, quan sát sản phẩm, Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết + Kĩ thuật: N/x lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em chậm BT 5b - HSTTN hoµn thµnh tèt giúp bạn nhóm hồn thành VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hon thnh phn dng SHtt: sinh hoạt lớp I.Mục tiêu -Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tn qua -Bình bÇu ban Hội đồng tự quản cỏc ban lớp -ề phơng hớng tuần tới II Tin trỡnh HĐ1: Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua Vic : HS nờu tình HĐ tuần qua Việc 2: HS ph¸t biĨu ý kiến Vic 3: NT nhận xét hoạt động tun qua GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Vic : CT HĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua Vic 2: HS ph¸t biĨu ý kiÕn Việc 3: GV nhËn xét hoạt động lớp HĐ2: Bỡnh bầu ban Hi đồng tự quản ban cđa líp (Có đại diện cha mẹ HS) Việc : HS bình bầu Việc 2: HS ph¸t biĨu ý kiÕn Việc 3: Các ban mắt nhận nhiệm vụ * H§3: §Ị kế hoạch hoạt dộng tuần tới Vic 1:CTHTQ đa số kế hoạch tuần tới: Vic 2:HS góp ý bổ sung Việc 3: GV bổ sung * ỏnh giỏ: +Tiờu chớ: -ỏnh giá c tình hình hoạt đéng tn qua -Bình bÇu ban Hội đồng tự quản ban cđa líp -ĐỊ phư¬ng hưíng tn tíi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy ... xét lời GV: Hoàng Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2 018 -2 019 HĐ5: ( Theo tài liệu ) *Đánh giá: +Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1: -Thân hình... Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2 018 -2 019 TiÕng viÖt: Thứ sáu ngày 31 tháng năm 2 018 Bài 1c: làm ngời nhân (T1) I.Mc tiờu: Giúp học sinh - Biết văn kể chuyện... dạy học: IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: H 1: (theo tài liệu) Quan sát ảnh đoán việc thể tranh GV: Hoàng Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2 018 -2 019 *Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư ,

Từ khóa liên quan