0

skkn NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHỚ các PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ TRONG BẢNG CHO học SINH TRUNG BÌNH, yếu lớp 2 THÔNG QUA VIỆC sử DỤNG kỹ THUẬT dạy học PHỐI hợp THỂ dục THỂ THAO

24 462 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2018, 20:12

LỜI NÓI ĐẦU TÊN ĐỀ TÀI: NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHỚ CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ TRONG BẢNG CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU LỚP THƠNG QUA VIỆC SỬ DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC PHỐI HỢP THỂ DỤC THỂ THAO Mơn tốn mơn học có vị trí quan trọng bậc Tiểu học Trong năm gần đây, xu chung giới đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh trình dạy học Một phận cấu thành chương trình tốn Tiểu học mang ý nghĩa chuẩn bị cho việc học mơn hình học cấp học trên, đồng thời giúp học sinh hiểu biết cần thiết tiếp xúc với “tình toán học” sống hàng ngày Trong nhiều năm học, dạy lớp Tôi nhận thấy việc dạy cộng, trừ có nhớ chương trình tốn bậc tiểu học nói chung lớp nói riêng cần thiết lứa tuổi học sinh tiểu học, tư hạn chế mặt suy luận, phân tích việc “dạy thông qua sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao” Tiểu học góp phần giúp học sinh phát triển khả ghi nhớ cao đặt móng vững cho em học tốt mơn tốn Việc “dạy thơng qua sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao” lớp để đạt hiệu cao phát huy tính chủ động tích cực học sinh phù hợp với yêu cầu đổi phương pháp dạy học nội dung tơi muốn đề cập Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang NỘI DUNG ĐỀ TÀI I ĐẶT VẤN ĐỀ: Phần lớn trẻ em, khả học tập, nhận thức phát triển tương ứng với độ tuổi Các em phát triển đồng thời kiến thức lẫn kĩ môn học trường hoạt động sống gia đình Tuy nhiên thực tế tồn số trẻ có phát triển không cân việc ứng dụng kiến thức kĩ hai môi trường Có trẻ nhanh nhẹn, tháo vát sinh hoạt ngày lại chậm chạp học tập Có trẻ học đọc, viết tốt tính tốn lại gặp khó khăn Đặc biệt, có trẻ đọc diễn đạt ngơn ngữ nói tốt khơng thể trình bày viết đơn giản Những trẻ vậy, lực nhận thức đạt mức trung bình, trung bình lại gặp nhiều khó khăn học tập mơn văn hóa đặc biệt mơn Tốn Tiếng Việt Học sinh yếu học sinh có biểu cân đối trí thơng minh thực tế trí thông minh học tập (kết học tập trường) Có nhiều dạng học sinh học yếu mơn tốn như: Học yếu phép tính, yếu đo lường, yếu khả giải tốn, yếu tốn hình… theo đề tài tơi tìm hiểu khả ghi nhớ học sinh trung bình, yếu lớp 2, học thuộc phép tính cộng, trừ bảng Trong việc đổi phương pháp dạy học, phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm nhiều người biết đến sử dụng kĩ thuật dạy học như: Kĩ thuật đưa câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật nhóm, kĩ thuật động não, kĩ thuật trình bày phút Qua đề tài này, kỹ thuật dạy học nghiên cứu đưa vào sử dụng kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao Kỹ thuật coi nội dung học tập, hoạt động thiếu học học mơn tốn phép tính cộng, trừ bảng học sinh trung bình, yếu lớp nói chung Trường tiểu học thị trấn Đồi Ngơ nói riêng Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang Kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao dạy học giúp học sinh trung bình, yếu lớp ơn lại phép tính cộng, trừ bảng, rèn cách ghi nhớ cho học sinh giúp học sinh vận dụng vào tính phép tính cộng, trừ đơn giản Kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao dạy học hình thức hoạt động phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học Thể dục thể thao phù hợp, gắn với nội dung hấp dẫn, có tác dụng tốt với việc luyện trí nhớ học sinh Đặc biệt học sinh trung bình, yếu lớp dạy học thơng qua kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao coi ăn khơng thể thiếu để thỏa mãn nhu cầu em Thông qua kỹ thuật dạy học em thể khả vừa rèn luyện thể thao, vừa rèn khả ghi nhớ, đồng thời tạo bầu khơng khí vui, khỏe, thỏa mái, em giúp đỡ lẫn học tập Qua kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao dạy học em có thêm tinh thần vui, khỏe “ Học mà chơi ”,“ Chơi mà học” phương pháp giáo dục nhẹ nhàng hiệu Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương Nhóm đối chứng 32 học sinh học sinh lớp 2C Nguyễn Thi Un chủ nhiệm Nhóm thực nghiệm 32 học sinh học sinh lớp 2E thân tơi người viết đề tài Hai nhóm chọn có số lượng, trình độ, giới tính, thành phần sắc tộc giống nhau, hai lớp tương đương điểm số mơn học STT Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng Lớp 2E Trường tiểu học thị trấn Đồi Lớp 2C Trường tiểu học thị trấn Ngô Đồi Ngô Nhóm thực nghiệm thực giải pháp thay từ tuần 10,11, 12,13, 14, 15 đến hết tuần 16 Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến việc rèn nhớ phép tính cộng, trừ bảng học sinh trung bình, yếu lớp 2C lớp 2E Trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô So sánh điểm kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm với điểm kiểm tra sau tác động nhóm đối chứng có nghĩa có khác biệt lớn điểm trung bình nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Điều chứng minh sử dụng Kỹ thuật Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang dạy học phối hợp thể dục thể thao góp phần nâng cao khả nhớ phép tính cộng, trừ bảng học sinh trung bình, yếu II CƠ SỞ LÍ LUẬN: Hiện trạng nhóm học sinh trung bình, yếu lớp 2C lớp 2E trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô học sinh nhớ phép tính cộng, trừ bảng thơng qua ghi nhớ áp đặt, học thuộc theo cách nhẩm nhìn bảng cộng, trừ theo xóa dần giáo viên học cách ê a Các em thường khó nhớ thơng tin qua thị giác thính giác Hai nhóm học sinh khơng thể nhớ đầy đủ thơng tin thơng tin cung cấp kênh ngôn ngữ nói Các em nhà khơng học thuộc phép tính cộng, trừ mà thầy dặn Các em học trung bình, yếu khơng thể nhắc lại phép tính cộng, trừ cần ghi nhớ học, nhớ học mà áp dụng làm bài; không nhớ thứ tự phép tính cộng, trừ bảng; thường bị quên, thiếu vài bước chuỗi thực hiện; thường xuyên không làm bài, quên làm tập; quên việc giáo viên giao hay thực không Các em học sinh trung binh, yếu thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện học so với bạn khác Ở nhà em khơng có góc học tập riêng, bố mẹ quan tâm nhắc nhở em học thuộc phép tính cộng, trừ bảng Giáo viên giảng dạy hai nhóm học sinh yếu lớp 2C lớp 2E Trường tiểu học thị trấn Đồi Ngơ có sử dụng kỹ thuật dạy học vào trình dạy học để giúp cho học sinh trung bình, yếu Nguyên nhân chủ yếu chưa nâng cao khả nhớ phép tính cộng trừ, bảng học sinh trung bình, yếu lớp giáo viên cứng nhắc chưa sử dụng kỹ thuật dạy học phù hợp với em Với cách dạy sử dụng kỹ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, học sinh trung bình, yếu làm cho em khó hiểu bài, tiết học buồn tẻ, nhàm chán, Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang không gây hứng thú học tập Từ đó, em nhớ phép tính cộng, trừ bảng để vận dụng làm tính dẫn đến chất lượng học trung bình, yếu mơn Tốn vấn đề đáng lo ngại Giải pháp thay thế: Để khắc phục tình trạng trên, thân tơi suy nghĩ kết hợp kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao để nâng cao khả ghi nhớ phép tính cộng, trừ, bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp Thông qua kế hoạch học môn toán, Kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao tổ chức xuyên suốt hoạt động Việc làm có tác dụng rèn khả nhớ cho học sinh đồng thời rèn cho em tự tin, mạnh dạn q trình học tốn Tác dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao: Đối với học sinh tiểu học, thể dục thể thao thành tố quan trọng hoạt động học sinh Vì vậy, việc sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao có số tác dụng sau: + Làm thay đổi hình thức hoạt động học tập tạo bầu khơng khí lớp học trở nên dễ chịu, thoải mái hơn, học sinh nhớ phép tính cộng, trừ, bảng tích cực Học sinh thấy vui hơn, cởi mở hơn, thư thái, dễ chịu khoẻ + Giúp học học sinh trung bình, yếu rèn luyện khả ghi nhớ, tự tin học mơn tốn + Đối với học sinh yếu khơng có phương tiện giúp em phát triển cách tự nhiên có hiệu quả, rèn tự tin học tốn việc sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao Qua kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao em tham gia vào hoạt động học tập tích cực Kĩ thuật day học phối hợp thể dục thể thao không phương tiện mà phương pháp giáo dục học sinh trung bình, yếu - Kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao giới hạn khơng gian thời gian Mục đích nội dung kiến thức phụ thuộc vào người tổ chức thực Mặt khác, dù bất kỳ quy mô thực theo nhóm nhỏ hay lớn hay nào, kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao cũng phải có Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang thời gian định: thời gian chuẩn bị, thời gian nghe, nhìn, thời gian thực thử - Quy trình bước tiến hành cách sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao có hiệu sau: Gồm bước Giới thiệu kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao: - Nêu tên môn thể thao cần phối hợp - Hướng dẫn cách thực hiện: Vừa mô tả vừa thực hành - Phân chia nhóm để thực Thực thử: Nhấn mạnh cách thực hiện, lỗi thường gặp phần thực thử Thực thật, giúp đỡ học sinh khơng nói kết hay phép tính cho bạn Nhận xét kết thực hiện, thái độ học sinh, giáo viên tổ chức thực ngồi sân, ngồi lớp học, lớp học - Người giáo viên phải hình dung cách sử dụng kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao đâu, lúc nào, thời gian cho hợp lý hiệu nhất, để vừa đáp ứng mục đích, yêu cầu đề vừa đảm bảo nâng cao khả nhớ phép tính cộng, trừ bảng cho em học sinh trung bình, yếu lớp Trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Như vậy, nâng cao khả nhớ phép tính cộng, trừ bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp Thơng qua việc sử dụng kỹ thuật day học phối hợp thể dục thể thao giúp cho em phát triển cách toàn diện thể chất lẫn tinh thần Thể dục thể thao làm cho học sinh phát triển lực cách tự nhiên, giúp em trao đổi kinh nghiệm, tương tác lẫn nhau, từ em tiếp thu kiến thức dễ dàng Thể dục thể thao có nội dung tri thức gắn với hoạt động học tập học sinh, gắn với nội dung học giúp học sinh nhớ lâu phép tính cộng, trừ bảng Thể dục thể thao mang sắc thái Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngơ Trang tình cảm kèm cảm giác thoả mãn Khi thể dục thể thao, trẻ tưởng tượng, suy ngẫm, thử nghiệm tình huống, học cách lập luận để đạt kết III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Tôi chọn nhóm học sinh trung bình, yếu lớp 2C lớp 2E Trường tiểu học thị trấn Đồi Ngơ có điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu đề tài * Giáo viên: Hai nhóm giáo viên giảng dạy lớp Trường tiểu học thị trấn Đồi Ngơ có số lượng học sinh yếu nhau; Các giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn nhà trường xếp loại chuyên môn giỏi giảng dạy lớp nhiều năm * Học sinh: Đối tượng nghiên cứu hai nhóm học sinh trung bình,yếu lớp 2E lớp 2C Trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngơ Nhóm thực nghiệm 32 học sinh lớp 2E Nhóm đối chứng học sinh lớp 2C Hai nhóm chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng số lượng, trình độ, giới tính, thành phần dân tộc, độ tuổi Cụ thể sau: Bảng 1: Nhóm Thực nghiệm Đối chứng Số HS nhóm Dân tộc Đúng Lưu Tổng số Nam Nữ Kinh DT độ tuổi ban 32 20 12 32 32 32 20 12 32 32 3.2 Thiết kế nghiên cứu Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang Chọn hai nhóm học sinh lớp 2E 2C Nhóm thực nghiệm 32 học sinh lớp 2E nhóm đối chứng 32 học sinh lớp 2C Chúng kiểm tra trước tác động hiệu tiết dạy thông qua tiết dự giáo viên Kết cho thấy điểm trung bình hai nhóm có giống tương đối - hai nhóm coi tương đương Bảng 2: Kết cụ thể: Lớp SL 2C 2E Giỏi SL 7 32 32 Khá % 21.8 21.8 SL 10 % 28.1 31.3 Trung bình SL % 11 34.5 10 31.3 Còn yếu SL % 15.6 15.6 Chọn thiết kế 2: “Thiết kế kiểm tra trước sau tác động nhóm tương đương” Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu Nhóm KT trước Tác động tác động KT sau tác động Tổ chức cho học sinh học thông Thực Nghiệm Đối Chứng 32 qua kỹ thuật phối hợp thể dục 32 thể thao 32 Không tác động 32 Ở thiết kế sử dụng phép kiểm chứng HS qua kiểm tra cụ thể giấy 3.3 Quy trình nghiên cứu Chuẩn bị giáo viên: + Nhóm đối chứng dạy theo kế hoạch học bình thường + Nhóm thực nghiệm: Tiến hành tác động: giáo viên lớp 2E lớp thực nghiệm thiết kế kế hoạch học có sử dụng kỹ thuật phối hợp thể dục thể Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang thao Trong tiết dạy giáo viên sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao hoạt động: kiểm tra cũ, dạy hoạt động củng cố Cách sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao hoạt động kiểm tra cũ (nếu học sinh tiết trước học Phép cộng phạm vi 8), cách tiến hành kiểm tra sau: Kiểm tra em (tùy vào số lượng học sinh yếu lớp), giáo viên dùng hình thức thể thao chơi chuyền bóng (4 em) chơi đánh bóng bàn, đánh cầu lơng (2 em) ; Khi học sinh chuyền bóng cho bạn nêu phép tính học (7 cộng mấy), bạn nhận bóng phải nói kết bạn vừa chuyền cho (bảy cộng 8) phép tính khác nói lại phép tính bạn vừa nêu (1 cộng mấy) chuyền bóng cho bạn tiếp theo, bạn cuối Thời gian kiểm tra cũ tiến hành từ đến phút Riêng học sinh đại trà giáo viên cho viết bảng phép tính để kiểm tra lớp Cách kiểm tra phép tính trừ cũng tương tự Cách sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao họat động phần dạy mới: Giáo viên hướng dẫn học sinh lập xong phép tính cộng phạm vi 8, tiến hành học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 8, học sinh đại trà tiến hành cặp đôi đọc nhẩm cho nghe sau tự đọc thuộc tự kiểm tra lẫn Riêng học sinh yếu giáo viên cho lên trước lớp ngồi lớp sử dụng hình thức chơi môn thể thao mà giáo viên chuẩn bị để rèn cho học sinh yếu học thuộc lòng bảng cộng phạm vi (thời gian 2-3 phút) Sau thời gian rèn học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 8, giáo viên gọi học sinh xung phong đọc thuộc bảng cộng phạm vi Cách tiến hành phép tính cộng, trừ cũng tương tự Cách sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao Trong hoạt động củng cố bài, giáo viên tổ chức cho lớp sử dụng hình thức phối hợp thể dục thể Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang thao để củng cố kiến thức vừa học Giáo viên cho nhóm học sinh chọn mơn thể thao mà u thích, tiến hành chơi thời gian từ 2-3 phút Nếu giáo viên thường xuyên sử dụng kỹ thuật dạy học phối kết hợp thể dục thể thao hoạt động dạy học khả rèn cho học yếu nhớ lâu phép tính cộng, trừ bảng cao Tiến hành dạy thực nghiệm tuần 10,11, 12, 13, 14, 15 hết tuần 16 chương trình Thời gian tiến hành thực nghiệm tuân theo kế hoạch dạy học nhà trường theo thời khóa biểu điểm trường để bảo đảm tính khách quan 3.4 Đo lường thu thập liệu - Bài kiểm tra trước tác động kiểm tra hiệu tiết dạy - Bài kiểm tra sau tác động cũng kiểm tra hiệu tiết dạy thiết kế theo kế hoạch học riêng Bài kiểm tra sau tác động gồm câu, học sinh vận dụng phép tính học thuộc để làm tính Sau học sinh học hết tuần 16 chương trình, tơi tiến hành kiểm tra tiết (nội dung kiểm tra đính kèm phần mục lục) IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ Sau thời gian tiến hành tác động (7 tuần), tiến hành cho học sinh nhóm (thực nghiệm đối chứng) làm kiểm tra sau tác động (cũng kiểm tra kiến thức phép tính cộng, trừ, nhân, chia bảng thơng qua tiết dạy có lồng ghép kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao Trên sở kết thu được, tơi tiến hành phân tích liệu kiểm tra trước sau tác động Bảng so sánh điểm kiểm tra sau tác động KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA THỨ NHẤT * Nhóm đối chứng: Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngơ Trang 10 Lớp SL Giỏi Khá Trung bình Còn yếu SL % SL % SL % SL % 2C 32 21.8 28.1 11 34.5 15.6 2C 32 21.8 10 31.3 10 31.3 15.6 *Nhóm thực nghiệm: Lớp SL Giỏi Khá Trung bình Còn yếu SL % SL % SL % SL % 32 21.8 10 31.3 10 31.3 15.6 32 2E(Trứơc thực nghiệm) 2E(Sau thực 13 nghiệm) Như chứng minh kết nhóm trước tác động tương đương Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm cho thấy chênh lệch điểm nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng có ý nghĩa, tức chênh lệch kết điểm nhóm thực nghiệm cao điểm nhóm đối chứng không ngẫu nhiên mà kết tác động Như ta thấy rõ ràng mức độ ảnh hưởng việc nâng cao khả nhớ phép tính cộng, trừ bảng cho học sinh có ảnh hưởng tới nhóm thực nghiệm lớn Vấn đề nghiên cứu thông qua việc sử dụng kỹ thuật day học phối hợp thể dục thể thao có nâng cao khả nhớ phép tính cộng, trừ bảng cho học sinh lớp khơng? Có phù hợp cho học sinh lớp hay không? Đã kiểm chứng Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 11 Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động sau tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng V BÀN LUẬN - Cơ sở để lựa chọn đối tượng học sinh để nghiên cứu cho đề tài là: + Cùng học chương trình (175 tuần) + Điều kiện học tập (mỗi trường có điểm điểm trường lẽ) + Ý thức học tập + Trình độ nhau, vốn tiếng việt + Giáo viên giảng dạy lớp 2E, 2C nhiệt tình, gần gũi, quan tâm đến học sinh có trình độ chun môn lực sư phạm Nghiên cứu đạt mục tiêu đề tài đặt Việc sử dụng kĩ thuật day học phối hợp thể dục thể thao tiết dạy thông qua bước kiểm tra cũ, học mới, luyện tập lớp củng cố cho nhóm học sinh trung bình, yếu lớp 2E lớp 2C Trường tiểu học thị trấn Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngơ Trang 12 Đồi Ngơ có khả thực Để tạo tính hiệu cần phải tiếp tục nghiên cứu phát triển Qua kết kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm cho ta thấy: Kết khẳng định chênh lệch điểm hai nhóm khơng phải ngẫu nhiên mà tác động, nghiêng nhóm thực nghiệm * Hạn chế: - Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao dạy học phép tính cộng, trừ, nhân, chia bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp giải pháp phù hợp Nhưng để sử dụng có hiệu đòi hỏi giáo viên phải nhiệt tình, phải dành nhiều thời gian cho học sinh yếu thực Giáo viên phải dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức dạy học (trong lớp hay sân trường, tổ chức cá nhân hay nhóm) cho khơng ảnh hưởng chung đến học sinh đại trà Mặc khác, đòi hỏi giáo viên phải biết cách dẫn dắt tổ chức thực cho ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đặt biệt phải gây hứng thú cho học sinh rèn khả ghi nhớ phép tính cộng, trừ, bảng cho em học sinh yếu VI VẬN DỤNG LINH HOẠT VÀO THỰC TIỄN SAU THỰC NGHIỆM Qua năm tiến hành thực nghiêm lớp E Trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô, với tư cách “dạy thông qua sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao” mơn Tốn lớp tơi nhận thấy học sinh có nhiều tiến Với cách dạy học học sinh chăm say mê học tốn, em khơng ngai tham vào tốn cộng, trừ có nhớ từ đơn giản tới phức tạp Học sinh tích cực, chủ động tìm tòi, sáng tạo xây dựng kiến thức học Nhờ mà học sinh nắm nhanh, nhớ kiến thức lâu hơn, tự tin làm cho không khí tiết học sơi nổi, khơng gò bó, học sinh thực bộc lộ hết khả Từ học sinh có hứng thú học tốn, tạo thành thói quen tự suy nghĩ, chủ động làm Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 13 Qua năm quan sát kiểm nghiệm thực tế áp dụng “dạy thông qua sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao” vào học Toán lớp năm học 2012 – 2013 Kết bước đầu cho thấy học sinh hứng thú say mê với học tốn thực Khơng có cảm giác mệt mỏi, chán nản trước cũng sau học Từ cho thấy với học sinh yếu chất luượng ghi nhớ cộng, trừ có nhớ nâng cao rõ rệt Học sinh vận dung kiến thức vào thực tế hiệu ghi nhớ lâu VII KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ * Kết luận: Việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao vào tiết học phép tính cộng, trừ, bảng cho học sinh yếu lớp E nâng cao khả nhớ tốt phép tính cộng, trừ bảng Các em học sinh trung bình,yếu lớp 2E biết vận dụng vào q trình thực tính nhanh hơn, sai sốt Mặc khác, thơng qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao giúp em học sinh yếu lớp mạnh dạn, tự tin giao tiếp với bạn lớp, với bạn lớp khác Đặc biệt chất lượng học phép tính cộng, trừ,trong bảng nâng lên rõ rệt * Khuyến nghị: Các Trường tiểu học cần đạo đến tất giáo viên từ lớp đến lớp kể giáo viên giảng dạy lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập thường xuyên vận dụng kỹ thuật dạy học vào tiết học kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao Giáo viên phải có nhiệt tình, ln có tinh thần trách nhiệm cao, phải hết lòng học sinh thân u Đồng thời giáo viên phải thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức dạy học tiết học biết phối kết hợp kỹ thuật dạy học triển khai vào trình giảng dạy mình, tác động đến tất đối tượng học sinh lớp, quan tâm nhiều đến em học sinh trung bình, yếu Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 14 Đối với nhà trường: Cần tổ chức chuyên đề thiết thực, phù hợp với tất môn học, đặc biệt mơn tốn Ngành giáo dục đào tạo thường xun tổ chức chun đề có mơn tốn , Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng không ngừng để nâng cao chất lượng dạy học Qua thực tế giảng dạy, ý tưởng nhỏ dạy tốn Tơi muốn tiếp tục vận dụng kinh nghiệm vào năm học Rất mong cộng tác tất đồng nghiệp, cấp , ngành quan tâm đến việc sử dụng kĩ thuật dạy học kết hợp với thể dục thể thao học sinh mơn tốn lớp Giúp học sinh tiểu học nắm vững kiến thức từ lớp đầu cấp Tôi xin trân thành cảm ơn ! VIII TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Tan, C (2008) Tài liệu tập huấn Nâng cao lực nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên sư phạm 14 tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam Dự án Việt Bỉ - Bộ GD&ĐT - Mạng Internet: http://flash.violet.vn; thuvientailieu.bachkim.com; thuvienbaigiangdientu.bachkim.com; giaovien.net - Tài liệu dạy học lấy học sinh làm trung tâm - Phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp tiểu học (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên) - Nhà xuất giáo dục VIV PHỤ LỤC - Kế hoạch học lớp - Đề kiểm tra sau tác động đáp án - Bảng điểm kiểm tra trước sau tác động nhóm - Phiếu hỏi dành cho giáo viên dạy lớp 2C Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 15 KẾ HOẠCH BÀI HỌC (lớp 2) Tuần 13 Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2011 Toán Tiết 61: 14 Trừ số 14 - I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết lập ghi nhớ bảng trừ 14 trừ số 14-8 - Biết vận dụng bảng trừ học để làm tính giải tốn Kĩ năng: Rèn làm tính nhanh, giải tốn xác Thái độ: Học sinh u thích ham học tốn II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đồ dùng dạy học - Giáo viên: bó1 chục que tính que rời banh nựa màu đỏ, cặp vợ bóng bàn nhựa - Học sinh: Sách, bảng con, nháp Phương pháp dạy học: giảng giải, trực quan, luyện tập Sử dụng kỹ thuật dạy học kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật nhóm, kỹ thuật trình bày phút, kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động : (1’) Lớp hát Kiểm tra cũ: Gọi hs làm (4’), em đặt tính tính Lớp bảng Nhận xét bạn - Đặt tính tính; 63 - 35 ; 33 - - Nhận xét, cho điểm Dạy mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Giới thiệu (1’) HOẠT ĐỘNG CỦA HS học sinh nhắc đề Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ 14 – 8, lập bảng trừ 14 trừ số (13’) Mục tiêu: Biết cách thực phép trừ có Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 16 nhớ dạng 14 - Tự lập thuộc bảng trừ 14 - 14 trừ số 14 – -8 - Nghe phân tích đề tốn a Nêu vấn đề : Có 14 que tính, bớt que - em nhắc lại tốn tính Hỏi lại que tính? - Thực phép trừ 14 - - Để biết lại que tính ta làm - HS thao tác que tính, lấy ? 14 que tính bớt que, lại - Giáo viên viết bảng 14 – que b Tìm kết - em ngồi cạnh thảo luận tìm cách bớt - Còn lại que tính ? - Còn lại que tính - Em làm nào? - Trả lời: Đầu tiên bớt que tính Sau tháo bó que tính bớt que (4 + = 8) Vậy lại que tính - Vậy lại que tính ? - Vậy 14 - = ? Viết bảng : 14 – = * 14 - = Viết 14 viết xuống thẳng cột với Viết dấu (-), kẻ gạch ngang - Trừ từ phải sang trái, không trừ 8, lấy 14 trừ 6, viết nhớ 1, trừ c Đặt tính tính - Em tính ? - Nhiều em nhắc lại - HS thao tác que tính tìm kết - Nhiều em nối tiếp nêu kết - GV lập bảng trừ 14 trừ số - Ghi bảng - HTL bảng trừ 14 trừ số 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = Học sinh đại trà Học sinh yếu sử dụng kỹ thuật thể dục thể thao để học thuộc - Xoá dần bảng 14 trừ số cho học sinh bảng trừ HTL 14 - = Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 17 Hoạt động 3: Thực hành luyện tập (20’) Mục tiêu : áp dụng bảng trừ 14 trừ số để làm tính 14 - để giải tốn có liên quan Bài 1: Tính nhẩm học sinh đọc đề Đọc xác định yêu cầu đề Hướng dẫn làm mẫu phần tập a Khi biết + = 14 có cần tính + - Khơng cần đổi chỗ khơng, số hạng tổng khơng đổi Vì sao? lấy tổng trừ số hạng - Khi biết + = 14 ghi kết số hạng 14 – 14 – khơng, ? - Làm tiếp phần b b So sánh + ? - Ta có + = - Có kết - So sánh 14 – – 14 – em lên bảng làm, em - Kết luận : Vì + = nên 14 – – = 14 cột – (khi trừ liên tiếp số hạng cũng - Lớp làm vào phiếu tập trừ tổng) - Nêu cách tính 14 – 9, 14 – - Nhận xét, cho điểm Học sinh đọc đề Bài 2: Tính - Lớp bảng Đọc xác định yêu cầu đề Hướng dẫn làm mẫu -một phần tập 14 14 14 08 05 07 Tổ chức lớp làm bảng em đọc đề - Nhận xét, cho điểm em nêu ta lấy số bị trừ trừ Bài 3: Đặt tính tính hiệu, biết số trừ số Ta lấy số bị trừ trừ số trừ bị trừ là: 14 5; 14 Nêu cách đặt tính tính Đọc xác định yêu cầu đề Viết 14 viết xuống Hướng dẫn làm mẫu phần tập 14 thẳng cột với Viết dấu – - Muốn tìm hiệu biết số bị trừ, số trừ ? - kẻ gạch ngang - Trừ từ phải sang trái, khơng Đặt tính nào? Bạn nêu trừ 6, lấy 14 trừ 8, Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 18 cách tính? viết nhớ 1, trừ Trừ từ đâu sang đâu? Tổ chức cho học sinh làm vào Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh yếu -1 em đọc đề - Nhận xét, cho điểm - Bán nghĩa bớt Bài 4: Giải toán - Học sinh nêu Đọc xác định yêu cầu đề Hướng dẫn làm mẫu phần tập Học sinh làm vảo - Bán nghĩa ? Bài toán cho biết gì? Có 14 quạt điện Đã bán cái? Bài tốn hỏi gì? Còn quạt điện? em lên bảng lớp giải trình bày lời giải Nhận xét cho điểm Củng cố: (3’) - Đọc bảng trừ 14 trừ số (học sinh đại trà chơi sạc điện, điện trúng bạn bạn nói phép tính trừ bảng trừ 14 trừ số) - Học sinh yếu chơi thể thao ném banh, ném banh cho bạn em phải nêu phép tính Dặn học sinh nhà xem lại Nhận xét tiết học V NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý: Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 19 ĐỀ KIỂM TRA Trường : …………………… Năm học: 2011-2012 Lớp: Mơn: TỐN Họ tên: Ngày kiểm tra: /12/2011 Thời gian : 30 phút Điểm: (không kể thời gian phát đề) Bài 1: Nối theo mẫu Bài 2: Tính 11 - 7 12 - 11 - 8 12 - 11 - 9 12 - - 14 - 14 - 14 - 14 Bài 3: Tính nhẩm 15 - = …… 16 - = …… 17 - = …… 15 - = …… 16 - = …… 17 - = …… 14 - … = 15 - … = 16 - … = 14 - … = 15 - … = 16 - … = Bài 4: Số? Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 20 ĐÁP ÁN LỚP Bài 1: (2 điểm) Nối phép tính 0,5 điểm 11 - 7 12 - 11 - 8 12 - 11 - 9 12 - Bài 2: (2 điểm) Mỗi kết 0,5 điểm - 14 - 14 - 14 - 14 Bài 3: (3 điểm), kết 0,5 điểm 15 - = 16 - = 17 - = 15 - = 16 - = 17 - = Bài 4: (3 điểm), kết 0,5 điểm 14 - = 15 - = 16 - = 14 - = 15 - = 16 - = Tổng cộng toàn 10 điểm làm tròn 0,5 thành Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 21 BẢNG ĐIỂM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NHÓM THỰC NGHIỆM Điểm Điểm KT KT Họ tên STT trước sau TĐ TĐ Nguyễn Phú Ánh 8 Ng Thị Chung Anh Lê Quang Anh Đỗ Hoàng Anh Vũ Tuấn Anh Ng Khắc Tuấn Anh Nguyễn Phương Anh Đinh T Yến Chi Nguyễn Hạnh Chi Lê Thuỳ Dương Tạ Đăng Dương Trịnh Phạm Dũng Vũ Đức Dũng Dương Tiến Đạt Lê Văn Giáp Trần T Thu Hằng Ng Th Thanh Hương Nguyễn Lan Hương Vũ Minh Hiển Phạm Minh Hiếu Nguyễn Việt Hoàng Trịnh Việt Hoàng Cao Thành Long Trần Ngọc Yến Mai Phạm T Quỳnh Mai Vũ Ngọc Minh Nguyễn T Ngọc Mến Nguyễn Long Nhật Nguyễn Hà Phương Nguyễn Văn Sơn Giáp Hồng Thương Vũ Phương Thảo Lưu Thị Thu Huyền NHÓM ĐỐI CHỨNG Điểm KT Họ tên trước TĐ Phùng T Vân Anh Điểm KT sau TĐ Bùi Tuấn Anh 9 9 6 9 7 10 8 10 10 9 6 10 10 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Lê Quý Đô Dương Đức Đạt Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thị Điệp Nguyễn Văn Dũng Giáp Thuỳ Dung Phan T Mỹ Duyên Lều Thị Hằng Nguyễn T Mai Hương Dương Xuân Học Phạm Văn Huy Nguyễn Thị Diệu Huyền Phan T Ngọc Lan Dương Thị Khánh Ly Bùi Thị Huyền My Tăng Hải Nam Thân Văn Ngọc Vũ Thị Như Quỳnh Hồng Văn Thưởng Nguyễn Văn Thiện Nguyễn thu Thuỷ Dương Xuân Tú Nguyên Văn Tráng Trương Thanh Trung Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Văn Tuyền Nguyễn Đình Văn Trần Văn Hùng Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Thị Vân Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 9 4 9 7 6 7 22 9 5 10 7 9 4 7 6 8.4 Phiếu hỏi giáo viên lớp 2C PHIẾU HỎI CHO GIÁO VIÊN LỚP 2C Để giúp cho việc nghiên cứu, tìm kiếm biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiểu học, xin anh (chị) cho biết ý kiến suy nghĩ thơng qua việc trả lời câu hỏi đây: Anh (chị) dạy lớp nào? Anh (chị) dạy tiểu học năm? , năm lớp 2? Anh (chị) người dân tộc nào? (anh (chị) đánh dấu x vào ô) 3.1 Kinh 3.2 Dân tộc khác Xin Anh (chị) cho biết trình độ sư phạm cao (Anh (chị) đánh dấu x vào ô) 4.1 Chưa qua đào tạo sư phạm 4.2 Đã qua khóa huấn luyện sư phạm cấp tốc 4.3 Trung học sư phạm 4.4 Cao đẳng sư phạm 4.6 Đại học sư phạm Trong dạy toán anh (chị) thường áp dụng hình thức phương pháp dạy học sau khơng? ( Mỗi dòng ô, xin đánh dấu x vào ô) Không Thỉnh thoảng Thường xuyên Thầy giảng – trò chép Trò chơi học tập Học theo cặp Chia nhóm học tập Dùng phiếu học tập Học trời Trong dạy học toán anh (chị) thường áp dụng kỹ thuật dạy học tập huấn ( Mỗi dòng ơ, xin đánh dấu x vào ô) Không Thỉnh thoảng Thường xuyên Kỹ thuật khăn trải bàn Kĩ thuật trình bày phút Kĩ thuật mảnh ghép Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 23 Kĩ thuật sử dụng sơ đồ tư Kỹ thuật đặt câu hỏi Kỹ thuật sử dụng trò chơi học tập Kỹ thuật học theo nhóm Kĩ thuật động não Kĩ thuật phối hợp thể dục thể thao Đối với học sinh yếu, học sinh khuyết tật học hòa nhập anh (chị) thấy việc sử dụng kĩ thuật thể dục thể thao vào dạy học cho đối tượng có phù hợp khơng? ( Mỗi dòng ơ, xin đánh dấu x vào ô) Không phù hợp Tương đối phù hợp Rất phù hợp Anh (chị) sử dụng kĩ thuật Phối hợp thể dục thể thao tiết học tốn thường bước nào? ( Mỗi dòng ơ, xin đánh dấu x vào ô) Không Thỉnh thoảng Thường xuyên Kiểm tra cũ Dạy Luyện tập lớp Củng cố Xin cảm ơn anh (chị) trả lời câu hỏi Đồi Ngô, ngày 15 tháng 10 năm 2012 Người viết Lưu Thị Thu Huyền Lưu Thị Thu Huyền Trưường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô Trang 24 ... sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao vào tiết học phép tính cộng, trừ, bảng cho học sinh yếu lớp E nâng cao khả nhớ tốt phép tính cộng, trừ bảng Các em học sinh trung bình ,yếu lớp. .. nhớ phép tính cộng, trừ bảng cho em học sinh trung bình, yếu lớp Trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Như vậy, nâng cao khả nhớ phép tính cộng, trừ bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp Thông qua. .. phối hợp thể dục thể thao để nâng cao khả ghi nhớ phép tính cộng, trừ, bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp Thơng qua kế hoạch học mơn tốn, Kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHỚ các PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ TRONG BẢNG CHO học SINH TRUNG BÌNH, yếu lớp 2 THÔNG QUA VIỆC sử DỤNG kỹ THUẬT dạy học PHỐI hợp THỂ dục THỂ THAO ,

Từ khóa liên quan