0

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV NAM GIANG

86 0 0
  • PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV NAM GIANG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:46

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV NAM GIANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV NAM GIANG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CƠNG TY TNHH TM DV NAM GIANG ĐỒN THỊ MỸ NHANH KHÓA LUẬN TỐT NGHỊÊP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV NAM GIANG” Đồn Thị Mỹ Nhanh, sinh viên khóa 32, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS.THÁI ANH HÒA Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Bốn năm Đại học trôi qua thật nhanh Một khoảng thời gian đủ dài để tơi có người bạn thân thiết, thầy giáo tận tình với kiến thức quý báu mà học giảng đường sinh viên Tôi hiểu tất vốn kiến thức mà tơi có ỏi Đó tảng bản, hành trang ban đầu để tơi bước vào đời Bản thân tơi phải học hỏi trau dồi thêm nhiều Lời xin tri ân cha mẹ người sinh tôi, nuôi dưỡng khôn lớn trưởng thành ngày hôm nay, chỗ dựa tinh thần cho tơi Với tơi nhận được, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy Thái Anh Hòa người hướng dẫn tơi tận tình suốt thời gian tơi thực khóa luận Cùng với khoảng thời gian tháng ngắn ngủi thực tập phòng Thủy sản Cơng ty TNHH – TMDV Nam Giang tơi tích lũy cho kiến thức kinh nghiệm thực tế Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phạm Văn Nga – Giám đốc Công ty TNHH TM DV Nam Giang, anh Nguyễn Thanh Sang, anh Nguyễn Công Trưng, anh Cao Tuấn Kiệt, chị Huỳnh Ngọc Minh Châu phòng Thủy sản tồn nhân viên Công ty Đặc biệt anh Nguyễn Công Tráng dẫn tạo điều kiện cho hồn tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ khách hàng đại lý Công ty khu vực tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu trao đổi kinh nghiệm quý báu Lời cuối cảm ơn người bạn thân động viên, giúp đỡ suốt bốn năm học vừa qua Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Kính bút, Đồn Thị Mỹ Nhanh NỘI DUNG TĨM TẮT Đồn Thị Mỹ Nhanh Tháng 07 năm 2010 “Phân Tích Hoạt Động Marketing – Mix Trong Q Trình Phát Triển Sản Phẩm Thuốc Thủy Sản Của Công ty TNHH TM DV Nam Giang” Đoàn Thị Mỹ Nhanh July 2010 “Analysing Marketing – Mix Activities In The Proscessing Development Of Aquacultural Product Of Nam Giang Trading & Service Co., LTD” Khóa luận tìm hiểu hoạt động Marketing – mix trình phát triển sản phẩm thuốc thủy sản Công ty TNHH TM DV Nam Giang, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm hoạt động Trên sở đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện họat động Marketing – mix Cơng ty Phương pháp thực khóa luận là: – Thu thập xử lí số liệu từ sổ sách, chứng từ báo cáo Công ty qua năm 2008 – 2009 (số liệu thứ cấp) – Tham khảo tài liệu sách báo, tạp chí, internet, luận văn tốt nghiệp khóa trước – Điều tra thực tế khách hàng Cơng ty Qua khóa luận tơi thấy Cơng ty Nam Giang có vị tốt thị trường kinh doanh thuốc thủy sản hình thức nhập phân phối, hoạt động Marketing – mix Công ty tốt mang lại hiệu cao Tuy nhiên số hạn chế hoạt động khóa luận trình bày số hạn chế Khóa luận vào phân tích chiến lược mà Công ty sử dụng, đề giải pháp, định hướng mục tiêu kinh doanh đắn nhằm hồn thiện cơng tác Marketing, mở rộng thị trường chiếm ưu cạnh tranh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Công ty TNHH TM DV Nam Giang 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 2.1.3 Chức nhiệm vụ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức hoạt động 2.1.5 Tình động hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc thủy sản Công ty năm 2008 – 2009 2.1.6 Thuận lợi khó khăn Cơng ty thời gian qua 12 2.1.7 Phương hướng hoạt động Công ty thời gian tới 13 2.2 Tổng quan khu vực khảo sát 13 2.2.1 Bến Tre 13 2.2.2 Bạc Liêu 14 2.2.3 Sóc Trăng 14 2.2.4 Kiên Giang 15 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 16 16 3.1.1 Khái niệm chung Marketing v 16 3.1.2 Marketing – mix 18 3.1.3 Các chiến lược Marketing 20 3.1.5 Ma trận SWOT 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm thuốc thủy sản Công ty TNHH TM DV Nam Giang 29 4.1.1 Thị trường sản phẩm thuốc thủy sản 29 4.1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc thủy sản Cơng ty 30 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing 31 4.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 31 4.2.2 Phân tích mơi trường vi mơ 34 4.3 Phân tích chiến lược Marketing – mix 36 4.3.1.Chiến lược sản phẩm 36 4.3.2.Chiến lược giá 39 4.3.3.Chiến lược phân phối 41 4.3.4.Chiến lược chiêu thị cổ động 51 4.4 Đánh giá chiến lược Marketing – mix Công ty 55 4.4.1 Chiến lược sản phẩm 55 4.4.2 Chiến lược giá 56 4.4.3 Chiến lược phân phối 56 4.4.4 Chiến lược chiêu thị cổ động 56 4.5 Phân tích ma trận SWOT 57 4.6 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing – mix sản phẩm thuốc thủy sản Công ty 59 4.6.1 Phân tích thị trường khách hàng 59 4.6.2 Hồn thiện chiến lược Marketing – mix 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Kiến nghị 64 5.2.1 Đối với Công ty 64 vi 5.2.2 Đối với nhà nước 65 5.2.3 Đối với quyền địa phương 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh ĐBSCL Đồng sơng Cửu Long TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMDV Thương mại dịch vụ NTTS Nuôi trồng thủy sản XHCN Xã hội chủ nghĩa Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp SX Sản xuất KD Kinh doanh XNK Xuất nhập DTT Doanh thu LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế CP Chi phí CPQC Chi phí quảng cáo WTO Tổ chức thương mại giới TTTH Tính tốn tổng hợp ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng thu nhập quốc dân TT Thị trường DNTT Doanh nghiệp tư nhân Cty Công ty PR Quan hệ cộng đồng (Public Relation) SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa KM Khuyến viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết Quả HĐSXKD qua Hai Năm 2008 – 2009 10 Bảng 2.2 Tình Hình Lao Động Cơng Ty qua Các Năm 2008, 2009 11 Bảng 4.1 Danh Sách Sản Phẩm Thuốc Thủy Sản Cơng Ty 30 Bảng 4.2 Tình Hình Doanh Thu Cơng Ty Năm 2007 – 2009 30 Bảng 4.3 Tình Hình Lợi Nhuận Cơng Ty Từ Năm 2007 – 2009 31 Bảng 4.4 Các Sản Phẩm Công Ty Nhập Khẩu Đầu Năm 2010 37 Bảng 4.5 Vấn Đề Khách Hàng Quan Tâm Khi Mua Sản Phẩm Công Ty Nam Giang 38 Bảng 4.6 Thống Kê Đánh Giá Khách Hàng Về Giá Cả Các Sản Phẩm Của Công Ty 40 Bảng 4.7 Tỷ Trọng Các Kênh Phân Phối Đóng Góp Vào Doanh Thu 42 Bảng 4.8 Nhận Xét Đại Lý Về Thời Gian Giao Nhận Hàng Công Ty 43 Bảng 4.9 Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Khách Hàng Về Phương Thức Giao Nhận Hàng 43 Bảng 4.10 Các Hình Thức Khách Hàng Thanh Toán Cho Các Đại Lý 45 Bảng 4.11 Tình Hình Hỗ Trợ Cơng Ty Đối Với Khách Hàng 46 Bảng 4.12 Thống Kê Đại Lý Phân Phối Farm Theo Khu Vực Năm 2009 49 Bảng 4.13 Doanh Thu Đóng Góp Theo Khu Vực 50 Bảng 4.14 Bảng Hiện Tổng Chi Phí Chiêu Thị Tỷ Suất DT/CP 51 Bảng 4.15 Chi Phí Quảng Cáo Công Ty Năm 2008 – 2009 52 Bảng 4.16 Kênh Thông Tin Khách hàng 52 Bảng 4.17 Chi Phí Khuyến Mãi Cơng Ty Trong Năm 2008 – 2009 53 Bảng 4.18 Thống Kê Đánh Giá Khách Hàng Đối Với Hình Thức Khuyến Mãi Công Ty So Với Các Công Ty Khác 54 Bảng 4.19 Bảng Ưu Nhược Điểm Các Chiến Lược Chiêu Thị Cổ Động Công Ty 55 Bảng 4.20 Ma Trận SWOT 57 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Cơ Cấu Các Phòng Ban Hình 2.2 Sơ Đồ Quy Trình Thủ Tục Nhận Hàng Tại Cảng Hình 3.1 Mục Tiêu Marketing 17 Hình 3.2 Chức Năng Marketing: Phát Hiện Thỏa Mãn Nhu Cầu Khách Hàng 18 Hình 3.4 Sơ Đồ Quá Trình Phát Triển Sản Phẩm Mới Marketing 21 Hình 3.5 Sơ Đồ Những Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Giá Doanh Nghiệp21 Hình 3.6 Sơ Đồ Kênh Phân Phối Điển Hình Đối Với Khách Hàng Tiêu Dùng 23 Hình 3.7 Ưu Nhược Điểm Một Số Phương Tiện Quảng Cáo 25 Hình 4.1 Biểu Đồ Dân Số Việt Nam Qua Các Năm 33 Hình 4.2 Sơ Đồ Thể Hiện Quá Trình Phát Triển Sản Phẩm Mới Cơng Ty 37 Hình 4.3 Sơ Đồ Cấu Trúc Kênh Phân Phối Cơng Ty 41 Hình 4.4 Qui Trình Đặt Hàng Giao Hàng Hoạt Động Phân Phối 47 x – Xây dựng hệ thống thông tin thông suốt cửa hàng, đại lý phận Thủy sản nhằm cung ứng yêu cầu cách nhanh chóng kịp thời + Thị trường nội địa : y Tiếp tục trì thị trường trọng điểm như: Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau,…Đồng thờ mở rộng thị trường sang tỉnh có tiềm ngành NTTS như: An Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Vũng Tàu,… y Phát triển thị trường theo hướng phát triển địa lý – Khu vực thị trường miền Trung, miền Bắc (Mở rộng thêm đại lý mạng lưới phân phối với sản phẩm có): Khai thác khác nhu cầu sản phẩm cho loại thủy sản khác thuộc đặc điểm khu vực địa lý khu vực miền Trung, miền Nam với loại đặc tính khác Chiến lược kết hợp với chiến lược phát triển sản phẩm + Thị trường cung ứng : Tiếp tục trì mối quan hệ nhập với khách hàng cũ như: Mỹ, Ấn Độ,…Bên cạnh khơng ngừng tìm kiếm nguồn cung ứng tốt d) Chiêu thị cổ động – Hoạt động xúc tiến: Khẳng định uy tín, xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài, bền vững với khách hàng – Công ty nên xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng lớn, khách hàng từ trước đến nay, trại nuôi trồng thủy sản khu vực ĐBSCL – Thường xuyên tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành: Nhằm tạo nhận biết sản phẩm với khách hàng, Cơng ty nên có nhiều chương trình khuyến tặng quà, sản phẩm cho khách hàng – Chính sách quảng cáo: + Quảng cáo Tivi: Cơng ty tăng cường hoạt động quảng cáo Tivi, chọn kênh thời lượng phát quảng cáo phù hợp với khu vực, thị trường mục tiêu + Quảng cáo vật dụng (áo mưa, nón, áo, phương tiện vận tải) làm quà tặng kèm mua sản phẩm cho khách hàng – Dịch vụ Website: Xây dựng, quản lý mối quan hệ tốt với khách hàng, khách hàng thông qua Website Công ty để cập nhật thơng tin, tìm hiểu mơi trường 61 kinh doanh ngành Quảng cáo Website, trang vàng, tạo giao diện bắt mắt, sinh động, hấp dẫn; cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm – Thư trực tiếp : + Thư giới thiệu sản phẩm + Mời khách hàng, sử dụng thử sản phẩm 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trước yêu cầu ngày cao người tiêu dùng nước mặt hàng thực phẩm thủy sản “An tồn – Chất lượng” nên đòi hỏi người ni phải tăng cường biện pháp phòng bệnh cho mơ hình ni để hạn chế bệnh phát sinh Một biện pháp cần khuyến cáo việc phòng ngừa bệnh ao ni thủy sản sử dụng chế phẩm sinh học (CPSH) để cải thiện chất lượng nước nhằm nâng cao khả phòng bệnh thủy sản Đây biện pháp nhằm hạn chế dư lượng loại hóa chất kháng sinh cấm sử dụng sản phẩm thủy sản vượt giới hạn cho phép theo quy định thị trường nước quốc tế Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt có nhiều doanh nghiệp nước kinh doanh mặt hàng này, điều đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng nổ lực phấn đấu để đạt mục đích đề ra, hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo vững cho tương lai Trong trình hoạt động phát triển Công ty TNHH TM DV Nam Giang phải đối đầu với nhiều yếu tố tác động trình tiêu thụ sản phẩm việc thực mục tiêu đề Vì việc phân tích mơi trường kinh doanh định hướng chiến lược kinh doanh điều kiện tiên cho thành công Công ty giai đoạn gia nhập thị trường quốc tế WTO Sự thay đổi liên tục theo thời gian yếu tố mơi trường bên bên ngồi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty, có nhiều yếu tố thuận lợi có khơng khó khăn cho Cơng ty Vì để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, Cơng ty cần có chiến lược phù hợp với môi trường kinh doanh thời kỳ để tận dụng hội cạnh tranh giúp Công ty phát triển hoàn thiện Mặc dù gặp phải thách thức từ nguồn cung ứng, đối thủ cạnh tranh năm 2009, Công ty hoạt động tương đối tốt đạt mục tiêu lợi nhuận, ổn định khách hàng mục tiêu nhờ vào việc thực chiến lược giá cả, phân phối, chiêu thị cổ động Và đầu năm 2010, Công ty thực chiến lược phát triển sản phẩm dựa hiệu công cụ Marketing mà Công ty thực năm vừa qua Giá sản phẩm Công ty tương đương với sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh nên Công ty lấy chất lượng sản phẩm tốt làm yếu tố lợi cạnh tranh Nhìn chung Cơng ty bước tạo uy tín thị trường, đáp ứng tốt lượng khách hàng tiềm Tuy nhiên sản phẩm Công ty cung ứng vài tỉnh khu vực ĐBSCL có nhiều thị trường tiềm khác mà Công ty chưa nắm bắt 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Công ty – Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, phản ứng nông dân, đại lý phân phối hoạt động đối thủ cạnh tranh – Nghiên cứu nguồn cung ứng hiệu quả, giữ vững ổn định chất lượng sản phẩm – Tăng cường, đa dạng hình thức khuyến cho hệ thống phân phối cho người tiêu dùng – Thường xuyên tổ chức hội thảo cho nông dân trước vài tháng bước vào đầu vụ cuối vụ, tập huấn kỹ thuật cho hộ NTTS sử dụng sản phẩm Công ty – Cơng ty cần có chương trình đào tạo nhân theo định kỳ – Công ty cần xem xét lại khoản chi phí để giảm giá bán nhằm tăng khả cạnh tranh giá thu hút khách hàng chưa có thói quen sản phẩm – Thường xuyên lấy ý kiến khách hàng để xem mức độ phản ứng sản phẩm Công ty để xây dựng chiến lược thích ứng 64 5.2.2 Đối với nhà nước – Xây dựng, phát triển hệ thống sở hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa – Ổn định thị trường thuốc thủy sản nước, ban hành quy chế kinh doanh thuốc thủy sản, đồng thời yêu cầu nhà sản xuất, nhà nhập chấn chỉnh lại hệ thống phân phối, hệ thống đại lý, hệ thống bán lẻ, công khai giá thành sản xuất, nhập khẩu, tỷ lệ hoa hồng, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng – Đơn giản hóa thủ tục chứng từ xuất nhập – Nhà nước phải xây dựng hệ thống luật pháp hoàn chỉnh để định chế hoạt động lưu thơng hàng hóa thị trường Những điều luật tạo hành lang pháp lý cho thành viên kênh hệ thống kênh hoạt động đạt hiệu cao Các điều luật phải hạn chế hành vi đặc quyền, buôn lậu, làm hàng giả, trốn thuế, tiêu cực cạnh tranh 5.2.3 Đối với quyền địa phương – Cần thường xuyên kiểm tra, rà soát doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thủy sản manh mún, chất lượng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng – Thường xuyên tạo điều kiện cho Công ty việc tổ chức hội thảo, quảng bá sản phẩm, góp phần đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Nga, 2008 Kiến Thức Căn Bản Về Hợp Đồng Kinh Tế Và Công Tác Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu, Công ty TNHH TMDV Nam Giang, Tài liệu tập huấn nội Trần Đình Lý, 2006 Makerting Đại học Nông Lâm TP HCM, Lưu hành nội Philip Kotler, 1997 Marketing bản, NXB Thống kê Hoàng Trần Anh Tuấn, 2008 Nghiên Cứu Và Đề Xuất Ý Kiến Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing –Mix Của Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2008 Nguyễn Thị Thùy Liên, 2008 Phân Tích Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công ty Cổ Phần Thiên Sinh Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2008 Nguyễn Thị Tuyền, 2007 Phân Tích Hoạt Động Marketing Tại Cơng ty TNHH Thương Mại Và Chế Biến Thực Phẩm Phú An Sinh Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2007 http://www.baclieu.gov.vn http://www.bentre.gov.vn http://www.soctrang.gov.vn http://www.kiengiang.gov.vn www.tongcucthongke.gov.vn 66 PHỤ LỤC MỘT SỐ SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CƠNG TY Danh Mục Sản Phẩm Của Cơng ty TT Tên sản phẩm PondProtect® Thành phần Nitrobacter Công dụng Nhà sản xuất Phân huỷ mùn bã hữu Novozymes winogradskyi ao tôm giúp cải Biologycals Inc., Nitrosomonas thiện chất lượng nước USA eutropha cách tạo cân tối ưu hệ động thực vật phù du hệ vi sinh có lợi, khử độc NH3, NO2 PondDtox® Paracoccus PondDtox® hỗn Novozymes pantotrophus hợp dòng vi khuẩn có Biologycals Inc., Bacillus megaterium lợi, cần thiết cho hấp USA thu chuyển hố loại khí độc ao PondDtox® xử lý sunphua hydro (H2S) ao ni PrawnBac® Bacillus subtilis Cải thiện chất lượng Novozymes Bacillus licheniformis nước ao nuôi màu Biologycals Inc., Bacillus nước, tạo cân USA amyloliquefaciens cho tảo hệ vi sinh vật Bacillus megaterium có lợi ao Phân huỷ chất thải ao nuôi TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng Nhà sản xuất thức ăn dư thừa chất hữu khác Giảm stress cho tôm PRO–TECT® Bacillus polymyxa, Xử lý nước ao, phân POSEIDON Bacillus licheniformis, hủy mùn bã hữu cơ, chất BIOTECH, Bacillus subtilis, Bacillus coagulans INDIA thải tôm cá Ổn định màu nước, kiểm soát phát triển tảo Giảm nguy hình thành khí độc đáy ao THIONIL® Bacillus pumilus, Xử lý nước ao, phân POSEIDON Bacillus megateriums, hủy mùn bã hữu cơ, chất BIOTECH, Bacillus versutus thải tơm cá Ổn định INDIA màu nước, kiểm sốt phát triển tảo Giảm nguy hình thành khí độc đáy ao Ngăn chặn biến động mơi trường ni EX–AM® Mono Sodium Xử ammoniac POSEIDON lý Hydroxyl methane (NH3) Nitirit (NO2) BBIOTECH, sulfonate CH3NaO4S ao nuôi giúp tôm INDIA Nitrosomonas europea, khỏe mạnh Nitrobacter Giảm stress winogradsky Tăng tỷ lệ sống sản lượng thu hoạch Nguồn tin: Phòng thủy sản Một Số Hình ảnh Về Sản Phẩm Của Cơng ty THIONIL EXAM PROTECT Xuất xứ: POSEIDON, INDIA PondDtox PondProtect Xuất xứ: NOVEZYMES, USA Prawnbac PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Số phiếu:……… Ngày ….tháng… năm 2010 Họ tên khách hàng:…………………………… Tuổi:…… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… ……………………………………Điện thoại………………………………… Nghề nghiệp chính:…………………………………… Diện tích đất nơng nghiệp: …………………… m2 Trong đó: S ao ni……………………… m2 Xin vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn điền đầy đủ thông tin vào dòng kẻ chấm (…….) 1) Anh (chị) dùng loại thuốc thủy sản Công ty sau để xử lý nước ao nuôi nhà anh (chị)? †Công ty BIO † Công ty TNHH TMDV Nam Giang † Công ty Bayer † Công ty Vĩnh Thành † Công ty Vĩnh Thịnh † Công ty ADN † Công ty Minh Dũng † Khác (ghi rõ)……………… 2) Anh (chị) sử dụng sản phẩm sản phẩm sau Công ty TNHH TM DV Nam Giang hay chưa? † Prawnbac † PondDtox † PondProtect † Thionil † Exam † Protect † NotyPlus † BC SM 700 † Chưa sử dụng 3) Nếu chưa sử dụng xin anh (chị) cho biết lý do? † Địa phương không bán sản phẩm † Chất lượng † Giá † Nhãn hiệu mua † Phương thức toán, giao nhận hàng † Hình thức khuyến 4) Nếu sử dụng sản phẩm thuốc trên, xin anh (chị) cho biết lý trước anh (chị) chọn mua sản phẩm? † Chất lượng sản phẩm tốt † Giá † Thuận tiện mua † Thói quen † Nhãn hiệu mua † Điều kiện toán (Ghi rõ lý do………………………………………………………….) 5) Hiện anh (chị) có sử dụng loại thuốc không? † Vẫn sử dụng † Khơng sử dụng 6) Nếu khơng sử dụng xin anh (chị) cho biết lý sao? † Chất lượng giảm † Không bán trả chậm † Giá †Khuyến không hấp dẫn không hợp lý 7) Anh chị biết đến sản phẩm từ nguồn thông tin nào? † Quảng cáo † Người quen giới thiệu † Tư vấn người bán † Khác (ghi rõ)……………… 8) Theo nhìn nhận anh (chị) chất lượng loại thuốc so với các sản phẩm loại Công ty khác nào? † Tốt † Tương đương † Kém 9) Anh (chị) thường mua sản phẩm thuốc thủy sản đâu? † Tại nơi Công ty sản xuất † Đại lý cấp † Đại lý cấp (bán lẻ) † Mua từ người bán hàng 10) Khoảng cách từ nơi anh (chị) đến cửa hàng có bán loại thuốc bao xa? km 11) Theo đánh giá anh (chị) giá loại thuốc thủy sản so với loại thuốc loại Công ty khác thị trường nào? † Cao † Thấp † Tương đương 12) Anh (chị) thấy mức giá sản phẩm mà Công ty đưa mức độ hợp lý khơng? † Rất hợp lí † Khá hợp lí † Ít hợp lí † Khơng hợp lí † Hợp lí 13) Anh (chị) có hài lòng phương thức giao nhận hàng khơng? † Hài lòng † Khá hài lòng † Khơng hài lòng 14) Khi mua sản phẩm thuốc thủy sản đại lý anh (chị) tốn tiền hàng theo hình thức nào? † Thanh toán tiền mặt lần † Trả chậm † Gối đầu † Khác (ghi rõ): ……………… 15) Anh (chị) thấy hình thức khuyến sản phẩm thuốc thủy sản Công ty so với sản phẩm loại Công ty khác nào? † Hấp dẫn, thu hút người mua † Tương đương † Không hấp dẫn 16) Anh (chị) có thường tham gia hội thảo sản phẩm Công ty khơng? † Có (…………lần/năm) † Khơng 17) Khi sử dụng loại thuốc thủy sản Công ty TNHH TMDV Nam Giang anh (chị) có hỗ trợ mặt kĩ thuật hay cách thức sử dụng từ phía Công ty hay nhân viên Công ty đại lý hay khơng? † Có † Khơng 18) Để Công ty đại lý phục vụ cho người tiêu dùng tốt theo anh (chị) cần điều chỉnh vấn đề đây? † Chất lượng † Giá † Phương thức giao nhận hàng † Phương thức toán † Hỗ trợ mặt kĩ thật † Khác (Ghi rõ ý kiến………………………………………………………….) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh (chị)! Chúc anh (chị) trúng mùa, giá! PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN CỦA ĐẠI LÝ Số phiếu: ……………… Ngày…… tháng……năm 2010 Tên đại lý:…………………………………………………………………… Địa đại lý:………………………………………………………………… Tên người vấn:…………………………… Điện thoại:…………………………… Xin vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn điền đầy đủ thơng tin vào dòng kẻ chấm 1)Đại lý bán sản phẩm thuốc thủy sản Công ty sau đây? †Công ty BIO † Công ty TNHH TMDV Nam Giang † Công ty Bayer † Công ty Vĩnh Thành † Công ty Vĩnh Thịnh † Công ty ADN † Công ty Minh Dũng † Khác (ghi rõ)……………… 2) Đại lý anh (chị) trước bán sản phẩm sản phẩm thuốc thủy sản sau Công ty TNHH TMDV Nam Giang? † Prawnbac † PondDtox † PondProtect † Thionil † Exam † Protect † NotyPlus † BC SM 700 † Chưa bán 3) Theo anh (chị) yếu tố quan trọng chọn nhãn hiệu sản phẩm thuốc thủy sản để bán gì? (có thể chọn hay nhiều câu trả lời) † Điều kiện toán † Chất lượng † Danh tiếng nhãn hiệu † Giá bán Công ty † Yêu cầu người sử dụng † Chiết khấu † Lý khác † Hoa hồng 4)Theo anh (chị), yếu tố quan trọng để người nuôi thủy sản lựa chọ loại sản phẩm là: (Đánh số cho yếu tố quan trọng nhất; 2,3 đến cho yếu tố quan trọng hơn) † Chất lượng † Giá † Được quảng cáo nhiều † Bao bì mẫu m㠆 Yếu tố khác (ghi rõ)………………………… 5)Theo anh (chị) mức độ giao nhận hàng Công ty cho đại lý nào? † Nhanh † Chậm † Vừa phải 6) Theo anh (chị) phương thức toán phù hợp nhất? † Trả có chiết khấu † Trả chậm † Ứng tiền trước † Trả gối đầu † Phương thức khác (ghi rõ) (…………………………………………………….) 7) Xin cho biết hình thức quảng cáo mà Công ty áp dụng Đại lý anh (chị) sản phẩm Công ty ? Vào thời điểm nào? ……………………………………………………………………………………… 8) Xin cho biết hình thức khuyến mà Cơng ty áp dụng Đại lý anh (chị) sản phẩm Công ty ? Vào thời điểm nào? ……………………………………………………………………………………… 9)Về chất lượng loại sản phẩm Công ty anh (chị ) đánh nào? † Tốt † Chấp nhận † Không đạt chất lượng 10)Xin cho biết lượng sản phẩm Cơng ty tiêu thụ bình qn /tháng bao nhiêu? ………………………………………………………… 11) Đại lý hưởng % chiết khấu mua hàng Công ty? ………………………………… 12)Mức chiết khấu mà đại lý hưởng bán sản phẩm thuốc thủy sản loại Công ty khác so với ty TNHH TM DV Nam Giang? † Cao † Tương đương † Thấp (Ghi rõ……………………………………………………) 13)Anh (chị) có dự định tăng thêm số lượng sản phẩm thuốc thủy sản mà đại lý nhận bán cho Công ty TNHH TM DV Nam Giang hay không? † Tăng thêm † Không đổi † Giảm bớt (Lý do………………………………………………………………) 14)Theo anh (chị) Công ty cần điều chỉnh vấn đề để phục vụ đại lý người tiêu dùng tốt hơn? † Phương thức toán † Chất lượng † Giá † Quan hệ đại lý (Ghi rõ ý kiến……………………………………………………….) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh (chị ! Chúc anh (chị) buôn may bán đắt! ... thành công doanh nghiệp, thân sản phẩm Việc xác định chiến lược sản phẩm có ý nghĩa sống doanh nghiệp Chỉ hình thành chiến lược sản phẩm, doanh nghiệp có điều kiện gia tăng, nghiên cứu thi t kế... NTTS Nuôi trồng thủy sản XHCN Xã hội chủ nghĩa Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp SX Sản xuất KD Kinh doanh XNK Xuất nhập DTT Doanh thu LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế CP Chi... pháp nhân kinh tế nhà nước bảo đảm 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng khác như: Mua bán máy móc, nguyên liệu, vật tư thi t bị, hóa chất Sản xuất chất trợ ngành dệt Mua bán
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV NAM GIANG,

Từ khóa liên quan