0

T114 tóm tắt văn bản nghị luận

3 147 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 16:24

... phần ghi nhớ Nhắc lại mục đích, u cầu bươc tóm tắt Dặn dò: - Nắm mục đích u cầu, cách sử tóm tắt văn nghị luận - Hoàn thành tập, đọc số phần tiểu sử tóm tắt tiêu biểu - Soạn “Đặc điểm loại hình... nhóm đọc văn luận? tóm tắt, nhóm khác nhận HĐ3: Luyện tập: xét, bổ sung Cho HS đọc nội dung tập Phát nội dung theo yêu cầu tập phần mở văn b/ Xác định hệ thống luận điểm (các ý lớn) văn bản: -... nhóm đọc văn thể Nhóm khác nhận xét, HS thảo luận theo nhóm: bổ sung Viết tóm tắt theo nội dung GV chốt nội dung tìm hiểu hồn chỉnh HS thực kiểm tra đối C7: Nêu cách viết chiếu tóm tắt văn nghị Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: T114 tóm tắt văn bản nghị luận ,