0

BIEN PHAP XAY TO FINAL

13 462 4
  • BIEN PHAP XAY TO FINAL

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2018, 21:29

Project: GARDEN GATE THUYẾT MINH: QUI TRÌNH HƯỚNG DẪN CƠNG TÁC XÂYTƠ TƯỜNG HỒN THIỆN Dự án/ Project : GARDEN GATE Địa điểm : 08 Hoàng Minh Giám, Q.PN, TP.HCM 07/10/2016 - Rev.00 AGC Prepared by NVL Approved by Check by COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Approved by Project: GARDEN GATE A CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG I MỤC ĐÍCH : Hướng dẫn thực công tác xây đạt yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật II PHẠM VI : Áp dụng cho công tác triển khai thi cơng hồn thiện dự án AGC thực III TIÊU CHUẨN THAM KHẢO : - TCVN 9377-1:2012: Cơng tác hồn thiện xây dựng – Thi công nghi ệm thu.Ph ần 1: công tác lát láng xây dựng - TCVN 9377-2:2012: Công tác hồn thiện xây dựng – Thi cơng nghi ệm thu.Ph ần 2: công tác trát xây dựng - TCVN 9377-3:2012: Cơng tác hồn thiện xây dựng – Thi công nghi ệm thu.Ph ần 1: công tác ốp xây dựng - TCVN 9342:2012 “Công trình bê tơng cốt thép tồn kh ối xây d ựng c ốp pha tr ượt- Thi công nghiệm thu” - TCVN 9202:2012 “ Xi măng xây trát” IV TRÁCH NHIỆM :    Giám sát kỹ thuật (công tác xây) chịu trách nhi ệm ch ất l ượng, v ệ sinh an toàn khu vực phạm vị công việc đảm nhận Hướng dẫn triển khai cho nhà thầu (tổ đội thi công) thực theo qui trình chuẩn thi cơng mà công ty đưa Phối hợp với phận có liên quan để triển khai thi cơng theo n ội dung hướng dẫn COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE V NỘI DUNG : Công tác thực Nghiên cứu vẽ shopdrawing: Nghiên cứu vẽ để chuẩn bị nguồn lực lập biện pháp thi công Chuẩn bị: 2.1 Biện pháp thi công: • • • • • • • Bố trí nhân lực (Nhà thầu, tổ đội thi cơng) Bố trí khu vực tập kết vật liệu phương án vận chuyển Bố trí máy trộn, vị trí trộn vữa, bảng cấp phối, nguồn nước Các lỗ chờ cho công tác tạm (Đường nước cấp, đường ống cho Toilet tạm, …….) Biện pháp xây tường Phương pháp kiểm tra nghiệm thu Biện pháp vệ sinh an tồn thi cơng 2.2 Kế hoạch thi cơng: • • • Căn vào tiến độ thi cơng triển khai dự án để có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật t ư, máy móc thiết bị để thực thi công với tiến độ cam kết thực hi ện Căn vào kế hoạch qui trình thi cơng nghiệm thu dự án đề có kế ho ạch kiểm tra , nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu đạt yêu cầu qui trình kỹ thuật phê ệt Thi cơng khu vực mẫu để có sở kiểm tra chất lượng tay nghề thợ nhà thầu phụ (t ổ đội) trước triển khai thi công đại trà 2.3.Vật tư thi cơng: • Vật tư giao công trường phải tập kết nơi qui định • Gạch xây phải thí nghiệm phê duyệt vật tư đầu vào đảm bảo yêu cầu cường độ, quy cách, tiêu chuẩn kĩ thuật quy định đảm bảo chất lượng • Gạch phải xếp ngắn palette ràn đai buộc tránh ngã đổ trình vận chuyển đến khu vực tập kết thi cơng • Gạch phải tạo ẩm để đảm bảo gạch không hút nước vữa xây • Sử dụng viên gạch nửa sản xuất từ nhà máy dùng máy cắt, không đ ược dùng bay chặt gạch nguyên thành gạch nửa • Cấp phối vữa xây phải tư vấn giám sát Chủ đầu tư chấp nhận, phải dán khu vực trộn vữa • Vật liệu cát, đá, xi măng phải có kết thí nghiệm phê duyệt trước tri ển khai thi công COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE • Phân loại vữa xây tường ngồi (nếu dùng vữa cấp phối khác nhau) 2.4.Dụng cụ thi cơng: • Bay, máng chứa vữa, thước nhơm 2.5m, thước thủy 1.2m, dây dọi, bàn chà, nivơ, thước ke góc, thước kéo 5m… • Chuẩn bị máy trộn • Xe đẩy vữa • Tấm nhựa lót vữa rơi • Dàn giáo phải đảm bảo ổn định, bền vững yêu cầu kĩ thuật an toàn, chịu đ ược tr ọng lượng người, vật liệu vữa xây • Lưới che chắn xây cao • Giàn giáo chống không dựa vào tường xây, dàn giáo phải cách tường xây 5cm • Bố trí khu vực cắt gạch cho phù hợp tránh gây ảnh hưởng đến mối trường thi công 2.5.Công tác chuẩn bị: • Mặt thi cơng bàn giao từ nhà thầu thi công kết cấu phải đạt yêu cầu an toàn, vệ sinh, chất lượng phải đạt yêu cầu đủ điểu kiện thi công trước bắt đầu cơng tác chuẩn bị thi cơng hồn thiện • Khu vực tập kết cát, đá phải lắp đặt hộc chứa trước cho vận chuyển vào tập k ết • Khu vực tập kết xi măng phải đặt vị trí tránh mưa, kê cách sàn có bạc bao che • Bố trí nguồn nước van nước cấp đến vị trí trộn vữa ( Lưu ý: trục nước phải bố trí vị trí cố định suốt q trình thi cơng kết thúc dự án, tránh tr ường hợp di dời gây ảnh hường đến cơng việc thi cơng) • Kiểm tra nghiệm thu mực trục • Triển khai thi cơng búng mực, kiểm tra tim mốc, vị trí xây tường • Khoan cấy sắt râu • Ghém dây lèo theo hai phương đứng phương ngang • Gầy đường chân tường để định vị tim mốc cao trình xây • Thi cơng cốp pha đổ bê tơng vị trí Kicker khu vực Toilet COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE • Định vị grouting vị trí ống nước cho vị trí Toilet • Gạch tạo ẩm trước thi cơng u cầu kỹ thuật trình tự xây tường: 3.1.Yêu cầu kỹ thuật: • Ngang - bằng; đứng- thẳng; mặt phẳng; góc- vng; mạch khơng trùng; thành m ột kh ối đ ặc • Tất mạch vữa khối xây phải đầy vữa, phải đặc • Hệ thống ngầm xuyên tường, âm tường phải lắp đặt • Khối xây gạch, chiều dày trung bình mạch vữa ngang 10 mm, chiều dày không nh ỏ 8mm khơng lớn 15 mm Chiều dày trung bình mạch vữa đ ứng 10 mm, chiều dày không nhỏ mm không lớn 15 mm Các mạch vữa đứng phải so le 50 mm • Kích thước mạch vữa thi cơng phải đạt yêu cầu khoảng 8mm-15mm no m ạch 3.2.Triển khai thi cơng: • Trát lớp hồ dầu để tạo độ liên kết gạch bề mặt tiếp giáp (dầm, cột, sàn) • Trải vữa lớp dày 15 – 20mm, dày – 10mm • Đặt viên gạch làm mốc • Xây lớp để kiểm tra tim cốt • Trải vữa liên tục để xây hàng kế tiếp, Khi xây xong hàng, phải kiểm tra độ ngang, bằng, độ cao hàng xây • Thường có hai cách xây dọc ngang hay dọc ngang • Khi xây tường gạch phải đảm bảo nguyên tắc “trên ăn dây, ăn m픓trên ăn dây” có nghĩa cạnh viên gạch phải theo sát dây căng, vị trí dây căng th ường cao cạnh viên gạch nửa dây rúng động theo mặt ngang, bị võng dễ phát hiện.“dưới ăn mí” có nghĩa cạnh viên gạch phải thẳng với cạnh viên gạch lớp • Độ ngang bằng, thẳng đứng mặt bên góc khối xây gạch phải đ ược kiểm tra lần đoạn cao từ 0,5 m đến 0,6 m • Khi tạm ngừng xây phải để mỏ giật • Nếu xây tiếp lên tường cũ cần phải vệ sinh tưới nước tường cũ trước xây tiếp • Ở vị trí tiếp giáp tường dầm phải xây xiên, xây gạch đinh đồng thời lỗ COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE trống phải miết hồ kỹ nhằm tránh trường hợp nứt mép tiếp giáp tường với dầm • Khi xây ý chừa lỗ trống tường để lắp dựng cửa, lam gió,… Vệ sinh bảo dưỡng tường xây: IV.1 Vệ sinh tường: • Sau xây xong phải làm mặt tường ngay, không vữa đông cứng, sau r ất khó làm sạch, gây khó khăn cho việc trát trang trí sau IV.2 Bảo dưỡng khối xây: • Khối xây phải làm ẩm (tưới nước) ngày sau thi cơng • Tránh lực va chạm vào khối xây • Khơng chất tải lên khối xây khối xây chưa đạt cường độ Chi tiết cần lưu ý trình thi cơng: • Xây hàng gạch định vị chân tường (tường dày 200mm) không nên xoay gạch ngang để tránh tượng thấm nước (leo nước chân tường) thông qua lổ gạch • Đối với tường biên (tường dày 200mm) xây hàng gạch đinh câu ngang thụt vào (liền mặt trong) sau trám đầy hồ liền mặt ngồi để tránh tượng thấm nước từ bên vào thơng qua lổ gạch • Khoảng trống lổ mở (kích thước theo vẽ hồn thiện kiến trúc) xây (hoặc đ ổ bê tông) chờ lổ mở phải cộng thêm kích thước lớp hồ • Lổ mở có (khung bao): • Kích thước chiều ngang, chiều cao (phủ bì khung bao khơng phải lối đi) theo chi ti ết vẽ thi công phê duyệt • Kích thước chiều cao (phủ bì đỉnh khung bao lối đi) đổ bê tông hay gác đà lanh theo chi tiết vẽ thi công phê duyệt Lổ mở khơng (khung bao) • Kích thước chiều ngang, chiều cao (không phải lối đi) theo chi tiết vẽ thi cơng phê duyệt • Kích thước chiều cao lối (đổ bê tông hay gác đà lanh tô) theo chi tiết vẽ thi công phê duyệt Đối với chân tường bao quanh hộp gen, chân tường bao quanh ống kỹ thuật M&E sân COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE thượng (mái), chân tường chung quanh cầu thang lên sân thượng (mái), chân tường parapet bên ngồi (ban cơng, sân thượng…): cần phải đổ bê tơng chân tường cao mặt sàn hoàn thiện (theo cao độ kiến trúc) & theo chi tiết vẽ thi cơng phê ệt • Xây tường hộp gen nên xây cao tới trần bê tông để tránh tượng mùi khí thải bị hút ngược trở lại lan tỏa trần thông qua lổ mở, lổ đèn đưa xuống phòng • Nếu tường parapet xây gạch, đỉnh tường nên đổ lớp bê tông đà giằng để tránh tượng nứt tường Một số lỗi thi công công tác xây, biện pháp ph ục & phòng ng ừa Sai lỗi • Gạch xây, vữa xây khơng đạt u cầu • Mạch vữa (ngang) không thẳng, không đều; không no; bị trùng mạch (theo phương đứng) • Khối xây khơng phẳng; bị nghiêng • Trục khối xây không • Hàng gạch mấp mô, không nằm mặt phẳng Khắc phục ngăn ngừa • Kiểm sốt chặt chẽ khâu nghiệm thu vật liệu đầu vào, trước chuyển lên công trường thi cơng • Kiểm tra, nhắc nhở thợ thi cơng thường xun kiểm tra q trình xây tường • Thường xuyên cặp thước, thả dọi kiểm tra q trình xây • Kiểm tra kỹ cơng tác thi công trắc đạc, so sánh với vẽ thi công phê duyệt • Thường xuyên kiểm tra thước thủy, thước nhôm Kiểm tra nghiệm thu Nội Dung Phương pháp kiểm tra Tiêu chuẩn Sai lệch kích thước Thước nhơm 2.5m TCVN 9377-2012 Độ thẳng đứng Thước nhôm 2.5m TCVN 9377-2012 Mắt thường TCVN 9377-2012 Thước nhôm 2.5m TCVN 9377-2012 Mắt, Thước thép TCVN 9377-2012 Thước thép TCVN 9377-2012 Sai lệch hàng Độ phẳng tường Chiều dày kích thước mạch vữa Sai lệch kích thước COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE B CÔNG TÁC TƯỜNG I MỤC ĐÍCH : Hướng dẫn thực cơng tác đạt yêu cầu chất lượng II PHẠM VI : Áp dụng cho công tác triển khai thi công hoàn thiện dự án AGC thực III TIÊU CHUẨN THAM KHẢO : - TCVN 9377-1:2012: Công tác hồn thiện xây dựng – Thi cơng nghi ệm thu.Ph ần 1: công tác lát láng xây dựng - TCVN 9377-2:2012: Cơng tác hồn thiện xây dựng – Thi công nghi ệm thu.Ph ần 2: công tác trát xây dựng - TCVN 9377-3:2012: Cơng tác hồn thiện xây dựng – Thi cơng nghi ệm thu.Ph ần 1: công tác ốp xây dựng - TCVN 9342:2012 “Cơng trình bê tơng cốt thép toàn kh ối xây d ựng c ốp pha tr ượt- Thi công nghiệm thu” - TCVN 9202:2012 “Xi măng xây trát” IV TRÁCH NHIỆM :    Giám sát kỹ thuật (công tác tô) chịu trách nhiệm chất lượng, vệ sinh an toàn khu vực phạm vị công việc đảm nhận Hướng dẫn triển khai cho nhà thầu (tổ đội thi cơng) thực theo qui trình chuẩn thi công mà công ty đưa Phối hợp với phận có liên quan để triển khai thi công theo n ội dung hướng dẫn V NỘI DUNG : Công tác thực Nghiên cứu vẽ shopdrawing: Nghiên cứu vẽ để chuẩn bị nguồn lực lập biện pháp thi công Chuẩn bị: COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE 2.1 Biện pháp thi cơng: • • • • • • • Bố trí nhân lực (Nhà thầu, tổ đội thi cơng) Bố trí khu vực tập kết vật liệu phương án vận chuyển Bố trí máy trộn, vị trí trộn vữa, bảng cấp phối, nguồn nước Các lỗ chờ cho công tác tạm (Đường nước cấp, đường ống cho Toilet tạm, …….) Biện pháp tường Phương pháp kiểm tra nghiệm thu Biện pháp vệ sinh an tồn thi cơng 2.2 Kế hoạch thi cơng: • Căn vào tiến độ thi cơng triển khai dự án để có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để thực thi công với tiến độ cam kết thực hi ện • Thiết kế cấp phối vữa trình duyệt kiểm tra cường độ đạt u cầu trước triển khai thi cơng • Căn vào kế hoạch qui trình thi cơng nghiệm thu dự án đề có kế ho ạch kiểm tra, nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu đạt yêu cầu qui trình kỹ thuật phê ệt Thi cơng khu vực mẫu để có sở kiểm tra chất lượng tay nghề thợ nhà thầu phụ (t ổ đội) trước triển khai thi công đại trà • 2.3.Vật tư thi cơng: • Vật tư giao công trường phải tập kết nơi qui định • Cấp phối vữa xây phải tư vấn giám sát Chủ đầu tư chấp nhận, phải dán khu vực trộn vữa • Vật liệu cát, xi măng phải có kết thí nghiệm phê duyệt trước triển khai thi cơng • Phân loại vữa cho khu vực thi công qui định với cấp phối khác (thông thường nhà nhà sử dụng cấp phối khác nhau) 2.4.Dụng cụ thi cơng: • Bay, máng chứa vữa, thước nhôm 2.5m, thước thủy 1.2m, dây dọi, bàn chà, nivơ, thước ke góc, thước kéo 5m… • Chuẩn bị máy trộn COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE • Xe đẩy vữa • Tấm nhựa lót vữa rơi • Chỗi nhựa máng hốt rác • Dàn giáo phải đảm bảo ổn định, bền vững yêu cầu kĩ thuật an toàn, chịu đ ược tr ọng lượng người dụng cụ thi cơng vật tư thi cơng • Lưới che chắn cao • Giàn giáo chống không dựa vào tường tô, dàn giáo phải cách t ường 5cm 2.5.Cơng tác chuẩn bị: • Mặt thi cơng phải đạt u cầu an tồn, vệ sinh, chất lượng • Tất công tác đục tường lắp thiết bị ống điện MEP phải hồn chỉnh • Tất vị trí Sleeve, đường điện đường nước phải trám đầy vữa cố định ống phải đóng lưới chống nứt theo biện pháp phê duyệt • Vị trí tiếp giáp tường xây bê tơng phải đóng lưới chống nứt • Tất tường bê tông phải phủ gai tạo nhám theo biện pháp đ ược phê duyệt (Trong vòng 24h phải triển khai tường, không để kéo dài hơn) • Khu vực tập kết cát phải lắp đặt hộc chứa trước cho vận chuyển vào tập kết • Khu vực tập kết xi măng phải đặt vị trí tránh mưa, kê cách sàn có bạt bao che • Bố trí nguồn nước van nước cấp đến vị trí trộn vữa (Lưu ý: trục nước phải đ ược bố trí vị trí cố định suốt q trình thi cơng kết thúc dự án, tránh tr ường hợp di dời gây ảnh hường đến cơng việc thi cơng) • Kiểm tra nghiệm thu ghém theo mực offset ( máy Lazer) L ưu ý kh oảng cách hai viên ghém không lớn chiều dài thước nhôm gạt hồ (thông tường sử dụng thước 2m) • Kiểm tra kỹ vị trí cửa đi, cửa thang máy, cửa loggia, ban công: - Cao độ đà lanh đầu cửa - Cao độ bệ lan can - Chiều rộng cửa - Chiều dày tường • Đối với cơng tác mặt ngồi cần chuẩn bị kỹ cơng tác: - Giàn giáo bao che - Mâm chống vật rơi từ mâm cho cơng nhân thi cơng (Khơng h ơn mâm) - Biện pháp lắp máng hứng vữa rơi (Tùy theo biện pháp công trường mà lắp đặt cho COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER 10 Project: GARDEN GATE phù hợp, thông thường lắp theo Section tầng) • Tạo ẩm tường gạch xây trước trát • Tất vị trí khung bao cửa sổ, cửa phải kiểm tra & dán bảo vệ tr ước triển khai tường u cầu kỹ thuật trình tự tường: 3.1.u cầu kỹ thuật: • Độ phẵng bề mặt tường • Bề mặt khơng rạn nứt, bộp • Độ thẳng góc âm, góc dương, cạnh cửa • Ke góc âm dương • Chiều dày tường (Quan tâm kỹ khu vực phòng Toiet) • Vệ sinh chân tường, khung cửa 3.2.Triển khai thi cơng: a • phía trước, phía sau, từ góc • Gạt vữa cho phẳng với mốc ghém • Khi cán xong, gạt vữa thước, rà lại mặt lần xem ch ỗ lõm bù thêm vữa, chỗ lồi gạt vữa cho mặt phẳng • Sau cán thước xong, bắt tay vào xoa mặt, xoa t xoa xu ống, xoa nh ững ch ỗ giáp mí trước (sử dụng xốp xoa vị trí giáp mí) Khi xoa chỗ khơ thêm n ước, chỗ ướt chờ cho mặt xoa tiếp không nên xoa ép dễ bị rạn nứt, cát gây cháy tường • Công tác kiểm tra phải kiểm tra liên tục thước nhơm, thước ke q trình thi cơng, sau vừa xong nên kiểm tra lại thêm lần nữa, có sai xót ch ỉnh s ửa li ền lúc vữa chưa khơ dễ chỉnh sửa Vệ sinh bảo dưỡng tường tô: Vệ sinh tường: COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER 11 Project: GARDEN GATE • • • • b Sau thi công tường xong phải quét bề mặt tường chổi cỏ (việc cần thiết cho công tác sơn nước sau) Thu gom tận dụng lượng vữa rơi vị trí chân tường lót nilon hứng vữa Vệ sinh chân tường, sàn nhà, khung cửa sổ (đặc biệt quan tâm vị trí lỗ thoát n ước mưa khung bao cửa sổ) Riêng khu vực mặt ngồi cơng tác vệ sinh thu gom vữa cần th ực thi ện h ằng ngày sau xong tránh tình trạng để vữa tập trung qua nhiều gây an toàn tr ời m ưa làm nước vữa chảy xuống làm bẩn tầng bên Bảo dưỡng tường tô: • Bề mặt tường phải làm ẩm vòng ngày sau thi công (t ưới n ước) tránh co ngót gây nứt mặt • Tránh lực va chạm vào khối xây • Hạn chế thi cơng khu vực vữa chưa khô bề mặt Chi tiết cần lưu ý q trình thi cơng: • Đóng lưới tường khơng đạt u cầu : đóng lưới xót, khơng đủ chiều rộng, đóng đinh vào ống nước, ống điện • Khi ngừng trát phải tạo mạch ngừng cắt giáp mí 450 • Quan tâm vị trí Box điện, tránh tình trạng box điện bị lồi hay lõm sau Một số lỗi thi công công tác tường, biện pháp kh ắc phục & phòng ngừa: Sai lỗi • • Vữa trát không đạt yêu cầu Bệ mặt trát bị gồ ghề, gờ cạnh khơng sắc nét, khơng vng góc Khắc phục ngăn ngừa • • • • Cát phải sàng 100% trước thi công tránh tình trạng lẫn tạp chất Kiểm tra kỹ tỉ lệ cấp phối trộn Kiểm tra tay nghề người thợ trước cho thực công việc Kiểm tra thường xuyên trình trát để chỉnh sửa kịp thời COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER 12 Project: GARDEN GATE • • Những chổ bộp phải trát lại cách cắt xung quanh vị trí bị bộp, đục làm bề mặt tường, trát trước bề mặt kết cấu lớp hồ dầu để tạo độ bám dính cho vữa trát sau miết chặt mép vữa xung quanh, se mặt trát sửa lại Dùng xốp chà giáp mí tường cũ tường • Ln bão dưỡng cho bề mặt trát ngày sau Lớp trát bị bộp • Bề mặt vữa trát vết rạn chân chim Kiểm tra nghiệm thu Nội Dung Phương pháp kiểm tra Tiêu chuẩn Mắt, dụng cụ rà bộp TCVN 9377-2012 Độ phẳng bề mặt Thước nhôm 2.5m TCVN 9377-2012 Độ thẳng góc âm, dương Thước nhơm 2.5m TCVN 9377-2012 Thước ke TCVN 9377-2012 Chất lượng bề mặt tường (nứt, bộp) Góc ke COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER 13 ... tơng vị trí Kicker khu vực Toilet COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE • Định vị grouting vị trí ống nước cho vị trí Toilet • Gạch tạo ẩm trước... TRÁCH NHIỆM :    Giám sát kỹ thuật (công tác xây) chịu trách nhi ệm ch ất l ượng, v ệ sinh an to n khu vực phạm vị công việc đảm nhận Hướng dẫn triển khai cho nhà thầu (tổ đội thi công) thực... đưa Phối hợp với phận có liên quan để triển khai thi công theo n ội dung hướng dẫn COMMITMENTS TO QUALITY - LISTEN BETTER- PLAN BETTER- BUILD BETTER Project: GARDEN GATE V NỘI DUNG : Công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: BIEN PHAP XAY TO FINAL,

Từ khóa liên quan