0

Báo cáo tổ chức và biện pháp xây dựng cống nhiêu lộc thị nghè

67 531 2
  • Báo cáo tổ chức và biện pháp xây dựng cống nhiêu lộc thị nghè

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2017, 22:21

Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUÁT 1.1 MỞ ĐẦU 1.1.1 Đơn vị thực .1 1.1.2 Nhân tham gia 1.1.3 Thời gian thực hiện: .2 1.2 NHỮNG CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Các văn quy định liên quan đến điều tra, khảo sát 1.2.2 Các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành liên quan .3 1.2.3 Tóm tắt nhiệm vụ, biện pháp công trình 1.2.4 Tóm tắt nội dung phương án tuyến bố trí kết cấu công trình nghiên cứu giai đoạn thiết vẽ thi công; 1.2.5 Phương pháp, mô hình, phần mềm tính toán sử dụng để thiết kế: 13 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN THI CÔNG 14 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 14 2.1.1 Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực xây dựng 14 2.1.2 Đặc điểm khí hậu, khí tượng thủy văn khu vực .15 2.1.3 Đặc điểm địa chất 18 2.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG 18 2.2.1 Dân sinh xã hội: 18 2.2.2 Hiện trạng giao thông : 18 2.2.3 Điện cho sản xuất sinh hoạt: 18 2.3 ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 19 2.3.1 Đặc điểm công trình 19 2.3.2 Các yêu cầu công tác thi công 20 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG .22 3.1 DẪN DÒNG THI CÔNG 22 3.1.1 Các thiết kế 22 3.1.2 Phương án dẫn dòng thời đoạn thi công 22 3.2 YÊU CẦU GIAO THÔNG THỦY TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG .24 3.3 KHAI THÁC VẬT LIỆU TẠI CHỖ 24 3.4 BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TÁC CHÍNH 24 3.4.1 Công tác hố móng 24 3.4.2 Công tác khai thác, vận chuyển đắp đất đá 34 3.4.3 Công tác bê tông bê tông cốt thép 34 Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng 3.4.4 Thi công lắp đặt thiết bị khí, điện kết cấu kim loại .37 3.5 THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT KHÁC 39 3.5.1 Thi công cừ ván BTCT dự ứng lực tường kè 39 3.5.2 Thi công cọc BTCT 40 3.5.3 Thi công cầu, đường đầu cầu .41 3.5.4 Thi công hệ khung chống khoang bơm .42 3.5.5 Thi công gia cố lòng dẫn 43 3.5.6 Thi công hoàn thiện công trình 43 3.6 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG 43 3.6.1 Giám sát trình thi công 43 3.6.2 Yêu cầu cung ứng nguyên vật liệu 44 3.6.3 Yêu cầu chất lượng thi công bê tông 45 3.6.4 Yêu cầu chất lượng công tác cốt thép: .47 3.6.5 Yêu cầu chất lượng công tác ván khuôn, đà giáo 50 3.6.6 Yêu cầu chất lượng công tác khí, cửa van 51 3.6.7 Yêu cầu chất lượng công tác nghiệm thu 51 3.7 AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 51 3.7.1 Biện pháp đảm bảo an ninh 51 3.7.2 An toàn lao động 51 3.7.3 An toàn thi công .52 3.7.4 Công tác phòng chống cháy nổ 54 3.8 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 54 CHƯƠNG TỔ CHỨC XÂY DỰNG .56 4.1 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG .56 4.1.1 Công tác vận chuyển thi công 56 4.1.2 Vận chuyển ván khuôn cốt thép 56 4.1.3 Vận chuyển bê tông 56 4.2 TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG 56 4.3 TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP VÀ PHỤC VỤ THI CÔNG .57 4.4 TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG 58 4.4.1 Các để lập tổng tiến độ thi công: 58 4.4.2 Nhân lực thi công: 58 4.4.3 Xe máy thiết bị thi công: 59 4.4.4 Bảng tiến độ thi công: 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 60 5.1 KẾT LUẬN 60 Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng 5.1.1 Đánh giá độ tin cậy tài liệu 60 5.1.2 Đánh giá kết nghiên cứu 60 5.2 KIẾN NGHỊ 60 5.2.1 Chọn biện pháp thi công công trình 60 5.2.2 Chọn biện pháp dẫn dòng lấp dòng .60 5.2.3 Chọn phương án bố trí tổng mặt thi công 61 5.2.4 Chọn phương án tổng tiến độ thi công .61 BẢNG BIỂU Bảng Phân bố địa hình lưu vực 15 Bảng Bảng tổng hợp khối lượng hạng mục công tác – phần xây lát .57 Bảng Máy móc, thiết bị cần có để thi công công trình gồm: 59 HÌNH VẼ Hình Tổng thể mặt công trình Hình Cắt ngang khoang cống Hình Mặt bố trí khoang bơm Hình Qui mô cửa van khoang thoát nước 10 Hình Kết cấu cửa van khoang thoát nước 11 Hình Chính diện cửa van khoang bơm .12 Hình Kết cấu cửa van khoang bơm 12 Hình Vị trí công trình tuyến công trình vùng dự án 14 Hình Sơ đồ dẫn dòng thi công Phân đoạn 23 Hình 10 Sơ đồ dẫn dòng thi công Phân đoạn 23 Hình 11 Biện pháp thi công cừ chống thấm .25 Hình 12 Sơ đồ bố trí giải pháp thi công cọc khoan nhồi phân đoạn .26 Hình 13 Biện pháp thi công cọc khoan nhồi cạn theo phương án đắp đảo 26 Hình 14 Biện pháp thi công cọc khoan nhồi nước hệ 27 Hình 15 Kết cấu khung vây phân đoạn 29 Hình 16 Biện pháp lắp đặt cửa van giai đoạn 38 Hình 17 Biện pháp lắp đặt cửa van giai đoạn 38 Hình 18 Biện pháp lắp đặt dầm cầu 39 Hình 19 Biện pháp thi công cừ BTCT dự ứng lực .40 Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng CHƯƠNG TỔNG QUÁT 1.1 MỞ ĐẦU 1.1.1 Đơn vị thực 1.1.1.1 Đơn vị tư vấn thiết kế Viện Thủy Công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (HyCI) Địa : Số - Ngõ 95- Chùa Bộc – Đống Đa - Hà Nội ĐT : (84-4) 35633427, Fax: (84-4) 35639586 E-mail: ctvenbien@gmail.com; Website: www.thuycong.ac.vn 1.1.1.2 Đơn vị tư vấn giám sát Viện Công Nghệ xây dựng – Cầu đường phía Nam 1.1.1.3 Đơn vị thi công Liên danh : • Viện Thủy Công ; • Công ty xây dựng chuyển giao công nghệ Thủy lợi ; • Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Nghệ An ; • Công ty cổ phần xây dựng phát triển nông thôn + Nhà thầu đại diện liên danh : Viện Thủy Công 1.1.2 Nhân tham gia 1.1.2.1 Ban chủ nhiệm dự án: Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Trần Đình Hòa – P Viện Trưởng Viện Thủy Công Đồng chủ nhiệm : ThS Thái Quốc Hiền - PGĐ Trung tâm CTĐBVB&ĐĐ 1.1.2.2 Nhân chủ chốt: Chủ trì Thủy công: ThS Thái Quốc Hiền Chủ trì Thi công: ThS Trần Văn Thái Chủ trì thiết kế khí: KS Lê Đình Hưng CN địa hình: KS Phạm Văn Hồi CN địa chất: ThS Trần Thanh Tú 1.1.2.3 Kỹ sư cán tham gia: KS Vũ Tiến Thư KS Nguyễn Tiến Thắng KS Ngô Thế Hưng KS Phạm Tiến Kỳ KS Nguyễn Như Ý 10 KS Nguyễn Duy Ngọc KS Bùi Cao Cường 11 KS Nguyễn Đăng Huy KS Bùi Mạnh Duy 12 KS Phùng Thái Sơn KS Trần Đình Đại 13 KS Chu Minh Chức KS Vũ Xuân Đoàn 14 KS Nguyễn Tuấn Anh Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng 1.1.3 Thời gian thực hiện: Ngày 20/10/2010 phê duyệt kết đấu thầu, gói thầu Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quyết định số 295/QĐ-TTCN Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh) Hình thức tổng thầu EPC, cho liên danh nhà thầu: Viện Thủy công, Cty CP XD Thuỷ lợi Nghệ An, Cty XD&CGCNTL, Cty XD&PT Nông thôn Công tác khảo sát địa hình địa chất thực từ tháng 12/2010 đến 2/2011 Công tác lập BVTC triền khai từ tháng 12/2010 đến 4/2011 Đây gói thầu thực theo hình thức EPC Công tác tư vấn bao gồm khảo sát TKKT-BVTC nhà thầu triển khai xây dựng phần theo hồ sơ duyệt 1.2 NHỮNG CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Các văn quy định liên quan đến điều tra, khảo sát - Hợp đồng số 13/HĐ-QLDA.1547 ngày 15/11/2010 Ban QLDA 1547 Liên danh Viện Thuỷ công, Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Nghệ An, Công ty Xây dựng & Chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi, Công ty Xây dựng Phát triển Nông thôn - Thông báo số 158/TB-QLDA1547 ngày 22/10/2010 Ban quản lý dự án 1547 thông báo kết đấu thầu gói thầu số 14 dự án Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè quận Bình Thạnh – quận - Quyết định số 295/QĐ-TTCN ngày 20/10/2010 phê duyệt kết đấu thầu, gói thầu Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức tổng thầu EPC, cho liên danh nhà thầu: Viện Thủy công, Cty CP XD Thuỷ lợi Nghệ An, Cty XD&CGCNTL, Cty XD&PT Nông thôn - Quyết định số 527/QĐ-SNN-QLĐT ngày 30/12/2009 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh duyệt dự án cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè, quận Bình Thạnh – quận - Quyết định số 3448/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/12/2009 Bộ trưởng NN & PTNT phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thủy lợi chống ngập khu vực TP Hồ Chí Minh, phần I: Cấp công trình, Tiêu chuẩn đảm bảo thiết kế tiêu Tần suất đảm bảo mưa thiết kế phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực - Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 25/05/2009 chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc–Thị Nghè - Công văn số 172/BN – TL ngày 22/02/2009 Bộ trưởng NN & PTNT bổ sung hạng mục cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè vào định số 1547/QĐ – TTg ngày 28/10/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng - Căn định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 Thủ tướng phủ việc phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 1.2.2 Các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành liên quan Công tác chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiêp, điều động sản xuất tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp theo “Tiêu chuẩn Việt Nam tổ chức thi công 4055 – 85 TCVN” Tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật Thực thi công, giám sát theo tiêu chuẩn, quy phạm hành nhà nước Nước CHXHCN Việt Nam, ngành, cụ thể là: - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày tháng năm 2005 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - TCVN 5308-91 Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng - TCVN-5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc - TCVN-5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc - TCVN-5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - QPTL.D2.74 Quy phạm thi công nghiệm thu công trình hệ thống thuỷ nông Công tác đất: - TCVN-4447:1987 Công tác đất Quy phạm thi công nghiệm thu - TCXD 79:1980 Thi công nghiệm thu công tác móng - 14-TCN-2-85 Công trình đất - Quy trình thi công biện pháp đầm nén nhẹ - QPTL.1.72 Quy phạm kỹ thuật đắp đê phương pháp đầm nén Công tác bê tông: - TCVN - 4452:1987 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ghép Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN - 4453:1995 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu - QPTL D6-78 Quy phạm thi công nghiệm thu kết cấu bê tông bê tông cốt thép thuỷ lợi - 14 - TCN - 48 - 86 Quy trình thi công bê tông mùa nóng - khô - 14 - TCN - 59 - 2002: Lấy mẫu kiểm tra chất lượng bê tông Vật liệu xây dựng: - 14TCN 63-2002: Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng - 14TCN 64-2002: Hỗn hợp Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật - 14TCN 65-2002: Hỗn hợp bê tông thuỷ công Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử - 14TCN 66-2002: Xi măng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật - 14TCN 67-2002: Xi măng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử - 14TCN 68-2002: Cát dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật - 14TCN 69-2002: Cát dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử - 14TCN 70-2002: Đá dăm, sỏi sỏi dăm dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật - 14TCN 71-2002: Đá dăm, sỏi sỏi dăm dùng cho Bê tông thuỷ công Phương pháp thử - 14TCN 72-2002: Nước dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật - 14TCN 73-2002: Nước dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử - TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng xây dựng - TCVN-6067:1995 Xi măng poóclăng bền sunfát Yêu cầu kỹ thuật - TCVN-2682:1999 Xi măng poóclăng thường - TCVN-4033:1995 Xi măng poóclăng puzơlan Yêu cầu kỹ thuật - TCVN-6069:1995 Xi măng poóclăng toả nhiệt Yêu cầu kỹ thuật - TCVN-6260:1997 Xi măng poóclăng hỗn hợp Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 2682:1992 Bao gói, ghi nhãn,vận chuyển bảo quản - TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989) Cường độ chịu nén xác định theo - TCVN 4030-85 Độ nghiền mịn xác định theo - 14 - TCN-103-1999: Phụ gia cho vữa bê tông Định nghĩa phân loại - 14 - TCN-104-1999: Phụ gia hoá học cho bê tông vữa Phân loại yêu cầu kỹ thuật - 14 - TCN-105-1999: Phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn cho bê tông vữa Phân loại yêu cầu kỹ thuật - 14 - TCN-106-1999: Phụ gia chống thấm cho bê tông vữa Phân loại yêu cầu kỹ thuật Công tác cốt thép: - TCVN-1651:1985 Thép cốt bê tông cán nóng - TCVN-5709:1993 Thép bon cán nóng dùng cho xây dựng Yêu cầu kỹ thuật - TCVN-6285:1997 Thép cốt bê tông Thép vằn - TCXD-227:1999 Cốt thép bê tông Hàn hồ quang Cơ khí - kết cấu thép: Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè - QPTL - E - 80 BC Tổ chức Biện pháp xây dựng Quy phạm chế tạo lắp ráp thiết bị khí, kết cấu thép công trình thuỷ lợi Bảo vệ môi trường, an toàn, công tác hoàn thiện: - TCVN-2289:1978 Quá trình sản xuất Yêu cầu chung an toàn - TCVN-2290:1978 Thiết bị sản xuất Yêu cầu chung an toàn - TCVN-2292:1978 Công tác sơn Yêu cầu chung an toàn - TCVN-2293:1978 Gia công gỗ Yêu cầu chung an toàn - TCVN-3146:1986 Công việc hàn điện Yêu cầu chung an toàn - TCVN-4086:1985 An toàn điện xây dựng Yêu cầu chung - TCVN-3254:1989 An toàn cháy Yêu cầu chung - QPTL -1-71: Quy phạm bảo quản sử dụng máy móc, dụng cụ đo đạc - TCVN 5674-92 Công tác hoàn thiện xây dựng thi công nghiệm thu 1.2.3 Tóm tắt nhiệm vụ, biện pháp công trình 1.2.3.1 Mục tiêu - Cùng với hệ thống thoát nước thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP HCM (lưu vực NL–TN) bảo đảm chống ngập úng cho lưu vực NL-TN; - Kết hợp cải thiện cảnh quan môi trường kênh NL-TN 1.2.3.2 Nhiệm vụ - Chủ động kiểm soát mực nước kênh NL-TN nhằm đảm bảo điều kiện chống ngập triều lũ sông Sài Gòn kể ảnh hưởng nước biển dâng biến đổi khí hậu - Tăng khả trữ nước kênh NL- TN gia tăng hiệu tiêu thoát nước mưa hệ thống nội thị thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP HCM (lưu vực NL–TN) - Duy trì mực nước thấp cần thiết tạo điều kiện cải thiện cảnh quan môi trường - Xả bùn cạn, ô nhiễm cần thiết Như nhiệm vụ cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè xác định theo thứ tự ưu tiên là: - Kiểm soát mực nước nội thị không vượt +1,00m; - Kiểm soát mực nước nội thị đảm bảo môi trường – 1,00m; - Kết hợp vận hành với hạng mục công trình khác để thau rửa nước cải tạo môi trường thành phố Trong quy hoạch tổng thể chống ngập nước cho thành phố Hồ Chí Minh công trình cống kiểm soát triều NL-TN xác định sau: - Kết cấu công trình dạng cống vĩnh cửu Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng - Đảm bảo cao trình cửa cống tính toán với mực nước tổ hợp mực nước cao tần suất 0,2% Phú An 1,68m + nước biển dâng 0,3m + mực nước dự phòng 0,2m; - Bề rộng cao trình ngưỡng cống đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước vận tốc dòng chảy lớn qua cống thấp 1,5 m/s 1.2.3.3 Biện pháp công trình Giải pháp công trình cho dự án xây dựng đập ngăn sông kiên cố có cửa van điều tiết kết hợp với trạm bơm để tiêu nước, phía cầu quản lý vận hành tạo cảnh quan Ứng dụng công nghệ đập trụ đỡ Kết cấu đập bao gồm trụ bê tông cốt thép, trụ chịu lực cho toàn công trình, móng trụ cọc cắm sâu vào nền, trụ có dầm đỡ van liên kết với trụ, dầm đỡ van trụ cừ chống thấm đóng sâu vào nền, cừ liên kết với nhau, đỉnh cừ liên kết với dầm đỡ van trụ, dầm đỡ van cửa van kết hợp với trụ để ngăn điều tiết nước Cừ chống thấm, cọc khoan nhồi thi công nước thiết bị hệ phao kết hợp thi công cọc khoan nhồi khô theo phương án đắp đảo cát khung vây cừ ván thép Các kết cấu trụ pin, dầm đỡ van, trạm bơm thi công khung vây cừ ván thép Cừ ván thép đóng bao quanh vị trí kết cấu này, đào đất phía khung vây, lắp đặt hệ thống khung chống, đổ bê tông bịt đáy bơm nước làm khô hố móng để thi công bên 1.2.4 Tóm tắt nội dung phương án tuyến bố trí kết cấu công trình nghiên cứu giai đoạn thiết vẽ thi công; 1.2.4.1 Các thành phần công trình - Phần cống: Cống thiết kế theo công nghệ Đập Trụ đỡ - Phần cửa van: Cửa điều tiết theo dạng cửa clapê, cửa khoang bơm dạng cửa cửa bao gồm cửa phẳng đồng trục cửa tự động chiều - Phần điều khiển vận hành công trình: Cửa van khoang bơm điều khiển điện điện tử nhà quản lý vận hành 1.2.4.2 Qui mô công trình - Cấp thiết kế công trình : Cấp I - Cống xây dựng gồm có khoang: khoang bố trí dòng, cửa van điều tiết mực nước cửa clapê khoang biên lắp cửa tự động bên cửa phẳng bên Hai khoang đồng thời khoang lắp đặt trạm bơm tiêu thoát nước với công suất 48m3/s 1.2.4.3 Kết cấu hạng mục công trình Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng G 1556 300 4780 300 935 34 60 150 2400 3000 m=3 R 35 G 00 m=3 167° 3550 1850 600 1850 G 1300 G G m=3 2090 440 G G 2105 G 655 G 800 G 1835 1330 m=3 5300 G 1260 150 920 650 1835 720 1235 1330 925 1395 G 5300 G 250 1105 600 150 m=3 G 1436 1118 2900 2900 150 1260 1260 600 T 935 300 4780 300 422 Khu vùc ®ang x©y dùng G 1338 250 m=3 G Hình Tổng thể mặt công trình 1- Cống: - Tổng chiều rộng thoát nước cống: 58 m - Cao trình đỉnh cửa van : +2.20 - Cao trình ngưỡng cống : -4.00 - Cống có kết cấu BTCT, xử lý cọc khoan nhồi - 02 khoang cống đặt lòng rạch Thị Nghè với tổng chiều rộng 58m, dạng hở để phục vụ giao thông thủy Mặt cắt thông nước khoang B=22,5 m cao trình đáy -4,00m có cửa van điều tiết để tiêu ngăn triều; - 02 khoang cống biên khối biên tiếp nối với 02 bờ với tổng chiều rộng (2x12) = 24m có kết cấu hộp bê tông cốt thép nối với khoang bể xả trạm Viện Thủy Công Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng 3.6.5 Yêu cầu chất lượng công tác ván khuôn, đà giáo 3.6.5.1 Chuẩn bị - Lấy tim, cao độ kết cấu cần ghép cốp pha - Chuẩn bị vật tư, thiết bị thi công Việc gia công lắp dựng ván khuôn giằng chống tiến hành đồ án thiết kế thiết kế thi công Ván khuôn đà giáo sử dụng có yêu cầu kỹ thuật phù hợp với quy định 14 TCN 59-2002 đồng thời thoả mãn yêu cầu sau: - Khi chịu lực đảm bảo độ ổn định, độ vững mức độ biến dạng phải phạm vi cho phép - Bảo đảm hình dạng, kích thước theo vẽ thiết kế - Bảo đảm kín, khít để nước xi măng vữa không bị chảy 3.6.5.2 Thi công - Trước ghép ván khuôn vào kết cấu, bề mặt cốppha vệ sinh thật sau dùng dầu nhớt quét lên mặt cốp pha để chống dính Giữa cốp pha cốt thép kê kê bê tông M300 (50 x 50)mm có chiều dày chiều dày lớp bê tông bảo vệ thép - Cốp pha ghép vị trí, thường xuyên kiểm tra độ ổn định cốp pha trình đổ bê tông - Mặt tiếp giáp cạnh ván khuôn khối bê tông đổ trước, khe hở ván khuôn gia công thật kín không cho nước xi măng chảy - Trong trình đổ bê tông thường xuyên kiểm tra hình dạng kích thước vị trí ván khuôn, ván khuôn bị biến dạng chuyển dịch có biện pháp xử lý kịp thời * Đà giáo, cầu công tác phải dựa vững chắc, không bị trượt Nếu cột chống đất mềm phải có gỗ lót đệm chân cột Cầu công tác phải chắn, phẳng Không dùng gỗ mục Khi vận chuyển hỗn hợp bê tông càn phải đảm bảo rung động - Cầu công tác thiết không nối liền giằng móc vào ván khuôn,vào cốt thép để tránh làm vị trí ván khuôn cốt thép bị xê dịch, tránh làm cho bê tông bị chấn động thời gian ninh kết - Hai bên cầu phải có lan can để đảm bảo an toàn, chiều cao lan can không nhỏ 0,8 m lan can phải đảm bảo vững chắc, chân lan can phải có nẹp gờ Nẹp gờ không nên thấp 15 cm phải chắn để chắn giữ bánh xe không vượt - Ván khuôn tháo dỡ bê tông đổ xong 48 Khi tháo dỡ phải nhẹ nhàng tránh gây va chạm mạnh làm ảnh hưởng đến khối bê tông - Công tác ghép cốp pha tiến hành nghiệm thu cốt thép phép chủ đầu tư đồng ý Viện Thủy Công 50 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng 3.6.6 Yêu cầu chất lượng công tác khí, cửa van Quá trình thi công chế tạo lắp đặt cửa van tuân theo Quy phạm thủy lợi E-3-80, Tiêu chuẩn ngành 32TCN F-6-74 quy phạm tiêu chuẩn liên quan hành Một số yêu cầu kỹ thuật nêu cụ thể chi tiết hồ sơ thiết kế Yêu cầu trình thi công phải bảo đảm thi công theo thiết kế quy trình, quy phạm yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật xây dựng 3.6.7 Yêu cầu chất lượng công tác nghiệm thu - Theo TCVN 4091-85 việc nghiệm thu công trình xây dựng nhà thầu ý thực để đảm bảo chất lượng công trình theo nguyên tắc: - Bất kỳ công việc chuyển tiếp phải đươc nghiệm thu kết luận phần việc trước Đặc biệt công việc thuộc phận công trình khuất Sau giai đoạn thi công phải lập hồ sơ hoàn công theo biên nghiệm thu theo quy định * Việc nghiệm thu tiến hành theo hai bước: - Bước 1: Nghiệm thu nội đơn vị thi công cán trực tiếp thi công đơn vị thi công với cán giám sát thi công tự đánh giá tiến hành nghiệm thu bước - Bước 2: Nghiệm thu nhà thầu với chủ đầu tư Thành phần gồm cán trực tiếp thi công, cán giám sát thi công nhà thầu với cán giám sát chủ đầu tư thành viên khác chủ đầu tư phân công Trước nghiệm thu chuyển giai đoạn bên B chuẩn bị đầu đủ tài liệu thí nghiệm để chứng minh cho chất lượng công việc hoàn thành 3.7 AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ An toàn lao động vệ sinh môi trường công tác quan trọng đặt cho đơn vị thi công suốt trình thi công công trình Đơn vị thi công có quy định cụ thể văn an toàn lao động vệ sinh môi trường 3.7.1 Biện pháp đảm bảo an ninh Tất nhân lực đến làm việc công trường phải đăng ký tạm trú với quyền địa phương Tại công trường thi công bố trí từ đến bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh công trường Đơn vị thi công phải đề nội quy làm việc cho công trường: Không uống bia, rượu chất kích thích làm việc, nghiêm cấm đánh công trường Cán chịu trách nhiệm thi công công trường kết hợp với quyền, lực lượng an ninh địa phương để thực tốt vấn đề an ninh, trật tự cho công trường khu vực xung quanh 3.7.2 An toàn lao động Tuân theo văn quy định an toàn: - Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng TCVN 5308-91 Viện Thủy Công 51 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng - Tiêu chuẩn an toàn sử dụng sửa chữa máy TCVN 4587-85 - Tiêu chuẩn Việt Nam tổ chức hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máy xây dựng TCVN 4204-86 Trách nhiệm thực yêu cầu an toàn sử dụng máy (dụng cụ, thiết bị thi công) kể phương tiện bảo vệ cá nhân cho người làm việc sau: - Nhà thầu chịu trách nhiệm tình trạng kỹ thuật máy phương tiện bảo vệ - Huấn luyện hướng dẫn an toàn lao động - Tuân theo yêu cầu bảo hộ lao động thi công - Dựng biển báo nơi cần đề phòng tai nạn vị trí cắt qua đường giao thông - Xây nhà tạm tiêu chuẩn quy định, ăn vệ sinh, có kế hoạch phòng chống bệnh tật theo mùa - Trong công tác thiết kế thi công phận, hạng mục công việc xét đến yếu tố đảm bảo an toàn lao động - Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn lao động cho CBCNV Đặc biệt thời điểm thành lập công trường thi công hạng mục dễ xảy tai nạn lao động - Có kế hoạch mua sắm trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động Công nhân làm việc công trường có đầy đủ tiêu chuẩn sau: - Đủ độ tuổi theo quy định nhà nước loại ngành nghề - Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn với ngành nghề Được kiểm tra sức khoẻ định kỳ - Được học tập, kiểm tra kiến thức an toàn lao động - Được trang bị đầy đủ phương tiện cá nhân theo điều kiện làm việc - Chỉ công nhân biết bơi làm việc sông nước trang bị đầy đủ thuyền, phao cấp cứu - Trên công trường có đầy đủ công trình phục vụ cho sinh hoạt, vệ sinh công nhân - Có sổ nhật ký an toàn lao động 3.7.3 An toàn thi công 3.7.3.1 An toàn công tác đất: Đào hố móng, đường, rãnh tiêu thoát nước theo thiết kế thi công duyệt, sở tài liệu khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn có biện pháp thi công trình đào Đào hố móng, đường, kênh, rãnh gần lối đi, tuyến giao thông, khu vực dân cư có rào ngăn biển báo, ban đêm có đèn đỏ báo hiệu Viện Thủy Công 52 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè 3.7.3.2 BC Tổ chức Biện pháp xây dựng An toàn công tác cốp pha, cốt thép bê tông: Cốp pha dùng để đỡ kết cấu bê tông chế tạo lắp dựng theo yêu cầu thiết kế thi công duyệt Chỉ tháo cốp pha bê tông đạt cường độ quy định Khi tháo phải theo trình tự hợp lý Nơi tháo cốp pha có rào ngăn, biển báo Trước đổ bê tông kiểm tra cốp pha, sàn công tác, đường vận chuyển, đèn chiếu sáng Các thiết bị có điện đảm bảo dây dẫn cách điện tốt, công nhân vận hành phải ủng cao su cách điện 3.7.3.3 An toàn thi công gia cố Cán huy, kỹ thuật công trường nhắc nhở công nhân thực nghiêm túc kỷ luật lao động, quy trình quy phạm sử dụng máy móc thiết bị thi công Đối với công nhân điều khiển máy móc phải tuân thủ quy định: - Tất máy móc, thiết bị cũ kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng kỹ thuật máy Nếu hỏng hóc phải kịp thời sửa chữa đưa vào công trường - Chỉ cho phép công nhân qua trường lớp đào tạo, có đủ chứng nhận, tốt nghiệp điều khiển thiết bị máy móc - Các phận chuyển động máy móc thiết bị có rào chắn bảo hiểm Thường xuyên tu, bảo dưỡng máy móc - Khi vận chuyển cửa van máy móc thiết bị phải đảm bảo an toàn đường đi, tuân thủ luật lệ giao thông 3.7.3.4 An toàn sử dụng xe máy xây dựng - Tất xe máy xây dựng có đủ hồ sơ kỹ thuật, có thông số bản, hướng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng sửa chữa, có sổ giao ca, sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật - Xe máy xây dựng đảm bảo yêu cầu an toàn trình thi công - Đảm bảo làm việc ổn định, an toàn vị trí xe máy làm việc - Công nhân lái máy có lái, cấp thợ tương ứng với yêu cầu công việc Thay lái xe phát thấy làm việc ẩu, không an toàn - Khi xe máy vận hành, người vận hành không bỏ nơi khác giao cho người khác vận hành 3.7.3.5 An toàn lao động thi công cao Đối với công việc cần thi công cao cầu giao thông vấn đề đảm bảo an toàn lao động cần phải ý, phải lựa chon người có sức khỏe để thi công Công nhân thi công cao việc trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết phải có cán giám sát theo dõi nhắc nhở đảm bảo an toàn thi công 3.7.3.6 An toàn lao động thi công khung vây Viện Thủy Công 53 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng Đối với công trình đập hạ lưu Sông Dinh, việc lựa chọn biện pháp thi công khung hợp lý, nhiên vấn đề an toàn lao động thi công hạng mục cần ý để vừa đảm bảo chất lượng thi công mà phải đảm bảo an toàn Do đặc thù thi công khung vây phạm vi thi công chật hẹp lại phải thi công sâu thấp mực nước thi công nên để đảm bảo an toàn, trước hết khung vây phải thi công, lắp dựng chắn, chống ngang, chống dọc phải đảm bảo đủ sức chịu tải, sàn công tác gỗ phải chắn Công nhân thi công khung vây phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn lao động, phải trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết Khi thi công, tránh để vật liệu hay dụng cụ thi công rơi vào khung vây gây tai nạn cho công nhân phía 3.7.3.7 An toàn giao thông đường thủy Phối hợp với trạm quản lý điều tiết giao thông thuỷ Quy định nơi đỗ riêng cho thiết bị, phương tiện thi công, vận chuyển nhà thầu đơn vị phục vụ để không ảnh hưởng đến phương tiện giao thông thuỷ khác Thống báo trước tiến độ, kế hoạch thi công để trạm điều tiết đơn vị thi công công trình phía có kế hoạch phối hợp thực 3.7.3.8 An toàn giao thông đường Căn mặt thi công giao nhà thầu có biện pháp đảm bảo giao thông tích cực cho nhân dân xung quanh công trường Có biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu ban đêm nơi nguy hiểm, khu vực thi công nơi có công trình điện, nước 3.7.4 Công tác phòng chống cháy nổ Trên công trường tuân thủ quy định sau: - Không mang chất dễ cháy nổ vào công trường - Không sử dụng lửa hút thuốc nơi có biển báo cấm cấm hút thuốc - Vật tư, vật liệu dễ cháy xếp riêng theo quy định Thủ kho nhắc nhở người vào xuất nhập vật tư, vật liệu - Tổ chức học cách phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân trước vào thi công, sử dụng vật liệu phòng cháy chữa cháy sẵn có công trường nước, cát… - Bố trí phận cứu hoả công trường để phòng cháy, chữa cháy 3.8 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG Khu vực xây dựng công trình nằm nội thành với dân cư đông đúc, mật độ người phương tiện giao thông qua lại suốt ngày đêm lại nơi có nhiều điểm tham quan du lịch nhà thầu cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường Cụ thể sau: - Trước thi công, công việc có liên quan đến bảo vệ môi trường xem xét, nghiên cứu có thoả thuận với quyền nơi xây dựng công trình - Trên công trường bố trí công trình vệ sinh tự hoại, nước thải sinh hoạt có đường dẫn vào hệ thống chung khu vực, không để chảy Các chất thải Viện Thủy Công 54 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng thi công nói chung sinh hoạt thu gom chổ đến quy định vận chuyển đến nơi tập trung theo quy định địa phương không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đất sông, mặt nước - Đường vận chuyển nội phạm vi công trường tưới nước có bụi xử lý khô trời mưa, xe máy hoạt động công trường, rửa tham gia giao thông - Các xe chở vật liệu loại xe thùng kín đáy, phủ bạt che kín không để chảy nước rơi vãi đường vận chuyển, sơ suất mà có rơi vãi, nhà thầu tổ chức thu don,vệ sinh Thời gian phương tiện vận chuyển hoạt đông theo quy định thành phố - Các vật liệu thừa đổ nơi quy định theo hồ sơ thiết kế kỹ sư tư vấn hướng dẫn - Bố trí giây chuyền thời gian thi công hợp lý để giảm thiểu ảnh hưởng rung động tiếng ồn thiết bị nhân dân khu vực xung quanh Cụ thể như: Các loại xe máy thi công có hệ thống giảm âm đạt tiêu chuẩn - Kho chứa vật liệu, trạm trộn, văn phòng làm việc có hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy - Vệ sinh công nghiệp tiến hành thường xuyên Viện Thủy Công 55 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng CHƯƠNG TỔ CHỨC XÂY DỰNG 4.1 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG 4.1.1 Công tác vận chuyển thi công Vị trí công trình nằm khu vực nội thành có dân cư đông đúc, có đường vào công trình đường Phú Mỹ nâng cấp Mặt đường rộng khoảng 7m, kết cấu mặt đường rải nhựa xâm nhập Một đầu đường nối với đường vòng cầu Thủ Thiêm, hướng lại qua hầm chui đường Nguyễn Hữu Cảnh nối vào đường Ngô Tất Tố Đường chủ yếu qua khu dân cư với lưu lượng xe cộ lớn Do việc vận chuyển vật liệu thiết bị đường bị hạn chế Việc vận chuyển vật liệu, thiết bị chủ yếu thực đường thủy công trình nằm gần sông Sài Gòn nên giao thông thủy thuận tiện 4.1.2 Vận chuyển ván khuôn cốt thép - Khi vận chuyển ván khuôn, trục lên, hạ xuống nhẹ nhàng, tránh va chạm, xô đẩy làm ván khuôn bị biến dạng, dây buộc để cẩu trục vận chuyển không ép mạnh vào ván khuôn - Việc vận chuyển cốt thép từ nơi sản xuất đến vị trí dựng đặt bảo đảm thành phẩm không hư hỏng biến dạng Nếu trình vận chuyển có làm cho cốt thép bị biến dạng trước dựng đặt sửa chữa lại 4.1.3 Vận chuyển bê tông - Nếu dùng bơm, vữa bê tông sau trộn đổ vào thùng chứa máy bơm vữa bơm dẫn đến khỏanh đổ vòi - Nếu đổ thủ công, vữa bê tông trút từ máy trộn bê tông theo hệ thống máng truyền xuống, sau dùng thủ công vận chuyển vữa xô vào vị trí cần đổ - Yêu cầu dụng cụ vận chuyển kín, không nước, bê tông không phân tầng, phân cỡ - Cự ly vận chuyển vữa cần khống chế không 200m Để vận chuyển bê tông sử dụng đường đường thủy 4.2 TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG Mặt công trường bố trí hai bên bờ kênh Tuy nhiên bên bờ phải thuộc phạm vi xí nghiệp liên hiệp Ba Son đường vào công trường đường thủy Mặt công trường bố trí bên phía bờ trái (phía quận Bình Thạnh) Diện tích mặt khu vực chật hẹp cần phải tận dụng phần lòng đường Phú Mỹ đồng thời làm sàn gỗ bắc kênh để tăng diện tích mặt công trường Phạm vi công trường vây kính hàng rào tôn lượn sóng để tránh ảnh hưởng đến dân cư xung quanh Có bố trí cổng nhà bảo vệ công trường Mặt công trường bố trí hạng mục sau: - Khu kỹ thuật: Nhà cán kỹ thuật, ban huy công trường Viện Thủy Công 56 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng - Khu sinh hoat: Nhà công nhân, bếp ăn… - Khu sản xuất: Bãi gia công, lắp dựng cốt thép … - Khu vực kho bãi: kho vật liệu thép, xi măng, bãi tập kết máy móc vật liệu (Chi tiết xem vẽ “Tổng mặt công trường” No (CNSG-NLTN) Đ-06- 09-01) 4.3 TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP VÀ PHỤC VỤ THI CÔNG Bảng Bảng tổng hợp khối lượng hạng mục công tác – phần xây lát STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG Đất đào, nạo vét Đất xói hút Đắp đất 100m3 33.21 Đắp cát công trình cát tận dụng 100m3 65.39 Rọ đá (2x1x1) 750.00 Rọ đá (4x2x0,5) 592.00 SXLD cốt thép 336.99 Ván khuôn Bê tông M150 m3 238.39 10 Bêtông bịt đáy M200 m3 3,396.06 11 Bê tông M200 m3 660.00 12 Bê tông M250 m3 470.62 13 Bê tông M300 m3 5,416.53 14 Rải vãi địa kỹ thuật 100m2 74.83 15 Cọc cừ mang công SW600 100m 30.66 16 Cừ SW840 làm khung chống khoang bơm (23m) cừ 4.00 17 Cọc bê tông 30x30 100m 69.00 18 Sản xuất lan can tráng kẻm 4.87 19 Sản xuất thép dầm cầu 99.98 20 ép cọc bê tông 100m 1.920 21 Sản xuất cọc định vị, cọc thép hình 354.851 22 Sản xuất hệ khung dàn sàn đạo, sàn công tác nước 440.365 23 Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn 615.509 24 Cọc định vị, cọc thép hình 100m 88.260 25 Cọc ván thép chống thầm 100m 11.460 26 Cọc ván thép khung 100m 154.160 Viện Thủy Công 100m3 m3 100m2 269.74 6,495.92 3,376.88 57 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè 27 Cừ Lasen bê tông 28 BC Tổ chức Biện pháp xây dựng 100m 3.12 Thép 3000x5000x10mm (1 tấm) 1.18 29 Cọc khoan nhồi m 4,182.00 30 ống vách D120, L = 15m 21.87 31 Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi m 930.00 32 Bơm dung dịch bentônít 33 SXLD cốt thép cọc khoan nhồi 584.02 34 Bêtông cọc nhồi M300 m3 4,098.14 35 Bơm vữa ximăng ống siêu âm m3 73.03 36 ống thép cọc khoan nhồi m 16,565 37 Sản xuất thép cọc khoan nhồi 16.58 38 Đập đầu cọc khoan nhồi cạn m3 79.47 39 Thép bệ đỡ khung chống khoang bơm 1.08 4.4 m3dd 3,676.06 TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG 4.4.1 Các để lập tổng tiến độ thi công: - Căn vào đặc điểm khu vực xây dựng công trình - Định mức 1776/2007 BXD định mức nhà nước ban hành; - Căn yêu cấu phát huy hiệu ngăn triều vào năm 2011 thành phố Hồ Chí Minh; - Tiến độ thi công mùa lũ xét giảm định mức lao động k=1.5lần - Căn vào quy mô kết cấu khối lượng công trình - Căn hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công Viện Thủy Công lập - Căn lực nhà thầu tham khảo công trình tương tự thi công 4.4.2 Nhân lực thi công: Theo tính toán sơ bộ, để hoàn thành công trình với tiến độ đề cần bố trí 10 kỹ sư thường trực công trường kỹ sư, cán kỹ thuật làm việc văn phòng, hỗ trợ số công việc khác làm hồ sơ hoàn công, kế hoạch cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị, … kết hợp 100 công nhân kỹ thuật khoảng 10 nhân công thời vụ làm công việc đơn giản tăng cường cần thiết Với đội ngũ nhân lực nhà thầu đáp ứng đủ yêu cầu gói thầu Nhân lực bố trí cho đội công tác: - Đội thi công 1: dự kiến 20 người (Thi công khung vây) - Đội thi công 2: dự kiến 20 người (Thi công cọc nhồi) - Đội thi công 3: dự kiến 10 người (Thi công bê tông trụ T1) - Đội thi công 4: dự kiến 10 người (Thi công bê tông trụ T2) - Đội thi công 5: dự kiến 12 người (Thi công dầm van) Viện Thủy Công 58 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng - Đội thi công 6: dự kiến 18 người (Thi công trạm bơm) - Đội thi công 7: dự kiến 16 người (Thi công tường kè thượng hạ lưu công trình) - Đội thi công 8: dự kiến 10 người (Thi công đào móng, vận chuyển đất) Số nhân lực biên chế đội, tuỳ thuộc vào thời gian kế hoạch công việc hạng mục mà ban huy công trường điều động, cân đối nhân lực cách hợp lý linh hoạt đội cho phù hợp với công việc đẩy nhanh tiến độ thi công 4.4.3 Xe máy thiết bị thi công: Bảng Máy móc, thiết bị cần có để thi công công trình gồm: TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Xáng hút bùn (xáng thổi) Cái 2 Xáng cạp gầu 0,8m3-1,0m3 Cái Máy khoan cọc nhồi D120, Cái Cần cẩu đặt xà lan Cái Giàn búa đóng cọc đặt xà lan Cái Xà lan thép loại 300T-500T Cái Tàu kéo 150CV-400CV Cái Máy bơm bê tông Cái 10 Búa rung Cái 11 Máy đào =>0.8m3 Cái 13 Máy đầm dùi Cái 14 Máy hàn 250A-300A Cái 15 Máy cắt thép Cái 16 Bàn cắt thép Cái 17 Máy phát điện 50-150 KVA Cái 18 Máy thủy bình Cái 19 Máy kinh vĩ Cái 20 Máy bơm nước loại nhỏ Cái 21 Máy bơm nước D20 Cái 4.4.4 Bảng tiến độ thi công: (xem phụ lục kèm theo) Viện Thủy Công 59 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 5.1.1 Đánh giá độ tin cậy tài liệu Tài liệu địa hình, địa chất có giai đoạn lập dự án đầu tư thiết kế BVTC đầy đủ theo tiêu chuẩn quy phạm hành đảm bảo cho việc thiết kế chi tiết BVTC, lập khối lượng tính toán thiết kế Các tài liệu khác có tính chất tham khảo giúp cho việc thiết kế vẽ thi công đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra, phù hợp với qui hoạch tổng thể thành phố 5.1.2 Đánh giá kết nghiên cứu Ưu điểm: Phương án thi công nhanh, phù hợp với kết cấu công trình, tiến độ giải phóng mặt điều kiện thi công thành phố Đáp ứng tiến độ đặt phát huy hiệu ngăn triều vào tháng 11/2011 Phương án thi công cọc khoan nhồi cạn khung vây cát đẩy nhanh tiến độ xây dựng dễ dàng kiểm soát chất lượng thi công Phương án dẫn dòng hạn chế ảnh hưởng đến giao thông thủy tuyến kênh, đặc biệt việc nạo vét lòng kênh thuộc dự án vệ sinh môi trường phía khoảng không gian lại kênh đảm bảo khả lưu thông cho phương tiện giao thông thủy kể xà lan tải trọng lớn Nhược điểm : Diện tích mặt khung vây rộng nên việc quản lý chất lượng an toàn lao động cần phải quan tâm đặc biệt Thi công thành phố nên vệ sinh an toàn lao động an ninh cần phải đảm bảo Do thu hẹp dòng chảy 50% nên phần ảnh hưởng đến khả thoát nước có mưa lớn (đặc biệt mưa lớn triều cao) làm ngập thêm số khu vực thượng lưu 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Chọn biện pháp thi công công trình Trụ pin, dầm đáy trạm bơm thi công khung vây cừ ván thép chia làm hai phân đoạn 5.2.2 Chọn biện pháp dẫn dòng lấp dòng Biện pháp dẫn dòng để xây dựng công trình cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè dẫn dòng qua phần sông tự nhiên bên bờ phải qua khoang cống thi công bên bờ trái Phân đoạn thi công nửa phần cống bên bờ trái, dẫn dòng qua phần sông lại bờ phải, phần đồng thời luồng tuyến cho giao thông thủy qua lại Theo khảo sát địa hình chiều rộng lòng sông đoạn khoảng 80m, chiều rộng phần lòng Viện Thủy Công 60 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng sông lại khung khung vây đợt 30m Phân đoạn thi công nửa lại, dẫn dòng qua phần công trình hoàn thiện 5.2.3 Chọn phương án bố trí tổng mặt thi công Mặt công trường bố trí hai bên bờ phải bờ trái Tuy nhiên phần mặt bố trí bên bờ trái (phía bờ Phú Mỹ, quận Bình Thạnh) bên bờ phía Xí Nghiệm Ba Son đường giao thông vào Trong mặt công trường có bố trí khu sinh hoạt gồm nhà quản lý công trường, nhà sinh hoạt công nhân, bếp ăn tập thể, nhà tắm, nhà vệ sinh…Khu sản xuất có kho bãi vật liệu, tập kết máy móc thiết bị, trạm trộn, giếng cấp nước thi công… 5.2.4 Chọn phương án tổng tiến độ thi công Tiến độ thi công lập thi công năm, bắt đầu thi công tháng 12 năm 2010 kết thúc vào tháng 12 năm 2012 Là dự án thực theo hình thưc EPC nên triển khai thi công song song với trình thiết kế TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ sơ giai đoạn lập dự án đầu tư công trình cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng ViNa-MeKong thực tháng 12/2009 PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG BIỂU KÈM THEO - Bảng kê khối lượng - Bảng kê số lượng, chủng loại thiết bị thi công - Bảng tổng hợp nhu cầu lao động, kỹ thuật PHỤ LỤC 3: CÁC BẢN VẼ - Bản vẽ tổng mặt công trường - Bản vẽ sơ đồ phân đoạn thi công - Bản vẽ biện pháp dẫn dòng giai đoạn - Bản vẽ biện pháp dẫn dòng giai đoạn - Bảng tổng tiến độ thi công công trình Viện Thủy Công 61 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN Viện Thủy Công 62 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG BIỂU KÈM THEO Viện Thủy Công 63 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng PHỤ LỤC 3: CÁC BẢN VẼ KÈM THEO Viện Thủy Công 64 ... Hình 18 Biện pháp lắp đặt dầm cầu 39 Hình 19 Biện pháp thi cơng cừ BTCT dự ứng lực .40 Viện Thủy Cơng Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng CHƯƠNG TỔNG QT 1.1... 18 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN THI CƠNG CƠNG TRÌNH 2.3 2.3.1 Đặc điểm cơng trình 2.3.1.1 Phạm vi cơng trình, địa bàn xây dựng Cống KST Nhiêu. .. cơng, đạt u cầu thi cơng tiếp Viện Thủy Cơng 21 Cống KST Nhiêu Lộc – Thị Nghè BC Tổ chức Biện pháp xây dựng CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG 3.1 DẪN DỊNG THI CƠNG 3.1.1 Các thiết kế - Căn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổ chức và biện pháp xây dựng cống nhiêu lộc thị nghè , Báo cáo tổ chức và biện pháp xây dựng cống nhiêu lộc thị nghè ,

Từ khóa liên quan