0

THẠCH SANH

32 820 2
  • THẠCH SANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:26

. THẠCH SANH Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Dòng nào không nói lên ý nghĩa của truyện Sự tích Hồ Gươm? a.Ca ngợi tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến. b.Ca ngợi sức mạnh kì diệu của gươm thần. c.Thể hiện khát vọng hòa bình. d.Giải thích tên gọi Hồ Gươm. Câu 2:Hồ Gươm còn có tên là? A.Hồ Tây B.Hồ Tả Vọng C.Hồ Hoàn Kiếm D.Câu B và C đúng : Câu 3:Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện sự tích Hồ Gươm? a.Uy thế của nghĩa quân vang khắp nơi. b.Rùa Vàng nổi lên và đòi lại thanh gươm thần. c.Lê Thận thò tay vào bắt cá chỉ thấy có một thanh sắt. d.Tất cả đều đúng. Tiết 21,22: THẠCH SANH truyện cổ tích . 1.Giới thuyết về thể loại I.Tìm hiểu chung Dựa vào chú thích *,em hiểu truyện cổ tích là gi? (*)Truyện cổ tích : SGK 2. Đọc,tìm hiểu chú thích a. Đọc -Giọng đọc gợi không khí cổ tích, chậm rãi, sâu lắng, phân biệt các giọng kể và giọng nhân vật, nhất là giọng Lý Thông. b.Chú thích Tìm hiểu chú thích bằng trò chơi đoán từ. Nhóm 1 : (2),(3),(5),(6) Nhóm 2 : (10),(11),(14),(15) . 3. Bố cục Bài Thạch Sanh có thể chia làm mấy đoạn ? Nội dung mỗi đoạn ? Có thể chia làm 4 đoạn : Đ1: (Ngày xưa…thần thông): kể về sự ra đời của Thạch Sanh. Đ2: (Một hôm…quận công): Thạch Sanh bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ và bị cướp công. Đ3: (Vua có… bọ hung): Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa và giải oan cho mình. Đ4: (phần còn lại): Thạch Sanh chiến thắng quân sĩ 18 nước chư hầu và lên làm vua. II. Phân tích 1. Nhân vật Thạch Sanh a. Sự ra đời của Thạch Sanh Tìm hiểu sự ra đời của Thạch Sanh, em thấy: - Có gì bình thường ? - Có gì khác thường ? - Bình thường: + Là con của hai vợ chồng nông dân tốt bụng. + Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi. - Khác thường: + TS ra đời do Ngọc Hoàng sai thái tử xuống đầu thai làm con. + Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh Thạch Sanh. + TS được thiên thần dạy võ nghệ và mọi phép thần thông. *Giống :- Cả hai đều là con của hai vợ chồng nông dân tốt bụng. *Khác + Thánh Gióng :là đứa trẻ lên ba vẫn chưa biết nói, biết cười, tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đánh giặc. + Thạch Sanh: Mẹ chết sớm, sống bằng nghề kiếm củi, được dạy võ nghệ và mọi phép thần thông. Sự ra đời của TS và Thánh Gióng có gì giống nhau và khác nhau ?(hs thảo luận) [...]... của Thạch Sanh: (?) Thử thách đầu tiên đến với Thạch Sanh là gì? -Bị mẹ con Lí Thông lừa đi canh miếu thờ có chằn tinh ăn thịt người (?) Vì sao Thạch Sanh nhận lời đi canh miếu thờ? -Tin lời Lí Thông, vâng lời mẹ nuôi (?) Điều đó bộc lộ đức tính đáng quí nào của Thạch Sanh ? -Thật thà, sống có tình có nghĩa (?) Chiến công đầu tiên của Thạch Sanh đã diễn ra như thế nào? Qua thử thách lần này Thạch Sanh. .. tiên, Thạch Sanh là người thật thà, sống có tình có nghĩa, dũng cảm,mưu trí lập được chiến công hiển hách, chém chằn tinh trừ hại cho dân lành (*)Dặn dò: +Học bài cũ,nắm định nghĩa về cổ tích +Dựa vào tranh tự kể diễn cảm lại câu chuỵện +Trả lời các câu hỏi còn lại trong phần tìm hiểu bài +Xem trước phần luyện tập Tiết 21,22: THẠCH SANH truyện cổ tích I.Tìm hiểu chung II.Phân tích 1.Nhân vật Thạch Sanh. .. công của Thạch Sanh -Thử thách thứ hai đến với TS là g? - Bị Lí Thông lừa xuống hang sâu, giết đại bàng cứu công chúa,rồi chặn cửa hang không cho lên (?) Vì sao TS nhận lời xuống hang cứu công chúa? (?) Gỉa sử TS biết tâm địa của Lí Thông, chàng có xuống hang giết đại bàng cứu công chúa không? ? ? • Thử thách này đã diễn ra như thế nào? Chiến công này tiếp tục khẳng định phẩm chất nào của Thạch Sanh? ... cái thịên.Đó là ước mơ, là niềm tin của nhân dân về lẽ công bằng Em hãy nêu ý nghĩa của truyện TS ? • Hs đọc ghi nhớ SGK/67 • III-Tổng kết: »Ghi nhớ:(SGK) »IV- Luyện tập: Tập kể diễn cảm câu chuyện Thạch Sanh Củng cố Dặn dò -Học thuộc ghi nhớ,trả lời được các câu hỏi -Tập kể lại truyện Soạn: Chữa lỗi dùng từ . (phần còn lại): Thạch Sanh chiến thắng quân sĩ 18 nước chư hầu và lên làm vua. II. Phân tích 1. Nhân vật Thạch Sanh a. Sự ra đời của Thạch Sanh Tìm hiểu. của Thạch Sanh: (?) Thử thách đầu tiên đến với Thạch Sanh là gì? -Bị mẹ con Lí Thông lừa đi canh miếu thờ có chằn tinh ăn thịt người. (?) Vì sao Thạch Sanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THẠCH SANH, THẠCH SANH, THẠCH SANH