0

Thạch Sanh cực hấp dẫn

16 567 1
  • Thạch Sanh cực hấp dẫn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Ng­êi so¹n : TrÞnh ThÞ BÝch V©n chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp ! ? Khi viết câu, viết đoạn trong bài văn ta thường mắc các lỗi dùng từ nào ? 3 lỗi thường gặp : Lặp từ Lẫn lộn các từ gần âm. Dùng từ không đúng nghĩa. ? Hãy phát hiện các lỗi dùng từ trong câu sau và sửa lại ? Truyện dân gian thường có nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo, nên em rất thích đọc truyện dân gian I, đặc điểm của danh từ Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con [ .]. dt * ý nghĩa khái quát : Quan sát bức tranh và tìm thêm một số danh từ ? I, đặc điểm của danh từ * Khả Năng kết hợp : Hai vị thần ấy dt chỉ từ .Từ chỉ SL Cụm danh từ I, đặc điểm của danh từ * Khả năng kết hợp : I, đặc điểm của danh từ Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp. cn Vn * Chức vụ ngữ pháp: Mẹ em giáo viên.là cn vn dt dt Ghi nhớ 1 : SGK / tr 86 * ý nghĩa khái quát : * Khả năng kết hợp : vd: Em là học sinh trường thcs Mỗ Lao CN VN II, Phân loại danh từ 1, Danh từ chỉ đơn vị. a, Ba con trâu c, Một thúng gạo d, Sáu tạ thóc Ba chú,(bác) trâu Một rá gạo Sáu yến thóc Không thay đổi Thay đổi. * Thay một từ chỉ đơn vị tự nhiên bằng một từ chỉ đơn vị tự nhiên khác thì đơn vị tính đếm không thay đổi. * Khi thay một từ chỉ đơn vị quy ước bằng một từ chỉ đơn vị quy ước khác thì đơn vị tính, đếm sẽ thay đổi. DT DT DT b, Một viên quan DT Một ông quan - Nhà có ba thúng gạo rất đầy. - Nhà có sáu tạ thóc * Danh từ chỉ đơn vị ước chừng có thể miêu tả bổ sung về lượng . * Danh từ chỉ đơn vị chính xác không thể miêu tả bổ sung về lượng . 1, Danh từ chỉ đơn vị. Ví dụ : rất nặng. II, Phân loại danh từ II, Phân loại danh từ 1, Danh từ chỉ đơn vị. 2, Danh từ chỉ sự vật. Vd : a, Năm quyển sách kia b, Những bó hoa tươi c, Các bạn học sinh ấy Ghi nhớ 2 : sgk / tr 87 II, Phân loại danh từ Danh từ tiếng việt DT chỉ đơn vị DT chỉ sự vật DT chỉ đơn vị tự nhiên. DT chỉ đơn vị quy ước. DT chỉ đơn vị chính xác DT chỉ đơn vị ước chừng DT chung. DT riêng. [...]... những chiếclá vàng bay xào xạc Chú bộ đội thường cho các cháu quà và dẫn đi chơi Bạn Lan thong thả uống từng nước ngụm III, luyện tập ? Đặt câu theo cấu trúc sau : * CN + là VN DT DT Nam là học sinh lớp 6A5 CN VN Hà Nội là thủ đô của nước ta CN VN Quan sát tranh và nêu tên các danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật ? Hướng dẫn học bài ở nhà * Học thuộc lòng 2 ghi nhớ trong SGK * Hiểu nắm chắc . những . lá vàng bay xào xạc. chiếc . bộ đội thường cho các cháu quà và dẫn đi chơi.Chú Bạn Lan thong thả uống từng . nước . ngụm III, luyÖn. sát tranh và nêu tên các danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật ? Hướng dẫn học bài ở nhà * Học thuộc lòng 2 ghi nhớ trong SGK. * Hiểu nắm chắc đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thạch Sanh cực hấp dẫn, Thạch Sanh cực hấp dẫn, Thạch Sanh cực hấp dẫn

Từ khóa liên quan