0

Bai: Thach Sanh

20 677 0
  • Bai: Thach Sanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên a) Thạch Sanh với những thử thách 2. Phần diễn biến Một hôm có người hàng rượu tên là Lí Thông đi qua đó. Thấy Thạch Sanh gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: Người này khoẻ như voi. Nó về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu . Lí Thông lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em. Sớm mồ côi cha mẹ, lại tứ cố vô thân, nay có người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời. Chàng từ giã gốc đa, đến sống chung với mẹ con Lí Thông Một hôm có người hàng rượu tên là Lí Thông đi qua đó. Thấy Thạch Sanh gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: Người này khoẻ như voi. Nó về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu . Lí Thông lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em. Sớm mồ côi cha mẹ, lại tứ cố vô thân, nay có người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời. Chàng từ giã gốc đa, đến sống chung với mẹ con Lí Thông Tứ cố vô thân: (thành ngữ): không có ai là người thân thích (tứ: bốn; cố: ngoái nhìn: vô: không; thân: người thân, họ hàng); nghĩa gốc: ngoái nhìn bốn phía không có người thân Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh vừa có sự bình thường, vừa có sự khác thường. Kể về sự ra đời của Thạch Sanh như vậy, theo em, nhân dân muốn thể hiện điều gì? Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên a) Thạch Sanh - những thử thách 2. Phần diễn biến Đối mặt với quân 18 nước chư hầu. Đó là những thử thách sống còn. Nếu không vượt qua được cũng không tồn tại được. Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ chằn tinh để thế mạng - chiến đấu với chằn tinh. Xuống hang đại bàng, bị Lý Thông lấp cửa hang. Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. b) Thạch Sanh - những chiến công Chiến thắng quân 18 nước chư hầu Giết chằn tinh, thu được bộ cung vàng. Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên a) Thạch Sanh - những thử thách 2. Phần diễn biến Đối mặt với quân 18 nước chư hầu. Đó là những thử thách sống còn, nếu không vượt qua được cũng không tồn tại đư ợc. Và các thử thách cứ tăng dần mức độ. Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ chằn tinh để thế mạng - chiến đấu với chằn tinh. Xuống hang đại bàng, bị Lý Thông lấp cửa hang. Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. b) Thạch Sanh - những chiến công Chiến thắng quân 18 nước Chư Hầu Giết chằn tinh, thu được bộ cung vàng. Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: Chiến thắng quân 18 nước Chư Hầu Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: Chiến thắng quân 18 nước Chư Hầu Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: Chiến thắng quân 18 nước Chư Hầu Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: Chiến thắng quân 18 nước Chư Hầu Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên a) Thạch Sanh - những thử thách 2. Phần diễn biến b) Thạch Sanh - những chiến công Chiến thắng quân 18 nước chư hầu Giết chằn tinh, thu được bộ cung vàng. Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Rất thần diệu. Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng. Thử thách sống còn. Đối mặt với quân 18 nước chư hầu. Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ chằn tinh để thế mạng - chiến đấu với chằn tinh. Xuống hang đại bàng, bị Lý Thông lấp cửa hang. Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. Không vượt qua được cũng không tồn tại được. Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Bài 6: Môn: Ngữ văn 6 Tiết 20-21: Văn bản: (Truyện cổ tích) I. Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản 1. Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên a) Thạch Sanh - những thử thách 2. Phần diễn biến b) Thạch Sanh - những chiến công Chiến thắng quân 18 nước chư hầu Giết chằn tinh, thu được bộ cung vàng. Giết đại bàng cứu công chúa. Cứu thái tử con vua Thuỷ Tề được tặng đàn thần. Chữa cho Công Chúa khỏi câm, vạch mặt được kẻ vong ân bội nghĩa. Đối mặt với quân 18 nước chư hầu. Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ chằn tinh để thế mạng - chiến đấu với chằn tinh. Xuống hang đại bàng, bị Lý Thông lấp cửa hang. Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. c) Những phẩm chất vủa Thạch Sanh Sự thật thà, chất phác. Sự dũng cảm và tài năng. Lòng nhân đạo yêu hoà bình Có nhận xét cho rằng: ở nhân vật Thạch Sanh, cái bình dị gắn với cái phi thường, sức người kết hợp với sức thần một cách chặt chẽ hài hoà. ý kiến của em? Những lần Thạch Sanh bị Lí Thông và yêu quái hãm hại, không có ông Bụt hiện lên giúp đỡ nhưng Thạch Sanh lại có trong tay những phương tiện thần kì (cung vàng, cây đàn, niêu cơm thần) và từ năm Thạch Sanh biết dùng búa đã được thiên thần dạy cho phép thần thông, khiến cho chàng có cả tài năng của con người và thần thánh. Rất thần diệu. Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng. Không vượt qua được cũng không tồn tại được. Thử thách sống còn. [...]... đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) 1 Bài tập 1 Giải ô chữ 1 2 Phần diễn biến Đây là một vật thần kì trong a) Thạch Sanh3 .những thửlà người được Ngọc - Đây thách 6 truyện Thạch Sanh nhưng không Thử thách sống4.Thạch Sanh vũ khí kiểu nhân vật còn Đây Sai giúp đỡ thần diệu? thứ thuộc Hoànglà không tồn tại Thạch Sanh? rõ Không vượt qua được xuất xứ? được này? cũng b) Thạch Sanh - những... chung Ii Đọc, tìm hiểu văn bản 1 Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) 1 Bài tập 1 Giải ô chữ 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống2 Đây là kẻ thù nguy hiểm nhất còn Không vượt qua 2 Nhờ nhân vật này mà Thạch được cũng không tồn tại được và những chiến công chúa b) Thạch SanhSanh lấy được của Thạch Sanh? - lâu dài nhất sông Rất thần diệu Là người... Thạch Sanh và Lí Thông Thiện và ác, lao động và bóc lột, thật thà và xảo trá, vị tha và vị kỉ, anh hùng và bạc nhược, cao thượng và thấp hèn Sự chiến thắng của Thạch Sanh là sự chiến thắng của cái Thiện đối với cái ác Thật thà: luôn tin Lí Thông Tốt bụng, nhân hậu: cứu công chúa, thái tử, tha chết cho mẹ con Lí Thông Gian xảo: luôn lừa Thạch Sanh cướp công Độc ác: luôn tìm cách hại Thạch Sanh. .. hiểu chung Ii Đọc, tìm hiểu văn bản 1 Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống còn Không vượt qua được cũng không tồn tại được b) Thạch Sanh - những chiến công Rất thần diệu Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng c) Những phẩm chất vủa Thạch Sanh Sự dũng cảm và tài năng Sự thật thà, chất phác Lòng... Ii Đọc, tìm hiểu văn bản 1 Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) Thật thà: luôn tin Lí 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống còn Không vượt qua được cũng không tồn tại được b) Thạch Sanh - những chiến công Rất thần diệu Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng c) Những phẩm chất vủa Thạch Sanh Sự dũng cảm và tài năng Sự thật thà, chất... lạ của Thạch Sanh, cung tên vàng, cây đàn thần, niêu cơm thần ) Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Môn: Ngữ văn 6 Bài 6:Tiết bản: 20-21: Văn I Đọc, tìm hiểu chung Ii Đọc, tìm hiểu văn bản 1 Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) 1 Bài tập 1 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống còn Không vượt qua được cũng không tồn tại được b) Thạch Sanh - những... Ii Đọc, tìm hiểu văn bản 1 Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) 1 Bài tập 1 Giải ô chữ 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống còn Không vượt qua được cũng không tồn tại được b) Thạch Sanh - những chiến công Rất thần diệu Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng c) Những phẩm chất vủa Thạch Sanh Sự dũng cảm và tài năng Sự thật thà, chất... Thông lừa đichằn tinh thờ chằn tinh để thế mạng chiến đấu với * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống còn Không vượt qua được cũng không tồn tại được b) Thạch Sanh - những chiến công Rất thần diệu Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng c) Những phẩm chất vủa Thạch Sanh Sự thật thà, chất phác Sự dũng cảm và tài năng Lòng nhân đạo... hiểu chung Ii Đọc, tìm hiểu văn bản 1 Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống còn Không vượt qua được cũng không tồn tại được b) Thạch Sanh - những chiến công Rất thần diệu Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng c) Những phẩm chất vủa Thạch Sanh Sự dũng cảm và tài năng Sự thật thà, chất phác Lòng... chung Ii Đọc, tìm hiểu văn bản 1 Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên (Truyện cổ tích) 1 Bài tập 1 2 Phần diễn biến a) Thạch Sanh - những thử thách Thử thách sống còn Không vượt qua được cũng không tồn tại được b) Thạch Sanh - những chiến công Rất thần diệu Là người dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng c) Những phẩm chất vủa Thạch Sanh Sự dũng cảm và tài năng Sự thật thà, chất phác . Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên a) Thạch Sanh với những thử thách 2. Phần diễn biến Một hôm có người hàng rượu tên là Lí Thông đi qua đó. Thấy Thạch Sanh. văn bản 1. Phần mở đầu: * Thạch Sanh - sự ra đời và lớn lên a) Thạch Sanh - những thử thách 2. Phần diễn biến b) Thạch Sanh - những chiến công Chiến thắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai: Thach Sanh, Bai: Thach Sanh, Bai: Thach Sanh, Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản Đọc, tìm hiểu chung Ii. Đọc, tìm hiểu văn bản, Phần mở đầu: Phần diễn biến Phần kết thúc - ý nghĩa của truyện