0

Thuyết minh biện pháp thi công nhà trụ sở làm việc

60 1,073 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 04:11

Thuyết minh biện pháp thi công nhà trụ sở làm việc Lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công trình đảm bảo đúng quy trình - quy phạm trong xây dựng cơ bản phù hợp TCVN, lựa chọn và đề ra phương án - biện pháp thi công hợp lý, khoa học nhằm đạt các mục tiêu sau: + Thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng các yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu trong quy trình, quy phạm và những chỉ tiêu kỹ thuật, cũng như yêu cầu về thời gian thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công xây lắp công trình với mục tiêu thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình trong quản lý XDCB hiện hành, công trình đưa vào sử dụng đạt được hiệu quả cao và lâu dài. ... + Thi công xây dựng Cổng, tường rào; + Thi công xây dựng Bể chứa nước 15m3 + Thi công xây dựng Gara xe ô tô; + Thi công xây dựng Nhà để xe CB CNV; + Thi công xây dựng Nhà để xe khách; + Thi công. .. 04 tầng Giới thi u gói thầu 2.1) Phạm vi cơng việc gói thầu: Thi cơng xây dựng nhà làm việc hạng mục phụ trợ bao gồm: • Xây dựng Nhà làm việc chính: + Thi công cọc bê tông; + Thi công kết cấu... sở sau: + Kế hoạch thi công + Các vẽ thi t kế thi công tiến thi cụng Hồ sơ dự thầu 20 Gói thầu : Xây lắp Nhà làm việc hạng mục phụ trợ Dự án : Đầu t xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công nhà trụ sở làm việc,