0

Kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex

87 492 2
  • Kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2018, 13:19

TĨM LƯỢC Qua thời gian tìm hiểu cơng tác kế toán khoản toán với người lao động tai Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex, sở kiến thức học Nhà trường với đề tài “Kế toán khoản toán với người lao động công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex” Khóa luận em trình bày nội dung sau: - Cơ sở lý luận kế toán khoản toán với người lao động doanh nghiệp - Khóa luận sâu nghiên cứu thực trạng kế toán khoản tốn với người lao động cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex - Sau nghiên cứu thực trạng kế toán khoản toán với người lao động công ty em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Em hi vọng đề tài góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn khoản tốn với người lao động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex LỜI CẢM ƠN i Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex với trình tìm hiểu, nghiên cứu kế toán khoản toán với người lao động em mạnh dạn đề xuất đề tài khoa phân công Trên sở lý thuyết thời gian thực tập với hướng dẫn cô giáo Trần Thị Hồng Mai – Bộ mơn Kế tốn quản trị hướng dẫn em thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Kế toán khoản toán với người lao động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex” Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường ĐH Thương Mại trang bị cho em kiến thức trình học tập, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh, chị phòng kế tốn ban lãnh đạo Cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex giúp đỡ tạo điều kiện cho em tìm hiểu thu thập số liệu tình hình cơng tác kế toán khoản toán với người lao động công ty Và đặc biệt em xin cảm ơn cô giáo hướng dẫn Trần Thị Hồng Mai hướng dẫn giúp em hồn thiện đề tài khóa luận tốt nghiệp Do nhiều hạn chế trình độ, kinh nghiệm tài liệu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý thầy giáo, giáo để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt LCB Nghĩa tiếng Việt Lương BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp CBCNV Cán công nhân viên GTGT Giá trị gia tăng DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị GĐ Quyết định BTC Bộ tài CP Chính phủ TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh NSLĐ Năng suất lao động iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Từ chuyển đổi sang kinh tế thị trường, kinh tế nước ta có nhiều thay đổi tích cực Song song với thay đổi kinh tế, doanh nghiệp dần tích lũy nhiều kinh nghiệm quản lý tài nhằm đạt hiệu kinh doanh ngày cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt thị trường Và với hoàn thiện chế độ kế toán mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp việc áp dụng số chế quản lý khoa học hiệu quả, đồng thời bước tiến quan trọng công tác vĩ mô Nhà nước Trong công cụ quản lý doanh nghiệp kế tốn cơng cụ quản lý quan trọng, có vai trò tích cực việc quản lý vốn tài sản việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong kế tốn nhiều phận khác như: kế toán tài sản cố định, kế toán thuế, kế tốn kho,…và số khơng thể khơng nhắc tới kế toán khoản toán với người lao động Đây phận kế toán quan trọng doanh nghiệp Bởi gắn bó mật thiết với người lao động, lực lượng lao động doanh nghiệp nói riêng tồn xã hội nói chung Cơng tác kế tốn với người lao động thực khoa học đảm bảo kết hợp cách hài hòa lợi ích tổ chức lợi ích người lao động Mọi doanh nghiệp muốn giảm tối đa chi phí có chi phí khoản tốn với người lao động Trong người lao động ln mong muốn có thu nhập cao để bù đắp sức lao động đảm bảo sống thân gia đình họ Và nhiệm vụ kế toán khoản toán với người lao động giải vấn đề đảm bảo cho người lao động doanh nghiệp có lợi ích Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cố phần thương mại xuất nhập Datex khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn khoản toán với người lao động Nhưng bên cạnh ưu điểm đạt tồn cơng tác kế tốn khoản tốn với người lao động cần tìm cách khắc phục như: Việc ln chuyển chứng từ cơng ty nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến công tác hạch tốn cơng tác quản lý Nên việc nghiên cứu đề tài kế toán khoản toán với người lao động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex cần thiết 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa sở lý luận khoản toán với người lao động doanh nghiệp - Phản ánh thực tế việc hạch toán khoản toán với người lao động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex - Nhận xét chung đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn khoản tốn với người lao động cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận sâu vào nghiên cứu kế toán khoản toán với người lao động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khoản toán với người lao động theo tiếp cận kế tốn tài - Số liệu năm 2017 4.Phương pháp thu thập xử lý liệu a Phương pháp thu thập tổng hợp liệu: - Phương pháp quan sát: Thông tin thu thập thơng qua quan sát trực tiếp q trình thực tập Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex nội dung: Việc tổ chức máy quản lý công ty, việc phân công cơng việc thực kế tốn nhân viên kế tốn cơng ty, theo dõi q trình từ khâu lập chứng từ, luân chuyển chứng từ đến khâu nhập liệu vào máy, lên bảng cân đối tài khoản, lập báo cáo tài Những thơng tin giúp đánh giá phần quy trình thực công việc - Phương pháp vấn: + Phỏng vấn đặt loạt câu hỏi mà người nghiên cứu đưa để hỏi người trả lời, áp dụng theo hình thức vấn trực tiếp ban lãnh đạo phòng kế tốn tài kế tốn khoản tốn với người lao động cơng ty, ngồi vấn người lao động vấn đề tiền lương tốn lương cơng ty + Bản câu hỏi xoay quanh vấn đề nghiên cứu Trong hệ thống câu hỏi có câu hỏi đóng câu hỏi mở nhằm thu thập thông tin cách hiệu để phục vụ q trình viết khóa luận -Phương pháp nghiên cứu tài liệu: + Liên hệ với phòng kế tốn tài cơng ty để thu thập số liệu kế toán khoản toán với người lao động cơng ty + Tìm kiếm thơng tin tình hình kế tốn khoản toán với người lao động Việt Nam qua mạng internet, tạp chí chun ngành kế tốn, kiểm tốn,quy định Bộ Tài Chính,… + Tìm hiểu luận văn, chuyên đề khác nghiên cứu đề tài b.Phương pháp phân tích liệu: -Phương pháp so sánh: Là phương pháp phân tích thực thơng qua việc đối chiếu vật tượng với để thấy điểm giống khác chúng Trong q trình nghiên cứu cơng ty thực phương pháp em so sánh đối chiếu lý luận thực tiễn công tác kế toán khoản toán với người lao động Cơng ty, để từ thấy tồn Cơng ty -Phương pháp tốn học: Sử dụng cơng thức tốn học vào việc tính khoản tốn với người lao động Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khóa luận chia làm chương Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán khoản toán với người lao động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán khoản tốn với người lao động Cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn khoản tốn với người lao động Cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Lý luận kế toán khoản toán với người lao động doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm tiền lương: Tại điều 55 Luật Lao Động có ghi: “Tiền lương người lao động bên thỏa thuận hoạt động lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc” “Tiền lương giá sức lao động, hình thành thơng qua thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động, quan hệ cung cầu lao động thị trường định trả theo NSLĐ, chất lượng hiệu cơng việc” Theo PGS.TS Phạm Cơng Đồn-TS Nguyễn Cảnh Lịch, Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp Thương mại năm 2012, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội, trang 141 Theo quan điểm nhà kinh tế học đại “Tiền lương giá lao động xác định quan hệ cung cầu thị trường lao động” Tại điều 9, chương VI Bộ luật lao động năm 2012 “Tiền lương khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực công việc theo thỏa thuận Tiền lương trả cho người lao động vào suất lao động tính chất cơng việc” Trong doanh nghiệp sản xuất tiền lương mặt khoản chi phí sản xuất hình thành nên giá trị sản phẩm, phần nhằm bù đắp hao phí sức lao động người lao động để tái tạo sức lao động nhằm tiếp tục trình sản xuất => Tóm lại “Tiền lương số tiền mà chủ doanh nghiệp trả cho người lao động vào khối lượng, tính chất chất lượng lao động người sau thời gian làm việc Tiền lương khoản thu nhập chủ yếu dùng để bù đắp hao phí thời gian, sức lực, trí tuệ tích lũy cho người lao động trình làm việc doanh nghiệp” Cần phân biệt hai khái niệm tiền lương: - Tiền lương danh nghĩa: số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động Số tiền nhiều hay phụ thuộc trực tiếp vào NSLĐ hiệu làm việc người lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc…ngay trình lao động - Tiền lương thực tế: hiểu số lượng loại hàng hóa tiêu dùng loại dịch vụ cần thiết mà người lao động hưởng lương mua tiền lương danh nghĩa họ 1.1.1.2 Khái niệm khoản trích theo lương : Ngồi tiền lương người lao động hưởng khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí cơng đồn (KPCĐ) - Bảo hiểm xã hội: Là đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng quỹ bảo hiểm xã hội (Khoản điều Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014) - Bảo hiểm y tế: Là hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối tượng theo quy định Luật để chăm sóc sức khỏe, khơng mục đích lợi nhuận Nhà nước tổ chức thực (Khoản điều Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2014) - Bảo hiểm thất nghiệp: Là chế độ nhằm bù đắp phần thu nhập người lao động bị việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, trì việc làm, tìm việc làm sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (Khoản Điều Luật việc làm số 38/2013/QH13 Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2013) - Kinh phí cơng đồn: Là quỹ tiền tệ hình thành dùng để phục vụ cho hoạt động cơng đồn cấp Kinh phí cơng đồn quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng 2% quỹ tiền lương làm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (Khoản Điều 26 Luật Cơng đồn số 12/2012/QH13 Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2012) 1.1.1.3 Khái niệm khoản toán khác với người lao động: a Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Thuế TNCN loại thuế điều tiết vào phần thu nhập hợp pháp cá nhân có theo quy định pháp luật (Theo PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam năm 2010, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội, Trang 115) b Phúc lợi Là quyền lợi vật chất mà Nhà nước hay quan, doanh nghiệp bảo đảm cho công nhân, viên chức người lao động hưởng (Theo Đặng Quang Điều (2016), “Phải có phúc lợi tốt cho người lao động”, Báo lao động, số 79 trang 5) c Tiền thưởng Theo điều 103 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định “Tiền thưởng khoản tiền người sử dụng lao động thưởng cho người lao động vào kết sản xuất kinh doanh hàng năm mức độ hoàn thành công việc người lao động” d Phụ cấp lương Là khoản để bù đắp yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp cơng việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận hợp đồng lao động chưa tính đến tính chưa đầy đủ (Theo Điểm a Khoản Điều Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động-Thương binh Xã hội ban hành ngày 16/11/2015) e Tạm ứng: Là khoản tiền vật tư doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh giải cơng việc phê duyệt (Theo Điểm b Khoản Điều 22 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài ban hành ngày 22/12/2014) 1.1.2 Nội dung phương pháp xác định khoản toán với người lao động DN 1.1.2.1 Nội dung khoản toán với người lao động: Các khoản toán với người lao động doanh nghiệp bao gồm tiền lương, khoản trích theo lương, tiền phụ cấp, phúc lợi,… cụ thể: Quỹ tiền lương doanh nghiệp toàn số tiền lương tính trả cho tất loại lao động thuộc DN quản lý, sử dụng không phân biệt tiền lương nguồn đài thọ Tiền lương DN bao gồm khoản: + Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm lương khoán + Tiền lương trả cho người lao động tạo sản phẩm hỏng định mức quy định + Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan, thời gian điều động công tác làm nghĩa vụ chế độ quy định thời gian nghỉ phép, thời gian học… + Các loại phụ cấp làm đêm, thêm giờ… + Các khoản tiền lương có tính chất thường xun + Ngồi ra, quỹ tiền lương tính tiền trợ cấp BHXH cho người lao động thời gian đau ốm, thai sản, tai nạn lao động… Ngoài khoản trên, khoản tốn cho người lao động bao gồm tiền thưởng, phúc lợi, lương thời gian nghỉ phép cơng nhân viên,…Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ thân gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng người lao động có thành tích tốt học tập; chi hỗ trợ chi phí lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động) khoản chi có tính chất phúc lợi khác… Về phương diện hạch toán, tiền lương trả cho người lao động chia thành loại: + Tiền lương tiền lương trả cho người lao động thời gian làm việc thực tế, nghĩa thời gian thực tiêu hao lao động, bao gồm lương phải trả theo cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ…) + Tiền lương phụ tiền lương trả cho ngừơi lao động thời gian người lao động nghỉ hưởng lương theo chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ, họp, học, nghỉ ngừng sản xuất…) Ngồi tiền lương trả cơng nhân sản xuất sản phẩm hỏng phạm vi chế độ quy định xếp vào lương phụ Ngoài tiền lương theo chế độ hành có chế độ khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, KPCĐ quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Đây - Quy chế khai thác tìm kiếm việc làm - Xác định đơn giá chuẩn công nhân thiết bị nội công ty Công ty cần phân công lao động hợp lý, xếp cho người việc, khuyến khích người làm việc thực có suất chất lượng hành động cụ thể khen thưởng ưu đãi có biện pháp cứng người làm việc hiệu quả, sai quy cách đảm bảo tăng suất lao động, tăng trách nhiệm người lao động với công việc Quan tâm hồn thiện cơng tác phụ cấp, khen thưởng Hàng quý cuối năm công ty tiến hành tổng kết thi đua, xét duyệt khen thưởng cá nhân có đủ tiêu chuẩn Ngồi phần tiền thưởng trích lại từ lợi nhuận: Lợi nhuận đạt năm, sau nộp thuế cho nhà nước trích lập quỹ, phần lại trích 40% cho quỹ phúc lợi 60% cho quỹ khen thưởng sử dụng để: + Thưởng vào ngày lễ tết năm áp dụng với nguyên tắc: Phân phối cho cán công nhân viên cho công ty (trừ người công ty cho nghỉ thường xuyên để tự lo công việc) Đối với cán công nhân viên có thời gian nghỉ tự túc, học, nghỉ chờ hưu, có thời gian tháng CBCNV trường nhận công tác thời gian tập hưởng 80% mức phân phối kỳ Khi sản phẩm bàn giao, tiền thưởng mà CBCNV nhận tiền thưởng tính cho lao động gắn với doanh thu công ty Yếu tố quan trọng trọng để đưa mức tiền thưởng cho cán cơng nhân viên cơng ty dựa vào bình xét tổ sản xuất công nhân trực tiếp sản xuất phòng ban nhân viên hành Cơ sở : Ngày cơng làm việc thực tế, lương bậc thợ, chức vụ, phụ cấp thể hiên điểm: suất, chất lượng tiết kiệm, an tồn vệ sinh, nếp sống văn minh Có loại bình xét sau: Loại A: khen, loại A2: tiên tiến, loại B: không tiên tiến, loại C: Vi phạm quy chế muộn mặc sai đồng phục,… loại D: vi phạm kỷ luật ăn cắp đánh bạc Quy trình bình xét sau: Hàng quý, tổ phòng dựa vào bảng chấm cơng thống kê phân xưởng phòng TCLĐ để bình xét khen thưởng Sau lập danh sách khen thưởng, gửi lên cho Hội đồng thi đua công ty xét duyệt lại Cuối đưa danh sách tới phòng tổ chức cơng tác kế tốn viết phiếu chi 70 Đối với khoản phụ cấp công ty cần trọng ngồi phụ cấp trách nhiệm cần có thêm đồng phục,… + Phụ cấp đồng phục: Với công nhân trực tiếp sản xuất năm cấp đồng phục Để khắc phục hạn chế hình thức trả lương theo thời gian giản đơn, công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian có thưởng Tiền thưởng đóng vai trò khuyến khích người nhân viên nâng cao hiệu làm việc Bên cạnh cần tăng cường cơng tác quản lý thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực công việc cơng nhân viên Ngồi cơng ty nên kết hợp áp dụng hình thức trả lương theo thời gian hình thức trả lương theo sản phẩm Hình thức trả lương theo thời gian áp dụng người làm công tác quản lý nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính, cơng việc đòi hỏi chất lượng quan trọng số lượng Hình thức trả lương theo sản phẩm áp dụng công nhân sản xuất trực tiếp (Trả lương theo sản phẩm trực tiếp), nhân viên phân xưởng NLĐ gián tiếp phục vụ sản xuất (Trả lương theo sản phẩm gián tiếp)  Về phương pháp tính lương phương pháp hạch tốn: - Tính lương làm thêm giờ: Để tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc, tăng suất lao động, khuyến khích người lao động làm thêm ngồi Cơng ty nên tăng mức lương làm thêm Theo luật số 10/2012/QH13 người lao động làm thêm trả lương theo đơn giá tiền lương tiền công sau: + Vào ngày thường 150% + Vào ngày nghỉ cuối tuần 200% + Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, nhát 300% Tiền lương làm = Tiền lương x thêm thực trả - Trích trước tiền lương nghỉ phép: 150% 200% 300% x Số làm thêm Công ty nên thực trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất Mức trích trước tiền lương nghỉ phép xác định sau: 71 Mức trích trước tiền = Tiền lương thực tế trả cho x Tỷ lệ trích trước lương nghỉ phép lao động Tỷ lệ trích trước = Tổng số tiền lương nghỉ phép theo KH lao động/ Tổng số tiền lương theo kế hoạch lao động + Khi trích trước tiền lương nghỉ phép lao động, kế toán ghi: Nợ TK 622: Chi phí nhân cơng trực tiếp Có TK 335: Chi phí phải trả + Khi tính tiền lương thực tế trả cho người lao động, kế toán ghi: Nợ TK 335: Chi phí phải trả Có TK 334: Phải trả người lao động + Khi trả tiền lương cho lao động nghỉ phép, kế toán ghi: Nợ TK 334: Phải trả người lao động Có TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Khi thực trích trước tiền lương nghỉ phép, kế tốn phải trình bày thơng tin báo cáo tài chính, cụ thể BCĐKT tiêu thuộc mục I – Nợ ngắn hạn phần C – Nợ phải trả: Chi phí phải trả ngắn hạn (Mã số 316) 3.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện kế tốn khoản toán cho người lao động Trên sở nghiên cứu lý luận kế toán khoản tốn với người lao động tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế toán khoản toán với người lao động nói riêng em nhận thấy việc hồn thiện cơng tác kế toán khoản toán cho người lao động yêu cầu tất yếu Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex nói riêng doanh nghiệp nói chung Để hồn thiện cơng tác Nhà nước phải thường xun có thay đổi, điều chỉnh chế độ tiền lương cho phù hợp với thời kỳ đất nước Đồng thời, doanh nghiệp cần phải tự hồn thiện nâng cao trách nhiệm với công nhân viên công ty nghĩa vụ đất nước Cụ thể  Về phía cơng ty: - Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex thực giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hạch tốn khoản tốn với người lao động cần có sách chương trình cụ thể bồi dưỡng nghiệp 72 cụ, kỹ cho nhân viên kế toán, đồng thời quan tâm đến sách đãi ngộ với người lao động - Nhân viên phòng kế toán, đặc biệt nhân viên phụ trách kế toán khoản tốn với người lao động Cơng ty cần phải trau dồi kỹ chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời nắm bắt sách, quy định Nhà nước ban hành, thực tính trả khoản toán với người lao động cách hợp lý, xác, cơng để người lao động chuyên tâm làm việc, phát huy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nâng cao suất lao động hiệu SXKD doanh nghiệp  Về phía Nhà nước: - Để hồn thiện cơng tác kế tốn khoản tốn với người lao động Nhà nước phải thường xuyên có thay đổi, điều chỉnh chế độ tiền lương cho phù hợp với thời kỳ đất nước Nhà nước cần có khuyến khích cho người lao động cho người lao động vay với lãi suất trả dần lương người lao động Đồng thời Nhà nước nên có sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trình kinh doanh đơn giản hóa thủ tục hành - Và để thực thông tư nghị định, chế độ kế tốn Nhà nước cần mở lớp để hướng dẫn kế tốn cập nhật thơng tư, nghị định Ngồi ra, xây dựng trang web để họ hỏi đáp quan chức năng, trao đỏi kinh nghiệm - Về phía Bảo hiểm xã hội nên thực chi trả khoản toán BHXH, BHYT kịp thời người lao động Khơng để tình trạng nợ đến cuối kỳ toán dẫn đến việc khiếu nại tố cáo xảy Tóm lại, cơng tác quản lý hạch tốn khoản tốn với người lao động có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động Do đó, việc hồn thiện cơng tác ln doanh nghiệp đề cao xây dựng điều kiện thực 73 KẾT LUẬN Lao động người yếu tố quan trọng giữ vai trò định q trình sản xuất kinh doanh, biểu khả tư sáng tạo Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, doanh nghiệp thu hút, sử dụng tốt lao động sáng tạo, chất xám doanh nghiệp đứng vững phát triển Muốn vậy, doanh nghiệp phải có sách tiền lương tiến bộ, đảm bảo cơng hợp lý Bởi lẽ, việc trả lương công hợp lý góp phần quan trọng làm cho người lao động quan tâm đến công việc, để họ thấy sức lao động họ bỏ đánh giá mức, từ tồn tâm tồn ý phục vụ cho mục đích doanh nghiệp Thật vậy, cơng tác tổ chức tiền lương có vai trò ý nghĩa lớn doanh nghiệp Dù loại hình doanh nghiệp tiền lương vấn đề quan tâm người lao động người sử dụng lao động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì thế, cơng tác tổ chức tiền lương cách khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp vấn đề quan trọng thiết thực Qua việc nghiên cứu đề tài này, em thấy thân tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm kiến thức bổ ích cho em chuẩn bị vào đời Em biết nhiều cách tính tốn khoản toán với người lao động, cách doanh nghiệp quan tâm người lao động…đó vấn đề nói quan trọng việc tồn phát triển doanh nghiệp Từ em mạnh dạn đề biện pháp nhằm giúp cho cơng ty thực cơng tác kế tốn khoản tốn cho người lao động cơng ty hiệu điều kiện để thực biện pháp Mặc dù nghiên cứu cố gắng kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Em mong giúp đỡ thầy cô Em mong đề tài tiếp tục quan tâm nhà nghiên cứu khác với hướng phát triển sâu để đề tài có tính thời Cuối em xin cảm ơn thầy giáo hướng dẫn – PGS.TS Trần Thị Hồng Mai giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! 74 PHỤ LỤC  Phụ lục 01: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế toán Nhật ký- Sổ  Phụ lục 02: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn Nhật ký chứng từ  Phụ lục 03: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn Nhật ký chung  Phụ lục 04: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ  Phụ lục 05: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính  Phụ lục 06: Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH  Phụ lục 07: Phiếu thu  Phụ lục 08: Phiếu chi  Phụ lục 09: Đề nghị tạm ứng  Phụ lục 10: Bảng chấm công tháng năm 2017  Phụ lục 11: Bảng toán tiền lương tháng năm 2017  Phụ lục 12: Bảng phân bổ tiền lương BHXH tháng năm 2017  Phụ lục 13: Bảng chi tiết BHXH  Phụ lục 14: Sổ Nhật ký chung  Phụ lục 15: Sổ chi tiết tài khoản 3341  Phụ lục 16: Sổ chi tiết tài khoản 3383  Phụ lục 17: Sổ chi tiết tài khoản 3384  Phụ lục 18: Sổ chi tiết tài khoản 3386  Phụ lục 19: Bảng toán thưởng tết  Phụ lục 20: Đề nghị trợ cấp  Phụ lục 21: Giấy báo nợ  Phụ lục 22: Bảng cân đối kế toán năm 2016  Phụ lục 23: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016 Phụ lục 01: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ Chứng từ gốc(Bảng chấm cơng, bảng tốn lương, ) Sổ chi tiết TK 334,338,641,642, … Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật ký sổ Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ: Đối chiếu kiểm tra: Bảng tổng hợp chi tiết(Bảng tổng hợp toán tiền lương) Phụ lục 02: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế toán Nhật ký chứng từ Chứng từ gốc(bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương, ) Sổ chi tiết TK 334, 338, 622,… Bảng kê số 4,5 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 01,02,07 Sổ TK 334, 338 Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ: Đối chiếu, kiểm tra: Bảng tổng hợp chi tiết Phụ lục 03: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn Nhật ký chung Chứng từ gốc(bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương, ) Sổ nhật ký đặc biệt Nhật ký chung Sổ TK 334, 338 Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ: Đối chiếu, kiểm tra: Sổ chi tiết TK 334, 338, 622,… Bảng tổng hợp chi tiết Phụ lục 04: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc(bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương, ) Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc loại CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ TK 334, 338 Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ: Đối chiếu, kiểm tra: Sổ chi tiết TK 334,338,622,… Bảng tổng hợp chi tiết Phụ lục 05: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Chứng từ kế tốn(Bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương…) Phần mềm kế toán Sổ kế toán Sổ tổng hợp(Tổng hợp tiền lương).Sổ chi tiết TK 3341,3342 - Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại -Báo cáo tài Máy vi tính Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ: Đối chiếu, kiểm tra: -Báo cáo quản trị Phụ lục 06: Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH Phụ lục 07: Phiếu thu Phụ lục 08: Phiếu chi Phụ lục 09: Đề nghị tạm ứng ... toán khoản toán với người lao động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Lý luận kế toán khoản. .. việc hạch toán khoản toán với người lao động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex - Nhận xét chung đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán khoản toán với người lao động công ty Đối tượng... khoản toán với người lao động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán khoản tốn với người lao động Cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập Datex Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex, Kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm