0

Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng BÀI TẬP VĂN BẢN

86 405 1
  • Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng BÀI TẬP VĂN BẢN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2017, 12:10

GV: Phạm Truyền Thống Khoa Xây Dựng Đảng Phó Phòng NCKH – TT - TL MỤC ĐÍCH - Giúp cho người học nắm vững quy định Đảng thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức loại văn tổ chức đảng cấp sở - Rèn luyện kỹ sử dụng ngôn từ, văn phong, kỹ thuật soạn thảo số loại văn phổ biến hoạt động tổ chức đảng cấp sở YÊU CẦU - Thực tập thực hành phải bám sát quy định Đảng thể thức, thẩm quyền, quy trình, thủ tục ban hành văn Bài tập phải bám sát với hoạt động thực tiễn hoạt động sở Qua thực hành, học viên phải biết soạn thảo số loại văn phổ biến tổ chức đảng cấp sở YÊU CẦU - Phải logic, chặt chẽ nội dung, ngơn ngữ xác, dễ hiểu - Nắm lại kiến thức soan thảo văn đảng - Có kiến thức, kỹ sử dụng phần mềm soạn thảo văn TÀI LIỆU - Giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trịHành năm 2009: Nghiệp vụ cơng tác Đảng, đồn thể sở (T.1, tr.236264) - Nghị định 110/2004/NĐ-CP Chính phủ ngày 8/4/2004 công tác văn thư - Hướng dẫn 11-HD/VPTW ngày 28 tháng năm 2004 Văn phòng Trung ương Đảng thể thức văn Đảng TÀI LIỆU - Bộ Nội vụ (2005), Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6-52005 Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ “ Về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản” - Tài liệu Internet… NỘI DUNG Các khái niệm Phương pháp làm tập thực hành soạn thảo số loại văn Đảng cấp sở Hướng dẫn tập - Một số tập thực hành CÁC KHÁI MiỆM 1.1 Bài tập thực hành: - Bài tập tình có vấn đề đòi hỏi phải suy nghĩ, tìm tòi, vận dụng tri thức học để tập vận dụng vào giải vấn đề đặt - Thực hành tức tiến hành thao tác cụ thể, thực bước, quy trình để áp dụng nguyên lý lý thuyết vào thực tế làm công việc định CÁC KHÁI MiỆM 1.1 Bài tập thực hành: - Vậy tập thực hành tình lấy thực tiễn để tập áp dụng lý thuyết học vào giải tình thực tiễn Bài tập thực hành soạn thảo số loại văn lấy từ thực tiễn để tập áp dụng quy định văn Đảng cấp sở học vào soạn thảo số loại cụ thể 1.2 Văn Đảng: Văn Đảng loại hình tài liệu thể ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động tổ chức đảng, cấp ủy, tổ chức, quan có thẩm quyền ban hành theo quy định Điều lệ Đảng Trung ương ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN TÂN TÚC * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Túc, ngày 07 tháng năm 2012 - Chữ thường, in nghiêng - Là ngày thức văn - Ngày 10 tháng phải ghi thêm số không (0) đứng trước viết đầy đủ từ ngày tháng năm - Địa điểm ngày, tháng, năm ban hành văn trình bày trang đầu, phía phải, tiêu đề văn - Giữa địa điểm ngày, tháng, năm ban hành văn có dấu phẩy ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY XÃ PHONG PHÚ * Xã Phong Phú, ngày 17 tháng năm 2012 Số 17-NQ-ĐU ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY XÃ PHONG PHÚ * Xã Phong Phú, ngày 17 tháng năm 2012 Số 17/NQ/ĐU ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY XÃ PHONG PHÚ * Xã Phong Phú, ngày 17 tháng năm 2012 Số 17-NQ/ĐU ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY XÃ PHONG PHÚ * Xã Phong Phú, ngày 17 tháng năm 2012 Số: 17-NQ/ĐU ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY XÃ PHONG PHÚ * Phong Phú, ngày 17 tháng năm 2012 Số 17-NQ/ĐU - Văn quan đảng cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ghi địa điểm ban hành văn tên riêng huyện, quận, thị xã, thành phố - Văn quan đảng cấp sở xã, phường, thị trấn ghi địa điểm ban hành văn tên riêng xã, phường, thị trấn - Những địa danh hành mang tên người, địa danh âm tiết, địa danh theo số thứ tự trước tên người, tên riêng âm tiết, số thứ tự ghi thêm cấp hành địa điểm ban hành văn thành phố, huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A TM ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) NGUYỄN VĂN A T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A T/M CHI BỘ K/T BÍ THƯ PHĨ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A T/M CHI ỦY K/T BÍ THƯ PHĨ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A TM CHI ỦY PHĨ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A T/M CHI BỘ P BÍ THƯ (chữ ký) NGUYỄN VĂN A T/M CHI BỘ PHĨ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn A T\M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn B T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn B TM ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn B NGUYỄN VĂN B T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ (chữ ký) Nguyễn Văn B A Dấu đóng văn phải chiều, ngắn, rõ ràng trùm lên khoảng 1/3 chữ phía bên trái BÀI TẬP Căn thể thức văn đảng Anh (Chị) sửa chữa, hồn thiện báo cáo sau đây: (Phát cho nhóm báo cáo in sẵn có lỗi giấy A4) BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM Theo Anh Chị soạn thảo văn Đảng yếu tố quan trọng (văn phong, thể thức, cách trình bày, thẩm quyền…) Vì sao? Theo Anh Chị soạn thảo văn theo “Hướng dẫn số 11-HD/VPTW Văn phòng Trung ương ngày 28 tháng năm 2004, hướng dẫn thể thức văn Đảng” hợp lý chưa? Vì sao? Điểm khác văn Đảng văn hành Nhà nước BÀI TẬP Anh/chị tham mưu cho Đảng ủy sở kế hoạch thực Chỉ thị 03CT/TW Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Thời lượng làm bài: 30 phút) Hướng dẫn số 11-HD/VPTW Văn phòng Trung ương ngày 28 tháng năm 2004, Hướng dẫn thể thức văn Đảng ... 22 Cơng văn 23 Biên 24 Giấy tờ hành PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CẤP CƠ SỞ 2.1 Những vấn đề cần ý làm tập thực hành soạn thảo số loại văn Đảng cấp... trình bày văn bản - Tài liệu Internet… NỘI DUNG Các khái niệm Phương pháp làm tập thực hành soạn thảo số loại văn Đảng cấp sở Hướng dẫn tập - Một số tập thực hành CÁC KHÁI MiỆM 1.1 Bài tập thực... Điều lệ Đảng Trung ương 1.3 Công tác soạn thảo: Công tác soạn thảo, biên tập văn bao gồm việc xác lập văn cần văn hóa, loại văn sử dụng, xác định phạm vi, đối tượng, thời gian hiệu lực văn 1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng BÀI TẬP VĂN BẢN, Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng BÀI TẬP VĂN BẢN