0

Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

67 576 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2013, 16:11

Thủ đô Hà Nội mới mở rộng(2008), với một diện tích lớn diện tích lớn, có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng với nền văn hoá lâu đời. Đặc biệt, sau khi sát nhập với Hà Tây, nơi đây trở thành nơi hội tụ nhiều làng nghề sản xuất thủ công truyền thống nhất cả nước với bề dày phát triển hàng trăm năm đã sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị nghệ thuật, mỹ thuật cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong những năm vừa qua ngành công nghiệp - TTCN của Thành phố Hà Nội ngày càng đổi mới và đạt được những thành tựu nhất định. Đến năm 2010 Thành phố Hà Nội đã có 1.350 làng có nghề chiếm 58,8% số làng của toàn Thành phố trong đó có 274 làng nghề đã được UBND thành phố công nhận với 244 làng nghề truyền thống. Quá trình hình thành và phát triển của nghề, làng nghề truyền thống gắn liền với quá trình phát triển CN - TTCN ở nông thôn đã góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố, đời sống của người lao động được nâng cao, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, giảm sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữ vững trật tự an ninh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hạn chế di dân tự do và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên trong quá trình phát triển nghề và làng nghề vẫn mang tính tự phát, manh mún và gặp phải không ít những khó khăn như: thiếu mặt bằng để sản xuất tập trung, thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao, thiếu vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh thấp, nguồn nguyên liệu không ổn định, chưa tạo nhiều thương hiệu hàng hoá, sức tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, một số sản phẩm truyền thống bị mai một, suy giảm. Cơ sở hạ tầng các làng nghề nhất là đường giao thông, thông tin liên lạc chưa đồng bộ, môi trường làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng, chưa có biện pháp khắc phục. Để nghề và làng nghề phát huy thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và phát triển bền vững thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có nét văn hoá độc đáo riêng của từng địa phương, sử dụng nguồn lao động tại chỗ, phát triển làng nghề kết hợp với phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới thì chúng ta cần có những nhận định đúng đắn về hiện trạng phát triển và có kế hoạch, định hướng phát triển rõ ràng cho các làng nghề. Dựa trên nhu cầu thựa tế và tính cấp thiết của vấn đề, em đã lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội” phân tích và nghiên cứu trong bài khoá luận này. Bài làm của em có kết cấu dự kiến gồm 3 chương: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thủ đô Nội mới mở rộng(2008), với một diện tích lớn diện tích lớn, có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng với nền văn hoá lâu đời. Đặc biệt, sau khi sát nhập với Tây, nơi đây trở thành nơi hội tụ nhiều làng nghề sản xuất thủ công truyền thống nhất cả nước với bề dày phát triển hàng trăm năm đã sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị nghệ thuật, mỹ thuật cao phục vụ tiêu dùng trong nước xuất khẩu. Trong những năm vừa qua ngành công nghiệp - TTCN của Thành phố Nội ngày càng đổi mới đạt được những thành tựu nhất định. Đến năm 2010 Thành phố Nội đã có 1.350 làngnghề chiếm 58,8% số làng của toàn Thành phố trong đó có 274 làng nghề đã được UBND thành phố công nhận với 244 làng nghề truyền thống. Quá trình hình thành phát triển của nghề, làng nghề truyền thống gắn liền với quá trình phát triển CN - TTCN ở nông thôn đã góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố, đời sống của người lao động được nâng cao, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, giảm sự khác biệt giữa thành thị nông thôn, giữ vững trật tự an ninh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hạn chế di dân tự do bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên trong quá trình phát triển nghề làng nghề vẫn mang tính tự phát, manh mún gặp phải không ít những khó khăn như: thiếu mặt bằng để sản xuất tập trung, thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao, thiếu vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh thấp, nguồn nguyên liệu không ổn định, chưa tạo nhiều thương hiệu hàng hoá, sức tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, một số sản phẩm truyền thống bị mai một, suy giảm. Cơ sở hạ tầng các làng nghề nhất là đường giao thông, thông tin liên lạc chưa đồng bộ, môi trường làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng, chưa có biện pháp khắc phục. Để nghề làng nghề phát huy thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội phát triển bền vững thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có nét văn hoá độc đáo riêng của từng địa phương, sử dụng nguồn lao động tại chỗ, phát triển làng nghề kết hợp với phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới thì SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chúng ta cần có những nhận định đúng đắn về hiện trạng phát triển có kế hoạch, định hướng phát triển rõ ràng cho các làng nghề. Dựa trên nhu cầu thựa tế tính cấp thiết của vấn đề, em đã lựa chọn đề tài “Thực trạng giải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Nội” phân tích nghiên cứu trong bài khoá luận này. Bài làm của em có kết cấu dự kiến gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về làng nghề Chương 2: Thực trạng phát triển làng nghề thành phố Nội Chương 3:Phương hướng giải pháp khôi phục, phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Nội Hy vọng bài khoá luận này có thể đóng góp một phần nhở cho sự phát triển chung của thành phố Nội. Do thời gian nghiên cứu giới hạn về mặt kinh nghiệm, bài nghiên cứu của tôi khó có thể tránh được có những sai sót. Kính mong sự đóng góp nhận xét từ các thầy cô giáo các cán bộ làm việc trong Sở Kế hoạch - Đầu tư Nội để nghiên cứu của tôi đầy đủ có ích hơn. SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÀNG NGHỀ I. Khái niệm, đặc điểm lịch sử hình thành của các làng nghề: 1. Khái niệm : Theo quan điểm của Chính phủ một số Bộ , ngành liên quan khái niệm về nghề các loại hình làng nghề như sau: 1.1. Làng nghề: Là một hoặc nhiều cụm dân cư thôn ấp, bản làng, buôn, phun sóc, hoặc các điểm dân cư tương tự trên địa bàn một xã, thị trấn có các hoạt động ngành nghề nông thôn, sản xuất ra một hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau. Tiêu chí để được công nhận làng nghề như sau: - Có tối thiểu 30% số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn. - Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận. - Chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước. 1.2. Làng nghề truyền thống: Là làng nghềnghề truyền thống được hình thành từ lâu đời. Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề có ít nhất 1 nghề truyền thống theo quy định tại thông tư số 116/2006, TT-BNN. Đối với những làng chưa đạt tối thiểu 30% tổng số hộ 2 năm sản xuất kinh doanh làng nghề ổn định nhưng có ít nhất 1 nghề truyền thống được công nhận theo quy định của thông tư 116/2006, TT – BNN thì cũng được công nhận là làng nghề truyền thống. Tiêu chuẩn làng nghề truyền thống ở Nội: (Theo quyết định số 85/2009 QĐ- UBND ngày 2/7/2009 của UBND Thành phố Nội) - Về thời gian: Là làngnghề được hình thành trên 50 năm tính đến ngày làng được đề nghị xét danh hiệu làng nghề truyền thống. - Về kinh tế: Có giá trị sản xuất từ ngành nghề nông thôn của làng nghề chiếm tỷ trọng từ 50% trở lên so với tổng giá trị của làng - Về sử dụng lao động: Có tối thiểu 30% số hộ trên địa bàn tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn - Đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn lao động theo các quy định hiện hành SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của những nước, các quy định của thành phố địa phương. - Sản phẩm làm ra phải mang bản sắc văn hóa dân tộc, phải gắn với tên tuổi của làng. - Đối với những làng nghề chưa đáp ứng tiêu chuẩn 4 về môi trường vẫn có thể được xem xét công nhận danh hiệu khi đã có các đề án, dự án nghiên cứu đánh giá tác động môi trường đề ra biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên. 1.3. Làng nghề mới: Là làng nghề được hình thành cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chủ yếu do sự lan tỏa của các làng nghề truyền thống, có những điều kiện nhất định để hình thành phát triển. 1.4. Nghề truyền thống: Là nghề được hình thành từ lâu đời, tạo ra sản phẩm độc đáo có tính riêng biệt, được lưu truyền phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Tiêu chí: - Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm công nhận. - Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc - Nghề gắn với tên tuổi 1 hay nhiều nghệ nhân tên tuổi làng nghề. 1.5. Làng có nghề: Làng được hình thành cùng với sự phát triển của nền kinh tế chủ yếu do sự lan tỏa của làng nghề truyền thống, có những điều kiện thuận lợi để phát triển. 2. 2. Đặc điểm - Làng nghề phán ánh cuộc sống của cư dân nông nghiệp, gắn với cơ chế sản xuất mùa vụ, mang đặc trưng chế độ văn hóa làng xã, dòng họ. Các làng nghề xuất hiện trong từng làng, xã ở nông thôn, sau đó các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được tách dần ra nhưng vẫn không rời khỏi nông thôn, sản xuất nông nghiệp. Trước tiên, các làng nghề xuất hiện là do nhu cầu đời sống của chính người nông dân địa phương, thứ hai, chúng ta có thể thấy, theo cơ chế sản xuất mùa vụ, người nông dân thường sẽ chỉ bận rộn vào những ngày mùa vụ, vì thế nên, thời gian rảnh rỗi, họ sẽ trở thành những người thợ thủ công lành nghề. SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Thường sản xuất dưới những hình thức đơn lẻ, quy mô hộ gia đình . Có một số hộ gia đình có quy mô lớn hơn đã chuyển sang hình thức doanh nghiệp với các xưởng sản xuất lớn. - Ổn định về một nghề hay một số nghề có quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình sản xuất ra một loại sản phẩm. - Sản phẩm kĩ thuật thủ công là chủ yếu, thường không sản xuất hàng loạt, có tính đơn chiếc nên rất độc đáo khác biệt. Các sản phẩm đều là sự kết hợp giữa phương pháp thủ công tinh xảo sự sáng tạo nghệ thuật. Từ những con rồng chạm trổ trên mái đình, chùa, hoa văn trên trống đồng, các hoạ tiết gốm sứ đến những nết chấm phá trên các bức thêu, . tất cả đều mang vóc dáng dân tộc, quê hương, chứa đựng ảnh hưởng về văn hoá tinh thần, tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc. - Trong các loại sản phẩm thường sẽ có một số sản phẩm mang tính nghệ thuật cao, có khả năng buôn bán thương mại lớn. Điều này giúp cho các làng nghề tạo ra thương hiệu riêng cho mình, thúc đẩy việc giao thương. - Có đội ngũ nghệ nhân thợ với tay nghề cao, có bí quyết nghề nghiệp riêng, được lưu truyền lại cho con cháu hoặc các thế hệ sau. Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ, khoa học kĩ thuật vào sản xuất đã giúp giảm bớt được lượng lao động thủ công, giản đơn. Tuy nhiên, trong những công đoạn nhất định, cần đến sự tinh xảo của đôi bàn tay con người thì vai trò của các nghệ nhân, thợ thủ công là không thể thiếu - Sản phẩm có ý nghĩa kinh tế để nuôi sống một bộ phận dân cư quan trọng hơn là nó mang lại những giá trị vật thể phi vật thể phản ánh được lịch sử, văn hóa, xã hội liên quan tới chính họ. 3. 3. Phân loại làng nghề: Có nhiều cách để phân loại làng nghề như: - Theo lịch sử hình thành phát triển các nghề: làng nghề truyền thống, làng nghề mới,… - Theo quy mô làng nghề: làng nghề quy mô lớn, làng nghề quy mô nhỏ - Theo ngành nghề sản xuất kinh doanh: làng nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề cơ khí chế tác, làng nghề dịch vụ,… SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Theo loại hình kinh doanh của nghề: làng nghề truyền thống chuyên doanh, làng nghề kinh doanh tổng hợp, …. - Theo tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề: các làng nghề thủ công chuyên nghiệp, các làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu, các làng nghề vừa sản xuất nông nghiệp, vừa sản xuất kinh doanh các ngành nghề phi nông nghiệp,… Ngoài ra, các làng nghề cúng có thể được phân loại theo các nghề nhỏ, bao gồm 16 loại như sau: • Ngành nghề sơn mài, khảm trai • Ngành nghề làm nón lá, mũ • Ngành nghề mây tre giang đan, tăm hương, làm lồng chim • Ngành nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng, gỗ cao cấp • Ngành nghề thêu ren • Ngành nghề dệt may • Ngành nghề da giầy, khâu bóng • Ngành nghề làm giấy, vàng mã, in tranh dân gian • Ngành nghề cơ kim khí, điện, rèn, dao kéo • Ngành nghề chạm, điêu khắc đá, kim loại, gỗ , xương , sừng • Ngành nghề gốm sứ, • Ngành nghề dát quỳ, vàng bạc • Ngành nghề đan tơ lưới, dệt lưới chã • Ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm • Ngành nghề sinh vật cảnh • Ngành nghề khác Việc phân loại làng nghề chỉ mang tính chất tương đối vì một số làng nghề có thể thuộc nhiều nhóm. Sự phân loại này sẽ tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho từng nhóm làng nghề. II. Vai trò của phát triển các làng nghề: SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1. Gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa: Làng nghề đem lại giá trị sản xuất cao, sản xuất một khối lượng sản phẩm, hàng hóa lớn. Sự phục hồi phát triển các làng nghề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại các đại phương vùng nông thôn. Tuy với quy mô nhỏ bé nhưng các làng nghề lại phân bố rộng khắp nên hàng năm luôn sản xuất ra một khối lượng sản phẩm, hàng hóa lớn, đóng góp đáng kể vào GDP địa phương nói riêng của cả nước nói chung. Ngày nay, những thay đổi trong xu thế hội nhập kinh tế vừa mang lại những thuận lợi vừa tạo ra thách thức đối với các làng nghề trong quá trình phát triển. Mở cửa, hội nhập, các làng nghề có cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình với khách nước ngoài. Theo thống kê, hiện hàng hóa của các làng nghề nước ta như thủ công mỹ nghệ, thêu ren, gốm sứ . đã có mặt ở hơn 100 nước trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng. Nếu như năm 2004, kim ngạch xuất khẩu mới đạt 450 triệu USD, thì năm 2008 đã tăng lên hơn 776 triệu USD. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan trong tháng 4/2009, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt được gần 14,07 triệu USD. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ dự kiến phải đạt 1,5 tỷ USD. Ví dụ như trong năm 2007, Việt Nam đã có những thành tích xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đáng khen ngợi. SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hình 1: Doanh thu xuất khẩu hàng năm của hàng thủ công mỹ nghệ (nghìn USD) Hình 2: Doanh thu xuất khẩu năm 2007 theo sản phẩm (nghìn USD) Hình 3: Doanh thu xuất khẩu hàng thủ công theo quốc gia (%) (nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Phát triển các Làng nghề Thủ công truyền thống Việt Nam (HRPC) SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Riêng ở Nội, năm 2009 giá trị sản xuất của 1.350 làngnghề đạt 7.650,87 tỷ đồng, chiếm 26% giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh 8,4% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố. Một số làng nghề tiêu biểu có giá trị sản xuất cao như: làng nghề mộc may đan Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) đạt 282 tỷ đồng/năm, làng nghề dệt nhuộm La Dương, Ỷ La (quận Đông) mỗi làng đạt 416 tỷ đồng/năm, làng nghề gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm) đạt 350 tỷ đồng/năm, … Giá trị xuất khẩu năm 2009 của kinh tế ngoài nhà nước đạt 754,9 triệu USD chiếm hơn 11,6% so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là dệt may, mây tre đan, sơn mài, khảm trai, gốm sứ, giầy dép Các con số trên cho thấy làng nghề là một nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn Việt Nam. 2. Giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống nhân dân địa phương Làng nghề đã góp phần giải quyết một khối lượng lớn lao động nông thôn nhàn rỗi. Hiện nay, dân số ở nông thôn Việt nam chiếm sấp xỉ 70%, đa phần làm nông nghiệp. Hầu hết nông dân đều làm việc theo mùa vụ khi đã kết thúc vụ mùa thi họ trở thành lao động thất nghiệp tạm thời. Nguồn lao động này nếu như không được sử dụng sẽ dẫn tới tình trạng lãng phí, thậm chí rất dễ gây ra tình trạng di dân quá tải đến các thanh phố lớn. Đặc biệt là với một số vùng nông thôn mà đất ruộng bị đô thị hóa hoặc bị chuyển thành đất công nghiệp, người dân không có đất canh tác vô tình trở thành những người không có việc làm. Khi các làng nghề phát triển sẽ tạo ra công ăn việc làm tại chỗ cho người dân, đặc biệt là các thanh niên trẻ tuổi, họ có thể tự kiếm sống ngay tại quê hương mình, theo đúng như chính sách của Đảng Nhà nước “ly nông, bất ly hương”. Để làm việc thủ công tại các làng nghề không cần đồi hỏi nhiều vốn, trình độ văn hoá cao mà chỉ cần đến một chút khéo léo sáng tạo. Vì vậy đây là một cơ hội nghề nghiệp cho mọi người nôn gdân. Việc này không chỉ giúp cải thiện đời sống người dân tại địa phương mà còn giúp giảm gánh nặng cho các đô thị, giảm tệ nạn xã hội cho địa phương mình SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3. Bảo tồn văn hóa truyền thống Mỗi sản phẩm từ làng nghề đều mang một nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Nó thể hiện khiếu thẩm mĩ, cách nhìn cuộc sống của những người nghệ nhân. Giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống thể hiện qua sản phẩm, cơ cấu của làng, lối sống, phong tục tập quán của cộng đồng. Các sản phẩm thủ công truyền thống hầu hết là những hàng hóa mang tính nghệ thuật, nó là sản phẩm văn hóa vật thể vừa chứa đựng những giá trị văn hóa phi vật thể. Những sản phẩm thủ công thể hiện sự ứng xử của con người trước nguyên liệu, trước thiên nhiên. Từ những nguyên liệu thô sơ, qua bàn tay tài hoa, tâm huyết của người thợ đã trở thành những sản phẩm xinh xắn, duyên dáng vì sản phẩm là nơi gửi gắm tâm hồn, tài năng, thể hiện khiếu thẩm mỹ lao động, sự thông minh sự sáng tạo, khéo léo, tinh thần lao động của người thợ – nghệ nhân. Mỗi làng nghề thực sự là một địa chỉ văn hóa, phản ánh nét văn hóa độc đáo của từng địa phương, từng vùng. Làng nghề truyền thống từ lâu đã trở thành một bộ phận hữu cơ không thể thiếu của văn hóa dân gian. Những giá trị văn hóa chứa đựng trong các làng nghề truyền thống đã tạo nên những nét riêng độc đáo đa dạng nhưng cũng mang bản sắc chung của văn hóa dân tộc Việt Nam. Làng nghề là cả một môi trường kinh tế, văn hoá xã hội. Làng nghềnơi cộng đồng dân cư có lối sống văn hóa: sống yêu lao động; sống cần cù, giản dị, tiết kiệm; sống đùm bọc, giúp nhau cùng rèn luyện tay nghề. Làng nghềnơi không có đất để văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn: ma túy, cờ bạc, rượu chè, đua xe… nẩy nở. Cũng chính vì lẽ đó mà nảy sinh nhận thức: làng nghề thủ công truyền thống chắc chắn sẽ đóng góp tích cực, thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn văn hóa địa phương. 4. Đa dạng hóa kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế địa phương theo hướng phát triển công nghiệp. Nhà nước ta đã có chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa. Việc phát triển làng nghề tại các vùng nông thôn sẽ giúp người nông dân có việc làm, với thu nhập cao hơn, ổn định hơn. Phát triển công nghiệp thay vì nông nghiệp như trước đây. Trong giai đoạn mở cửa, đất nước đang tăng tốc phát triển kinh tế bằng cách tập trung đầu tư phát triển những ngành nghề công nghiệp hiện đại tại các khu đô thị SV: Trần Thanh Xuân Lớp: Kế hoạch 49A 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội,

Từ khóa liên quan