0

Bài 19 đường giao thông

35 193 0
  • Bài 19 đường giao thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 16:18

Năm học: 2015 - 2016 NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN – KINH MÔN Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Đường Đường sắt Đường thủy Đường không - Có loại đường giao thông : đường bộ, đường sắt, đường thủy đường không - Trong đường thủy có đường sông đường biển Thứ năm ngày 11 tháng năm 2015 Tự nhiên – Xã hội Các loại đường giao thông: - Có loại đường giao thông : đường bộ, đường sắt, đường thủy đường không - Trong đường thủy có đường sông đường biển Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội - Đường đường dành cho người bộ, xe đạp, xe ngựa, xe máy, ô tô Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội - Đường sắt dành cho tàu hỏa Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Đò Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội - Đường hàng không đường dành cho máy bay Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Dù (nhảy dù) Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Khinh khí cầu Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Tên lửa Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Tàu vũ trụ Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Nhận biết phương tiện giao thông : - Đường đường dành cho người bộ, xe đạp, xe ngựa, xe máy, ô tô - Đường sắt dành cho tàu hỏa - Đường thủy đường dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy…… - Đường hàng không đường dành cho máy bay Một số biển báo giao thông Đường dành cho người Đường dành cho xe thô sơ - Hình tròn, màu xanh lam, biển có hình vẽ màu trắng - Nhóm biển hiệu lệnh Cấm người Cấm ngược chiều - Hình tròn, viền màu đỏ - Nhóm biển báo cấm Giao có đèn tín hiệu Giao với đường sắt rào chắn Hình tam giác đều, viền đỏ, mầu vàng, có hình vẽ mầu đen mô tả việc báo hiệu - - Nhóm biển báo nguy hiểm Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Nhóm biển hiệu lệnh Nhóm biển cấm Nhóm biển nguy hiểm Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Biển báo trường học Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Biển báo đường dành cho người sang đường Thứ bảy ngày tháng năm 2016 Tự nhiên – Xã hội Các loại đường giao thông: - Có loại đường giao thông : đường bộ, đường sắt, đường thủy đường không - Trong đường thủy có đường sông đường biển Nhận biết phương tiện giao thông : - Đường đường dành cho người bộ, xe đạp, xe ngựa, xe máy, ô tô - Đường sắt dành cho tàu hỏa - Đường thủy đường dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy…… - Đường hàng không đường dành cho máy bay Thứ năm ngày 11 tháng năm 2015 Tự nhiên – Xã hội ... 2016 Tự nhiên – Xã hội Đường Đường sắt Đường thủy Đường không - Có loại đường giao thông : đường bộ, đường sắt, đường thủy đường không - Trong đường thủy có đường sông đường biển Thứ năm ngày... năm 2015 Tự nhiên – Xã hội Các loại đường giao thông: - Có loại đường giao thông : đường bộ, đường sắt, đường thủy đường không - Trong đường thủy có đường sông đường biển Thứ bảy ngày tháng năm... tiện giao thông : - Đường đường dành cho người bộ, xe đạp, xe ngựa, xe máy, ô tô - Đường sắt dành cho tàu hỏa - Đường thủy đường dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy…… - Đường hàng không đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19 đường giao thông , Bài 19 đường giao thông ,

Hình ảnh liên quan

- Hình tròn, nền màu xanh lam, trên biển có hình vẽ màu trắng - Nhóm biển hiệu lệnh. - Bài 19 đường giao thông

Hình tr.

òn, nền màu xanh lam, trên biển có hình vẽ màu trắng - Nhóm biển hiệu lệnh Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Hình tròn, viền màu đỏ. - Nhóm biển báo cấm. - Bài 19 đường giao thông

Hình tr.

òn, viền màu đỏ. - Nhóm biển báo cấm Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Hình tam giác đều, viền đỏ, nền mầu vàng, trên có hình vẽ mầu đen mô tả sự việc báo hiệu. - Bài 19 đường giao thông

Hình tam.

giác đều, viền đỏ, nền mầu vàng, trên có hình vẽ mầu đen mô tả sự việc báo hiệu Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan