0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 19: Đường giao thông pptx

4 1,115 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 19: Đường giao thông I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Có 4 loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. + Kể tên các phương tiện GT đi trên từng loại đường GT. + Nhận biết 1 số biển báo trên đường bộ và tại khu vực có đường sắt chạy qua. + Có ý thức chấp hành luật lệ GT. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 40, 41 + Các biển báo GT. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước:  Để trường học sạch, đẹp chúng ta cần làm gì?  Ích lợi của trường lớp sạch, đẹp? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát tranh và nhận biết các loại đường GT.  Mục tiêu:  Biết có 4 loại đường GT: đường bộ, đường, đường thủy, đường hàng không.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp.  Gv dán 5 biển báo khổ A3 lên bảng  Gv gọi 5 hs lên bảng, phát cho mỗi hs 1 tấm bìa.  Hs gắn tấm bìa vào tranh cho phù hợp. Bước 2: Gv gọi 1-2 Hs nhận xét kết quả làm việc của các bạn Kết luận: Có 4 loại đường GT là đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Trong đường thủy có đường sông và đường biển. Hoạt động 2: Làm việc với sgk  Mục tiêu: Biết tên các PTGT đi trên từng loại đường GT.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp Gv hd hs quan sát các h. 40, 41/ sgk và trả lời các câu hỏi với các bạn Bước 2: Gọi 1 số hs trả lời trước lớp Bước 3:  Gv và hs thảo luận 1 số câu hỏi/ sgv.  Kết luận: Đường bộ dành cho ngựa, xe đạp, xe máy, ôtô , đường sắt dành cho tàu hỏa, đường thủy dành cho thuyền, phà, canô, tàu thủy , còn đường hàng không dành cho máy bay. Hoạt động 3: Trò chơi: “ Biển báo nói gì? “ Bước 1: Làm việc theo cặp.  Gv hd hs quan sát 6 biển báo được giới thiệu/ sgk.  Yêu cầu hs chỉ và nói tên từng loại biển báo. Bước 2:  Gọi 1 số hs trả lời trước lớp. Bước 3:  Gv chia nhóm. Mỗi nhóm 12 hs; phát cho mỗi nhóm 1 bộ bìa.  Trong mỗi nhóm, mỗi hs sẽ được chia 1 tấm bìa nhỏ.  Khi gv hô: Biển báo nói gì? Hs có tấm bìa vẽ biển báo và hs có tấmn bìa viết chữ phải tìm đến nhau. Cặp nào tìm đến nhau nhanh nhất là cặp đó được khen.  Kết luận: Các biển báo được dựng lên ở các loại đường GT nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người tham gia GT. Có rất nhiều loại biển báo trên các loại đường GT khác nhau. Trong bài học chúng ta chỉ làm quen với 1 số biển báo thông thường. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Hãy kể tên các loại đường GT. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. . Bài 19: Đường giao thông I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Có 4 loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. + Kể tên các. quả làm việc của các bạn Kết luận: Có 4 loại đường GT là đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Trong đường thủy có đường sông và đường biển. Hoạt động 2: Làm việc với sgk. nhận biết các loại đường GT.  Mục tiêu:  Biết có 4 loại đường GT: đường bộ, đường, đường thủy, đường hàng không.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp.  Gv dán 5 biển báo khổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 19: Đường giao thông pptx, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 19: Đường giao thông pptx,