0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Loài vật sống ở đâu docx

5 14,985 80

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 27: Loài vật sống ở đâu?. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên không. + Hình thành KN quan sát, nhân xét, mô tả. + Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 56, 57. + Sưu tầm tranh ảnh các con vật. + Giầy khổ to, hồ dán. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước:  Hãy kể tên các loài cây sống dưới nước?. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Làm việc với sgk.  Mục tiêu:  Hs nhận ra loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.  Hs quan sát và tlch/ sgk và nói về những gì các em nhìn thấy trong hình và trả lời câu hỏi trong sgk. Bước 2: Làm việc cả lớp.  Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.  Gv hỏi: Loài vật có thể sống ở đâu?.  Kết luận: Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không. Hoạt động 2: Triễn lãm.  Mục tiêu:  Hs củng cố những KT đã học về nơi sống của loài vật.  Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật.  Cách tiến hành: Bước 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ.  Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa những tranh ảnh các loài vật đã sưu tầm cho cả nhóm xem .  Cùng nhau nói tên từng con và nơi sống của chúng.  Sau đó phân chúng thành 3 nhóm dán vào giấy khổ to: nhóm sống dưới nước, nhóm bay lượn trên không. Bước 2: Hoạt động cả lớp.  Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình và đánh giá.  Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống được ở khắp nơi: trênn cạn, dưới nước, trên không. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Hãy kể tên các loài vật sống trên cạn ( dưới nước và trên không ). IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. . Bài 27: Loài vật sống ở đâu? . I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên không trong sgk. Bước 2: Làm việc cả lớp.  Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.  Gv hỏi: Loài vật có thể sống ở đâu? .  Kết luận: Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước,. không. Bước 2: Hoạt động cả lớp.  Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình và đánh giá.  Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống được ở khắp nơi: trênn cạn, dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Loài vật sống ở đâu docx, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Loài vật sống ở đâu docx,

Từ khóa liên quan