0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 10: ôn tập: Con người và sức khỏe doc

3 3,887 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 10: ôn tập: Con người và sức khỏe I. Mục tiêu: Sau bài học hs có thể - Nhớ lại và khắc sâu 1 số kiến thức về ăn uống đã được học để hình thành thói quen ăn sạch, uống sạch, ở sạch. - Nhớ lại và khắc sâu các hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hóa - Củng cố các hành vi vệ sinh cá nhân II. Đồ dùng dạy học: - Các hình vẽ SGK - Hình vẽ các cơ quan tiêu hóa phóng to III. Hoạt động dạy học: 1. Oån định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu tác hại do giun gây ra - Làm thế nào để đề phòng bệnh giun? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Trò chơi “Xem cử động, nói tên các cơ, xương và khớp xương” * Mục tiêu: Nhớ lại và khắc sâu các hoạt động của cơ quan vận động * Cách tiến hành: Bước 1: Hoạt động theo nhóm - GV cho hs ra sân, các nhóm thực hiện sáng tạo 1 số các vận động và nói vơi nhau xem khi làm động tác đó chỉ vùng cơ nào, - Nhớ lại và khắc sâu 1 số kiến thức về ăn uống đã được học để hình thành thói quen ăn sạch, uống sạch, ở sạch. - Nhớ lại và khắc sâu các hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hóa - Củng cố các hành vi vệ sinh cá nhân - Nhớ lại và khắc sâu 1 số kiến thức về ăn uống đã được học để hình thành thói quen ăn sạch, uống sạch, ở sạch. - Nhớ lại và khắc sâu các hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hóa - Củng cố các hành vi vệ sinh cá nhân xương nào và khớp xương nào cử động Bước 2: Hoạt động cả lớp - Lần lượt các nhóm cử 1 đại diện trình bày Hoạt động 2: Trò chơi: “Thi hùng biện” Bước 1: - GV chuẩn bị sẵn 1 số thăm ghi câu hỏi - Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm Bước 2: - Cử hs lên trình vày và cử 1 hs làm ban giám khảo - GV làm trọng tài: Nhóm nào có nhiều lần khen 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò - HS về chơi lại các trò chơi trên IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Bài 10: ôn tập: Con người và sức khỏe I. Mục tiêu: Sau bài học hs có thể - Nhớ lại và khắc sâu 1 số kiến thức về ăn uống đã được học để. ăn sạch, uống sạch, ở sạch. - Nhớ lại và khắc sâu các hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hóa - Củng cố các hành vi vệ sinh cá nhân II. Đồ dùng dạy học: - Các hình vẽ SGK - Hình vẽ các. tiêu hóa phóng to III. Hoạt động dạy học: 1. Oån định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu tác hại do giun gây ra - Làm thế nào để đề phòng bệnh giun? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Trò chơi “Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 10: ôn tập: Con người và sức khỏe doc, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 10: ôn tập: Con người và sức khỏe doc,

Từ khóa liên quan