0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 26 Một số loài cây sống dưới nước. potx

5 7,375 65

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 26 Một số loài cây sống dưới nước. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Nói tên và nêu ích lợi của 1 số cây sống dưới nước. + Phân biệt được nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. + Hình thành KN quan sát, nhân xét, mô tả. + Thích sưu tầm và bảo vệ các loại cây. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 54, 55. + Sưu tầm tranh ảnh và vật thật 1 số cây sống dưới nước. + Giầy khổ to, hồ dán. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước:  Hãy kể tên các cây sống trên cạn?. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Làm việc với sgk.  Mục tiêu:  Nói tên và nêu ích lợi của 1 số cây sống dưới nước.  Nhận biết được nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp.  Hs quan sát và tlch/ sgk: Chỉ và nói tên những cây trong hình. Bước 2: Làm việc cả lớp.  Gv gọi 1 số hs lần lượt chỉ và nói tên những cây sống dưới nước.  Gv hỏi: Đố các em trong số những cây được giới thiệu/ sgk cây nào sống trôi nổi trên mặt nước, cây nào có rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao, hồ?.  Kết luận: Trong số những cây được giới thiệu/ sgk thì các cây: lục bình, rong sống trôi nổi trên mặt nước; cây sen có thân và rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao hồ. Cây này có cuống lá và cuống hoa mọc dài ra đưa lá và hoa vươn lên trên mặt nước Hoạt động 2: Làm việc với vật thật và tranh ảnh sưu tầm được.  Mục tiêu:  Hình thành KN quan sát, nhận xét, mô tả.  Thích sưu tầm và bảo vệ các loại cây.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.  Gv yêu cầu các nhóm đem những cây thật và các tranh ảnh đã sưu tầm được ra để cùng quan sát và phân loại các cây dựa vào phiếu hướng dẫn/ sgv. Bước 2: Làm việc cả lớp.  Đại diện các nhóm giới thiệu các cây sống dưới nước nhóm đã sưu tầm và phân loại thành 2 nhóm đã hướng dẫn ở trên  gv nhận xét.  Kết luận: Có rất nhiều loài cây sống trên cạn. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật và ngoài ra chúng còn nhiều lợi ích khác. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Kể tên các cây sống dưới nước. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. . Bài 26 Một số loài cây sống dưới nước. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Nói tên và nêu ích lợi của 1 số cây sống dưới nước. + Phân biệt được nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước. và vật thật 1 số cây sống dưới nước. + Giầy khổ to, hồ dán. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước:  Hãy kể tên các cây sống trên cạn?. 3. Bài mới: Hoạt. những cây trong hình. Bước 2: Làm việc cả lớp.  Gv gọi 1 số hs lần lượt chỉ và nói tên những cây sống dưới nước.  Gv hỏi: Đố các em trong số những cây được giới thiệu/ sgk cây nào sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 26 Một số loài cây sống dưới nước. potx, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 26 Một số loài cây sống dưới nước. potx,

Từ khóa liên quan