0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 5: Cơ quan tiêu hóa pptx

4 9,491 61

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 5: Cơ quan tiêu hóa I. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể - Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ. - Chỉ và nói tên 1 số tuyến tiêu hóa và dịch tiêu hóa. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ cơ quan tiêu hóa và các phiếu rời ghi tên các cơ quan tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. III. Hoạt động dạy học: 1. Oån định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát và chỉ đường đi của thức ăn trên sơ đồ ống tiêu hóa. * Mục tiêu: Nhận biết đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa. * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp. - GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát hình 1/SGK. Sau đó thảo luận câu hỏi: “Thức ăn sau khi vào miệng được nhai, nuốt rồi đi đâu?” Bước 2: Làm việc cả lớp - GV treo hình vẽ ống tiêu hóa. Gọi 2 hs lên bảng, phát cho mỗi em 3 tờ phiếu rồi viết tên các cơ quan của ống tiêu hóa và yêu cầu các em gắn vào hình. GV cho 2 HS cùng thi đua xem ai gắn nhanh và đúng. * Kết luận: Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non, và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất cặn bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài. Hoạt động 2: Quan sát, nhận biết các cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ. * Mục tiêu: Nhận biết trên sơ đồ và nói tên các cơ quan tiêu hóa. * Cách tiến hành: Bước 1: GV giảng (Như SGK) Bước 2: - GV yêu cầu cả lớp quan sát hình 2/ SGK và chỉ đâu là tuyến nước bọt. - HS quan sát sơ đồ và trả lời câu hỏi. * Kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy. Hoạt động 3: Trò chơi: “Ghép chữ vào hình” * Mục tiêu: Nhận biết và nhớ vị trí các cơ quan tiêu hóa. * Cách tiến hành: Bước 1: Phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh gômg hình vẽ, các phiếu ghi tên các cơ quan tiêu hóa. Bước 2: Yêu cầu hs gắn chữ vào bên cạnh cơ quan tiêu hóa. Bước 3: Các nhóm làm bài tập - Các nhóm dán sản phẩm lên bảng. GV khen nhóm nào làm nhanh. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. - Nêu đường đi của thức ăn? IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Bài 5: Cơ quan tiêu hóa I. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể - Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ. - Chỉ và nói tên 1 số tuyến tiêu hóa và dịch tiêu hóa. . II. Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ cơ quan tiêu hóa và các phiếu rời ghi tên các cơ quan tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. III. Hoạt động dạy học: 1. Oån định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nên. các cơ quan tiêu hóa. * Cách tiến hành: Bước 1: Phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh gômg hình vẽ, các phiếu ghi tên các cơ quan tiêu hóa. Bước 2: Yêu cầu hs gắn chữ vào bên cạnh cơ quan tiêu hóa.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 5: Cơ quan tiêu hóa pptx, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 5: Cơ quan tiêu hóa pptx,

Từ khóa liên quan