0

Châu âu địa 5

45 127 0
  • Châu âu   địa 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:47

MÔN ĐỊA LÍ KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu Ba nước láng giềng Việt Nam là: a Trung Quốc b Lào c Cam-pu-chia d Cả a,b,c KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu Trung Quốc có số dân: a Rất đông b Đông châu Á d Đông giới KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu Lào Cam-pu-chia là: a Những nước nông nghiệp b Những nước công nghiệp d Những nước nông nghiệp, bước đầu phát triển công nghiệp 1.Vị trí địa lí, giới hạn 1.Vị trí địa lí, giới hạn thảo luận nhóm * Châu Âu nằm phía châu Á? * Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển, đại dương nào? * Dựa vào bảng số liệu 17, cho biết diện tích châu Âu, so sánh với châu Á **Châu ChâuÂu Âunằm nằmởởphía phíanào tây của châu châu Á? Á * Phía bắc giáp Bắc Băng Dương ,phía tây giáp Đại Tây * Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với Dương ,phía namđại giáp Địa nào? Trung Hải ,phía đông đông châu lục, biển, dương nam giáp châu Á Châu lục Châu Á ChâuChâu Phi Châu Âu Châu Đại Dương Châu Nam Cực Diện tích (triệu km2) 44 42 30 10 14 * *Châu Âu có diện tích 10 triệu km ¼ diện Cho biết diện tích châu Âu, sobằng sánhkhoảng với châu Á tích châu Á 3.Dân cư hoạt động kinh tế châu Âu Châu lục Dân số năm 2004 ( triệu người ) Châu Á ChâuChâu Phi Châu Âu Châu Đại Dương Châu Nam Cực 4054 941 973 732 34,3 - Năm 2004 số dân châu Âu ? - So sánh số dân châu Âu với số dân châu Á ? •Người dân châu Âu có đặc điểm ? Kể tên số hoạt động kinh tế nước châu Âu Thu hoạch lúa mì Nhà máy hóa chất Sơ chế cá tàu Khu công nghiệp Những sản phẩm công nghiệp châu Âu tiếng giới máy bay,… Sản xuất máy bay Thu hoạch ngô ( bắp) TRÒ CHƠI : AI NHANH- AI ĐÚNG Hết P H Í A TÂY Châu Âu nằm phía châu Á? ( gồm có chữ cái) Hết Ô N H Ò A Khí hậu châu Âu nào? ( Gồm có chữ cái) Hết DA T RẮNG Đặc điểm dân cư châu Âu? ( gồm có chữ cái) Hết P H Á T T R I Ể N Đây từ dùng để kinh tế châu Âu ( gồm có chữ cái) V ... giáp Địa nào? Trung Hải ,phía đông đông châu lục, biển, dương nam giáp châu Á Châu lục Châu Á Châu Mĩ Châu Phi Châu Âu Châu Đại Dương Châu Nam Cực Diện tích (triệu km2) 44 42 30 10 14 * *Châu Âu. .. diện tích châu Âu, so sánh với châu Á * *Châu ChâuÂu Âunằm nằmởởphía phíanào tây của châu châu Á? Á * Phía bắc giáp Bắc Băng Dương ,phía tây giáp Đại Tây * Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp... cối châu Âu có đặc biệt ? Câu : Địa hình châu Âu có đặc điểm ? S.Vôn-ga S.Đa-nuýp * Nêu tên lược đồ vị trí đồng , dãy núi sông lớn châu Âu? Hàn đới Ôn đới Xích đạo Nhiệt đới * Khí hậu châu Âu
- Xem thêm -

Xem thêm: Châu âu địa 5 , Châu âu địa 5 , , Vị trí địa lí, giới hạn

Hình ảnh liên quan

* Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với những châu lục, biển, đại dương nào? - Châu âu   địa 5

uan.

sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với những châu lục, biển, đại dương nào? Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 1: Địa hình châu Âu có đặc điểm như thế nào? - Châu âu   địa 5

u.

1: Địa hình châu Âu có đặc điểm như thế nào? Xem tại trang 15 của tài liệu.