0

Châu mĩ (t2) địa 5

34 150 0
 • Châu mĩ (t2)  địa 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:47

Kiểm tra cũ: Em hiểu biết đặc điểm đất Kinh tế châu Phi có nước Cập? khác so nằm với châu ÂÙu Ai Ai Cập Bắc Phi,và có châu Á?đào Kinh tế châu Phi chậm phát kênh Xuy-ê, có dòng triển Nin Hầu hết qua Ai nước châu sông chảy Cập Phi tập trung vào khai tiếng công trình kiến thác khoáng sản, trồng trúc cổ như: kim tự tháp, Đòa lí: Ma -gien - lăng Nha ø thá m hiể m Ai người vòng quanh Người tìm, khám phá Đây Cri xtô-phô –rô Cô giới hơnlạ, nghìn điều trải quangày? gian khổ ai? Đòa lí: Châu Mó Vò trí đòa lí giới hạn: Đặc điểm tự nhiên: Bán cầu Tây Bán cầu Đông -Những châu lục nằm bán cầu Đông, châu lục nằm bán cầu Tây? -Châu Mó giáp với đại dương nào? -Dựa vào bảng số liệu 17, cho biết châu Mó đứng thứ diện tích số châu lục -Châu Mó chia giới? thành phận, phận nào? Bán cầu Tây Bán cầu Đông Em cho biết châu lục nằm bán cầu Đông, châu lục nằm bán cầu Tây? Bán cầu Tây Bán cầu Đông Châu Mó giáp với đại dương nào? Bảng số liệu diện tích dân số châu lục Diện tích (triệu km2) Dân số năm 2004 (triệu người) Châu Á 44 3875(1) Châu Mĩ 42 876 Châu Phi 30 884 Châu Âu 10 728(2) Châu Đại Dương 33 Châu Nam Cực 14 Châu lục (1) (2) Khơng kể dân số Liên bang Nga Kể dân số Liên bang Nga Diện tích châu Mó bao triệu 42 nhiêu km đứng đứng thứ BẮ C MĨ TRUNG MĨ NA M Châu Mó gồm phận nào? Vò trí đòa lí giới hạn: Châu Mó châu lục nằm bán cầu Tây, bao gồm: Bắc Mó, Trung Mó, Nam Mó Châu Mó có diện tích đứng thứ hai châu lục giới Sơng A-ma-dơn (Bra-xin) LƯỢC ĐỒ NAM MĨ Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) Vị trí hoang mạc Ata-cama LƯỢC ĐỒ NAM MĨ Đòa hình châu Mó thay đổi từ tây sang đông ? Nêu tên vò trí của: - Các dãy núi cao phía Tây châu Mó - Các đồng lớn châu Mó - Các núi thấp cao nguyên phía đông châu Mó - Hai sông S.A-madôn 1.2 Đòa hình châu Nêu tên Mó thay vò tríđổi của: từ - Cácnào dãy núi tây sangphía đông ? cao Tây châu Mó - Các đồng lớn châu Mó - Các núi thấp cao nguyên phía đông châu Mó - Hai sông lớn châu Mó S.A-madôn Vò trí đòa lí giới Châu Mó châu lục hạn: nằm bán cầu Bắc Mó, Trung Mó, Mó có diện tích Đặc điểm tự nhiên: a Đòa hình;châu lục Tây, bao gồm: Nam Mó Châu đứng thứ hai giới Đòa hình châu Mó thay đổi từ Tây sang Đông: dọc bờ biển phía tây dãy núi cao đồ sộ Cooc-đi-e An-đét; đồng lớn: đồng Trung tâm đồng A- Vò trí đòa lí giới Châu Mó châu lục hạn: nằm bán cầu Tây, bao gồm: Bắc Mó, Trung Mó, Nam Mó Châu Mó cóđiểm diện Đặc tự tích đứng thứ hai nhiên: a Đòa hình;châu lục giới Đòa hình châu Mó thay đổi từ Tây sang Đông: Dọc bờ biển phía tây dãy núi cao đồ sộ Cooc-đi-e An-đét; b Khí hậu: đồng lớn: đồng Trung tâm đồng A- Hàn đới Châu Mó có đới Châu có khí hậuMó nào? ba đới khí hậu hàn Vì châu đới, ônnhiều đới, Mó có nhiệt đới đới hậu? Vì khí châu Mó có diện tích trải dài bán ơn đới nhiệt đới ơn đới Rừng rậm A-ma-dôn Rừng rậm tác A-ma-dôn phổi xanh Nêu dụng rừng Trái Đất có tác dụng lọc bụi, rậm A-ma-dôn Vò trí đòa lí giới hạn: Châu Mó châu lục nằm bán cầu Tây, bao gồm: Bắc Mó, Trung Mó, Nam Mó.Châu Mó có diện tích đứng thư hai châu lục giới Đặc điểm tự nhiên: a Đòa hình; Đòa hình châu Mó thay đổi từ tây sang đông: Dọc bờ biển phía tây dãy núi cao đồ sộ Cooc-di-e An-đét; đồng lớn: đồng Trung tâm đồng A-ma-dôn; Phía đông hậu:và cao nguyên: A-pa-lat Bradãyb.Khí núi thấp xin Châu Mó có vò trí trải dài bán cầu Bắc, Nam, châu Mó có đủ đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới Rừng rậm A-ma-dôn vùng rừng rậm nhiệt Châu Châu Mó Mó có nằm rừng rậm bán nhiệt cầu nào? đới Bao Thiên nhiên lớn gồm cácthế bộMó giới? phận nào?ở bán cầu Châu nằm Rừng Châu Châu A-ma-dôn Mó nằm có thiên ởlà bán nhiên rừng cầu rậm đaTây, châu Mó Tây, bao gồm Bắc Mó, Mó bao nhiệt dạng gồm đớiphong Bắc lớn Mó, phú Trung thếTrung giới Mó, Nam nào? Nam Mó Châu Mó có thiên Mó nhiên đa dạng phong phú Rừng A-ma-dôn vùng rừng rậm nhiệt đới lớn giới Trò chơi ô A M N A chữ: P M I X I X C A R I B E N D E T Ô N Đ Ơ Ù I A B R A X A I N I Khí Hệ hậu thống núi chiếm cao Một Một Đây Vùng trong biển nơi hai hẹp tiếng caodiện P I Trò chơi ô A M N A chữ: P M I X I X C A R I B E N D E T N Đ Ơ Ù I I O Â N A B R A X A I P I Về nhà: - Về nhà học - Chuẩn bò bài: Châu Mó ( tiếp theo) Châu Mó nằm bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mó, Trung Mó Nam Mó Châu Mó có thiên nhiên đa dạng phong phú Rừng A-ma-dôn vùng rừng rậm nhiệt đới lớn giới Chúc hội thi thành công tốt đẹp! ... Châu Mó giáp với đại dương nào? Bảng số liệu diện tích dân số châu lục Diện tích (triệu km2) Dân số năm 2004 (triệu người) Châu Á 44 38 75( 1) Châu Mĩ 42 876 Châu Phi 30 884 Châu Âu 10 728(2) Châu. .. giới hạn: Châu Mó châu lục nằm bán cầu Tây, bao gồm: Bắc Mó, Trung Mó, Nam Mó Châu Mó có diện tích đứng thứ hai châu lục giới Vì châu Mó phát sau châu lục khác nên gọi là: Tân giới Châu Mó nằm... Châu Đại Dương 33 Châu Nam Cực 14 Châu lục (1) (2) Khơng kể dân số Liên bang Nga Kể dân số Liên bang Nga Diện tích châu Mó bao triệu 42 nhiêu km đứng đứng thứ BẮ C MĨ TRUNG MĨ NA M Châu Mó gồm phận
- Xem thêm -

Xem thêm: Châu mĩ (t2) địa 5 , Châu mĩ (t2) địa 5 ,

Hình ảnh liên quan

-Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới? - Châu mĩ (t2)  địa 5

a.

vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tìm ở hình bªn các chữ cái a,  b, c, d, e, g, cho biết các ảnh đó được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ - Châu mĩ (t2)  địa 5

m.

ở hình bªn các chữ cái a, b, c, d, e, g, cho biết các ảnh đó được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ Xem tại trang 14 của tài liệu.
1. Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào từ tây sang đông ?   2. Nêu tên và chỉ vị trí của: - Châu mĩ (t2)  địa 5

1..

Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào từ tây sang đông ? 2. Nêu tên và chỉ vị trí của: Xem tại trang 22 của tài liệu.
1. Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào từ tây sang đông ?   2. Nêu tên và chỉ vị trí của:Mĩ thay đổi như - Châu mĩ (t2)  địa 5

1..

Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào từ tây sang đông ? 2. Nêu tên và chỉ vị trí của:Mĩ thay đổi như Xem tại trang 23 của tài liệu.
1. Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào từ tây sang đông ?   2. Nêu tên và chỉ vị trí của:Mĩ thay đổi như - Châu mĩ (t2)  địa 5

1..

Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào từ tây sang đông ? 2. Nêu tên và chỉ vị trí của:Mĩ thay đổi như Xem tại trang 23 của tài liệu.
Địa hình châu Mĩ thay đổi từ - Châu mĩ (t2)  địa 5

a.

hình châu Mĩ thay đổi từ Xem tại trang 24 của tài liệu.
Địa hình châu Mĩ thay đổi từ - Châu mĩ (t2)  địa 5

a.

hình châu Mĩ thay đổi từ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang - Châu mĩ (t2)  địa 5

a.

hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang Xem tại trang 28 của tài liệu.