0

Nêu khái niệm vai trò về chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

22 391 0
  • Nêu khái niệm vai trò về chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 13:01

Nêu khái niệm vai trò Chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp Chiến lược đề tài rộng lớn, phạm vi bàn chiến lược kinh doanh công ty Nhưng trước mổ xẻ chiến lược công ty ta cần phải thống với hiểu biết chung chiến lược Strategy is a very broad topic, within this article we only discuss business strategy of the company But before dissecting the company's strategy will need to agree a common understanding of strategy Khái niệm chiến lược Hiện có nhiều định nghĩa khác chiến lược, nguyên nhân có khác có hệ thống quan niệm khác tổ chức nói chung phương pháp tiếp cận khác chiến lược tổ chức nói riêng Về mặt thể học, tùy theo quan điểm chủ nghĩa thực chứng (positivism) hay theo xu hướng tạo dựng (constructivism) mà chất chiến lược xác định theo quy luật tự nhiên có tác động có ý nghĩa chủ thể Trên thực tế, chiến lược thường định nghĩa theo hướng thực tiễn nhằm làm dễ dàng trình thực hành tổ chức * Theo Johnson Scholes, chiến lược định nghĩa sau : Chiến lược việc xác định định hướng phạm vi hoạt động tổ chức dài hạn Ở tổ chức phải giành lợi thông qua việc kết hợp nguồn lực môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trườngvà đáp ứng mong muốn tác nhân có liên quan đến tổ chức Theo định nghĩa này, chiến lược doanh nghiệp hình thành để trả lời câu hỏi sau : Hoạt động kinh doanh diễn đâu dài hạn? (định hướng) Hoạt động kinh doanh cạnh tranh thị trường sản phẩm phạm vi hoạt động? (thị trường, phạm vi hoạt động) Bằng cách hoạt động kinh doanh tiến hành tốt so với đối thủ cạnh tranh thị trường? (lợi thế) Nguồn lực (kỹ năng, tài sản, tài chính, nhân sự, công nghệ, thương hiệu…) cần thiết để tạo lợi cạnh tranh? (nguồn lực) Các nhân tố thuộc môi trường bên tác động đến khả cạnh tranh doanh nghiệp? (môi trường) • Theo Michael Porter (1996), “Chiến lược việc tạo hài hòa hoạt động công ty Sự thành công chiến lược chủ yếu dựa vào việc tiến hành tốt nhiều việc… kết hợp chúng với nhau… cốt lõi chiến lược “lựa chọn chưa làm” Theo cách tiếp cận này, chiến lược tạo khác biệt cạnh tranh, tìm thực chưa làm (what not to do) Bản chất chiến lược xây dựng lợi cạnh tranh (competitive advantages), chiến lược tồn hoạt động (unique activities) Chiến lược xây dựng vị trí có giá trị tác động nhóm hoạt động khác biệt Định vị chiến lược Để có chiến lược để tạo lợi cạnh tranh, có ba dạng định vị : - Định vị dựa đa dạng hoạt động (varieties based) : Đó lựa chọn hay nhóm hoạt động ngành kinh doanh sở việc phân đoạn hoạt động kinh doanh - Định vị dựa nhu cầu (needs based) : Đó việc lựa chọn nhóm khách hàng có nhu cầu đồng sở việc phân đoạn thị trường - Định vị dựa khả tiếp cận khách hàng mặt hàng hay lĩnh vực kinh doanh (access based) : Đó cách định vị dựa tiêu chí vị trí địa lý khả toán khách hàng * Việc kết hợp hài hòa hoạt động cho phép tạo lợi cạnh tranh khả bảo vệ lợi dài hạn Có ba dạng liên kết : - Sự liên kết giản đơn hoạt động đơn lẻ với tổng thể chiến lược - Sự liên kết hoạt động củng cố tăng cường - Sự liên kết tối ưu hóa nỗ lực Vị trí chiến lược bảo vệ lâu dài có khác biệt tạo : Chính khác biệt hoạt động, việc đáp ứng nhu cầu hay cách thức tiếp cận khách hàng cho phép doanh nghiệp tìm định vị Công ty hoạt động mà chiến lược ví người đường mà không xác định minh đâu, đâu, mặc cho đám đông (thị trường đối thủ) đẩy theo hướng dịch chuyển theo hướng Nếu tiếp tục mãi người người tầm thường lẫn đám đông Một nhà lãnh đạo có lĩnh không muốn phó mặc tương lai doanh nghiệp cho thị trường đối thủ muốn dẫn đâu theo Muốn ông ta phải chủ động vạch hướng cố gắng tác động để dẫn dắt thị trường theo hướng này, hướng mà công ty ông chuẩn bị gặp nhiều thuận lợi người khác.Trong đối đầu nào, đối thủ áp đặt lối chơi lên đối phương người có nhiều hội chiến thắng Vai trò chiến lược kinh doanh doanh nghiệp: Trong lĩnh vực quản lý, chiến lược khẳng định ưu mặt: - Định hướng hoạt động dài hạn sở vững cho triển khai hoạt động tác nghiệp Thiếu vắng chiến lược chiến lược không thiết lập rõ ràng, có luận làm cho hoạt động hướng, thấy trước mắt không thấy dài hạn, thấy cục mà không thấy toàn thể Ví dụ: Công ty sản xuất bánh kẹo Kinh Đô đưa chiến lược dài hạn cho Công ty tập trung vào sản xuất chế biến bánh kẹo.Khi đặt chiến lược này, công ty vào sản xuất mặt hàng như: Bánh cookie, Bánh snack, Bánh cracker AFC – Cosy, Kẹo sôcôla, Kẹo cứng kẹo mềm, Bánh mì mặn, ngọt, Bánh lan,Bánh Trung thu Kinh Đô Do có chiến lược đắn dài hạn nên Công ty Kinh Đô công ty sản xuất chế biến bánh kẹo hàng đầu thị trường Việt Nam với năm liên tục người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao Hệ thống phân phối Kinh Đô trải khắp 64 tỉnh thành phố với 150 nhà phân phối gần 40.000 điểm bán lẻ Sản phẩm Kinh Đô xuất sang thị trường 20 nước giới Mỹ, Châu Âu, Úc, Trung Đông, Singapore, Đài Loan, với kim ngạch xuất phấn đấu đạt 10 triệu USD vào năm 2013 - Tạo sở vững cho hoạt động nghiên cứu triển khai, đầu tư phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Trong thực tế phần lớn sai lầm trả giá đầu tư nghiên cứu triển khai,… có nguồn gốc từ chỗ thiếu vắng có sai lệch xác định mục tiêu chiến lược Ví dụ: Công ty Nội thất 190 đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực tri thức cao Công ty chuẩn bị cho nguồn nhân lực trình độ cao tương lai cách gửi em cán công nhân viên sang học ngành công nghệ, sản phẩm từ gỗ, tự động hóa quy trình công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị quản lý Công ty tuyển sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường Đại Học nước đưa du học, cán có nhu cầu học công ty hỗ trợ 50% học phí Ngoài ra, công ty tổ chức chương trình đào tạo ngắn hạn cho công nhân viên công ty để nâng cao trình độ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển - Tạo sở cho doanh nghiệp chủ động phát triển hướng kinh doanh phù hợp với môi trường sở tận dụng hội, tránh rủi ro, phát huy lợi doanh nghiệp kinh doanh Ví dụ: KFC biết đến với slogan “Finger lickin’ good” (Vị ngon ngón tay) Câu định vị trở thành câu nói cửa miệng thông dụng Sau 50 năm, KFC định thay đổi slogan “So good” (Thật tuyệt) Như lời giải thích KFC, họ muốn nhìn nhận thương hiệu thân thiện với môi trường tránh xa hình ảnh tiêu cực chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Martin Shuker, Giám đốc điều hành KFC Anh Ailen, chia sẻ: “Chúng háo hức mắt câu định vị So good không đơn slogan Đó lời cam kết mang đến thứ có chất lượng tốt bao gồm hương vị đồ ăn, văn hoá doanh nghiệp cách thức hoạt động thị trường nội địa.” Thông thường, thương hiệu đồ ăn nhanh thường bị liên tưởng đến thứ lợi cho sức khoẻ MC Donalds nỗ lực nhiều năm xoá bỏ cảm nhận này.KFC thay đổi thành tố sắc nhận diện thương hiệu (slogan) phục vụ cho nỗ lực thay đổi chiến lược truyền thông phục vụ cho chiến lược kinh doanh (mục tiêu chiến lược kinh doanh không thay đổi) Trong trường hợp KFC cần xác định Tầm nhìn thương hiệu (trở thành thương hiệu ăn nhanh không gây hại cho sức khỏe) Triết lý thương hiệu (thương hiệu ăn nhanh thân thiện môi trường thấu hiểu, chia sẻ lo lắng với khách hàng) để đưa thông điệp định vị thương hiệu phù hợp - Cải thiện tình hình, vị công ty, ngành, địa phương Các lợi ích xác lập mặt tài phi tài Lợi ích chiến lược kinh doanh Nghiên cứu cách toàn diện lợi ích quản trị chiến lược, Greenly lợi ích sau đây: -Nó cho phép nhận biết, ưu tiên tận dụng hội -Nó đưa vấn đề khách quan vấn đề quản trị -Nó xác lập cấu quan hệ hợp tác kiểm soát cải thiện hoạt động -Nó tối thiểu hóa tác động thay đổi có hại -Nó cho phép định yếu việc hỗ trợ tốt mục tiêu thiết lập -Nó thể phân phối hiệu thời gian nguồn lực cho hội xác lập -Giảm thiểu thời gian cho điều chỉnh lại định sai sót định đặc biệt -Nó sở hình thành cấu thông tin nội Ví dụ: Công ty Cổ phần Nhựa thiếu Niên Tiền Phong đưa chiến lược kinh doanh cho công ty dựa mô hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter – Mô hình phân tích môi trường ngành Giáo sư Michael Porter đưa mô hình năm lực lượng cạnh tranh để phân tích yếu tố cạnh tranh trực tiếp ngành doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh trực tiếp; đối thủ cạnh tranh tiềm tàng; sản phẩm thay thế; nhà cung cấp; người mua Đối thủ tiềm tàng Nguy đối thủ Nhà cung cấp Quyền lực người bán Đối thủ Quyền lực người muaKhác hàng Nguy sản phẩm thay Sản phẩm thay Trên sở Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đưa mô hình cụ thể sau: Mô hình: lựa lượng cạnh tranh Yếu tố Thuận lợi, điểm mạnh Khó khăn, điểm yếu đối với Công ty Công ty Nhà cung ứng Được ưu đãi số lượng, giá, dịch vụ sau bán hàng Quyền lực Khó xác định biến Thấp động giá nguyên vật liệu nhập Khách hàng Khách hàng mạng Khách hàng đa dạng có Cao lưới phân phối chiếm tỷ lệ chồng chéo cao Đối thủ cạnh - Khách hàng biết đến - Tỷ lệ % chiết khấu cao tranh - Nhà xưởng rộng - Mức độ bán hàng Thấp - Chất lượng sản phẩm - Giá bán thấp thấp - Quảng cáo Đối thủ tiềm - Công ty hoạt động lâu, - Rào cản gia nhập thị trường Khá cao tàng có uy tín thấp, có nhiều đối thủ tiềm tàng Sản phẩm - Giá nguyên liệu PVC Nhựa PVC khó phân hủy, ảnh TB thay thấp hưởng đến môi trường Dựa mô hình này, Công ty dễ dàng biết điểm mạnh, điểm yếu lực lượng, qua phát huy điểm mạnh lực lượng hạn chế điểm yếu, đem lại hiệu cao cho công ty Vậy với doanh nghiệp việc đề chiến lược quan trọng cần thiết, thực tế không doanh nghiệp lại lơ việc đưa chiến lược công ty có hậu lường trước Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng:” Doanh nghiệp Việt thiếu tầm nhìn chiến lược” (PetroTimes) - Thiếu tầm nhìn chiến lược kinh doanh hậu dẫn đến việc thua lỗ doanh nghiệp Việt Trong bối cảnh kinh tế mở có nhiều biến cố hội từ khách quan đến chủ quan tác động vấn đề tầm nhìn chiến lược kinh doanh xem yếu tố then chốt định thành bại doanh nghiệp Ví dụ: Tập đoàn Mai Linh chuyên hoạt động lĩnh vực: vận tải, du lịch, đào tạo, tài chính, xây dựng, thương mại, tư vấn & quản lý, truyền thông Do công ty chiến lược kinh doanh tập trung dài hạn nên lĩnh hậu đầu tư trái ngành không đủ khả cạnh tranh Tính thời điểm 31/12/2013, công ty có khoản vay nợ ngắn hạn 1.000 tỷ đồng, cao hai lần so với nguồn vốn chủ sở hữu Lỗ lũy cuối năm ngoái 504 tỷ đồng, tăng gần 5% so với thời điểm đầu năm Trong năm 2013, Mai Linh chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho quỹ VOF thuộc VinaCapital, qua tăng vốn từ 876 tỷ lên 1.017 tỷ đồng Hiện VOF nắm giữ xấp xỉ 14% cổ phần Mai Linh Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp nước chưa nhìn nhận ý nghĩa vấn đề Bằng chứng ngày có nhiều doanh nghiệp bỏ qua giá trị kinh doanh cốt lõi thay vào hoạt động kinh doanh đa ngành Hậu việc nhiều doanh nghiệp tự bước chân vào đường chết chuẩn bị am hiểu môi trường kinh doanh Đánh giá vấn đề này, Hội nghị đầu tư 2013 với chủ đề: Quay giá trị cốt lõi diễn ngày 22/10 Tạp chí đầu tư tổ chức, nhiều ý kiến cho việc đánh giá thấp giá trị kinh doanh cốt lõi cho thấy tầm nhìn doanh nghiệp nước yếu Theo ông Nguyễn Minh Triết, Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Strategy Asia: Việc doanh nghiệp rời bỏ giá trị kinh doanh cốt lõi thể tầm nhìn yếu doanh nghiệp không thấy rõ khó khăn đeo bám tình hình kinh tế Đồng tình với ý kiến này, ông Dominic Scrive - Giám đốc Điều hành Dragon Capital dẫn chứng: Trước đây, thời điểm thị trường chứng khoán bất động sản tăng mạnh, chi phí vốn rẻ dễ dàng huy động vốn, nhiều doanh nghiệp đầu tư vào ngành ngân hàng, cổ phiếu…Còn nay, không nguồn tiền dễ dàng, giá trị tài sản giảm mạnh, cộng với can thiệp Chính phủ, doanh nghiệp lại bắt đầu muốn quay trở kinh doanh với giá trị cốt lõi Cũng theo ông Dominic Scrive, thực tế, kinh doanh đa ngành không hoàn toàn xấu tập trung ngành hoàn toàn tốt Bởi theo khảo sát Dragon Capital, công ty đa ngành chiếm đến 80% doanh thu 50 công ty hàng đầu Hàn Quốc, 90% Ấn Độ 40% Trung Quốc (khảo sát thực năm 2010) Vấn đề nằm lực chiến lược doanh nghiệp Việt thiếu tầm nhìn tư chiến lược Nên đầu tư trái ngành họ phân bố nguồn lực hợp lý, dẫn đến không hiệu thua lỗ Ở đây, trách nhiệm lớn thuộc tầm nhìn chiến lược khả lãnh đạo doanh nghiệp “Kinh doanh tập trung ngành chưa lỗi mốt, đầu tư kinh doanh đa ngành không hay nhiên phải biết cách đầu tư khôn ngoan Nếu xác định doanh nghiệp không đủ thực lực để cạnh tranh môi trường tốt không nên tham gia” - ông Dominic Scrive khẳng định KẾT LUẬN Chiến lược giải pháp mang tính định hướng giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu dài hạn Chiến lược hình thành dựa thông tin bên bên doanh nghiệp lựa chọn theo tiến trình mang tính khoa học Trên thực tế kinh tế Việt Nam kinh tế hình thành có nhieeud biến động; quy mô thị trường có tăng trưởng nhanh, gia nhập thêm nhiều tổ chức kinh tế, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài…có nhiều hội tiềm phát triển Đó dấu hiệu tốt cho kinh tế Để trì đẩy mạnh kinh tế, doanh nghiệp cần phải có chuyên sâu, vững vàng bước để có vững vàng đó, không khác doanh nghiệp cần phải xác định chiến lược kinh doanh riêng mình, đặt mục tiêu cụ thể để tồn khẳng định vị trí tonaf giới 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO BCG (2013) Bàn chiến lược, Tủ sách Trí thức PACE tuyển chọn giới thiệu, Nxb Thời Đại 2.Giáo trình chiến lược kinh doanh- Khoa KTPT- Trường Kinh tế quốc dân 3.Chiến lược quản lý kinh doanh ( T! & T2) – Học viện hành quốc gia 4.Tạp chí kinh tế The concept of strategy Currently there are many different definitions of strategy, the underlying cause of this difference that is the different system concepts about the organization in general and the different approaches to the organization's strategy in particular In terms of ontology, depending on the perspective of positivism (positivism) or construction trends (Constructivism) that the essence of strategy is determined according to the laws of nature or significance of the impact of subject In fact, strategy is usually defined towards practical to make the process easy practice in organizations * According to Johnson and Scholes, strategy is defined as follows: The strategy is to determine the direction and scope of an organization's activities in the long term In there organizations have to gain the advantage through the integration 11 of resources in a challenging environment, to satisfy well market demands and satisfy the desire of the agents involved in the organization According to this definition, a business strategy is formed to answer the following questions: Business activities will take place somewhere in the long term? (disambiguation) Business activities will compete in the market with product and the scope of activities? (markets, the scope of activities) By the way business is conducted better than its competitors in the market? (advantage) What resources (skills, assets, finance, human resources, technology, brands ) necessary to create a competitive advantage? (resources) The factors of the outside environment affecting the competitiveness of the business? (environment) * According to Michael Porter (1996), "The strategy creates a harmony between the activities of a company The success of the strategy is primarily based on good conducting more work and combine them together the core of the strategy is "the choice has not been made" Under this approach, the strategy is to create a difference in the competition, finds and does what has not been done (what not to do) The essence of strategy is building competitive advantage (competitive Advantages), strategic exists only in unique activities only (unique Activities) The strategy is building a unique location and value the impact a different group activities 12 Positioning strategic To get the strategy or create competitive advantage, there are three basic types of navigation - Positioning is based on the diversity of activities (based varieties): It is a choice or a group of activities in a business based on segmenting of the business activities - Positioning based on needs (needs based): It is the choice of the customer group needs uniformity on the basis of market segmentation - Positioning is based on the ability to reach a customer for goods or business sector (access based): That's the positioning way based on the geographical location or the solvency of the customer * The harmonious combination allows activities to create competitive advantage and ability to protect the long-term advantages There are three basic types of links: - The simple link between each single activity with the overall strategy - The connection of the activities to be strengthened and enhanced - The connection of the optimization Strategic location can only be long-lasting protection when differences are created: the difference in the activity, to meet the needs or approach enables businesses customers are always looking the new position The company operates without strategy such as walking on the street without identifying yourself where to go, in spite of crowd (market and competitor) pushed in any direction they move in that direction If you continute going on like that forever you will only be a mediocre and alone in the crowd 13 A leader bravery will not want to consign future of your business for market and competitor that want to go to follow that lead To so he must deliberately set out a direction and try to influence the market to lead in this direction, a direction that his company has prepared and will therefore get more advantages than those who other The role of business strategy for businesses: In any field of management, strategy insisted advantages on the following aspects: - Long-term orientation activities and is a solid basis for the implementation of operational activities The absence of strategy or strategy are not clearly established, it will make the argument works disoriented, only see immediate without seeing visible in the long term, only to see the local area without seeing the whole For example: Company Kinh Do confectionery manufacturers offer long-term strategy for their company is going to focus on producing and processing confectionery When laid out this strategy, the company went into the production of its main products such as cookies, snacks, Biscuits cracker AFC - Cosy, chocolate candies, hard candies and soft candies, salty bread, sweet cake, Kinh Do mooncakes Because the right strategy and long term should Kinh Do Company is a company producing and processing leading confectionery market in Vietnam for consecutive years by consumers voted Vietnam High Quality Goods Distribution system Kinh spanning 64 provinces and cities with 150 distributors and 40,000 retail outlets Kinh products have been exported to 20 markets around the world such as America, Europe, Australia, Middle East, Singapore, Taiwan, with exports to strive to reach 10 million by 2013 14 - Create a solid basis for research and development activities, investment and development, training and retraining of human resources In fact the majority of mistakes and paid the price of investment and research and development, is derived from the absence and deviation in determining strategic goals For example: 190 Furniture Company aims to train human resource of knowledge The company has been preparing for qualified human resources in the future by sending children of officials to the technology industry school, wood products, process automation and production technology machinery and equipment management Company hiring graduate students with excellent at the University in the country to study and take, the staff needs to learn, they will be supported 50% of tuition In addition, the company also organizes short-term training programs for company employees in order to improve, promote business development - Create the basis for businesses to actively develop business models suitable for the environment on the basis of taking advantage of the opportunities and avoiding the risks and promoting the the advantage of the business For example, KFC is known for its slogan "Finger lickin 'good" (Taste on each finger) Question positioned to be become one of the oft-quoted common After more than 50 years, KFC has decided to change it with the slogan "So good" (It's great) As explanation of KFC, they want to be seen as a brand-friendly environment and away from the negative image of fast food chains Martin Shuker, chief executive of KFC UK and Ireland, said: "We are extremely excited to launch the So good question because it is not merely a new slogan It is a commitment to something better quality food including taste, 15 culture and the way businesses operate in the domestic market" Generally, the fast-food brands often think of things not conducive to health MC Donalds has strived for years but still can not remove is perceived nay.KFC changes an element of brand identity (slogan) is serving attempts to change communication strategies than service for business strategy (strategy objectives of the business has not changed) In this case it is true that KFC just determined Vision brand (brand fast food becomes not harmful to health) and brand philosophy (fast food brand environmentally friendly and understanding, sharing concerns listen to the customer) to take the message consistent brand positioning - Improve the basic situation, the position of a company, an industry, a local The established benefits both financial and non-financial Benefits of business strategy A comprehensive study of the benefits of strategic management, Greenly has the following benefits: -It allows the identification, prioritization and take advantage of opportunities -It provides objective problems of governance problems -It established the structure of the partnership and control improvement activities -It minimizes the impact of adverse changes -It allows key decisions to better support established objectives -It represents the effective distribution of resources and time for the opportunity to be established -Minimize the time to adjust the wrong decision or particular decisions -It is the basis of forming the internal structure information 16 Example: Tien Phong Plastic Joint Stock Company has given a strategy for company business is based on five competitive forces model of Michael Porter - analysis industry environment model Michael Porter Professor has given five competitive forces model to analyze competitive factors in direct competition in the business sector, which are existing competitors; potential competitors; substitute products; providers; customers Potential competitors The risk of new competitors Providers Existing competitors Powers of seller Customers Powers of buyer The risk of substitute products Substitute products On that basis Tien Phong Plastic Joint Stock Company has given specific model as follows: Model: Five competitive forces Factor Providers Customers Favorable and strengths to the Company Incentives about quantity, price, aftersales service Customers in the distribution network of Difficulties and Powers weaknesses of the company Difficult to determine the Low price fluctuations of raw materials imported Customers have diversity High and overlapping 17 Existing competitors Potential competitors Substitute products a high proportion - Customers know less - The level of sales less - Product quality is low - Advertising less - The Company operates in a long time, prestigious - PVC material low price Rate% high discount - Wide factory - Low price Low - Barriers to entry low, Pretty high there are many potential competitors Difficult to degrade PVC, Average environmental impact Based on this model, the company easily see the strengths and weaknesses of each force, thereby promoting the strengths of each forces and limited weaknesses, giving best performance for the company So with the proposed business strategy is very important and necessary, but in fact many businesses neglect to give his company's strategy and have unpredictable consequences Many economists have stated that: "Vietnamese Business lack strategic vision" (PetroTimes) - Lack of strategic vision in business is one of the consequences led to the loss of Vietnamese businesses today In the context of an open economy and there are many events and opportunities from objective to subjective impacts, the strategic vision of the business is considered a key factor determining the success or failure of your business For example: Mai Linh Group specializes in the field of transportation, travel, training, financing, construction, commercial, consulting & management, communication Because company đin’t have focused business strategy and long-term so it has 18 consequences that is the investment field left but not enough industry competitiveness As on 31st Dec 2013 the time, the company had short-term debt over 1,000 billion, over two times higher than capital owners Accumulated losses by the end of last year was 504 billion, up nearly 5% compared to the beginning of the year In 2013, Mai Linh had to convert the bonds into shares of Vinacapital for VOF, which raise capital from 876 billion to 1.017 billion VOF currently holds approximately 14% share of Mai Linh However, the current reality many domestic busineses that have not recognized the significance of this issue Evidence that more and more businesses ignore core business values and instead operate diverse businesses The consequence of this is that many busineses to step into the way of death when not prepared and knowledgeable about the new business environment Assessment this regard, the Investment Conference in 2013 with the topic: Return to the core values held on 22nd Oct by the Journal of institutional investors, many argued that underestimate the value of business shows the core of businesses visibility in dometic is very weak According to Nguyen Minh Triet, Director of Operations Asia Strategy Consulting Firm: The businesses leaving the core business values represent poor visibility of the business when no apparent difficulties are clinging to the situation economy Agreed with this opinion, Mr Dominic Scrive - Dragon Capital Executive Director evidence: In the past, when the time of the stock market and real estate increased, low cost and very easy to raise capital, many businesses have invested in the banking sector, the stock for now, when there is no source of easy money, property values dropped 19 sharply, plus the intervention of the government, the businesses started want to go back to business with these core values According to Mr Dominic Scrive, in fact, business is not all bad multidisciplinary and focused industry is entirely possible Because according to a survey by Dragon Capital, the company diversified revenue accounted for 80% of the 50 leading Korean companies, 90% in India and 40% in China (the survey was done in 2010) The problem lies in the capability and businesses strategy of the Vietnamese is lack of vision and strategic thinking Should the investment contrary industry them unable reasonable resource allocation, leading to inefficient and unprofitable Here, the greatest responsibility of the strategic vision and leadership capabilities of the business "Business sector focus is never out of fashion, but business investment is not diversified or not however it has to know how to invest wisely If businesses determine not enough strength to compete in the new environment, then it is best not to engage "Dominic Scrive confirmed CONCLUSION Strategy is oriented solutions to help businesses achieve long-term goals Strategy is formed based on the information inside and outside the business and be selected by a scientific process 20 In fact, Vietnam's economy is the new economy form much of the variation; market size of fast growth, many organizations joined more economic, more foreign investors there are many opportunities and development potential That is a good sign for the economy To maintain and strengthen the economy, businesses need to have an indepth, stability in every step and to have the conviction that nothing is every business needs to determine the business strategy of your own, set out specific goals to survive and assert your position worldwide REFERENCES 21 The BCG (in 2013) Discuss strategies, that knowledge bookcase by PACE selected and introduced, Times Publishing House Syllabus business-strategy-School Science KTPT National Economy 3.Management and business strategy (T! & T2) - National Academy of Administration Economic Journal Magazine 22 ... người khác.Trong đối đầu nào, đối thủ áp đặt lối chơi lên đối phương người có nhiều hội chiến thắng Vai trò chiến lược kinh doanh doanh nghiệp: Trong lĩnh vực quản lý, chiến lược khẳng định ưu... Vậy với doanh nghiệp việc đề chiến lược quan trọng cần thiết, thực tế không doanh nghiệp lại lơ việc đưa chiến lược công ty có hậu lường trước Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng:” Doanh nghiệp. .. động sản xuất kinh doanh phát triển - Tạo sở cho doanh nghiệp chủ động phát triển hướng kinh doanh phù hợp với môi trường sở tận dụng hội, tránh rủi ro, phát huy lợi doanh nghiệp kinh doanh Ví dụ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nêu khái niệm vai trò về chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp , Nêu khái niệm vai trò về chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp ,

Hình ảnh liên quan

-Nó là cơ sở hình thành cơ cấu thông tin nội bộ. - Nêu khái niệm vai trò về chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

l.

à cơ sở hình thành cơ cấu thông tin nội bộ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Dựa trên mô hình này, Công ty dễ dàng biết được những điểm mạnh, điểm yếu của từng lực lượng, qua đó phát huy những điểm mạnh của từng lực lượng và hạn chế điểm yếu, đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty. - Nêu khái niệm vai trò về chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

a.

trên mô hình này, Công ty dễ dàng biết được những điểm mạnh, điểm yếu của từng lực lượng, qua đó phát huy những điểm mạnh của từng lực lượng và hạn chế điểm yếu, đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan