SKKN toán lớp 3

21 227 0
SKKN toán lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ủy ban nhân dân quận xuân Trờng tiểu học nguyễn trãi - Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Một số biện pháp dạy phép nhân bảng Lĩnh vực : Chuyên môn Ngời viết : Trần Lệ Huyền Chức danh : Giáo viên chủ nhiệm lớp 3I Đơn vị công tác : Trờng Tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2013 - 2014 I Lý chọn đề tài : Môn toán môn khoa học bậc tiểu học Ngày em đợc học toán Toán bậc Tiểu học kiến thức phổ thông bản, sở cho mai sau học sinh lớp 1,2 học sinh làm quen với phép cộng, trừ đơn giản Lên lớp 3, học sinh đợc học thêm hai phép tính phép nhân phép chia Đây hai phép tính khó, trìu tợng học sinh tiểu học Mặt khác, lứa tuổi học sinh lớp lứa tuổi khả t trìu tợng kém, chủ yếu t hình tợng cụ thể Các em thờng từ trực quan, ví dụ cụ thể để đến t khái quát, để hình thành kĩ năng, kĩ xảo giải toán Vì dạy bảng nhân, giáo viên phải giúp học sinh hiểu đợc chất phép nhân học thuộc bảng nhân Nh vậy, học sinh hiểu, nhớ lâu biết vận dụng vào tính toán sau này.Trong bảng nhân đầu, thử dạy phơng pháp cũ thấy học sinh lớp không hứng thú học Các em cha nắm đợc chất phép nhân mà bắt chớc cô để hình thành cách tính toán nên hiệu làm cha cao, cha chắn Nếu không đợc rèn luyện thờng xuyên sau thời gian em quên Vì theo phơng pháp đổi giáo viên ngời tổ chức, hớng dẫn học sinh hoạt động tìm tòi kiến thức để phát huy trí lực học sinh Việc giúp học sinh nắm vững phép nhân bảng vô quan trọng Để đạt đợc hiệu cao toán đó, ngời giáo viên phải có phơng pháp giảng dạy tốt Chính vậy, luôn suy nghĩ, tìm tòi hình thức tổ chức dạy học hợp lý cho Sau đây, xin trình bày số suy nghĩ biện pháp thực dạy phép nhân bảng II Phơng pháp dạy trớc đây: Trớc đây, ngời ta thờng áp dụng phơng pháp cộng số hạng để hình thành bảng nhân Giáo viên cho biểu thức có số hạng nhau, yêu cầu em tìm kết Sau đó, học sinh đợc nhận xét số hạng, số số hạng Từ chuyển thành phép nhân Dựa vào kết phép cộng, em tìm đợc kết phép nhân Tiếp theo giáo viên đa phép nhân, học sinh chuyển thành phép cộng để tìm kết Nêu khoảng 2,3 ví dụ, học sinh lập đợc bảng nhân ví dụ: Khi dạy phép nhân có thừa số 4, giáo viên đa ví dụ sách giáo khoa Hình thành bảng nhân a + + + = ? - Học sinh tính toán kết 20 - Có số hạng giống ? ( số hạng) - Đổi thành phép nhân : x = 20 b x (chuyển phép nhân phép cộng) - Đổi thành tích tổng x = + + + + + - Tính tổng + + + + + = 24 - Rút kết : x = 24 Từ ví dụ giáo viên cho học sinh thấy tăng tích lên lần kết tăng lên đơn vị Do ta lập nên bảng nhân (bảng thứ nhất) 4x1=4 4x2=8 x 10 = 40 Luyện đọc thuộc bảng nhân: Sau thành lập đợc bảng nhân giáo viên đọc trớc, cho vài em đọc, lớp đọc đồng Khi học sinh thuộc bảng nhân thứ nhất, giáo viên đa bảng nhân thứ hai Ví dụ :1x4=4 2x4=8 10 x = 40 Luyện tập: Các luyện tập thờng đợc giáo viên lấy nguyên văn sách giáo khoa Ví dụ : phép nhân có thừa số 4: Bài : Đếm thêm từ đến 40 Bài 2: Điền kết vào phép tính (có thừa số 4) 3: Toán đố Em Lan tuổi Tuổi mẹ gấp lần tuổi em Lan Hỏi mẹ tuổi? 4: Củng cố: Học sinh đọc lại bảng nhân vừa học III Phơng pháp dạy "phép nhân bảng" tiến hành năm gần đây: Phép nhân chơng trình toán lớp chiếm hầu hết số tiết toán học kỳ Bảng nhân gồm cấp độ từ dễ đến khó, từ bảng nhân đến bảng nhân 10 Dạy phép nhân, theo phơng pháp cho kết tốt nhng dạy theo phơng pháp này, học sinh đợc làm việc, thụ động nhiều Kiến thức mà giáo viên đa có phần áp đặt, dẫn tới học sinh thuộc lòng bảng nhân theo lối học vẹt Hiện theo hớng đổi phơng pháp dạy học môn nói chung môn Toán nói riêng lấy học sinh làm trung tâm, đổi phơng pháp dạy học theo hớng thầy tổ chức - trò hoạt động Theo hớng đổi này, học sinh tự phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức học Giáo viên không làm thay, không áp đặt học sinh mà giáo viên ngời tổ chức đa nhiệm vụ học tập, học sinh thực nhiệm vụ học tập theo đạo giáo viên Với phơng pháp tổ chức tiết học dễ nhàm chán, khô cứng Giáo viên phải làm để lôi cuốn, thu hút em vào học, làm để tiết học phải sôi nổi, sinh động Theo tôi, để hình thành bảng nhân, nên áp dụng phơng pháp hoạt động vật chất cụ thể (có thể que tính, bàn tính, hoa, thuyền, gà ) để ghi lại hoạt động ( hoạt động ngôn ngữ) biểu thức số học Cùng với việc hình thành kiến thức mới, giáo viên cho học sinh ôn luyện, củng cố nhiều hình thức tập khác giúp cho em nắm chắc, học thuộc bảng nhân lớp Từ đó, biết vận dụng vào giải toán đố Đối với tiết dạy thành lập bảng nhân, tiến hành theo bớc sau: Bảng nhân thứ Bảng nhân thứ hai B1: Hình thành bảng nhân B1: Hình thành bảng nhân thứ thứ hai B2: Học thuộc bảng nhân B2: Học thuộc bảng nhân thứ B3: Luyện tập thứ hai B3: Luyện tập B4: Củng cố A: Bớc 1: Hình thành bảng nhân Đối với phép nhân có thừa số 2,3,4, (những bảng nhân đầu), thờng tiến hành theo bớc sau: Ví dụ: Khi dạy bài: Phép nhân có thừa số Phép nhân phép cộng số hạng Muốn hình thành phép nhân ta phải phép cộng số hạng Nhng nh giáo viên đợc loạt phép cộng có số hạng học sinh chuyển thành phép nhân tiết học nhàm chán Bằng đồ dùng trực quan, đợc mắt thấy, tay hoạt động em dễ dàng tiếp thu Vả lại, giúp em bớc đầu làm quen với toán đố sau Đối với em, que tính vật gần gũi em có sẵn, dễ thực hành Vì thành lập bảng nhân 4, yêu cầu học sinh lấy que tính bó thành nhiều bó, bó gồm que tính Lúc thực hành, em làm nhanh, gọn, rõ ràng, bật đợc vấn đề giáo viên yêu cầu nhận xét số lần lấy, kết lấy - Sau học sinh có bó que tính, yêu cầu em: - Hãy lấy lần que tính -> có que tính - Hãy lấy lần que tính -> có ( + 4) que tính + Học sinh tính kết que tính + Có số hạng giống nhau? (2 số hạng) + Các số hạng ? (bằng 4) + Đổi phép cộng phép nhân ( x ) = - Hãy lấy lần que tính -> có (4 + + 4) que tính + Học sinh tính kết 12 + Có số hạng giống ? (3 số hạng) + Đổi phép cộng thành phép nhân ( x = 12) - Sau lấy ví dụ, giáo viên cho học sinh nhận xét lần lấy thêm bó que tính kết tăng lên đơn vị Từ đó, học sinh rút : Nếu thừa số thứ hai tăng thêm đơn vị tích tăng lên đơn vị - Tôi để phút cho học sinh tự làm vào tập sau đồng thời gọi em lên bảng làm 4x1=4 x = 24 4x2=8 x = 28 x = 12 x = 32 x = 16 x = 36 x = 20 x 10 = 40 (Vận dụng cách lấy tăng số lên nhiều lần, giáo viên hớng dẫn học sinh lập nên bảng nhân thứ phép nhân có thừa số 4) - Các em lập đợc bảng nhân thứ phép nhân có thừa số Để có bảng nhân thứ giáo viên gợi ý lần mấy? lần ? lần ? Từ học sinh hiểu đợc mối liên quan thành phần phép tính Nếu ta đổi chỗ thừa số tích chúng không thay đổi 1x4=4 x = 24 2x4=8 x = 28 x = 12 x = 32 x = 16 x = 36 x = 20 10 x = 40 Đối với phép nhân có thừa số 7,8,9 (những bảng cuối) vận dụng bảng nhân trớc để hình thành bảng nhân sau: Ví dụ: Khi dạy phép nhân có thừa số 8: Khi thành lập bảng nhân cuối giáo viên máy móc hình thành lại tất phép nhân có bảng trớc đồ dùng trực quan Vì nh việc làm thừa, tác dụng ta có sử dụng trực quan nhng cách làm khác Giáo viên học sinh tham gia Chủ yếu giáo viên gợi ý để học sinh biết rút qui luật tính để tính cho nhanh Nh vậy, ta đa em tiến tới t trìu tợng * Dựa vào bảng nhân học, học sinh làm tập: 1x8= 5x8= 8x1= 8x5= 2x8= 6x8= 8x2= 8x6= 3x8= 7x8= 8x3= 8x7= 4x8= 8x4= Nh vậy, em nêu đợc kết phép tính: x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7, Để giúp em tìm đợc kết phép tính 8x8, 8x9, 8x10 đa ví dụ sau: * Trong hội thi khéo tay hay làm, Bình cắt đợc số hoa Mỗi lần, Bình cắt đợc hoa cắt tất lần Nh Bình cắt đợc tất hoa? Dựa vào bảng nhân trớc, học sinh tính đợc số hoa cách lấy x = 56 Giáo viên viết x 56 Giả sử Bình cắt thêm lần đợc hoa nh để biết sau lần cắt Bình cắt đợc hoa làm nh nào? (8x7+8) x7 = ? Vậy có tìm đợc kết x + không ? x + x ? ( x ) x viết thành x +8 Tơng tự tìm kết phép tính x 9, x 10 Sau học sinh tìm đợc kết phép tính x8 , x 9, x10, giáo viên yêu cầu em viết thừa số thiếu tập x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = Nh vậy, em tự lập đợc bảng nhân có thừa số thứ Dựa vào tính chất giao hoán phép nhân, học sinh lập bảng nhân thứ 2: x = x = x = 10 x = B Bớc 2: Học thuộc bảng nhân: Sau thành lập đợc bảng nhân, bảng, giáo viên luyện cho học sinh thuộc bảng nhân cách đọc thầm lợt, đọc đồng lợt Học sinh đọc, giáo viên che phép tính chữ số hay dấu dấu phép tính để luyện trí nhớ cho học sinh Ta thay đổi nhiều hình thức luyện học thuộc nh giúp cho em thuộc lớp mà không cảm thấy chán Nếu em đọc tốt, giáo viên cho điểm để động viên C Bớc 3: Luyện tập: Học sinh tiểu học chóng nhớ nhng lại chóng quên Nếu học thuộc lý thuyết mà không luyện tập nhiều em quên Vì sau thuộc bảng nhân rồi, em cần đợc luyện tập khắc sâu học Để đạt hiệu cao tiết dạy, ngời giáo viên cần phải biết phối hợp hình thức tổ chức dạy học 10 hợp lý Việc phối hợp hình thức tổ chức dạy học hợp lý môn toán làm cho học hấp dẫn Hệ thống tập đa phải đa dạng, phong phú Có nhiều dạng tập Có thể tính, điền số, trắc nghiệm, toán đố, tìm x nhng giáo viên cần phải lựa chọn cho hợp lý Để tránh cho học sinh xuôi chiều nâng cao chút sau bảng nhân thứ nhất, đa tập sau: ( 4x Có thể thừa số, tích ) = 16 x = 12 4x = 20 6x =6 36 = x 8= x2 Học sinh phải thuộc bảng nhân thứ điền đợc số vào ô trống * Đối với phép nhân có thừa số Các em hay thích bắt chớc cô giáo, giáo viên cho em dạng toán trắc nghiệm kiểm tra sai Tự đợc đánh giá làm, em thích thú qua củng cố bảng nhân học Điền Đ S x = 10 x = 32 x = 24 x = 40 8x1=8 8x0=8 x = 46 x = 56 11 Biết đợc kết hay sai chứng tỏ em thuộc bảng nhân Thuộc bảng nhân thứ hai rồi, em lại đợc luyện tập qua nh: Ví dụ: Phép nhân thừa số 4: Nối biểu thức với kết 2x 20 8x 5x 9x 4 28 7x 1x 32 36 Hay bài: Phép nhân có thừa số : Giáo viên liên hệ với cũ gấp số lên nhiều lần Từ củng cố đợc dạng toán 10 Gấp lần Mỗi toán có dạng khác nhng nhằm giúp em thêm lần đợc học thuộc nhân 12 Khi làm bài, gọi em lên bảng Cả lớp làm xong nhận xét bạn Để khắc sâu học, thờng đặt số câu hỏi: - Tại lại điền số vào ô trống ? - Vì x = 10 sai - Theo x = ? Cuối để vận dụng kiến thức vừa học, giáo viên nên đa toán Toán đố có nhiều dạng khác Có thể : Cho đề bài, học sinh tóm tắt giải - Nhìn tóm tắt giải (tóm tắt lời sơ đồ) - Nhìn tranh đặt đề toán giải Tuỳ theo mà giáo viên đa tập cho phù hợp Ví dụ: Bài: Phép nhân có thừa số Cho tóm tắt, yêu cầu học sinh giải bạn: bạn : ? Tôi đặt câu hỏi gợi ý đầu cho biết kiện gì? Hỏi gì? Muốn biết bạn có vở, làm tính gì? 13 * Bài: Phép nhân có thừa số 8: Từ dạng toán quen thuộc, giáo viên phát triển khả t em cách cho em đặt đề toán phù hợp với nội dung tranh giải Bức tranh vẽ cua có càng, chân Tôi yêu cầu em quan sát thật kỹ tranh cho biết: - Bức tranh vẽ ? (con cua) - Có cua ? (8 con) - Mỗi cua có ? (2 càng) - Và chân ? (8 chân) Có thể gọi em đặt đề Các bạn khác nhận xét Khi đặt đề xong, học sinh nêu tóm tắt giải Từ hình vẽ đó, che bớt số cua Học sinh nhìn vào tranh đặt đợc thêm đề toán khác Nh vậy, từ tranh thôi, giáo viên tạo cho em nhiều đề mà tự học sinh đặt đề tự học sinh giải toán Từ t em đợc phát triển Học sinh cảm thấy thích thú, học sôi hẳn lên Bớc 4: Củng cố: Trong học, em phải ngồi chăm nghe giảng , nhớ kiến thức mới, vận dụng kiến thức để làm tập Trong học sinh tiểu học khả ngồi yên đợc lâu Nếu phải căng thăng 40 phút em cảm thấy mệt mỏi, chán nản Các em lại vốn a hoạt động, tò mò, thích điều lạ Vậy nên tổ chức 14 cho em tham gia trò chơi bổ ích có nội dung toán học để em chơi mà học,học mà chơi Từ củng cố lại thêm kiến thức cho học sinh, đồng thời giảm căng thẳng tăng sức hấp dẫn học, gây hứng thú, tạo không khí thoải mái học Căn vào nội dung kiến thức, trình độ học sinh điều kiện có , giáo viên lựa chọn trò chơi để đa vào dạy học nh hoạt động dạy toán Nên thay đổi nội dung trò chơi Ví dụ : Trò chơi " nhân viên bu điện giỏi "." Đa thỏ chuồng , " Bịt mắt ghép nhà " hay " Ai nhanh hơn" Lần thứ nhất: Thi học sinh xem nhanh Nội dung trò chơi: Trên bảng cô có số dấu phép tính Hai bạn lên lập phép tính phút Ai lập đợc nhiều phép tính ngời thắng Các số dấu : 64 40 35 72 x x x x = = = : : : : = = = Khi học sinh tham gia chơi, lớp cổ vũ hai bạn, không khí thật sôi Đồng thời qua trò chơi này, em đợc củng cố phép nhân chia học Lần thứ hai: Tôi cho nhiều học sinh chơi trò chơi: "Tìm bạn nhanh hơn" cách cho học sinh lên bảng, học sinh nhận mảnh giấy có ghi phép tính kết phép tính Học sinh nhận đợc tờ giấy phải 15 tính nhẩm để tìm kết phải tìm phép tính Độinào tìm nhanh thắng Các phép tính ghi giấy: 9:3x8 6x1x8 8x6:6 Các kết ghi giấy : 24 , 48 , Với cách học sinh qua trò chơi này, học sinh vừa đợc củng cố lại kiến thức vừa học, đồng thời rèn luyện cho học sinh tính nhanh nhẹn, tự tin việc học toán IV kết quả: Trên tiến trình áp dụng toán dạy phép nhân bảng Tôi nhận thấy rằng: - Trong Toán lớp tôi, học sinh tiếp thu nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu giải đợc tất tập có liên quan với phép nhân từ dễ đến khó Phát huy đợc tính tích cực học sinh Các em chủ động, tự tin việc chiếm lĩnh kiến thức Học sinh hứng thú đợc thực hành đồ dùng tạo không khí sôi nổi, thầy trò làm việc nhịp nhàng Từ chỗ học sinh sợ học toán em hứng thứ học tập, mong đợc tìm hiểu, khám phá kiến thức Các em phấn khởi với kết đạt đợc - Giáo viên nói nhiều, ngời gợi mở cho em 16 Kết qua lần kiểm tra định kỳ với số liệu nh sau: Bài kiểm tra Số Điểm số 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 0 20 28 Giữa học kỳ 54 54 0 13 39 Cuối học kỳ 54 0 47 Giữa học kỳ 54 0 50 Đầu năm Trong năm qua, dạy nhân bảng, với phơng pháp sau học, thấy tiết học nhẹ nhàng, hấp dẫn, học sinh nắm cách thoải mái không gò bó, căng thẳng V Đối chứng: Khi dạy phần " Phép nhân bảng " Sau dạy, chấm để đánh giá kết tiếp thu em thấy dạy theo phơng pháp hiệu nhiều so với phơng pháp cũ Đây kết môn toán lớp dạy năm theo phơng pháp phơng pháp cũ thực Phép nhân bảng " Lớp 3I 2013 Phơng pháp Điểm Điểm Điểm TB dạy giỏi Phơng pháp cũ 76% 20% 4% Phơng pháp 90% 10% 2014 17 Nhìn vào bảng có lẽ nhận thấy chênh lệch tỉ lệ phần trăm học sinh đạt điểm giỏi Tôi nghĩ với phơng pháp mà tiến hành tiết dạy toán có kết lớn VI Bài học kinh nghiệm: Muốn xây dựng tiết học toán có hiệu quả, giáo viên cần phải: Nắm vững mục đích, yêu cầu Xác định đợc trọng tâm Chọn đồ dùng học tập sinh động, hấp dẫn nhng đảm bảo tính chất toán học Thiết kế hệ thống tập cho phù hợp, hình thức đa dạng Hệ thống câu hỏi đa phải cụ thể, dễ hiểu Nghiên cứu trò chơi để tạo không khí sôi cho lớp học Cần cho điểm để động viên, khích lệ em học Học hỏi, tiếp thu ý kiến ngành, cấp, đồng nghiệp, nghiên cứu thêm tài liệu VII kết luận: Trên số suy nghĩ phơng pháp mà tiến hành toán dạy thành lập phép nhân 18 "Nhân bảng" phần kiến thức toán lớp nhng vô quan trọng Có thuộc đợc bảng nhân làm nhanh toán nhân số có nhiều chữ số sau Muốn học giỏi toán cần phải học Chính vậy, coi trọng đến việc thiết kế giảng cho hiệu Ngày 26 tháng năm 2014 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết không chép nội dung ngời khác Ngời viết Trn L Huyn 19 NH GI CA HI NG XẫT DUYT KINH NGHIM CP TRNG NH GI CA HI NG XẫT DUYT KINH NGHIM CP QUN 20 21 ... : Môn toán môn khoa học bậc tiểu học Ngày em đợc học toán Toán bậc Tiểu học kiến thức phổ thông bản, sở cho mai sau học sinh lớp 1,2 học sinh làm quen với phép cộng, trừ đơn giản Lên lớp 3, học... phơng pháp hiệu nhiều so với phơng pháp cũ Đây kết môn toán lớp dạy năm theo phơng pháp phơng pháp cũ thực Phép nhân bảng " Lớp 3I 20 13 Phơng pháp Điểm Điểm Điểm TB dạy giỏi Phơng pháp cũ 76%... mà tiến hành toán dạy thành lập phép nhân 18 "Nhân bảng" phần kiến thức toán lớp nhng vô quan trọng Có thuộc đợc bảng nhân làm nhanh toán nhân số có nhiều chữ số sau Muốn học giỏi toán cần phải

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:25

Hình ảnh liên quan

Thuộc bảng nhân thứ hai rồi, các em cũng lại đợc luyện tập qua các bài nh: - SKKN toán lớp 3

hu.

ộc bảng nhân thứ hai rồi, các em cũng lại đợc luyện tập qua các bài nh: Xem tại trang 12 của tài liệu.
Khi dạy phần " Phép nhân trong bảng " Sau mỗi bài dạy, bao giờ tôi cũng chấm bài để đánh giá kết quả tiếp thu bài của các em và tôi thấy rằng dạy theo phơng pháp mới hiệu quả hơn nhiều so với phơng pháp cũ . - SKKN toán lớp 3

hi.

dạy phần " Phép nhân trong bảng " Sau mỗi bài dạy, bao giờ tôi cũng chấm bài để đánh giá kết quả tiếp thu bài của các em và tôi thấy rằng dạy theo phơng pháp mới hiệu quả hơn nhiều so với phơng pháp cũ Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • B¶ng nh©n thø nhÊt

    • VÝ dô: Khi d¹y bµi: PhÐp nh©n cã thõa sè 4

      • B. B­íc 2: Häc thuéc b¶ng nh©n:

  • Bµi kiÓm tra

  • Sè bµi

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan